Įmonės analizė (3)

300 dokumentų
UAB „Volvega“ įmonės pristatymas, bei ekonominė įmonės analizė
Santrauka. Bendrovės valdymo struktūra. Direktorius. Technikos Tarptautinių pervežimų Vyr. Konkurencinės aplinkos analizė. Pagrindiniai bendrovės konkurentai. UAB “Refta”. UAB “Aitūros” transportas. UAB ”Eurodidas”. Kaip jau ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 04 28
Krovinių pervežimo veikla įmonės analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 19
UAB „ Eslauda“ įmonės analizė
Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Vidiniai. Išoriniai. Prekių politika. Įmonės logotipas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 09 20
Logistikos įmonės analizė
Logistikos įmonės analizė. Turinys. Aprašymas. Schema. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 12 18
Finasinė įmonės analizė
Finasinė įmonės analizė. Įmonės charakteristika. Bendrieji įmonės veiklos tikslai. Ekonominiai-finansiniai įmonės veiklos tikslai. Socialiniai įmonės veiklos tikslai. Marketinginiai įmonės veiklos tikslai.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 03 29
„Hengelman“ įmonės analizė
Pagrindiniai darbo principai. Lankstus požiūris į teikiamas paslaugas. Kolegialus požiūris į darbą. Turinys. Trumpa istorija kaip įsikūrė įmonė. Tikslas. Įmonės tikslai. Įmonės informacija. Pagrindiniai darbo principai. Įmonės ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 04 05
UAB „Vilniaus baldai“ įmonės analizė
Apibūdinkite įmonės veiklą veiklas ir pateikite oficialius duomenis. Nurodyti pagrindinius padalinius skyrius ir paaiškinti jų veiklos ypatumus. AB ,, Vilniaus baldai “ sandėlių padaliniai. Pateikti įmonės organizacinę valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2020 05 06
Įmones analizė vokiečių kalba
Die Ziehle der Arbeit. Firma FL Technics. Fakten und Zahlen(1). Fakten und Zahlen(2). Hauptrichtungen der Tätigkeit der FL Technics. Kompetenzen. Die Beziehungen. Der Betrieb Verwaltung. Betriebsklima. Kontakt. Partner. Kunden. Schulungen ...
Vokiečių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 22
Įmonės analizė ir jos poveikis aplinkai
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Ekstremalios situacijos veiksmai. Gaisrinės saugos užtikrinimas įmonėje. Atliekų mažinimo priemonės. Projekto nauda.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 14
Caterpillar įmonės analizė
Pramonės gamybos lyderis caterpillar. Istorija. Platus produkcijos asortimentas pramonės gamybos sektoriuje. Finansiniai rodikliai. Akcijų birža. Analitikų vertinimai.
Verslo skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2012 11 01
UAB „Šilalės statyba“ įmonės analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Įmonės finansinės veiklos teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. UAB „ šilalės statyba “ finansinės veiklos analizė. Pardavimai ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 03
Maitinimo įmonės analizė
Gamybinės bei prekybinės patalpos. Vidaus tvarkos taisyklės. Prekybinės salės paruošimas. Išvados ir pasiūlymai.
Maisto technologijos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2017 04 27
UAB „Eiva“ įmonės analizė
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra buhalterinės apskaitos studijų programa. UAB „ eiva “ įmonės analizė. Išvados. Išvados. Įvadas UAB “ eiva ”. UAB “ EIVA ” įmonės rizikos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 06 03
Įmonės analizė UAB „Sanitex“
Bendra informacija. UAB Sanitex istorija (pagrindiniai plėtros faktai). UAB Sanitex įmonės augimas. UAB Sanitex veiklos. UAB Sanitex grupės įmonės. UAB „Sanitex“ tikslinė rinka. Vartotojai (didmeninė prekyba). Vartotojai (mažmeninė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2020 04 16
Kilig įmonės analizė
Stiprybės ir silpnybės. Priimtinas prekės ženklas užsienyje Produktai skirti ne tik moterims. Komunikacija. Konkurencinė aplinka. Internetinis puslapis Facebook puslapis Dalyvauja. Internetinis puslapis Facebook puslapis Instagram. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 04 06
Keleivių pervežimo ir siuntų transportavimo paslaugas teikiančios įmonės analizė
Pagrindinė įmonės „ Broliai veža “ informacija. Įmonės veiklos sritys. Įmonės „ Broliai veža “ SSGG analizė.
Transporto analizės, Analizė, 3 puslapiai
2020 04 27
Įmonės veiklos analizė: Sporto klubas
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2018 03 31
Statybų įmonės strateginė analizė
Įvadas. Įmonės “Baltic solution” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2019 07 28
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 12 07
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 25
Įmonės finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės ssgg analizė. Įmonės vertikali ir horizontali analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės santikinių rodyklių analizė. Bankroto charakteristika. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 11 06
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
X imonės veiklos finansinė analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 16
Verslo plano prezentacija
UAB „Siuvlita“ verslo planas. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės rekvizitai. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. P komplekso analizė. Reikalingo turto įvertinimas. Įmonės veiklai reikalingo turto ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 25
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 04
Keleivių vežimas, įmonės verslo planas
Santrauka. Įmonės siūlomos paslaugos. Įmonės aprašymas. Rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Pateikiama informacija apie galimus projekto užsakovus. Kas tai per asmenys arba įmonės. Partnerių analizė. Rinkodara. Proceso ...
Transporto planai, Planas, 20 puslapių
2019 12 04
AB „Rokiškio Sūris“ pagrindiniai rodikliai
Įvadas. Įmonės turto analizė. Įmonės įsipareigojimų analizė. Įmonės nuosavo kapitalo analizė. Įmonės grynojo pelno analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 05 01
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 27
Gamybinė praktika transporto įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės darbo organizavimas. Darbuotojų skatinimo programa. Finansiniai rodikliai. Įmonės turtas. UAB „Raimetas“ paslaugų vystymo galimybės. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2019 10 12
Įmonių veiklos analizė „Utenos trikotažas“
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Įmonės charakteristika. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Apskaitos projektai, Projektas, 43 puslapiai
2020 03 23
Įmonės UAB „Vlantana” gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Ekonomikos tyrimo metodai. Įmonės UAB „Vlantana“ gamybos veiksnių analizė. Gamybos veiksniai. Įmonės pristatymas ir jos veikla. Įmonės konkurentų analizė. Įmonės SSGG analizė. Darbuotojų skaičiaus kitimo analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 25
Įmonės „Aprangos logistika“ verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės apibūdinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, pelno siekimą, kapitalą. Įmonės steigėjai. Įmonės planavimas. Įmonės rekvizitai. Rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 04 02
Baigiamoji profesinės veiklos praktika transporto įmonėje UAB “Valseta”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 26
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2014 04 09
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo