Ilgalaikio turto analize

300 dokumentų
Įmonės ilgalaikio turto analizė
Ekonominė analizė. Paskaitos tikslai. Ilgalaikio turto sąvoka. Turto ekonominė reikšmė. Ilgalaikio turto sudėtis. Nematerialus turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Turto apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 07 18
Ilgalaikio turto apskaita ir analizė
Įvadas. Ilgalaikio turto reikšmė apskaitoje. Turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir pagrindinės savybės. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto grupavimas. Ilgalaikio turto apskaita. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2014 11 26
Ilgalaikis turtas esmė ir klasifikavimas
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas. Uab „x“ ilgalaikio turto analize ir valdymas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 04 01
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita biudžetinėse įstaigose
Pirminis nematerialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir statybos darbai. BĮ nuomotojas. Ilgalaikio materialiojo turto paprastasis ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 04 26
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įvadas. Ilgalaikio turto efektyvus panaudojimas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto ekonominė reikšmė. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Efektyvumo rodiklių analizė. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Ilgalaikio turto ir jo valdymo analizė
Įvadas. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto analizė ir valdymas. Ilgalaikio materialiojo turto analizė. Namaterialiojo turto analizė. Ilgalaikio turto valdymas. UAB „žemaitijos logistika“ ilgalaikio turto analizė. UAB ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 05 23
Ilgalaikio turto apskaita (2)
Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 07 31
Ilgalaikio materialiojo turto valdymo analizė
Ilgalaikio materialiojo turto valdymo analizė įmonėje UAB „Marastas“. Ilgalaikio materialiojo turto santykis, lyginant su visu turtu. UAB "Marsatas" ilgalaikio materialiojo turto struktūros(vertikalioji) analizė už 2010-2012metus. UAB ...
Apskaitos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 12 23
Kursinis darbas ilgalaikis turtas
Įvadas. Teorinė ilgalaikio turto apžvalga. Ilgalaikio turto grupės. Ilgalaikio turto apskaita. Įsigyto ilgalaikio turto apskaita. Įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas ir netekimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 10 30
Ilgalaikio turto auditas
9( 2 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ilgalaikio turto auditas. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąvokų analizė. Ilgalaikio materialiojo turto audito etapai. Ilgalaikio nematerialiojo turto auditas. Ilgalaikio turto audito ypatumai. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 14
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita, analizė ir auditas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita , analizė ir auditas. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo metodai ir priemonės. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir auditas teoriniu aspektu ilgalaikio materialiojo turto samprata , klasifikavimas ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 18 puslapių
2019 05 29
Ilgalaikio materialaus turto apskaita UAB „Igma“
Įvadas. Teorinė dalis. Turto samprata. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto grupės. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto grupavimas. Ilgalaikio materialinio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 04 04
Ilgailaikis turtas
Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto sampprata ir priskyrimo jam kriterijai. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2012 02 20
Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Ilgalaikis materialusis turtas. Turto priskirymas ilgalaikiam materialiajam turtui. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas apskaitoje. Ilgalalaikio materialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio materialiojo turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2015 03 26
Įmonių analizė
Analizės organizavimas ir rūšys. Ilgalaikio turto analizė. Analizės uždaviniai, ilgalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Trumpalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2015 12 01
Turto auditas
Ilgalaikio turto audito reikšmė ir tikslai Atsižvelgiant į ilgalaikio turto reikšmę įmonės veiklos rezultatams. Ilgalaikio materialaus turto audito tikslai nustatyti. Patikrinti,ar teisingai buvo apskaičiuota turto įsigijimo arba jo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2015 05 29
Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 07 21
Ilgalaikis turtas finansinė apskaita
Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojom turto apsakita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apsakita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 06 29
Ilgalaikis turtas ir jo apskaita
Įvadas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto įvertinimas ir apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Amortizacija ir jos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 01 19
Turto panaudojimo efektyvumas
Santrauka. Summary. Svarbių terminų žodynėlis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Turto ekonominė reikšmė. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto analizė ir valdymas. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 05 30
Ilgalaikio materialaus turto apskaita (4)
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto samprata. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialaus turto pateikimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 11 24
Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas (2)
Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis materialius turtas. Turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijai. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ir jo savikaina. Pasigaminto turto savikaina. Dovanoto ilgalaikio materialus turtas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 12 16
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto sudėtis, struktūra ir dinamika. Ilgalaikio turto naudojimo ir techninės būklės vertinimas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 01 02
Ilgalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonėje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto esmė. Ilgalaikio materialiojo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 05 29
Ilgalaikio materialaus turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia. Ilgalaikio materialiojo turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 02 22
Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto grupavimas balanse. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto įsigijimo ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 30
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Įvadas. Teoriniai ilgalaikio turto nusidėvėjimo aspektai. Ilgalaikis turtas. Materialiojo ilgalaikio turto faktinė įsigijimo savikaina. Materialaus ilgalaikio turto pasigaminimo savikaina. Materialiojo ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 05 20
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita
Santumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teoriniai aspektai. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir sudėtis. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 56 puslapiai
2016 02 11
UAB „Apsolut-trans“ ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos, remonto ir nurašymo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2019 05 06
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje
Įvadas. Ilgalaikio turto samprata, klasifikacija ir grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikacija ir grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje. Ilgalaikio materialiojo ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 72 puslapiai
2015 02 20
Ilgalaikio materialiojo turto auditas
9,2( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ charakteristika. Ilgalaikio turto apskaitos. Audito plano sudarymas. Ilgalaikio turto planas. Ilgalaikio audito programa. Procedūros ilgalaikio materialaus turto audite. Išvada. Nuorodų sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 10 22
Ilgalaikis turtas (2)
Turinys. Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados. Priedas. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 12 28
UAB X ilgalaikio turto organizavimas
Įvadas. Ilgalaikio turto teoriniai aspektai. Uab „X“ ilgalaikio turto apskaitos analizė. Uab „X“ charakteristika. IƖgaƖaikio turto apskaitos aոaƖizė Uab „X“. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 04 28
Įmonės turtas: Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimas
Įvadas. Ilgalaikio turto struktūra. Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnosios pradinės vertės apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertė, metinė nusidėvėjimo suma ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 12 06
Ilgalaikio turto apskaita diplominis darbas
Įvadas. Ilgalaikis turtas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto samprata ir ryšys. Ilgalaikio turto apskaita. Šilalės kaimiškosios seniūnijos ilgalaikio turto apskaita. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Šilalės kaimiškosios ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2017 04 11
Ilgalaikio materialaus turto apskaita (2)
Įvadas. Mokslinės literatūros šaltinių apžvalga. Turto priskyrimas ilgalaikiam materialiajam ir įvertinimas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimas ir apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 01 05
×
115 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo