Ilgalaikis planas (4)

300 dokumentų
Vadyba. Namų darbas Nr. 2
Pradiniai duomenys įmonės veiklos plano skaičiavimui. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2010 03 03
Kavinė Sveikuolių namai verslo planas
Verslo projekto aprašymas. Verslo idėja. Verslo srities aprašymas. Produkto aprašymas. Rinkodara. Pest analizė. Rinkos dalies išsiskyrimas (segmentavimas). Konkurentų analizė. Rinkodaros strategija. Gamyba. Vietos analizė. Patalpos. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 47 puslapiai
2016 04 08
Utilizavimas verslo planas
Santrauka. Įmonės charakteristika. Produkcija. Rinka ir pardavimų planas. Marketingo planas. Informacija apie gamybą. Valdymas. Finansinis planas. Rizika. Literatūra.
Statybos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2013 06 07
Kremavimo logistikos paslaugų verslo planas
Santrauka. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Konkurencijos analizė. Palyginimas su kitomis įmonėmis. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Vietos analizė. Darbo jėga. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2019 05 19
Kauno pagrindines mokyklos apskaita
Įvadas. Bendroji dalis. Apskaitos politikos nuostatos. Bendrosios nuostatos. Ilgalaikis materialus turtas. Finansavimo sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pajamos. Sąnaudos. Pastabos. Ilgalaikis materialus turtas. Trumpalaikis turtas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 08 08
Sidarbo papuošalai parduotuvė verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinka. „sidabro“ makroaplinka. „sidabro“ mikroaplinka. „sidabro“ vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Paskirtymas. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 39 puslapiai
2013 05 28
Integruota šokio anglų kalbos pamoka
Integruota šokio – užsienio (anglų) kalbos pamoka. Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own. Integruotasis ugdymas labiausiai padeda vaiko pasaulėvaizdžio ugdymuisi. Šios integruotos ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 15
Kempingas verslo planas
Įvadas. Siūlomo projekto esmės aprašymas. Marketingo planas. Paslaugos planas. Verslo organizavimas. Rizikos galimybių įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2014 05 13
Finansinis planas
Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojami finansavimo šaltiniai.
Finansų konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 03 09
Ilgalaikis taupymas ir investavimas
Ilgalaikis taupymas ir investavimas. Priemonės ir taisyklės. Pagrindinės turto klasės Efektyvios rinkos hipotezė. Gyventojų elgsena finansų valdymo prasme Finansų rinka Finansų rinkų veikimasFinansų rinkos sandara Finansų rinkos ...
Finansų konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 10 31
Sodybos verslo planas
Iį „akmena“ verslo planas. Verslo idėja. Marketingo planas. Vartotojai. Paslaugos kainos. Paslaugos aprašymas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Ekologija ir darbų sauga. Rizikos įvertinimas. Literatūra.
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2013 05 04
Ilgalaikis turtas apskaita ir nusidevėjimas
Įvadas. Ilgalaikis turtas, jo finansinė apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos bei normos apskaičiavimas. Patalpų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji pradinė vertė bei įrengimų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 04 01
Limuzinų nuoma verslo planas
Įvadas. Numatoma parduoti. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas. Sąnaudų straipsniai. Pinigų įplaukų sąmata. Pinigų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2014 04 22
UAB „Kelgrinda“ įmonės projektas Vilniaus savivaldybei
Projekto gairės. Projekto darbų išskaidymas. Darbų grafikas. Projektų pirkimų valdymo planas. Projekto vidinės komunikacijos planas. Projekto išorinės komunikacijos planas. Projekto rizikos valdymo planas. Projekto kokybės valdymo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 06
Ilgalaikis materialus turtas ir jo apskaita
Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Įvadas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Imt samprata. Imt ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 26
Kavinės verslo planas Vaikystė
Santrauka. Įvadas. Kavinės „vaikystė“ verslo planas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2013 12 08
Veterinarija verslo planas
Veterinarijos kabineto verslo planas. Santrauka. Iį „x“ konkurentų įvertinimas. Verslo plano finansinė dalis. Verslo finansavimo lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai. Pardavimo pajamų planas. Sąnaudų planas, lt. Darbuotojų darbo ...
Veterinarijos verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2013 05 27
Jodinėjimas žirgynas referatas
Įvadas. Jodinėjimo samprata. Jodinėjimo poveikis gyvenimo kokybei. Rekreacinės programos dalyvių poreikių tyrimas. Apie žirgyną. Rekreacinės programos misija, tikslai ir uždaviniai. Rekreacinės programos charakteristika. Rekreacinės ...
Turizmo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 20
Apželdinimas verslo planas
Įvadas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Kainodara. Gamybos planas. Paslaugos procesas. Technologinė įranga. ...
Aplinkos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2011 03 04
Sąskaitų planas ir jo sudarymo principai
Įvadas. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Sąskaitų plano paaiškinimai ir pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Klasė. Ilgalaikis turtas. Klasė. Trumpalaikis turtas. Klasė. Nuosavas kapitalas. Klasė. Mokėtinos sumos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 30 puslapių
2013 12 20
Ilgalaikio turto apskaita pristatymas
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas – tai turtas. Ilgalaikis materialusis turtas/ Pagrindinės sąvokos. Balansinė vertė – suma, kuria turtas yra parodomas balanse. Likutinė vertė –. Turto priskyrimo ilgalaikiam požymiai (12 ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2018 04 26
Stomotologines ir odontologines paslaugas teikiančios įmonės verslo planas
Įmonės charakteristika. Projekto aprašymas. Konkurencinė analizė. Rinkodaros planas. Gamybinis planas. Finansinis planas. Išvados.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2020 05 14
Ilgalaikis turtas klausimai atsakymai
Kontroliniai klausimai temai “ Ilgalaikis turtas ” Kas tai yra turtas ? pvz. Pagal kokius kriterijus grupuojamas įmonės turtas. Kaip skirstomas turtas pagal panaudojimo laiką. Kaip skirstomas turtas pagal naudojimo pobūdį ( paskirtį ). ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 10 07
Konditerija verslo planas
Konditerijos įmonės verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 65 puslapiai
2012 03 06
Fizinio pamokos planas (2)
KŪNO KULTŪROS ILGALAIKIS PLANAS 11-12 (3-4 gimnazijos) KLASĖMS. Bendrasis kursas. Dalykas. Kūno kultūra. Kursas. Bendrasis/aerobika. Klasė. -12 (3-4 gimnazijos) klasės; 2011–2012, 2012–2013 mokslo metai. Pamokų skaičius. Pamokos per ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 01
SPA pirčių centras verslo planas
8,5( 2 atsiliepimai )
SPA verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Spa verslo planas. Kainų strategija. Reklama ir rėmimas. Vieta. Veiklos skyrius. Patalpos ir įrengimai. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2012 03 26
Žirgynas verslo planas
Verslo planas žirgynas. Santrauka. Verslo aprašymas. Marketingo planas. SWOT analizė. Konkurentų analizė. Paslaugos. Patalpos ir įranga. Organizacijos planas. Personalas. Finansinis planas. Išvados. Informaciniai šaltiniai (literatūra).
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2016 09 09
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 03 24
Autoserviso verslo planas
9( 7 atsiliepimai )
Sukurti įmonę kurioje bus teikiamos automobilių remonto paslaugos, kokybiškų detaliu pardavimas ir monatavimas į jūsų automobilius. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto ar paslaugos aprašymas. Rinkos apžvalga. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2012 01 24
Kompiuterinės kavinės verslo planas
Uab "interna" teiks kompiuterinės kavinės paslaugas. Uab "interna" iš kitų įmonių išsiskirs sparčiais kompiuteriais, patogia kompiuterine bei programine įranga, naujausiomis technologijomis, puikiomis patalpomis. Ši įmonė įsikurtų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 03 28
Pramogų parko steigimas
Reziumė. Įmonės charakreristika. Verslo pristatymas prekė ar paslauga. Rinkos ir konkurentų įvertinimas. Rinkotyros planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Ekologija. Finansinis planas. Priedai.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2019 05 03
Ligonio odos būklės įvertinimas Žvynelinė
Įvadas. Anamnezė. Patarimai pacientui. Trumpalaikis ir ilgalaikis slaugos planas. Patarimai kosmetologui. Teorinė dalis. Žvynelinė. Diagnostika. Žvynelinės rūšys ir simptomai. Žvynelinę provokuojantys veiksniai. Ligos priežastys ir ...
Medicinos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 04 08
Verslo planas ekonomikos pamokai
Mokinio rašytas verslo planas. Verslo planas. Firma uab vairas. Pinigai firmos isteigimui. Uab atidarimas. Priešgaisrine sistema. Detaliu tiekejai. Mes pardavinesime.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 4 puslapiai
2013 02 15
Prekyba riedučiais verslo planas
Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apţvalga. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Vietos analizė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2013 09 02
Vakarelių organizavimas verslo planas
Iį „ garsiukas “ veiklos planas. Verslo aprašymas. Rinkodaros planas. Veiklos planas. vadybos skyrius. Finansinis planas. Verslo finansavimo lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai. Pardavimo pajamų planas. Sąnaudų planas , Lt. Darbuotojų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2016 01 15
Ilgalaikis plaukų šalinimas
Ilgalaikis plaukų šalinimas. Faktai apie plaukus. Plaukų šalinimo būdai. Plaukų augimo Fazės. Lazerio poveikis į plauko folikulą. Lazerio spindulio poveikis. Kaip pasiruošti plaukų šalinimo procedūrai? Po procedūros. Kada laukti ...
Kosmetologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 12 18
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo