Ilgalaikis planas (3)

300 dokumentų
Jogos ir aerobikos sporto klubo verslo planas
Įvadas. Aerobikos ir jogos sporto klubo tikslai. Jogos sporto klubo vizija. Įmonės nuostatai. Įmonės veikla. Įmonės savininko teisės ir pareigos. Joga ir aerobika sveikam gyvenimui. Jogos sporto klubo valdymas, finansai. Įmonės nuostatai ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2012 10 31
Mergvakariai ir bernvakariai verslo planas
Mergvakarių ir bernvakarių organizavimas verslo planas. Įvadas. Verslo aprašymas. Rinkodaros planas. Veiklos planas. Vadybos skyrius. Finansinis planas. Pardavimo pajamų planas. Sąnaudų planas. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2014 04 25
Apskaitos konspektas
Klausimai medžiagai įsisavinti. Apskaitos administravimas. Finansinė apskaita. Vadybos apskaita. Apskaitos politika. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Dvejybinis įrašas kaip sąskaitų korespondencijos taisyklė. Sąskaitų ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2012 01 10
Įvairių siuntų iš internetinių parduotuvių pervežimas, verslo planas
UAB ,,gel-delivery‘‘ įmonės verslo planas. Santrauka. Verslo sritis. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Konkurentų apžvalga. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 12 08
Mokykla verslo planas
Įvadas. Rinka. Marketingas. Gamybos planas. Įmonės struktūra. Darbuotojai ir valdymo personalas. Finansinis planas. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra:.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 12 05
Nusidėvėjimas ir jo apskaita
Įvadas. Nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis nematerialus turtas. Autorių teisė. Patentas. Prekės ženklas. Licencijos. Ilgalaikis materialus turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacinės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 02 20
Europos Sąjungos užimtumo strategijos analizė Jos įgyvendinimas Lietuvoje
Įvadas. Europos užimtumo strategija ir jos tikslai. Jaunimo užimtumas. Jaunimo užimtumas Europos Sąjungoje. Jaunimo užimtumas Lietuvoje. Parama verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Europos Sąjungos parama verslumui. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2020 03 17
Ilgalaikis matematikos mokymo 8 klasėje planas
Ilgalaikis matematikos mokymo 8 klasėje planas. Bendroji informacija. Mokymo ir mokymosi priemonės. Klasės charakteristika. Vertinimas. Bendrieji gebėjimai. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Mokymo ir mokymosi turinys. Klasės ...
Matematikos planai, Planas, 11 puslapių
2014 05 02
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas. Modulių įgyvendinimas. Žmogaus buities chemija. Ilgalaikis planas (17 val.). Pamokų ciklo „Švaros priemonės“ trumpalaikio plano pavyzdys (5 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2013 12 19
UAB „Sausainis“ ūkio subjekto apskaita
Įvadas. Apie įmonę. Buhalterija įmonėje. Naudojama programa. Vyr. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Įstatymai reglumentuojantys įmonės veiklą. Bendrieji apskaitos tvarkymo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2019 04 29
Masažo kabineto centro verslo planas
10( 3 atsiliepimai )
Turinys. Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Kodėl pasirinktas būtent toks įmonės pavadinimas. Įmonės istorija ir dabartinės veiklos faktai. Vietovės aprašymas. Įmonės ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2012 03 11
Ilgalaikio materialaus turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia. Ilgalaikio materialiojo turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 02 22
Kirpyklos verslo planas
Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Įmonės finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų įplaukų planas. Sanaudų planas. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Ilgalaikio turto ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2011 12 30
Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikis materialus turtas. Kas yra ilgalaikis materialus turtas? Turto priskyrimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialaus turto savikainą sudaro tokios išlaidos. Ilgalaikio materialaus ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 04 22
Balanso palyginimas pagal TAS ir VAS
Tas nuostatos ir reikalavimai. Vas nuostatos ir reikalavimai. Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Pagrindinės sąvokos. Teisingas pateikimas. Tęstinumo prielaida. Kaupimo principas. Reikšmingumas. Atskaitomybės dažnumas. Ataskaitoje pateikiama ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 10 27
Buhalterines apskaitos praktinė užduotis: ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, nuosavas kapitalas, mokėtinos sumos bei įsipareigojimai
Apskaitos pradmenys kontrolinio darbo įvertinimas vertinimas. Eil. Nr Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas Nuosavas kapitalas. Kursas , semestras. Dalyko studijų rezultatai. Praktinių įgūdžių įvertinimo užduotys.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 04 30
Sąskaitų planas pavyzdys
UAB “Madlena” sąskaitų planas. Sąskaitų plane pateikiami visų tam tikroje įmonėje naudojamų sąskaitų pavadinimai bei jų numeriai.
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2016 11 15
Kavinės verslas plėtra: verslo planas
Kavinės verslas plėtojimas verslo planas. Santrauka. Kavinės „saulė“ verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2018 12 10
Ilgalaikio turto apskaita kursinis darbas (2)
Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis materialius turtas. Turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijai. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ir jo savikaina. Pasigaminto turto savikaina. Dovanoto ilgalaikio materialus turtas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 12 16
Sąskaitų mokėjimo agentūra verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės veikla. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. RINKA. Rinkos apibūdinimas. Konkurentų analizė. Įmonės vietos pagrindimas. SSGG analizė. Rinkodaros planas. Paslauga. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 36 puslapiai
2015 11 24
Įmonės finansavimo šaltiniai aprašymas
Įmonės finansavimo šaltiniai Vidiniai. Ilgalaikis turtas. Nematerialusis turtas II. Materialusis turtas III. Finansinis turtas IV. Kitas ilgalaikis turtas. Pelno nuostolių ataskaita. Valstybinio reguliavimo funkcija. Gyventojų pajamų ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 05 05
Buhalterinė apskaita praktikos ataskaita AB „Klaipėdos vanduo“
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Klaipėdos vanduo“ apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Apskaitos organizavimas. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą. Įmonės įsiskolinimai. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikis materialusis ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2017 01 06
UAB „Rokiškio autobusų parko“ apskaitos politika
UAB „Rokiškio autobusų parkas“. Bendroji dalis. Techniniai aspektai. Metodiniai aspektai. Nematerialus ilgalaikis turtas. Materialus ilgalaikis turtas. Atsargos. Nuosavas kapitalas. Pajamų, sąnaudų apskaita. Ataskaitinių metų pabaigos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 11 18
Turto apskaita teoriniu ir praktiniu aspektu
Įvadas. Turto apskaitos teorinė analizė. Turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas ir jo apskaita. Nematerialaus turto amortizacija. Ilgalaikis materialusis turtas ir jo apskaita. Ilgalaikio materialaus ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2019 04 07
Autoserviso kūrimas
Verslo aprašymas. Gamybos planas. Patalpos. Įranga. Rinkodaros planas. Organizacinis planas. Financinis planas.
Ekonomikos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2014 04 12
Ilgalaikis turtas skaidrės
Ilgalaikis turtas. Darbo tikslas-Atskleisti ilgalaikio. Turto apskaitą. Ilgalaikio turto skirstymas. Nematerialus turtas. Materialus ir financinis turtas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio turto. Nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 01 11
Povandeninis dronas verslo planas
Santrauka. Informacija apie įmonę. Gamybos planas. Marketingo planas. Pardavimų prognozė. Finansinis planas.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2016 01 15
Kaimo turizmas Pirčių nuoma verslo planas
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Santrauka. Idėja ir verslo aprašymas. Marketingo planas. Rinkos bei konkurentų analizė. Paslaugos aprašymas. Kainų nustatymas. Rėmimas. Paslaugų tiekimas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Lūžio taško skaičiavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 04 02
Duonos gaminiai verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Siūlomos prekės ir paslaugos. Verslo vietos analizė. Rinkos analizė. Verslo aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Rinkos tyrimas. Rinkodaros planas. Rinkodaros tikslas ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2014 04 17
Statybos įmonės verslo planas
Vidaus ir išorės apdaila verslo planas. Verslo ekonomikos ir vadybos individualaus darbo užduotis. Siūlomo projekto esmė. Investicijų poreikis ir paskirstymas. Investicijų poreikis ir paskirstymas. Įrengimų ir montavimo darbų sąmata. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2013 03 27
Ilgalaikio turto apskaita (3)
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas tai materialusis bei nematerialusis turtas, kuris. Ilgalaikio materialaus turto įvertinimas. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina perkant. Ilgalaikio turto pasigaminimo savikaina. Buhalteriniai įrašai ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2014 10 30
Kavos užeigos verslo planas
Verslo idėjos pristatymas. Verslo vizijos tikslai. Konkurentai. Darbuotojai. Prekių pardavimai. Ilgalaikis turtas. Finansavimo poreikis. Banko paskola. Pradinės išlaidos. Ūkinės veiklos išlaidos. Veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 01 09
Autoremonto baro verslo planas
Autoremonto baro verslo planas. Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Projekto efektyvumo ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2012 01 03
Verslo lygmens strategijos
Strateginis verslo vienetas. Strateginių verslo vienetų identifikavimas. Konkurencinė strategija. Konkurencinės strategijos alternatyvos. EasyJet kompanija. IKEA International Group. Nesėkmė. Problemos, kurias sukuria konkurencinė strategija. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2015 03 01
Prekybos įmonės steigimo verslo planas
Įvadas. Verslo plano teoriniai aspektai. Įvadas į verslo planavimą. Įmonių rūšis. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Situacijos analizė. Patalpos ir įranga. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2019 01 03
Sidabro dirbinių gamyba ir prekyba verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės tikslai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. PREKĖ. KAINA. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 43 puslapiai
2014 03 05
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo