Įmonės analizė

300 įrašai
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 puslapiai
2012 10 04
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 01 29
Įmonės analizė Kauno grūdai
Įvadas. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės tikslai. Strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Įmonės ekonominiai rodikliai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos organizavimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 04 17
Transporto įmonės analizė
Įvadas. Uab „x transporto sistemos” veiklos organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra, valdymas ir gamybos organizavimas. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai ...
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 18
UAB „Vlantana“ įmonės analizė
9( 2 atsiliepimai )
Darbo tikslas ir uždaviniai. Bendra informacija. Istorija. Misija ir vizija. Transportavimas. Pervežimai Europoje. Sandėliavimas. Techninis aptarnavimas. Mokymo centras. Degalinė. Plovykla. Motelis. Pardavimai. „Vlantanos“ įmonės ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 01
Statybų įmonės analizė
Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų ir tiekėjų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Marketingo strategija. Marketingo taktikos analizė. Ssgg analizė ir strateginio ...
Statybos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 05 28
Apranga įmonės analizė
Ivadas. Apb “apranga” finansinės ataskaitos. Pelno ( nuostolių ) ataskaita. Balancas. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apb “apranga” finansinės būklės analizė. Pajamos. Pelningumas. Turto panaudojimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 02 10
„IKEA“ įmonės analizė
Įvadas. Įmonė. Įkūrėjas. Pagrindinė statistika. Vizija ir verslo idėja. Konkurencija. Pagrindiniai konkurentai. Pranašumai. Trūkumai. 4„IKEA“ naujovės Lietuvoje. 5„IKEA“ restoranas. 6„IKEA“ pelnas ir viešieji pirkimai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 02 26
Prekybos centro Ermitažas įmonės analizė
Įvadas. Uab „Ermitažas“. Įmonės „ ermitažas“ tipas. Įmonės „Ermitažas“ darbuotojai. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 04 01
Pieno žvaigždės finansinė įmonės analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir prognozavimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės tikslai ir rūšys. Finansiniai santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pinigų srautų ...
Finansų analizės, Analizė, 71 puslapis
2013 11 22
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 04 23
Įmonės analizė ir įvertinimas
Įmonės analizė ir įvertinimas. Kaunas. Apskaitos katedra. Įmonės veiklos analizė ir įvertinimas. Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Vertikalioji analizė ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumo analizė. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2016 10 13
Rinkodara pasirinktos įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jos elementai. Rinkodaros tyrimas ir analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Konkurentų analizė. Vartotojo elgesio faktoriai. Vartotojo prototipas. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Rėmimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 03 16
UAB Pigu įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Trumpai apie įmonę. Įmonės misija, vizija, vertybės ir tikslai. Įmonės veiklos schema. Įmonės teisinė forma. Įmonės teikiamų paslaugų apibūdinimas. Trumpai apie parduodamas prekes. Prekių panaudojimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 11
Įmonės analizė SSGG metodu
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Pasiskirstymo sistema. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 03
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 01 22
Statybos įmonės analizė
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės misija ir vizija. Įmonės atliekama veikla. Renovacija. Įmonės darbuotojai ir valdymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 03 25
Praktikos ataskaita įdarbinimo įmonės analizė
Įvadas. Uab „x“ veikla. Bendrovę reglamentuojantys įstatymai. Įmonės personalas. Bendrovės tikslinė rinka. Užsakymų vykdymo ypatumai. Mikro –makro aplinkos veiksnių įtaka įmonei. Mikroekonominiai veiksniai. Makroekonominiai ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 09 22
Įmonės analizė TV sistemos
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 01 15
Įmonės analizė Rūta
Įvadas. Uab „rūta“ įmonės pristatymas. Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 12 13
Imonės analizė Agrowill Group
Įvadas. AB „Agrowill Group“ veiklos aplinkos analizė. Trumpai apie bendrovę. Veiklos pobūdis. Bendrovės valdymas. Konkurentai. Vertikali balanso analizė. Išvados. Horizontali balanso analizė. Išvados. Vertikali balanso analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 10 07
Įmonės analizė „Circle K“
„Circle K“. Apie „Circle K“. Teisinis statusas UAB „Circle K Lietuva“. Įmonės vizija Circle K Lietuva veikla paremta Circle K vertybėmis. Įmonės veikla. UAB „Circle K Lietuva“ yra viena iš mažmeninės prekybos naftos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 04 05
Vilniaus degtinė įmonės analizė
Kokia įmonės pagrindinė veikla? Kokiame sektoriuje ji veikia? Kokį materialųjį turtą turi įmonė? Koks nematerialus turtas yra bendrovėje? Kokios atsargos yra įmonėje? Kokia ilgalaikio materialaus turto nudėvėjimo politika? Finansinės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 04 19
Apple įmonės analizė
“Apple” įmonės vartotojų ir rinkos analizė vytauto didžiojo universitete. Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų pristatymas. Tyrimo apibendrinimas. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 20 puslapių
2013 04 28
Rinkodaros komplekso įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir jų esmė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas. Žmonės (aptarnaujantis personalasProcesas (politika) ir įranga. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas ir ...
Marketingo analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 25
Kraft foods Lietuva įmonės analizė
Kraft foods lietuva įmonės analizė. Įvadas. „kraft foods lietuva“ įmonės charakteristika. Produktas. Esminis produktas. Esamas produktas. Išplėstas produktas. Paskirstymas (vieta). Kainodara. Kaštaipaklausa. Konkurencija. Organizacija. ...
Marketingo referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 06
„Hesburger“ įmonės analizė
Įvadas. Marketingo teoriniai aspektai. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas. Rinkos segmentai ir tikslinė rinka. Ssgg analizė. Įmonės ,,Hesburger“ analizė. Apie įmonę. Kaip visa tai prasidėjo? Sėkmės paslaptis. Produkcija. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 12 05
Įmonės analizė UAB „Boslita“ ir Ko
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės produkcija. Darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, koordinavimas. Ssgg (swot) analizė. Uab „Boslita“ ir Ko ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 11 03
Sprendimų priemimas įmonės analizė
Įvadas. Sprendimo priėmimo modelis tiesinis programavimas. Sprendimo priėmimas naudojant tiesinio programavimo metodą uab „xxxx“. Alternatyvos bei kriterijai kilusiai problemai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2015 02 15
Įmonės analizė Baltasis pyragas
Įvadas. Uab „baltasis pyragas“. Teorinė dalis. Įmonės tikslai. Įmonės turtas. IMT įkainojimo rūšys yra šios. Gamybos ekonominiai rodikliai. Darbo ekonominiai rodikliai. Praktinė dalis. Įmonės tikslų ekonominiai rodikliai. Įmonės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2014 02 03
UAB Vilniaus vandenys įmonės analizė
Ekonominės analizės samprata , analizės būdai ir metodai. Ekonominės analizės samprata. Ekonominės analizės būdai ir metodai. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 12 03
„Agrokoncerno grupė“ žemės ūkio prekybos įmonės analizė
Įvadas. Esamones situacijos analizė. Teisinė verslo organizavimo forma. Įmonės tikslai. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 01 08
Praktikos ataskaita daržovių perdirbimo įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas ir vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. Pirminė informacija apie įmonę. Įmonės valdymas. Dalykinė komunikacija. Informacinių technologijų (IT) naudojimas. Įmonės veiklos internacionalizacija. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2014 05 15
Vairavimo mokykla įmonės analizė
Įvadas. Paslaugos samprata ir jos diskusinės savybės. Svarbiausios paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas ir jo problemos. Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai. Marketingo aplinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Paslaugų ...
Vadybos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2014 06 05
Draudimo įmonės analizė
Bendros žinios apie draudimo įmonę. Akcininkai. Pagrinidinis akcininkas Compensa Vienna Insurance Group yra Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance Group. Vienna Insurance AG Vienna Insurance Group Austrijoje didžiausia kompanija ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2016 07 31
Ukmergės duona įmonės analizė
Uab ,,ukmergės duona“ istorija, tikslai. Uab ,,ukmergės duona“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,ukmergės duona“ duonos produkcijo vartojimo sociologinis tyrimas. Tyrimo problema, objektas, dalykas, tikslas ir uždavinai, hipotezės. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2014 02 10
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo