Ilgalaikis planas (2)

300 dokumentų
Ilgalaikis turtas konspektas
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas skirstomas. Nematerialiam turtui priklauso. Nematerialiojo turto požymiai yra šie. Šis turtas egzistuoja iki tol,kol egzistuoja įmonė. Ypatinga nemat. Turto rūšis yra prestižas. Pavyzdys. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2013 04 07
Apskaitos politika prekybinėje įmonėje
Įmonės UAB „ omega “ aiškinamasis raštas bendroji dalis. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikis materialus turtas. Aiškinamojo rašto pastabos iii. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Per vienus metus gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 03 21
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 09 12
Būrelio programa
9,2( 5 atsiliepimai )
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 puslapiai
2013 08 15
Mobilių aplikacijų kūrimas ir pardavimas - verslo planas
Verslo aprašymas. Santrauka. Įmonės rūšis. Idėja. Misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodara. Situacijos analizė. Konkurentų analizė. Ssgg analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Pasirinktos rinkos, vartotojai. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2018 06 06
Apskaitos egzaminui špera
Kas yra bendrieji apskaitos principai. Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai ? Ir ką jie reiškia. Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai. Kas yra apskaitinė informacija. Kam yra skirta finansinė apskaita. Kam yra skirta ...
Apskaitos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 11 19
Slaugos planas Kiaušidžių vėžys Terminalinė stadija
Slaugos planas. Problema Kiaušidžių vėžys. Terminalinė stadija. (nevaikštanti, intoksikacija. Tikslas. Ilgalaikis žmogus turi išvengti skausmo (kad numirtų be skausmo. Trumpalaikis. Veiksmai. Bendrieji. Literatūra.
Slaugos planai, Planas, 7 puslapiai
2018 01 15
Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto grupavimas balanse. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto įsigijimo ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 30
Turto apskaita
9,4( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos ypatumai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 10 08
Ilgalaikio materialaus turto netekimų auditas
Įvadas. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto samprata. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Ilgalaikio materialaus turto netekimų auditas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 09 23
Verslo planas - Sraigių auginimas
Įvadas. Mb ,,sraigiukas” verslo aprašymas. Verslo šakos analizė. Verslo idėja. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Marketingo planas. Makro ir mikro aplinkos veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Ssgg analizė. Kainų politika ir pardavimo ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2017 04 23
Kavinės verslo planas Afaja
Santrauka. Verslo idėja. Verslo tikslai. Rinkodara-marketingas. Pirkėjų analizė. Konkurentų analizė. Vietos analizė. Reklama. Gamybinis planas. Patalpos. Tiekėjai. Atsargos. Savininkai ir personalas. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2015 05 05
Batų parduotuvės verslo planas
Avalynes parduotuves verslo planas. Įvadas į verslo planavimą. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Rinkodaros tikslas. Rinkodaros strategija. Rinkodaros biudžetas. Funkcijos. Patalpos ir įrenginiai. Atsargos. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 72 puslapiai
2012 02 27
Ilgalaikis turtas ir jo nurašymo apskaita
Įvadas. Ilgalaikis turtas ir jo nurašymo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikio turto nurašymo apskaita. Šiaulių lopšelis- darželis „Kregždutė“. Ilgalaikis materialusis turtas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 04 22
Kirpyklos verslo planas Grožio studija
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkos vertinimas. Konkurentų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 30
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo esmė apskaitoje. Įkainojimas. Ilgalaikis materialus turtas / ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikis ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2013 01 12
Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Plėtros darbai. Ilgalaikio materialaus turto ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 12
Verslo planas užuolaidų prekyba
Įvadas. Įvadas į verslo planavimą. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2013 08 09
UAB „Langesta” verslo planas
Įvadas. Santrauka. Literatūros apžvalga. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Projekto įgyvendinimo sąlygos. Projekto įgyvendinimo nauda. Aplinkos analizė. Teisinė aplinka. Makroekonominė ir šakos aplinka. Marketingo planas. Rinkos ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 30 puslapių
2017 03 09
Vaikiškų baldų parduotuvė verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo idėja. Strateginiai ir veiklos tikslai. Verslo vietos analizė. Rinkos analizė. Verslo aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Rinkos tyrimas. Rinkodaros planas. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. Kainodara. Rėmimas ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 05 05
Mokytojo ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai
Mokytojo ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Ilgalaikis ir trumpalaikis mokytojo tikslas vardan vaikų švietimo, gėrio ir pasiekimų. Terminai. Ilgalaikis tikslas —. Ką verta užsibrėžti? Pavyzdžiai. Konkretūs pavyzdžiai. Ilgalaikis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 03 27
Pamokos protokolas
Pamokos protokolas. Įvadas. Ilgalaikis dalyko planas. Vertinimas. Refleksija.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 12 03
Sporto klubas moterims verslo planas
Įvadas. Projekto santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Ssgg, verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Įmonės marketingo planas. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Reklama ir rėmimas. Uab ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 34 puslapiai
2013 12 20
Kavinės „Erdvė“ verslo planas
Verslo plano santrauka. Kavinės verslo planas. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. Kavinės verslo planas. Verslo plano atitinkimas ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2018 04 23
Namų ūkio finansinė analizė ir finansinis planas namų darbas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Analitinė dalis. Namų ūkio finansiniai rodikliai 2015m. Vasario 28 dieną. Namų ūkio fazė. Namų ūkio finansiniai tikslai. Trumpalaikis. Ilgalaikis. Rinkos analizė. Trumpalaikis tikslas. Ilgalaikis tikslas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2016 05 31
Verslo planas susijęs su studijų programa „Sveiki produktai“
Įvadas. Verslo plano teoriniai aspektai. Įvadas į verslo planavimą. Įmonės rūšis. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Konkurentų analizė. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2020 03 19
Apskaita ir auditas kursinis
Įvadas. Turto samprata. Ilgalaikio turto samprata ir klasifikavimas. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto įkainojimas ir įsigijimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 09
Ekstremali stovykla verslo planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įvadas į verslo planavimą. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Veiklos aprašymas. Paslaugų kainoraštis. Įmonės misija, vizija, problema. Įmonės tikslai. Ssgg analizė. Rinkodaros planas. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 39 puslapiai
2012 06 06
Vaikų darželis verslo planas
8,9( 8 atsiliepimai )
Privatus darželis “rulvita“. Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinka. Rinkos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2012 12 20
Transporto įmonės verslo planas (2)
8( 2 atsiliepimai )
Darbo anotacija. Įvadas. Steigimo aktas. Įstatai. Aprašymo dalis. Įmonės charakteristika. Rinkodaros planas. Skaičiavimo dalis. Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Techninių eksploatacinių ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2015 06 02
Organizacijos skirtumai tarp ilgalaikių, trumpalaikių ir strateginių planų
Organizacijos skirtumai tarp ilgalaikių, trumpalaikių ir strateginių planų. Tikslas. Ilgalaikis planavimas. Trumpalaikis planas. Strateginiai planai. Strateginio plano tikslas. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos 2015 metų veiklos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 05 07
Ilgalaikio turto aprašas
Šiaulių v/d. Darbo objektas Ilgalaikis. Įvadas. Darželis įsteigtas 1971 m. rugsėjo 20 dieną. Lopšelis-darželis yra įsikūręs Valančiaus g. V/d ,,žirniukas‘‘ charakteristika. Ilgalaikis materialus turtas - tai turtas kuris skirtas ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 02
Mediena ir medienos apdirbimas verslo planas
Įvadas į verslo planavimą. Įmonės rūšis. Uždaroji akcinė bendrovė:. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Bendrovės veiklos tikslai:. Bendrovės uždaviniai:. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 50 puslapių
2013 04 17
Nematerialus turtas
Ilgalaikio nematerialaus turto rūšys, apskaitos ypatumai, įdentifikavimo kriterijai ir vertinimai. Įvadas. Ilgalaikio nematerialaus turto sąvoka. Ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 13
Ilgalaikio turto apskaita kursinis (2)
Įvadas. Ilgalaikis nematerialus įmonės turtas. Analizė. Ilgalaikis materialus įmonės turtas. Analizė. Finansinis turtas.Analizė. Kitas ilgalaikis turtas. Analizė. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Analizė. Ilgalaikio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 04 03
Jogos ir aerobikos sporto klubo verslo planas
Įvadas. Aerobikos ir jogos sporto klubo tikslai. Jogos sporto klubo vizija. Įmonės nuostatai. Įmonės veikla. Įmonės savininko teisės ir pareigos. Joga ir aerobika sveikam gyvenimui. Jogos sporto klubo valdymas, finansai. Įmonės nuostatai ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2012 10 31
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo