Įmonės analizė

300 dokumentų
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 01 27
Įmonės analizė. Strategijų formavimas
Įvadas. Atskaitomybių analizė. Įmonės rodiklių analizė. Įmonės swot analizė. Įmonės analizės apibendrinimas. Įmonės strateginiai tikslai. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 06 08
Įmonės analizė namų darbas
Dalis Atlikti paskirtos įmonės (bendrovės, o ne grupės) horizontalią analizę. Dalis. Įmonės 2013m. Finansinių rodiklių analizė.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 12 12
„Agrokoncerno grupė“ žemės ūkio prekybos įmonės analizė
Įvadas. Esamones situacijos analizė. Teisinė verslo organizavimo forma. Įmonės tikslai. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 01 07
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 04 23
Praktikos ataskaita daržovių perdirbimo įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas ir vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. Pirminė informacija apie įmonę. Įmonės valdymas. Dalykinė komunikacija. Informacinių technologijų (IT) naudojimas. Įmonės veiklos internacionalizacija. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2014 05 11
Įmonės analizė ir ataskaitų analizė
Įvadas. Įmonės balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2016 03 24
Įmonės analizė ir įvertinimas
Įmonės analizė ir įvertinimas. Kaunas. Apskaitos katedra. Įmonės veiklos analizė ir įvertinimas. Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Vertikalioji analizė ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumo analizė. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2016 10 12
Transporto įmonės analizė
Įvadas. Uab „x transporto sistemos” veiklos organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra, valdymas ir gamybos organizavimas. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai ...
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 09
Statybos įmonės analizė
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės misija ir vizija. Įmonės atliekama veikla. Renovacija. Įmonės darbuotojai ir valdymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 03 20
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 01 17
Įmonės analizė UAB „Boslita“ ir Ko
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės produkcija. Darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, koordinavimas. Ssgg (swot) analizė. Uab „Boslita“ ir Ko ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 11 02
Įmonės analizė SSGG metodu
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Pasiskirstymo sistema. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 01
Alaus gamyba įmonės analizė
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės verslo aplinkos analizė. Išorinės tolimosios verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinė aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Išorinės ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2014 02 25
Statybų įmonės analizė
Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų ir tiekėjų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Marketingo strategija. Marketingo taktikos analizė. Ssgg analizė ir strateginio ...
Statybos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 05 25
UAB „ Eslauda“ įmonės analizė
Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Vidiniai. Išoriniai. Prekių politika. Įmonės logotipas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 09 20
AB LESTO įmonės analizė
AB LESTO įmonės analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė , konkurentai ir užimama vieta šakoje rinkos dalis , tiekėjai , vartotojai. Plėtros perspektyva. Finansinių ataskaitų duomenų analizė Vertikalioji analizė. Horizantalioji ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 15
Įmonės analizė TV sistemos
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2011 06 22
Įmonės analizė Rūta
Įvadas. Uab „rūta“ įmonės pristatymas. Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 12 10
Baltic master įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apdraustuju darbuotoju skaičius įmonėje. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Gaminama produkcija, teikiamos paslaugos. Naudojami gaminiai ( žaliavos, įrenginiai ) ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 17
Išorinės ir vidinės aplinkos įmonės analizė
Įvadas. Pagrindinė informacija apie įmonę. Išorinė aplinka. Tolimosios aplinkos vertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Vidinė aplinka. Įmonės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 03 18
Imonės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 07
Vilniaus degtinė įmonės analizė
Kokia įmonės pagrindinė veikla? Kokiame sektoriuje ji veikia? Kokį materialųjį turtą turi įmonė? Koks nematerialus turtas yra bendrovėje? Kokios atsargos yra įmonėje? Kokia ilgalaikio materialaus turto nudėvėjimo politika? Finansinės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 04 19
Įmonės analizė skaidrės
Įmonės analizė skaidrėse. Pagrindinė veikla - yra pramoninių statinių griovimas, statybinių atliekų priėmimas - perdirbimas, skaldos pardavimas, įrengimų nuoma. Tiekėjai. Tarpininkai. Vartotojai. Vidiniai vartotojai. Išoriniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 11 14
Įmonės analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. įmonės misija ir tikslai. Ab “Pieno žvaigždės” perspektyvų tyrimas. Ab “Pieno žvaigždės” marketingo komplekso analizė. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Naudota ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 06
UAB Vilniaus vandenys įmonės analizė
Ekonominės analizės samprata , analizės būdai ir metodai. Ekonominės analizės samprata. Ekonominės analizės būdai ir metodai. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 12 01
Prekybos centro Ermitažas įmonės analizė
Įvadas. Uab „Ermitažas“. Įmonės „ ermitažas“ tipas. Įmonės „Ermitažas“ darbuotojai. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 03 30
UAB Pigu įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Trumpai apie įmonę. Įmonės misija, vizija, vertybės ir tikslai. Įmonės veiklos schema. Įmonės teisinė forma. Įmonės teikiamų paslaugų apibūdinimas. Trumpai apie parduodamas prekes. Prekių panaudojimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 11
Logistikos įmonės analizė
Logistikos įmonės analizė. Turinys. Aprašymas. Schema. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 12 18
AB Žemaitijos pienas įmonės analizė
Projektinis rašto darbas AB Žemaitijos pienas įmonės analizė Įvadas. Žemaitijos pieno įmonės išorės analizė. Bendroji AB Žemaitijos pienas analizė. Finansinė įmonės analizė n ataskaita. Baltijos šalys ir NVS šalys. Kitos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 15
×