Ilgalaikis planas (5)

300 dokumentų
Prekybinės įmonės verslo planas
IĮ „ šaltukas “ verslo planas. Verslo finansavimo lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai. Pardavimo pajamų planas , €. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas. Sąnaudų planas , €. Darbuotojų darbo užmokesčio ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2017 12 03
Kebabinės verslo planas
Verslo aprašymas. Rinkodaros planas. Veiklos planas. Finansinis planas. Išvados.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2014 12 23
Baro verslo planas
Reziumė. Baro verslo idėjos aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodaros planas. Barų rinkos analizė. Rinkodaros kompleksas. Pardavimų prognozė. Konkurencijos analizė. Veiklos planas. Paslaugų teikimo procesas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2012 09 24
Sodininkystės įmonės verslo planas
Reziumė. Įmonės charakteristika. Įmonė užsiima daržovių, medelių, braškių audinimu. Šiltnamiais. Rinka ir konkurentai. Marketingo planas. Finansinis planas. Išvados. Lentelės. Priedai. Šis dokumentas yra iį „šernės” verslo ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2016 07 25
Kaimo turizmo paslaugų verslo planas
Įmonės charakteristika. SSGG analizė. Investicijos. Kalendorinis projekto įgyvendinimo laikas. Lėšų poreikis. Marketingas. Paslaugos ar prekės aprašymas. Vartotojų ir rinkos tyrimas. Reklama. Konkurentai. Įmonės veikla. Ilgalaikis ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2014 11 26
Ilgalaikio turto apskaita referatas
Ilgalaikio turts teoriniu aspektu. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialus turtas. Pagal 13 verslo apskaitos standartą nematerialiojo turto pavyzdžiai gali būti. Ilgalaikis nematerialus turtas turi tokius svarbiausius ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 22
Boulingo centras verslo planas
Santrauka. Bendra įmonės charakteristika. Rinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Rinkodaros planas. Rinkodaros strategija. Paslauga. Kainodara. Pardavimų prognozė. Pardavimo skatinimas ir reklama. Gamyba. Organizacinis planas. Finansų ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2016 03 03
Vadybos pagrindų namų darbas Nr. 2
Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2010 03 03
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikis ugdymo planas 12 klasei
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikis ugdymo planas. 12 (iv) gimnazijos klasė, išplėstinis kursas. Ugdymo tikslas. Ugdymo uždaviniai. Pamokų skaičius. Vertinimas. Struktūra. I. XX A. Vidurio modernioji literatūra (44Mokinių ...
Lietuvių planai, Planas, 18 puslapių
2014 12 09
Viešojo sektoriaus ilgalaikis turtas
Įvadas. Ilgalaikis turtas teorini aspektu. Ilgalaiko turto samprata ir jo rūšys. Viešojo sektoriaus ilgalaikio turto apskaita. Kelmės rajono tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ilgalaikio turto apskaita. Kelmės rajono Tytuvėnų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 06 05
Rekonstrukcijos verslo planas Krasta auto
Uab „krasta auto“ rekonstrukcijos verslo planas. Projekto uždotis. Santrauka. Siūlomos paslaugos aprašymas. Įmonės aprašymas. Projektuojamos įmonės aprašymas. Įmonės strategija. Paslaugos teikimo planas. Paslaugos teikimo procesas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 10
Įmonės veiklos planavimas namų darbas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 21
Verslo planas SPA harmonija
9( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Verslo aprašymas. Duomenys apie IĮ „Spa Harmonija“. Pardavimų pajamų planas. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas ir vieta. Rėmimas. Veiklos planas. Verslo finansavimo lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai. Vadyba. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2015 11 24
Krepšinio treniruotės konspektas
Treniruotės planas – konspektas. Treniruotės dalys ir laikas. Turinys. Normavimas. Metodiniai ir organizaciniai veiksniai.
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 11 08
Įmonės verslo planas
9( 2 atsiliepimai )
Vadybos kursinio darbo užduotis. Įvadas. Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2010 03 03
Buhalterinės apskaitos konspektas
Buhalterinės apskaitos esmė , informacijos valdymas,. Principai. Buhalterinės informacijos vartotojai ir disponavimo ribos. Apskaitinės informacijos naudotojai. Buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos formavimo sistema. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2013 10 13
Imonės veiklos metinio pelno apskaičiavimas
Įvadas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 02 29
Krepšinio pamokos planas
9,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas konspektas uždaviniai: mokyti metimo į krepšį (turėjo būt išvardintos tiksluose metimo būdai) lavinti koordinaciją(fizinėm ypatybėm atskirai reikalingi specialiai orientuoti pratimai. Lavinti vikrumą.
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 15
Restorano kavinės verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Steigiamos įmonės rūšis. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskirimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 59 puslapiai
2012 04 11
Grožio salonas verslo planas Spindesys
Įmonės rekvizitai. Verslo aprašymas. Marketingas. Kainos nustatymas. Konkurentai. Reklama. Rinkos analizė. Paslaugos planas. Patalpos ir įranga. Tiekėjai. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Ekologija. Darbų sauga. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2014 07 04
Kūno kultūros pamokos planas konspektas 8 klasei
10( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas 8 klasei. Pamokos turinys. Pamokos tikslai: kompleksinių ypatybių lavinimas, ugdyti jėgą, greitį, lankstumą. Pamokos uždaviniai:. Lavinti vikrumą, jėgą, lakstumą, judesiu kordinacią. Ugdyti ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 07 28
Kaimo turizmas verslo planas Sielos atokvėpis
Verslo įmonės aprašymas. Verslo idėja. Projekto esmė. Vizija. Misija. Tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Teikiama paslauga. Nuosavybės forma,verslininkai. Įmonės vietovė. RINKA. Bendroji rinka. Vartotojai. Konkurentai. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2014 04 03
Žirgynas verslo planas Svajonių žirgai
Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Šio tikslo įgyvendinimo uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Žirgyne bus teikiamos šios paslaugos. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pagrindiniai žirgyno privalumai , ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2014 12 28
Matavimo priemonių gamyba verslo planas
Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos planas. Gamybos procesas. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos, reikalingos gamybai. Organizacinis ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2016 03 22
Kaimo sodybos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Priedai.
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2012 09 07
Transporto įmonės finansinė apskaita
Įvadas. Apskaitos politika. Įmonės „Autokaravanas“ charakteristika. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas UAB „Autokaravanas“ finansinių ataskaitų rinkinys. Ilgalaikio turto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 11 27
Kepyklėlės verslo planas
Kepyklėlės "senamiesčio gardėsis" verslo planas. Siūlomos idėjos esmė. Įmonės pristatymas. Paslaugų analizė. Rinkos analizė. Personalo analizė. Finansų prognozė. Rizikos analizė. Investicijų analizė. Išvados. Kepyklos verslo ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 8 puslapiai
2012 03 06
Verslo planas viešbutis
Įvadas. Viešbučio steigimo vieta. Apgyvendinimo įmonės tipas. Patalpos ir jų įrengimas. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos. Darbuotojai. Viešbučio „aidos“ darbuotojų funkcijos. Rėmimas, reklama. Išvados.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2012 12 03
Kaimo turizmo sodyba verslo planas
8,3( 3 atsiliepimai )
Kaimo turizmo sodybos “po berželiu” verslo planas. Santrauka. Ūkio subjekto ir veiklos plėtra. Rinka ir rinkodara. Paslaugų ir pramogų kūrimas. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės. Rizikos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2013 02 21
Kavinė - sūrinė verslo planas
Verslo plano santrauka. Verslo projekto aprašymas. Idėja. Verslo srities aprašymas tikslas, misija, vizija. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkodaros analizė. Konkurentų analizė. Rinkodaros strategija kainų politika, pardavimų ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 41 puslapis
2016 04 01
Kirpykla AIVA. Verslo planas
Įvadas. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika pardavimų strategija reklama ir rėmimas. Paslauga. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2011 03 14
Daržovės verslo planas
Verslo aprašymas. Įmones firminis ženklas. Marketingas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentai, vartotojai. Reklama ir rėmimas. Gamybos planas. Inventorius. Žaliavų sąnaudos skaičiavimas, realizacija. Oganizacinis planas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2013 11 15
Komunikacijos planas ekologiškų ir sveikų produktų prekybos įmonei
Turinys. Įvadas. Dviejų metų planas tikslų pasiekimui. Teoriniai aspektai. Kryzių prevencijos planas. Išvados.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 04 24
Gėlės puokštės floristika verslo planas
Įvadas. Verslo įmonės pristatymas. Verslo idėja. Salono charakteristika. Paslaugos charakteristika. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė. Produktai ir paslaugos. Prekių asortimentas. Paslaugų vartojamosios savybės, naudingumas ...
Floristikos verslo planai, Verslo planas, 32 puslapiai
2015 06 19
Alkoholinė priklausomybė ir žala organizmui
Įvadas. Priklausomybės samprata. Alkoholio istorija. Priklausomybė nuo alkoholio. Alkoholizmo liga. Keturios priklausomybės nuo alkoholizmo fazės. Alkoholio žala organizmui. Alkoholio poveikis. Šalutinis alkoholio poveikis. Alkoholizmas kaip ...
Medicinos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 12 10
Kūno kultūros pamoka planas - konspektas
Kūno kultūros pamokos planas. Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Metodinės ir organizacinėspastabos. Pamokos dalys ir laikas.Įvadinė dalis 10 min. Pagrindinė dalis 30 min. Baigiamoji dalis5 ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 04 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo