Grindinio sildymo skaiciavimas

300 dokumentų
Šilumos siurblys gyvenamajame name
Įvadas. Skaičiavimų dalis. Šilumos poreikių skaičiavimas. Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas. Šilumos siurblio parinkimas. Šilumos paėmimo sistemų skaičiavimas. Šilumos siurblio efektyvumo skaičiavimas. Grindinio šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 03 24
Oro valymas panaudojant filtrus
Įvadas. Filtravimo aparatas,kas tai? Oro taršos priežąstys. Kolektoriai. Betoninių grindų šildymo konstrukcija. Grindų dangų pavyzdžiai. Priežiūra. Sutrikimai ir jų šalinimas. Grindinio šildymo pliusai. Grindinio sildymo samata. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 16
Šildymo sistema
Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilimos nuostolių skaičiavimas. Pastato projektinė šildymo sistemos galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Dvivamzdės apatinio paskirstymo šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2010 03 03
Ūkininko šilumos ūkio projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Šilumos tiekimas vartotojams. Lauko šilumos tiekimo tinklai. Lauko šilumos tiekimo tinklų schemos. Lauko šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai. Lauko šilumos tiekimo tinklų pagrindiniai elementai. ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2014 10 27
Pastatų inžinerinės sistemos kursinis darbas KTU
Turinys. Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Išeities duomenys projektavimui. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Maksimalių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 11 27
Pastato vandentiekio nuotekų šildymo inžinerinių tinklų įrengimas
Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 06 01
Šildymo sistemos projektavimas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Metinių šilumos sąnaudų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 04 21
Pastato inžinerinių sistemų projektavimas
Įvadas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Skaičiavimas W/. Pastato projektinės šildymo sistemos galios skaičiavimas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas ir techniniai duomenys. Katilo parinkimas. Katilo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 03 11
Šildymo ir vėdinimo kursinis projektas
Kursinio projekto užduotis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorės siena. Rūsio perdenginys. Pastogės. Stogas. Langai. Lauko durys. Pastato šilumos poreikių skaičiuotė. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2010 03 03
Inžinerinės sistemos
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Skaičiavimai. Pastato ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 puslapiai
2013 04 09
Namo šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimo rezultatai. Šilumos nuostolių per ilginius šilumos tiltelius ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2014 12 23
Gyvenamojo namo šildymo sistema
Įvadas. Išeities duomenys. Pastato šildymo šilumos poreikiai. Pastato projektinės galios nustatymas. Galimi varinatai. Kuro sąnaudų bei išlaidų jam pirkti skaičiavimas. Investicijos. Eksploatacinės išlaidos. Rizikos veiksniai. Ekonominis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 05 22
Šildymo sistemų projektavimas gyvenamajame name
Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Pastato šildymo sistemos šaltinio projektinė galia. Hidraulinis šildymo sistemų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 10 30
Vandens šildymo katilo sistemos skaičiavimas
Vandens šildymo katilo sistemos skaičiavimas. Vamzdžių skersmens skirtinguose vamzdynų ruožuose skaičiavimas. Vamzdžių , pagamintų pagal EN 253 standartą , matmenys.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 10 10
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Įvadas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2016 06 28
Santechnikos kursinis darbas.
Atitvarų termozoliacijos storių nustatymas ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės sienos projektavimas. Perdangos virš rūsio pojektavimas. Stogo projektavimas. Langų projektavimas. Lauko durų projektavimas. Šilumos ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2010 03 03
Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas. Įvadas statinio statybos teisinis reglamentas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 02 11
Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija
Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija Įvadas. Esama katilinės padėtis. Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos sprendimai. Šilumos poreikių skaičiavimas. Darbų techninės specifikacijos. Techniniai reikalavimai armatūros ...
Inžinerijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2017 05 24
Šildymo kursinis
Įvadas. AR. Pastato charakteristika. Pastato statybos vietovės klimatas. Daviniai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Buto šlimos nuostolių skaičiavimas. Norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Patalpų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2014 03 25
Elektros šildymo įrenginiai
Elektriniai šildymo. įrenginiai. Dielektrinio šildymo esmė. Elektros energijos vertimo į šiluminę būdai. Tiesioginis šildymas. Elektrodų formos. Elektrodinis vandens šildytuvas. Netiesioginio šildymo įrenginiai. Elektrolankinis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 03 27
Pastatu šildymas
Įvadas. Projektiniai parametrai. Pastato statybos vietovės klimatologiniai duomenys ir laiko oro projektiniai parametrai. Šildymo sezono oro temperatūros parametrai. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato aitvarų šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2011 01 09
Šildymo vėdinimo sistemų skaičiavimas pasirinktose patalpose
Šildymo sistemos skaičiavimas. Kolektorius. Gyvatukas. Vėdinimas. Vandentiekis ir nuotekos. Literatūra. Radiatorinio šildymo kolektoriai su srieginiu prijungimu (stačiakampis profilis); Pagaminta iš profiliuoto žalvarinio vamzdžio su 1/2" ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2011 03 09
Inžinerinių sistemų kursinis: pastato vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą šildymo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 04 26
Pastatų santechnika
Atitvarų termozoliacijos storių nustatymas ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Perdangos virš rūsio pojektavimas. Stogo projektavimas. Langų projektavimas. Lauko durų projektavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Metinių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2010 03 03
Inžinerinių sistemų kursinis
Aiškinamasis raštas. Norminės šilumos perdavimo per atitvaras, koeficientų reikšmės. Sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Perdangos virš nešildomo rūsio šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Stogo šilumos laidumo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 01 13
Pastatų inžinerinių sistemų kursinis darbas
Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos šaltinio parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Kolektoriaus vietos parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo tūrio skaičiavimas. Parenkami du ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 10 10
Santechnikos kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Varžos ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinė siena. Stogas. Rūsio perdenginis. Langai. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Infiltruoto oro kiekio skaičiavimas. Ištraukiamo oro skaičiavimas. Tiekiamo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2010 03 03
Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas
Pasirinkto pastato duomenys. Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 12 01
Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema
Įvadas. Pagrindinių terminų žodynas. Informacijos šaltinių analizė. Šildymo sistemų rūšys ir apibūdinimas. Šildymui naudojamo kuro rūšių apžvalga. Šildymo katilų tipai ir jų apibūdinimas. Projektinis skyrius. Bendri pastato ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 07 15
Spindulinio šildymo sistemos
Spindulinio šildymo sistemos. Spindulinio šildymo sistemos (SŠS). Infraraudonasis šildymas pasižymi šiais privalumais. Infraraudonasis spinduliavimas (IR). IR skirstoma į tris sritis (tarp kurių nėra labai griežtų ribų). Vietinė ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 04 27
×