Ikimokyklinio ugdymo raida

300 dokumentų
Ikimokyklinis ugdymas kursinis
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos viešojo teikimo pagrindimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kontekstas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo sistemos modelis Lietuvoje. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo planavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 06
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo konspektas
Ikimokyklinio , priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paskirtys. Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo. Ugdymo programos tradicines ir netradicines. Ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 04 13
Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai
9( 2 atsiliepimai )
Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ikimokyklinio ugdymo turinys. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas. Darželyje naudojama ugdymo programa: „zipio draugai“. Tikslas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 07 28
Kokios sąlygos lemia vaiko gerovę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?
Kas yra ikimokyklinis ugdymas įvadas. Kas užtikrina vaiko gerovę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Kaip kuriamos vaikų grupės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kokie mišraus amžiaus   grupių privalumai ir trūkumai. Socialinė raida ...
Pedagogikos rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2017 01 06
Ugdymo mokslo raida Nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos
Kauno kolegijos justino vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra ikimokyklinio ir priesmokyklinio studijų programa.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 05 19
Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos
Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos savarankiškas darbas. Kokios šiuolaikinės ugdymo technologijos naudojamos ikimokykliniame ugdyme. Ugdymo technologijų esminiai bruožai ir požymiai. Vaikų ugdymo stilius. Ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 04 07
Ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumai Estijos šalyje
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumų estijoje teorinė analizė. Trumpa Estijos charakteristika. Estijos švietimo sistema. Estijos ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumai. Bendra Estijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 04 15
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo specifika
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo specifika. Ikimokyklinis ugdymas. Socialinė ir emocinė raida. Fizinė raida. Pažinimo raida. Kalbos raida. Ikimokyklinis lavinimas vaikui. Intelekto lavinimas. Skaitymas ir rašymas. Skaičiavimas. Loginis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2018 05 23
Darželio ikimokyklinio ugdymo programos analizė
Bendrosios nuostatos. Vaikai ir jų poreikiai. Specialistai, jų pasirengimas. Įstaigos savitumas. Programos ugdymo kryptys. Ikimokyklinio ugdymo principai. Ikimokyklinio ugdymo programos turinio principai. Analizė. Ikimokyklinio ugdymo programos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 05 19
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo pristatymas
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi šeimoje. Švietimo teikėjų, kurie vykdo ikimokyklinio ugdymo programą. Programą sudaro tokios dalys. Bendrosios nuostatos ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 11 25
Darželio ikimokyklinio ugdymo programos gairės
Ikimokyklinio ugdymo teikėjas. Darželį „N“ lankančių vaikų poreikiai. Tėvų (globėjų) ir bendruomenės poreikiai. Regiono savitumas. Darželio „N“ savitumas. Darželio auklėtojų specialisčių pasirengimas. Ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2017 06 17
Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema
Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema. Jeigu mokytis, tai tik iš geriausiųjų! Bendra švietimo sistema. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Bendradarbiavimas. Privatus ugdymo įstaigų tinklas. Populiariausi ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 04 05
Ikimokyklinis ugdymas Olandijoje
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumų Nyderlanduose torinė analizė. Trumpa Nyderlandų šalies charakteristika (istorija, geografija, politinė, ekonominė sistema, kultūra, gyventojai ir kt. Nyderlandų šalies švietimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 11 22
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos pristatymas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos pristatymas. Pamąstykime. Metodinė medžiaga. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo pavyzdžiai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 05 31
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Įvadas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, teorinis aptarimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos. Ikimokyklinio ugdymo vaikų socialinių įgūdžių ugdymo metodai. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 03 21
Vaikų adaptacijos vaikų darželyje ypatumai
Vaikų adaptacijos ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje teoriniu aspektu. Adaptacijos samprata ir jos tipai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tėvų vaidmuo jų vaikų adaptacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje procese. Pirmosios ankstyvojo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 01 02
Išorinių posistemių svarba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas. Išorinių posisemių svarba įkimokyklinio ugdymo šstaigoje.
Pedagogikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 03 26
Ikimokyklinio ugdymo ypatumai Vokietijoje
Ikimokyklinio. ugdymo ypatumai Vokietijoje. Vokietija. Vokietija užima pirmą vietą Europoje pagal gyventojų skaičių. Kaip ir daugelyje. Ikimokyklinio ugdymo atsiradimas Vokietijoje.  . Užregistruoti vaiką į vaikų darželį Vokietijoje ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 23
Ikimokyklinis ugdymas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ugdymas ir jo uždaviniai. Kas yra ugdymas. Ugdymo uždaviniai. Kas žinoma ugdant ikimokyklinuką. Vaikų darželiai. Ką duoda vaikų darželiai. Vaiko plėtojimasis darželyje. Ikimokyklinukui būdingos problemos. Ugdymosi motyvacija. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 09
Šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdymo teorijos ir praktikos aspektu
Šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdymo teorijos ir praktikos aspektu. Ugdymo filosofija ir pripažįstamos vertybės. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo metodai. Ugdymo priemonės. Ugdymo sąveikos ypatumai. Reikalavimai ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 04 13
Plungės lopšelio - darželio „Vyturėlis“ programa
Įvadas. Regiono savitumas. Vaikų ugdymo,grindžiamo pasirinkta filosofine kryptimi , psichologine bei pedagogine teorija ypatumai. Aktualūs tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai. Ikimokyklinio ugdymo programos principai. Programos ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 12 02
Pedagogikos ir ikimokyklinės pedagogikos ryšys
Pedagogikos ir ikimokyklinės pedagogikos ryšys. Ikimokyklinės pedagogikos samprata. Objektas ir subjektai. Ryšys su kitais mokslais. Priežastys , lemiančios vaiko asmenybės tapsmą. Suaugusiojo funkcijos vaiko asmenybės tapsme. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 09 26
Apklausa Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Lietuvoje
Respondentų nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lietuvoje. Tyrime dalyvavo 14 respondentų. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų reputacija. Patalpos ir priemonės pritaikytos patogiam, kokybiškam vaiko ugdymui (-si). Auklėtojai vaikams ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Ikimokyklinis ugdymas konspektas
„gairių“ teikiamos galimybės. Ikimokyklinio ugdymo samprata ir kryptys. Humaniškumu. Individualumu. Ikimokyklinio ugdymo tikslai. Vieningumu. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Vaiko sveikata. Pasaulio pažinimo būdai. Ugdytojų santykis su vaiku. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 07 30
Ikimokyklinio ugdymo programos kokybės analizė
Ikimokyklinio ugdymo programos kokybės analizė. Programos analizė. Pasirinkta programa yra Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo programa (2016 m. Programoje vaiko ugdymas yra suskirstytas pagal ugdomas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 01 11
MaitinImo paslaugų tiekimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose
MaitinIMO paslaugų tiekimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vilniaus miesto savivaldybės atvejis. Pasirinkome nagrinėti maitinimo paslaugų tiekimą ikimokyklinėse įstaigose. Koks skyrius įgyvendina. Įsakymą teikia ir tvirtina Vilniaus ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 09
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje
Įvadas. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo organizavimo įpatumų ir patirties Latvijoje teorinė analizė. Latvijos charakteristika. Latvijos švietimo sistema. Latvijos ikimokyklinio ugdymo organizavimo įpatumai. Bendra švietimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 10 21
Lietuvos švietimo funkcijos palyginimas su Suomijos valstybe
Lietuvos švietimo funkcijos. finansavimo problemos. ir palyginimas su. Suomijos valstybe. (Ikimokyklinis ugdymas). Lietuvos švietimo sistemos finansavimas. LR valstybės biudžeto asignavimų dinamika. LR valstybės biudžeto asignavimų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 05 28
Veiksniai (sąlygos), skatinantys ir stabdantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų strategijų, grindžiamų darnaus vystymosi vertybėmis, kūrimą ir įgyvendinimą
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos strategijų, grindžiamų darnaus vystymosi koncepcija, esminėmis nuostatomis ir vertybėmis, pasirinkimo, kūrimo bei įgyvendinimo teorinės ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 22 puslapiai
2019 03 05
Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje aspektai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. I. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje teorinė analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko muzikinė kultūra ir jos struktūra. Vaiko muzikinės kultūros pradmenų ugdymo veiksniai. Vaikų darželis - ikimokyklinio amžiaus ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 11 14
Fizinio ugdymo samprata, sąvokos
Fizinio ugdymo samprata , sąvokos kūno kultūra , fizinis aktyvumas , sveikatą stiprinantis fizinis. Fizinio aktyvumo įtaka vaiko sveikatai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2020 04 07
Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo ypatumai
Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės raidos bruožai. Kūdikių (iki 1metų amžiaus) muzikinio ugdymo galimybės. Vaikų nuo 1 iki 3 metų ankstyvasis muzikinis ugdymas. Vaikų nuo 3 iki 6 metų muzikinio ugdymo raiška. Išvados. ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 09 20
Ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumai Airijos šalyje
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumų airijos šalyje Teorinė analizė. Trumpa Airijos šalies charakteristika (istorija, geografija, ekonominė sistema, valiuta, kultūra, valgiai, lankytinos vietos). Airijos šalies švietimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 12 20
Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų psichinė sveikata
Įvadas. Ankstyvosios vaikystės tarpsnis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sistemoje. Ugdymo samprata. Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo uždaviniai kūdikystėje ir ankstyvojoje vaikystėje. Ugdymo uždavinių įvairovė. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 07 09
Vaiko adaptacija ikimokyklinėje ugdymo grupėje
9( 2 atsiliepimai )
Santrauka.Įvadas. Vaiko raidos psichologiniai ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų charakteristika. Priešmokyklinio amžiaus vaikų charakteristika. Vaikų adaptacijos teoriniai aspektai. Adaptacijos samprata, eiga ir trukmė. Priežastys, ...
Psichologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2015 01 24
Socialinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa. Įvadas. Socialinė aplinka. Projektas vaikų socialinio ugdymo aspektu. Išvados. Literatūra.
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 08 01
×
107 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo