Graziausios lietuvos upes

300 dokumentų
Upės skaidrės
Upės – šalies mėlynosios arterijos. Lietuvos upės. Lietuvos upės susidarė. Bendras ilgis. Baseinai. Visos lietuvos upės priklauso. Hidrologija. Dauguma upių nėra labai vandeningos. Didžiausias debitas. Upės vandenį gauna iš trijų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2012 12 13
Lietuvos paviršius skaidrės
Lietuvos paviršiaus ypatumai. Lygumos. Aukštumos. Upės. Bendras upių ir kanalų vagų ilgis lietuvoje. Ilgiausios lietuvos upės. Ežerai. Didžiausi lietuvos ežerai. Kalvos. Aukščiausių kalvų absoliutūs aukščiai. Miškai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 12 07
Lietuvos upės skaidrės
Lietuvos upės. Lietuvos upės susidarė tirpstant ledynui paskutiniojo apledėjimo metu. Lietuvoje suskaičiuojama apie 29 900 upių ir upelių. Visos Lietuvos upės priklauso Baltijos jūros baseinui Nemuno baseinas –. Ilgiausios upės. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 02 11
Ilgiausios Lietuvos upės
Ilgiausios lietuvos upės. Nemunas. Ilgiausia ir vandeningiausia lietuvos upė. Neris. Upės ilgis. Plotis ties vilniumi apie. Venta. Šiaurės vakarų lietuvos ir latvijos vakarų upė. Šešupė. Šventoji. Upė rytų lietuvoje. Didžiausias ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 05 15
Lietuvos upės ir jų ekologinės problemos
Lietuvos upės ir jų ekologinės problemos. Tikslas: susipažinti su lietuvos upėmisir jų ekologinėmis problemomis. Uždaviniai: išsiaiškinti kokios upės labiausiai užterštos. Kokie yra upių taršos šaltiniai. Kokios gali būti pasekmės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 11 14
Upės
Upės. Uždaviniai. Lietuvos upės. Upių tinklas ir baseinai. Upių tinklas. Upių tinklas ir baseinai. Aukštumų upės. Žemumų upės. Upių maitinimas ir nuotėkis. Nuotėkio režimo skirtumai. Pagal nuotėkio režimą Lietuvos upės skirstomos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 22
Šiaures Lietuvos upės
Venta – didžiausia šiaurės lietuvos upė. Biržų rajono upės. Joniškio rajono upės. Pakruojo rajono upės. Panevėžio rajono upės. Pasvalio rajono upės. Radviliškio rajono upės. Rokiškio rajono upės. Šiaulių rajono upės.
Geografijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
Lietuvos upės Aprašymas
LietuvoS UPĖS Lietuvos upės susidarė tirpstant ledynui paskutiniojo apledėjimo metu. Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje , todėl jos upių tinklas tankus vidutinis tankumas yra beveik 1 km km ². Upės Lietuvoje pasiskirsčiusios ...
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 03 15
Upės ir ežerai skaidrės
Upės – šalies mėlynosios arterijos. Ilgiausios lietuvos upės. Upių tinklas ir baseinai. Upių baseinų plotai lietuvos teritorijoje. Aukštumų ir žemumų upės. Aukštumų upė. Žemumų upė. Upių maitinimas ir nuotekis. Potvynių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2012 06 07
Upės ir ežerai projektas
Upės ir ežerai. Upės – šalies mėlynosios arterijos. Ilgiausios lietuvos upės. Upių tinklas ir baseinai. Upių baseinų plotai lietuvos teritorijoje. Aukštumų ir žemumų upės. Aukštumų upė. Žemumų upė. Upių maitinimas ir nuotekis. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2012 11 08
Lietuvos upės ir jų ekologinės problemos skaidrės
Lietuvos upės ir jų ekologinės problemos. TIKSLAS Susipažinti su Lietuvos upėmis ir jų ekologinėmis problemomis. Lietuvoje yra virš. Pagrindinės vandens arterijos - Nemuno - ilgis yra 937 km. Labiausiai organinėmis medžiagomis užterštos ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 12 05
Lietuvos upės skaidrės (2)
Lietuvos upės. 9 klasei. Pamokos tikslai. Naujos sąvokos. Lietuvos hidrografinis tinklas. Nemunas – mūsų didžioji upė. Upių baseinai. Ilgiausios upės. Lietuvos upių netolygų pasiskirstymą lemia. Nuotėkis priklauso nuo. Pagal ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 09 14
Upės ir jos elementai
Upės ir jos elementai. Ką vadiname upe? Upę sudaro. Upės ištaka. Upės „Jūra‘‘ ištaka. Upynas. Upės žiotys. Upės baseinas. Vandenskyra. Upių slėniai ir jų susidarymas. Santaka. Meandra. Upės vaga. Delta. Estuarija. Vasko Da Gamos ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 02
Lietuvos upės
Nemunas. Neris. Venta. Šešupė. Mūša. Šventoji. Nevėžis. Merkys. Minija. Lėvuo. Dubysa. Šiaurės vakarų Lietuvos ir Latvijos vakarų upė. Prasideda Venių apylinkėse (Kelmės rajonas), 10 km į pietvakarius nuo Užvenčio. Iš pradžių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
Lietuvos upių ypatumai
Lietuvos upių ypatumai. Lietuvos upės. Nemunas. Vandeningiausia ir ilgiausia Lietuvos upė. Upių tinklas ir baseinai. Aukštumų ir žemumų upės. Upių maitinimas. Upių nuotėkis. Nuotėkio režimo skirtumai. Potvyniai ir jų padariniai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 02 15
Upės ir ežerai
Pratarmė. Upės. Požeminiai vandenys. Didžiausios upės. Ežerai. Pelkių ežeras. Seklieji ežerai. Gilieji (giliausi) ežerai. Naudota literatūra. Žmogus be vandens jaučiasi bejėgis, nes vanduo – ne tik pasaulio tėvas, bet ir žmonių ...
Geografijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 16
Dzukijos upės ir ežerai
Dzukijos upės ir ežerai Klaipėda. Upės Ežerai Upės ir ežerų gyvunyja. Upės. Dzūkijos nacionalinis parkas tai upių bei upelių parkas. Merkys .  Nemunas. Ežerai. Dzūkijos nacionalinis parkas nepasižymi dideliu ežerų skaičiumi ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 02 02
Lietuvos geografija
Geografija. Lietuvos respublika. Lietuvos valstybinė vėliava. Lietuvos herbas (vytis). Lietuvos geografinė padėtis. Vidurio europos valstybė. Lietuvos reljefas. Reljefą formavo besitraukiantys ledynai. Pagrindinės reljefo formos. Auščiausia ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2013 04 10
Upė Jūra upės aprašymas
JŪRA. Upės baseine yra Pagramančio regioninis parkas ir 2 draustiniai (ichtiologinis ir landšaftinisIlgis. Baseino plotas. Vidutinis debitas. Ištakos. Žiotys. Intakai. Užtvankos. Panaudojimas. Upės dažnai sudaro natūralias Valstybės ...
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2014 09 22
Lietuvos vandenys skaidrės
Lietuvos vandenys. Bendras upių ir kanalų vagų ilgis lietuvoje. Ežerai. Trys didžiausi lietuvos ežerai. Upės. Trys ilgiausios lietuvos upės. Baltijos jūra. Mineralinio vandens ištekliai. Daugiausiai mineralinio vandens yra.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2012 12 12
Maironis Nebeuztvenksi upės
Maironio eilėraščio pavadinimas nusako kovingą, veržlią nuotaiką. Gamtos įvaizdis – pavasarinė upė, kuri kyla, veržiasi ir neišsitenka savo vagoje. Tai oratorinio tipo eilėraštis. Eilėraščio tema – žmogaus ir tėvynės ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 03 26
Maironis Nebeužtvenksi upės interpretacija
Maironis (jonas mačiulis) – xviii a. Pabaigos – xix a. Pradžios poetas, rasšytojas, siekęs pagerinti lietuvių gyvenimą. Ši asmenybė savyje kūrė du žmogiškuosius pradus – dvasinio ir romantinio: jis anksti tapo kunigu ir nepatyrė ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2016 07 24
Upės baseino vandens kokybės vertinimas
Upės baseino vandens kokybės vertinimas. Bartuvos upės analizė. Pagrindinės upės hidromorfologinės charakteristikos. Fizinės-geografinės upės baseino charakteristikos. Pagrindiniai antropogeninės taršos šaltiniai upės baseino ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 07 30
Gražiausios turistų lankytinos vietos pasaulyje
Gražiausios turistų lankytinos vietos pasaulyje. Įvadas. Manau turistus vilioja, tas jausmas kuris užplūsta, paprastą žmogų, kaip norėčiau ten pabūti, tame mieste, ar/arba tame žemyne. Gražiausias miestas pasaulyje. Paryžius, ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 05 04
Upė Jos atliekamas darbas
Upė. Jos atliekamas darbas. Pamokos uždavinys. Upės darbo etapai. Nurodyti 4-5 veiksnius nuo kurių priklauso upės darbas. Upės vagos dalys. Pateikti po 4-5 upės aukštupiui, vidurupiui ir žemupiui būdingus bruožus. Naujos sąvokos. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 04 20
Lietavà − upelis Jonavos rajono rytuose (Upninkų seniūnijos teritorijoje), Neries dešinysis intakas. Nemunas  – ilgiausia Lietuvos upė. Neris  – antroji pagal ilgį Lietuvos upė. Šešupė teka Lenkijoje, Lietuvoje, ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 04 02
Apie Lietuvą
Lietuva. Lietuvos vėliava ir herbas. Lietuvos himnas. Lietuvos nepriklausomybė. Lietuvos vardo kilmė. Lietuvos prezidentė. Nacionalinės Lietuvos šventės. Upės ir ežerai. Kalvos.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 02 06
Gražiausios Viduramžių pilys
Gražiausios Viduramžių pilys. Modestas Sejonas. Sen mišelio pilis. Pilis pastatyta saloje kalne. Šioje plyje yra viduramžių sienos ir bokštai. Noišvanšteino pilis. Vokietijoje stovinti pilis. Ją pastatė Bavarijos karalius Liudvikas ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 02 26
Gražiausios parduotuvių vitrinos
Gražiausios parduotuvių vitrinos. Sėkmingi pavyzdžiai Lietuvoje. „Hobbyshop“ parduotuvės Kaune. Įmonės „DPS Advertising“ – vitrinų apipavidalinimo pavyzdžiai. „GRAŽIAUSIA VITRINA“ konkurse laimėjusio - viešbučio ...
Dizaino skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 01
Amazonės upė
Amazonės upė. Upės Ištaka. Amazonės upės ištaka yra Ukajalio upė Peru. Upė įteka. Amazonė įteka į Atlanto Vandenyną. Upės ilgis. Amazonės upės ilgis 6400km. Upei būdinga. Amazonėje ir jos intakuose veisiasi apie 2000 rūšių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 05 11
×