Įmonės analizė (4)

300 dokumentų
Pažintinė praktika UAB „Avialogistika“
Įvadas. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės pristatymas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinė veikla ir struktūra. Įmonės organizacinės valdymo struktūros parinkimas. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas ir ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2020 01 30
Laivyba verslo planas
Įmonės veikla yra susijęs su navigacinių jūrlapių, dokumentų, jūrinės literatūros, borto žurnalų gamyba, koregavimu ir laivybos kompanijų savo produkcijos aprūpinimo. Įvadas. Teorinis verslo plano teiginių pagrindimas. Įmones ir ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2013 12 08
Drabužių gamyba verslo planas
Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas, steigėjų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. Marketingas, 4p komplekso analizė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Produktas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2017 01 25
Logistinės įmonės analizė UAB „Bikuvos“ prekyba
Turinys. Įvadas Įmonės veiklos analizė Įmonės organizacinė valdymo struktūra Įmonėje naudojami dokumentai Įmonėje naudojamos Maršrutų sudarymas ir analizė Logistinių procesai ir srautų judėjimo įranga ir dalyviai Įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 05 06
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2010 11 25
„Rokiškio sūris“ 2016 m. finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės investavimo sprendimų analizė. Įmonės finansavimo sprendimų analizė. Įmonės veiklos sprendimų analizė. DuPont analizė. Apibendrinimas. Išvados. Literatūros ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 05 13
Siuntų, krovinių gabenimo įmonės verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Rinka. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Užsakovų analizė. Marketingas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Proceso organizavimas. Įmonės lokacija ir užsakymo procesas. Biuro ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2017 10 09
UAB „MAXIMA“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veikla ir oficialūs duomenys. Įmonės UAB "MAXIMA" aprašymas. Įmonės rekvizitai. Įmonės istorija. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai padaliniai ir jų ypatumai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 23
Laivų vilkimo ir buksyravimo paslaugas, verslo planas
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Ssgg analizė. Pest analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. UAB „Gedber towage services“ paslaugų pardavimmo strategija. Įmonės finansinė ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2019 12 09
Tarptautinė krovinių logistika praktikos ataskaita
Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės pristatymas. 2. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros parinkimas. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas ir darbo organizavimas. Įmonės teikiamos paslaugos. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 10 03
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2012 05 26
Inovatyvios įmonės analizė UAB „Deeper“
Inovatyvios įmonės analizė UAB „Deeper“. Įmonės ir produkto pristatymas. Įmonės veiklai įtakos turinčiu išorės veiksmų analizė. Inovacinės veiklos analizė. Įmonės inovacijų potencialo vertinimas.
Verslo analizės, Analizė, 5 puslapiai
2020 06 01
Rinkodaros veiklos planavimas (2)
Įvadas. Rinkodaros aplinkos analizė. Tikslinė rinka ir rinkodaros strategija. Verslo įmonės rinkodaros veiklos planavimas. Rinkos tyrimas. Įmonės rinkodaros veiklos plano parengimas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės rinkodaros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 08 02
Apranga veiklos analizė
Apb „apranga“ veiklos analizė. Apb „apranga“ veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 02 09
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
„Lietuvos pašto“ veiklos ir valdymo analizė
Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. -Įmonė verslo šakos kontekste. -Įmonės struktūra. -Įmonės produkcija, paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos ir asortimentas. -Naudojami gaviniai, darbo priemonės ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 19
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
X įmonės finansinės veiklos analizė
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Prekybos įmonės finansinių ataskaitų analizė. Prekybos įmonės pelno (nuostolių) horizontalioji analizė. Prekybos įmonės balanso horizontalioji analizė. Prekybos įmonės balanso vertikalioji ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 02 04
Įmonės finansų analizė
Įvadas. Įmonės uab „dainava“ apžvalga. Uab „dainava“ ssgg analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Uab „dainava“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2012 10 02
Įmonės „Norvelita“ analizė 2019 m.
Įmonės „Norvelita“ analizė. Įvadas. UAB „Norvelita“ įmonės analizė. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Įpakavimas. Kokybė. Pasiskirstymas, paplitimas. Konkurentų analizė. Pardavimų proceso apibūdinimas įmonėje. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 09 16
Verslo finansai analizė
Uab “Eksika” veikla ir konkurencinė aplinka. Įmonės pristatymas. Pagrindinės įmonės veiklos kryptis ir tikslai. Ūkio šakos, kurioje veikia įmonė , apibūdinimas. Įmonės užimamos rinkos segmentas, konkurencinė aplinka. Įmonės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 24 puslapiai
2016 02 22
Praktikos verslo įmonėje UAB „Glaistų Centras“ ataskaita
Įmonės veiklos apžvalga. Trumpa įmonės istorija, informacija apie įmonės verslo organizavimo formą. Vidinė ir išorinė komunikacija. Įmonės veiklos analizė. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Marketingo veiklos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 07 03
„Apple“ įmonės finansinė analizė
Pagrindiniai apple įmonės duomenys. Įmonės balanso horizantali analizė. Įmonės balanso vertikali analizė. Įmonės pelno nuostolio horizantali analizė. Įmonės pelno nuotolio vertikali analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2020 05 03
Marketingo rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės ir jos paslaugų apžvalga. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. ...
Marketingo planai, Planas, 15 puslapių
2014 04 16
Įmonės valdymas. Metodų analizė.
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. UAB Samsonas veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
Kelionių agentūros steigimo planas
Situacijos analizė. Rinkos analizė. Įmonės vizija ir misija, strateginiai tikslai. Numatomos patalpos, jų vieta ir įrengimas. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojai. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys, paslaugų ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 12
Darbo turizmo įmonėje praktikos ataskaita „Vasaknų dvare“
Įvadas. Uab „Vasaknų dvaro“ charakteristika. Įmonės apibūdinimas. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės steigimas. Įmonės struktūra. Turizmo įmonės materialieji ištekliai. Turizmo įmonės aplinkos analizė ir perspektyvos. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 04 13
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Finansinė analizė Pieno žvaigždės kursinis darbas
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės įmonės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės vertikalioji balanso analizė 2009-2013 metais. Įmonės horizontalioji balanso analizė 2009-2013 metais. Įmonės vertikalioji pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 04 27
Įmonės AVON analizė
Mūsų darbo tikslas. Įmonės aprašymas. Įmonės charakteristika. Istorija. Misija. Vizija. Tikslai ir uždaviniai. Vertybės. Analizė. Valdymo funkcijos. Motyvacija. Analizė. Teritorija. Konkurentai. Darbo išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 10 20
Pieno žvaigždės
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės, strateginiai tikslai. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės aplinkos veiksnių analizė. ...
Logistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 05 26
Įmonės skyrių tyrimai Praktikos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės struktūra. Įmonės personalo skyrius. Personalo politika. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės strategija. Darbų analizė. Pardavimų – rinkodaros skyrius. Reklamos analizė. Pirkimų skyrius. Prekių ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 02 26
AB „Linas“ 2014 - 2018 m. veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Akcinės bendrovės „Linas“ charakteristika. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2019 12 18
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo