Įmonės analizė (3)

300 dokumentų
Įmonės analizė (2)
Įvadas. Bendra informacija apie organizaciją. Organizacijos aplinka. SSGG analizė. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 11 15
Įmonės analizė Vaivada
Uab „Vaivada“ chkteristika. Uab „Vaivada“ misija, vizija, tikslai, uždaviniai. Uab „Vaivada“ įmonės planavimo sistema. Uab „Vaivada“ veiklos organizavimas. Uab „ vaivada“ valdymo stilius ir metodai. Uab „Vaivada“ įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 06
Krovinių pervežimo veikla įmonės analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 19
Verslo vystymo darbų ataskaita Įmonės analizė, SSGG, 5 jėgų modelis
LKL Logistics aprašymas. Organizacinė struktūra. SSGG analizė. PEST analizė. Space metodas. Jėgų modelis. Paslaugos. Bostono matrica. Kodėl modelis. Probelmos sprendimas. Verslo gyvavivo ciklas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 12 04
Roboshop.lt įmonės analizė
Įvadas. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymai. Paskirstymo ir komunikacijos kanalai. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Esminiai ištekliai. Esminės veiklos. Esminiai partneriai. Kaštų struktūra. Atvejo analizės komunikacinė ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 12 17
Įmones analizė vokiečių kalba
Die Ziehle der Arbeit. Firma FL Technics. Fakten und Zahlen(1). Fakten und Zahlen(2). Hauptrichtungen der Tätigkeit der FL Technics. Kompetenzen. Die Beziehungen. Der Betrieb Verwaltung. Betriebsklima. Kontakt. Partner. Kunden. Schulungen ...
Vokiečių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 30
Įmonės analizė ir jos poveikis aplinkai
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Ekstremalios situacijos veiksmai. Gaisrinės saugos užtikrinimas įmonėje. Atliekų mažinimo priemonės. Projekto nauda.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 13
Marketingas įmonės analizė
Apie įmonę. Situacijos analizė Makroaplinkos analizė. Bendrojo vidaus produkto kitimas. Socialinė kultūrinė aplinka. Gyventojų skaičius 2012m. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Rinkos ...
Marketingo analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 03 30
„Agrokoncerno grupė“ žemės ūkio prekybos įmonės analizė
Įvadas. Esamones situacijos analizė. Teisinė verslo organizavimo forma. Įmonės tikslai. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 01 07
Caterpillar įmonės analizė
Pramonės gamybos lyderis caterpillar. Istorija. Platus produkcijos asortimentas pramonės gamybos sektoriuje. Finansiniai rodikliai. Akcijų birža. Analitikų vertinimai.
Verslo skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2012 10 29
Baltic master įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apdraustuju darbuotoju skaičius įmonėje. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Gaminama produkcija, teikiamos paslaugos. Naudojami gaminiai ( žaliavos, įrenginiai ) ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 17
Uab „Rūta“ įmonės analizė
Įvadas. Įmonės istorija. Mes šiandien. Tikslas, vizija ir misija. Vadovavimo stilius. Veikla. Gaminama produkcija, prekė. Rinka ir konkurencingumas. Reklama. Kainodara. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 12 13
UAB „Šilalės statyba“ įmonės analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Įmonės finansinės veiklos teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. UAB „ šilalės statyba “ finansinės veiklos analizė. Pardavimai ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 02
Maitinimo įmonės analizė
Gamybinės bei prekybinės patalpos. Vidaus tvarkos taisyklės. Prekybinės salės paruošimas. Išvados ir pasiūlymai.
Maisto technologijos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2017 04 27
UAB „ Eslauda“ įmonės analizė
Įvadas. Rinkos komplekso elementai, rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Rinkos tyrimas. Išvados. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Vidiniai. Išoriniai. Prekių politika. Įmonės logotipas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 09 20
Logistikos įmonės analizė
Logistikos įmonės analizė. Turinys. Aprašymas. Schema. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 12 18
Įmonės veiklos analizė 2
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2010 03 03
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 12 07
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 24
Įmonės finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės ssgg analizė. Įmonės vertikali ir horizontali analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės santikinių rodyklių analizė. Bankroto charakteristika. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 11 04
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 06
X imonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 13
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 02
Verslo plano prezentacija
UAB „Siuvlita“ verslo planas. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės rekvizitai. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. P komplekso analizė. Reikalingo turto įvertinimas. Įmonės veiklai reikalingo turto ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 24
AB „Rokiškio Sūris“ pagrindiniai rodikliai
Įvadas. Įmonės turto analizė. Įmonės įsipareigojimų analizė. Įmonės nuosavo kapitalo analizė. Įmonės grynojo pelno analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 05 01
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 23
Įmonės UAB „Vlantana” gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Ekonomikos tyrimo metodai. Įmonės UAB „Vlantana“ gamybos veiksnių analizė. Gamybos veiksniai. Įmonės pristatymas ir jos veikla. Įmonės konkurentų analizė. Įmonės SSGG analizė. Darbuotojų skaičiaus kitimo analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 24
Baigiamoji profesinės veiklos praktika transporto įmonėje UAB “Valseta”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 18
×