Įmonės analizė (4)

300 dokumentų
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2012 05 26
Rinkodaros veiklos planavimas (2)
Įvadas. Rinkodaros aplinkos analizė. Tikslinė rinka ir rinkodaros strategija. Verslo įmonės rinkodaros veiklos planavimas. Rinkos tyrimas. Įmonės rinkodaros veiklos plano parengimas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės rinkodaros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 08 02
Apranga veiklos analizė
Apb „apranga“ veiklos analizė. Apb „apranga“ veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 02 09
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
„Lietuvos pašto“ veiklos ir valdymo analizė
Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. -Įmonė verslo šakos kontekste. -Įmonės struktūra. -Įmonės produkcija, paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos ir asortimentas. -Naudojami gaviniai, darbo priemonės ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 19
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
Įmonės finansų analizė
Įvadas. Įmonės uab „dainava“ apžvalga. Uab „dainava“ ssgg analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Uab „dainava“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2012 10 02
Įmonės „Norvelita“ analizė 2019 m.
Įmonės „Norvelita“ analizė. Įvadas. UAB „Norvelita“ įmonės analizė. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Įpakavimas. Kokybė. Pasiskirstymas, paplitimas. Konkurentų analizė. Pardavimų proceso apibūdinimas įmonėje. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 09 16
Verslo finansai analizė
Uab “Eksika” veikla ir konkurencinė aplinka. Įmonės pristatymas. Pagrindinės įmonės veiklos kryptis ir tikslai. Ūkio šakos, kurioje veikia įmonė , apibūdinimas. Įmonės užimamos rinkos segmentas, konkurencinė aplinka. Įmonės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 24 puslapiai
2016 02 22
Praktikos verslo įmonėje UAB „Glaistų Centras“ ataskaita
Įmonės veiklos apžvalga. Trumpa įmonės istorija, informacija apie įmonės verslo organizavimo formą. Vidinė ir išorinė komunikacija. Įmonės veiklos analizė. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Marketingo veiklos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 07 03
Marketingo rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės ir jos paslaugų apžvalga. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. ...
Marketingo planai, Planas, 15 puslapių
2014 04 16
Įmonės valdymas. Metodų analizė.
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. UAB Samsonas veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
Kelionių agentūros steigimo planas
Situacijos analizė. Rinkos analizė. Įmonės vizija ir misija, strateginiai tikslai. Numatomos patalpos, jų vieta ir įrengimas. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojai. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys, paslaugų ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 12
Darbo turizmo įmonėje praktikos ataskaita „Vasaknų dvare“
Įvadas. Uab „Vasaknų dvaro“ charakteristika. Įmonės apibūdinimas. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės steigimas. Įmonės struktūra. Turizmo įmonės materialieji ištekliai. Turizmo įmonės aplinkos analizė ir perspektyvos. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 04 13
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis darbas
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės įmonės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės vertikalioji balanso analizė 2009-2013 metais. Įmonės horizontalioji balanso analizė 2009-2013 metais. Įmonės vertikalioji pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 04 27
Įmonės AVON analizė
Mūsų darbo tikslas. Įmonės aprašymas. Įmonės charakteristika. Istorija. Misija. Vizija. Tikslai ir uždaviniai. Vertybės. Analizė. Valdymo funkcijos. Motyvacija. Analizė. Teritorija. Konkurentai. Darbo išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 10 20
Pieno žvaigždės
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės, strateginiai tikslai. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės aplinkos veiksnių analizė. ...
Logistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 05 26
Įmonės skyrių tyrimai Praktikos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės struktūra. Įmonės personalo skyrius. Personalo politika. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės strategija. Darbų analizė. Pardavimų – rinkodaros skyrius. Reklamos analizė. Pirkimų skyrius. Prekių ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 02 26
Transporto įmonės veikla
Transporto įmonės „x“ veikla. Logistikos sistemoje. Įvadas. Įmonės uab „x“ charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės pristatymas. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 30
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 12 24
Įmonės analizavimas Kavinė
10( 3 atsiliepimai )
Kavinės analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės strateginis planavimas. Įmonės organizavimas. Įmonės organizacijos kultūra. Įmonės vadovavimas. Įmonės kontrolė.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 03 19
Logistikos įmonė vadybinės veiklos analizė
Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės logotipas. Įmonės vertybės. Įmonės privilegijos. Uab,,lotos baltica” valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 02 04
UAB “MSI” veiklos analizė ir valdymas pristatymas
UAB “MSI”. veiklos analizė ir valdymas. Įvadas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. Swot/ ssgg. Pest analizė. Įmonės potencialo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 30
Nestacionarios transporto paslaugos verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės teisinė forma, remiantis juridinių asmenų registru. Įmonės apibūdinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, pelno siekimą, kapitalą. Įmonės planavimas. Įmonės rekvizitai. Rinka. ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2016 12 12
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
Laivų remontas ir priežiūra verslo planas
Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimo teoriniai aspektai. Rinkodaros makro – mikro aplinkos. Rinkos analizė. Ssgg (swot) analizė. PEST analizė. Įmonės konkurencingumas. Personalo valdymas. Finansų analizės reikšmė. Uab „Riflis“ ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2015 02 27
Agrowill veiklos vertinimas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Ab „Agrowill group“ charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Pelno analizė. Pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 12 05
UAB „ORTIMA” įmonės bankroto rizikos įvertinimas
Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę ,,ortima“. Įmonės vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė verslo aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Pest analizė. Įmonės ,,ortima“ struktūra ir valdymas. Įmonės ,, ortima“ vadybos metodai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 29
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
„Vičiūnai“ veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės struktūra, darbuotojų skaičius ir jų kitimas. Rinka (kokioje rinkoje dirba, pagrindiniai konkurentai). Pagrindinių finansinių (ekonominių) rodiklių ir jų pokyčių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 09 21
Deichmann Praktikos ataskaita
Praktikos institucijos pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos principai. Įmonės rinkodara. Analitinė dalis. Įmonės SSGG analizė. Būtinos pardavėjų savybės ir nuostatos. Įmonės klientų aptarnavimo standartai. ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 01 02
Strateginis valdymas (2)
Įvadas. Įmonės veiklos irinformacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai duomenys. Įmonės strateginio valdymo būklės įvertinimas. Ssgg analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Išorės ir vidaus ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 12 08
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema