Įmonės analizė (2)

300 dokumentų
Įmonės analizė. Strategijų formavimas
Įvadas. Atskaitomybių analizė. Įmonės rodiklių analizė. Įmonės swot analizė. Įmonės analizės apibendrinimas. Įmonės strateginiai tikslai. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 06 12
Įmones analizė Volkswagen
Volkswagen AG. Istorija. Gamybos pradžia. Volkswagen dabar. Faktai. Statistika (Europa) 2013m. Statistika (Pasaulis) 2012m. Žinomiausi Volkswagen modeliai. Volkswagen Passat. Vw jetta. Volkswagen Polo. VW Scirocco. Volkswagen Golf. Kitos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 03
„Hesburger“ įmonės analizė
Įvadas. Marketingo teoriniai aspektai. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas. Rinkos segmentai ir tikslinė rinka. Ssgg analizė. Įmonės ,,Hesburger“ analizė. Apie įmonę. Kaip visa tai prasidėjo? Sėkmės paslaptis. Produkcija. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 12 05
Įmonės analizė „Circle K“
„Circle K“. Apie „Circle K“. Teisinis statusas UAB „Circle K Lietuva“. Įmonės vizija Circle K Lietuva veikla paremta Circle K vertybėmis. Įmonės veikla. UAB „Circle K Lietuva“ yra viena iš mažmeninės prekybos naftos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 04 05
Uab „Joniškio baldai“ įmonės analizė
Uab „Joniškio baldai“ pagrindiniai duomenys. Uab „Joniškio baldai“ tikslinė rinka. Uab „Joniškio baldai“ rėmimo priemonės. Uab „Joniškio baldai“ rinkodaros strategijos. Uab „Joniškio baldai“ mikro ir makro aplinkų ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2015 09 30
UAB Vilniaus vandenys įmonės analizė
Ekonominės analizės samprata , analizės būdai ir metodai. Ekonominės analizės samprata. Ekonominės analizės būdai ir metodai. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 12 03
Įmonės analizė TEO LT
Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Ab „Teo lt“ finansiniai rodikliai. Literatūros šaltiniai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 04 26
Įmonės analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. įmonės misija ir tikslai. Ab “Pieno žvaigždės” perspektyvų tyrimas. Ab “Pieno žvaigždės” marketingo komplekso analizė. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Naudota ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 07
UAB „Vikeda“ įmonės analizė
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. UAB ,,Vikeda“ įmonės aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. UAB „Vikeda“ įmonės funkcinių veiklos sričių vertinimas. Įmonės misija, tikslai, organizacinė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2018 10 20
Įmonės analizė Duty Free
Įvadas. Įmonės organizacijos struktūra. Aukščiausias organizacijos lygmuo. Organizacijos strateginis planas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Komunikacija organizacijoje. Darbo organizavimas. Finansų valdymas. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 01 13
AB LESTO įmonės analizė
AB LESTO įmonės analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė , konkurentai ir užimama vieta šakoje rinkos dalis , tiekėjai , vartotojai. Plėtros perspektyva. Finansinių ataskaitų duomenų analizė Vertikalioji analizė. Horizantalioji ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 17
Įmonės analizė ir ataskaitų analizė
Įvadas. Įmonės balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2016 03 30
Sweco Lietuva įmonės analizė
Įvadas. „sweco lietuva“ charakteristika. „sweco lietuva“ valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Vadybos analizės, Analizė, 14 puslapių
2013 05 20
Įmonės analizė Maxima
Darbą vertino. Maxima x. Maxima xx. Maxima xxx. Įkalbinėjimo stilius.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 16
Uab „Rūta“ įmonės analizė
Įvadas. Įmonės istorija. Mes šiandien. Tikslas, vizija ir misija. Vadovavimo stilius. Veikla. Gaminama produkcija, prekė. Rinka ir konkurencingumas. Reklama. Kainodara. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 12 29
Verslo vystymo darbų ataskaita Įmonės analizė, SSGG, 5 jėgų modelis
LKL Logistics aprašymas. Organizacinė struktūra. SSGG analizė. PEST analizė. Space metodas. Jėgų modelis. Paslaugos. Bostono matrica. Kodėl modelis. Probelmos sprendimas. Verslo gyvavivo ciklas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 12 04
UAB „Forum Cinemas“ įmonės analizė
Įmonė. Įmonės misija, vizija tikslai. Personalo misija, vizija. Organizaciją įtakojantys veiksniai. Įmonės struktūra. Metų pasikeitimai.
Kino analizės, Analizė, 7 puslapiai
2017 05 15
Kaišiadorių plytų fabrikas įmonės analizė
Uždaroji akcinė bendrovė „ kaišiadorių plytų fabrikas”. įmones rekvizitai. įmonės organizacinė struktūra. Įmonės hierarchijos valdymo lygiai. Išorinės aplinkos veiksniai, įtakojantys. įmonės veiklą. Pest analizės matrica. ...
Vadybos projektai, Projektas, 15 puslapių
2013 04 11
Gilotos transportas įmonės analizė
Panevėžio kolegijos verslo ir technologijų fakulteto. Vadybos katedra. Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Veiklos pobūdis. Vertybės. Pagrindiniai vartotojai. Įmonės aplinkų ir ssgg analizės. Makro aplinkos analizė. Vartotojų ir ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 07 04
Įmonės analizė Turizmo informacijos centras
Pasirinktos rekreacinių paslaugų įmonės veiklos analizė. Viešoji įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras. Pagrindinis Centro veiklos tikslas. Prekiaujama. Kitos teikiamos paslaugos. Veiklos ataskaita. Turistų srautai. Žiniasklaida. ...
Turizmo analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 14
Gamybinės įmonės analizė
Uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės sąskaitų planas. 2006 metais spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais atliktos ūkinės operacijos. Didžioji knyga. Pelno (nuostolio) ataskaita. Bandomasis balansas. Naudota literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 06 02
Išorinės ir vidinės aplinkos įmonės analizė
Įvadas. Pagrindinė informacija apie įmonę. Išorinė aplinka. Tolimosios aplinkos vertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Vidinė aplinka. Įmonės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 03 20
AB Žemaitijos pienas įmonės analizė
Projektinis rašto darbas AB Žemaitijos pienas įmonės analizė Įvadas. Žemaitijos pieno įmonės išorės analizė. Bendroji AB Žemaitijos pienas analizė. Finansinė įmonės analizė n ataskaita. Baltijos šalys ir NVS šalys. Kitos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 17
UAB „Kauno autobusai“ įmonės analizė
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės istorija. Įmonės charakteristika. Įstatinis kapitalas ir akcininkai. Organizacinė struktūra. Autobusų ir troleibusų parkai. Teikiamos paslaugos. Personalo politika. Ssgg matrica (stiprybės, silpnybės, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 10 05
Įmonės analizė Durys, langai, vartai UAB Duruva
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „Duruva“ marketingo tikslai. Uab „Duruva“ marketingo sprendimų priėmimo procesas. Įmonės asortimento analizė. Sprendimų priėmimas dėl naujų prekių ar paslaugų įvedimo ar atsisakymo. Kainos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2014 11 10
Imonės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 07
Įmonės analizė AG Group
Įvadas. Apie UAB „AG group“. UAB„AG group“ veikla. UAB „AG group“ priklausančios bendrovės. Atstovaujami prekių ženklai. Įmonės valdymo struktūra. Visuomeninė veikla. Socialinis rėmimas. Kultūros projektų rėmimas. Sporto ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 05
X įmonės analizė
Horizontalioji analizė horizontalioji analizė –. Horizontalioji pelno ( nuostolių ) ataskaitos analizė. Uab “ Lietuvos kinas „ 2013 2014. pelno nuostolių ataskaita. Bendrasis pelnas nuostoliai. Tipinės veiklos pelnas nuostoliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 01 22
Įmonės analizė namų darbas
Dalis Atlikti paskirtos įmonės (bendrovės, o ne grupės) horizontalią analizę. Dalis. Įmonės 2013m. Finansinių rodiklių analizė.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 12 12
Įmonės analizė (2)
Įvadas. Bendra informacija apie organizaciją. Organizacijos aplinka. SSGG analizė. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 11 15
Įmonės analizė Tortai
Įvadas. Situacijos analizė. Konkurencija. Demografinė rinkos padėtis. Rinkos poreikiai. Marketingo tikslas. Paslaugos. Swot analizė. Prekės įpakavimas. Naujovės. Kainos nustatymų metodai. Prekių konkurentabilumas. Kiekybinio tyrimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 01
Įmonės analizė Vaivada
Uab „Vaivada“ chkteristika. Uab „Vaivada“ misija, vizija, tikslai, uždaviniai. Uab „Vaivada“ įmonės planavimo sistema. Uab „Vaivada“ veiklos organizavimas. Uab „ vaivada“ valdymo stilius ir metodai. Uab „Vaivada“ įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 06
Marketingas įmonės analizė
Apie įmonę. Situacijos analizė Makroaplinkos analizė. Bendrojo vidaus produkto kitimas. Socialinė kultūrinė aplinka. Gyventojų skaičius 2012m. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Rinkos ...
Marketingo analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 04 06
Baltic master įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apdraustuju darbuotoju skaičius įmonėje. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Gaminama produkcija, teikiamos paslaugos. Naudojami gaminiai ( žaliavos, įrenginiai ) ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 17
Roboshop.lt įmonės analizė
Įvadas. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymai. Paskirstymo ir komunikacijos kanalai. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Esminiai ištekliai. Esminės veiklos. Esminiai partneriai. Kaštų struktūra. Atvejo analizės komunikacinė ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 01 02
UAB „Trans“ įmonės analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Apie įmonę. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės ssgg analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Įmonės tiekėjai, pirkėjai, konkurentai. Uab „j. Baranausko įmonė“. Įmonės logistinė ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 04 28
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo