Geografijos kontrolinis darbas

300 dokumentų
Matematikos kontrolinis darbas nr.2 variantas 17
Kontrolinis darbas Nr 2. 17variantas (sprendimas). Apskaičiuokite integralus. Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos linijomis. Apskaičiuokite tūrį sukinio, gauto sukant duotomis linijomis apribotą figūrą apie OX ašį. Apskaičiuokite. ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 08 28
Geografijos pirmo skyriaus kontrolinis darbas
Geografijos pirmo skyriaus kontrolinis darbas. Parašyk tris pagrindinius geografinės informacijos šaltinius. Taškai. Koks mokslas tiria Žemės gamtą ir gyventojus, nagrinėja gamtinės aplinkos įtaką žmonėms, padeda. Suprasti aplinkinį ...
Geografijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2018 01 15
Kontrolinis darbas iš temos Vektoriai
3. ABCD - lygiagretainis, , = , O - lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taškas. Išreiškite vektorius , ir vektoriais ir . (3t)4. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje AC, be to, AD:DC= 1:5 ir = ir = . Vektorių išreiškite ...
Matematikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 01 08
Imonės ekonomika kontrolinis darbas
Išnagrinėti ab privalumus. Konsorciumai, sindikatai, finansinės pramoninės grupės. Galimi verslo steigimo būdai. Ką vadiname pagrindiniais fondais? Kokie veiksniai turi įtakos darbo užmokesčiui? Ką vadiname darbo pasidalijimu? Ką ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 01 03
Pramonės geografija
Pramonės geografija. Svarbi ūkio šaka. Dabartinė lietuvos pramonė. Sumažėjo lietuvos pramonės produkcijos paklausa nvs šalyse. Kasybos pramonė. Pramonės pagaminta produkcija sudaro. Vanduo. Požeminis gelasis vanduo. Vandens tiekimas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 01 16
Geografijos klausimai ir atsakymai - geografijos II kontrolinis
Geografijos klausimai ir atsakymai - geografijos II kontrolinis.
Geografijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 03 26
9 klasės geografijos kontrolinio pasiruošimas
Klausimai kontroliniam darbui. Mokėti šias sąvokas. Pasaulio politinis žemėlapis. Kolonija. Neapibrėžto statuso teritorija. "Baltosios dėmės";. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinė ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 10 03
Įmonės ekonomikos kontrolinis darbas
Turinys. Teorijos ir praktinių užduočių atsakymai ir konkretūs atsakymai. Užduotis. Literatūra. Viso 10 užduočių. Pavyzdys: Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2011 02 11
Geografijos kontrolinis: klausimai ir atsakymai
Geografijos kontrolinis klausimai ir atsakymai.
Geografijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 05 18
Istorijos kontrolinis 10 klasė
Pirmasis istorijos muziejus Lietuvoje , jo steigėjas : Dionizas Poškas, Baublių muziejus, Bijokų kaimas, XIX I pusė.Antrasis tautinio atgimimo etapas : 1864-1904m. (XIX II pusė)Svarbiausios antrojo etapo asmenybės : Motėjus ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 11 24
Matematikos savarankiškas darbas Išvestinė
Darbo užduotis. Įvadas. Sprendimas. Išvados. Naudota literatūra.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 10 13
Taikomoji matematika namų darbas 4 variantas
2 kurso statybos inžinerijos matematikos pirmas namu darbas 4 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 03 28
Maironis Kurybinis kontrolinis darbas
• Atlikti praktines užduotis, kurių metu bus tikrinami mokinių gebėjimai: pastraipos kūrimo, argumentavimo, raštingumo, teksto ir konteksto suvokimo, literatūros teorijos ir kt.I užduotis. Pasirinkite vieną iš pateiktų ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 11 24
Kontrolinis darbas „Angliavandeniliai“
Kontrolinis darbas. Angliavandeniliai (Iš viso 30 taškųDALIS. Visi vertinami 1 tašku. Dalis. Dalis. Parašykite Ch 2 = Ch – Cl polimerizacijos reakcijos lygtį sutrumpintomis struktūrinėmis formulėmis. (2 taškai
Chemijos testai, Testas, 3 puslapiai
2019 04 07
Ekonomikos teorija kontrolinis darbas
Ekonomikos teorija kontrolinis darbas. Vnt. kaina Lt Pakl. kiekis vnt. Pasiūl. kiekis vnt. Įplaukos Lt E D vid. Metai BVP defliatorius Nominalusis BVP mlrd. dol. Realus BVP. BK Rib. kaštai Bendr. pajamos Rib.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 06 16
SPSS kiekybiniai sprendimų metodai (kontrolinis)
Kontrolinis darbas 2018 11 Jei yra tiesė , tai priklausomybė yra , jei ne , tai ne. Graphs ( legacy dialogs ( pie ( define ir define slices by išlaidos. Gaunam skritulinę diagramą.
Statistikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 02 20
Cheminės reakcijos, kontrolinis darbas 8 kl.
Kontrolinis darbas. Vieninės medžiagos ir cheminiai junginiai. I variantas. Kontrolinis darbas. Vieninės medžiagos ir cheminiai junginiai. II variantas. Kontrolinis darbas. Vieninės medžiagos ir cheminiai junginiai. III variantas.
Chemijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2020 03 18
Geografijos mokslo kūrėjai
Jie kūrė geografijos mokslą. Uždaviniai Pagilinti žinias apie geografijos mokslą. Mokslų sistema, apimanti gamtos ir visuomenės mokslų šakas. Pirmykščiai žmonės pažinojo tik tas vietas. Apie geografiją! Pirmosios moksliškai ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 08 21
Geografinis pasaulio pažinimas
Geografinis pasaulio pažinimas Geografijos mokslo vieta mokslų sistemoje Geografija. Geografijos tyrimų objektas ir geografinė sfera. Geografijos tyrimų klasifikacija. Geografijos tyrimų objektas. Svarbiausi geografijos mokslo raidos etapai ...
Geografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 11 20
Ekonomikos pagrindų kontrolinis darbas
Ekonomikos pagrindų dalyko kontrolinis darbas. Išviso 18 užduočių su sprendimais. Užduočių pavyzdžiai: tarkime, kad kviečių bendroji paklausa ir bendroji pasiūla per mėnesį grūdinių kultūrų biržoje pateikta lentelėje. Tarkime, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2010 11 09
Kryžiažodis iš geografijos
Kryžiažodis. Ryčiausia plačios kordiljerų juostos dalis -. Koks jav klimatas? Kiek ežerų yra kanados pasienyje? Kur yra didysis kanjonas? Didžiausi pasaulyje medžiai. Vienas iš kalifornijoje gaminamų gaminių. Koks miestas yra pasaulio ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 03 09
Finansų kontrolinis darbas
Finansų dalyko kontrolinis darbas pratarmė. Savarankiško darbo sudėtis. Kontrolinio darbo užduotis. Praktinės užduoties sprendimai. % paprastųjų palūkanų norma. 2217 14 Lt. 771 7 Lt. 64775 4 Lt per 5m susikaups sask. Ats 9024 4Lt. 9115 16 ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 01 25
Rinkodaros pagrindų kontrolinis darbas - konspektas
Rinkodaros pagrindų kontrolinis darbas nr. apibraukite visus teisingus atsakymus 3 balai. Parinkite kiekvienai sąvokai apibrėžimą 3 balai Išplėstinė prekė. Pasyvios paklausos prekės. Prekių asortimento gylis. Šalutinio produktų ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 06 09
Lietuvių kalbos kontrolinis darbas 6 klasei
Būdvardžius suderinkite su daiktavardžiais. Raskite sakiniuose daiktavrdžius , įrašykite juos į lentelę. Lentelę užpildykite. Daiktavardis Skyrius Giminė Skaičius. Įrašykite praleistas raides. Sutartiniais ženklais pažymėkite ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 08 17
Elektros mašinų kontrolinis darbas
Variantas Atsakykite į klausimus. Išspęskite , 2 uždavinius žiūrėti į 9 variantą. Atsakymai. Elektros variklio greitis reguliuojamas. Inkaro grandinės varžos keitimas. Magnetinio srauto keitimas. Reguliavimas keičiant įtampą. Polių ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 01 27
Politinė geografija skaidrės
PolitinĖ geografija. Istorija ir Raida. Politinės geografijos sinonimas yra geopolitika. Friedrich Ratzel. Netrukus kyla nusivylimas demokratišku valstybės valdymo modeliu. Po to, kai 1924 m. Karl Haushofer išleido savo knygą „Geopolitik ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 01 13
Ilgalaikis matematikos mokymo 8 klasėje planas
Ilgalaikis matematikos mokymo 8 klasėje planas. Bendroji informacija. Mokymo ir mokymosi priemonės. Klasės charakteristika. Vertinimas. Bendrieji gebėjimai. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Mokymo ir mokymosi turinys. Klasės ...
Matematikos planai, Planas, 11 puslapių
2014 05 02
Specialybės kalbos paskaitos programa
Egzamino pažymys yra kaupiamasis balas. Kaupiamasis balas sudarytas iš trijų dalių 2 kontroliniai darbai ir viešoji kalba. Vertinimas. . Pirmas kontrolinis darbas (30 proc. . Antras kontrolinis darbas (30 proc. . Viešoji kalba (40 ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2017 06 26
Metalų technologijos laborai
Metalų technologijos laboratoriniai darbai. Metalų kietumo nustatymas. Anglinių plienų mikrostruktūros tyrimas. Ketaus mikrostruktūros tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su metalų kietumo matavimo prietaisais ir išmokti matuoti metalų ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2016 07 22
Įmonių ekonomika savarankiškas darbas
Įmonių ekonomikos kontrolinis darbas. Atliktas darbas. Įmonių charakteristika. Valdymo struktūra. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 14
Istorijos kontrolinis darbas
6 – ojo dešimtmečio viduryje baigėsi ginkluota rezistencija, tačiau pasipriešinimas Sovietams ir jų valdymui tapo neginkluotas. Žmonės tikėjo savimi ir turėjo vilties, tad bandė priešintis kitokiais būdais, o ne ginklo pagalba. 1) ...
Istorijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2020 07 17
Didaktika: Įdomių geografijos užduočių kūrimas
Laboratorinis didaktikos darbas. Įdomių geografijos užduočių kūrimas. Pavojus , nauda , lavos tipai , geografinis paplitimas , kūgių tipai , prevencija. Darbo planas pvz.
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 03 25
Skaitmeninių įtaisų kontrolinis darbas
8. (A) Nubraižykite 7 užduotyje gautų loginių funkcijų schemas ir užrašykite atliekamą loginę funkciją kiekvieno loginio elemento išėjime.9. (A) Nubraižykite laiko diagramas loginei funkcijai kiekvieno loginio išėjimo visų ...
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2015 12 10
Ekonominės statistikos kontrolinis darbas
Ekonominės statistikos kontrolinis darbas.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 04 28
Techninės mechanikos kontrolinis darbas
Strypo skerspjūvio plotas A = 130mm2,medžiagos tamprumo modulis E = 2·105MPa.Schemoje parodyta konstrukcija,pagaminta iš lygiašonio kampuočio, veikiamakoncentruota jėga F ir išskirstyta apkrova g.Nustatyti konstrukcijos ...
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 01 25
Istorijos kontrolinis darbas 10kl.
Vienpoliškumas yra toks galios pasiskirstymo tarptautinėje sistemoje modelis, kuomet viena valstybė turi didžiąją dalį kultūrinės, ekonominės ir karinės įtakos.Vienpolėse sistemose yra tik viena didžioji galia ir nėra ...
Istorijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2020 07 17
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo