Įmonės analizė (5)

300 dokumentų
Transporto įmonės veikla
Transporto įmonės „x“ veikla. Logistikos sistemoje. Įvadas. Įmonės uab „x“ charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės pristatymas. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 30
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 12 24
Logistikos įmonė vadybinės veiklos analizė
Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės logotipas. Įmonės vertybės. Įmonės privilegijos. Uab,,lotos baltica” valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 02 04
Įmonės analizavimas Kavinė
10( 3 atsiliepimai )
Kavinės analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės strateginis planavimas. Įmonės organizavimas. Įmonės organizacijos kultūra. Įmonės vadovavimas. Įmonės kontrolė.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 03 19
UAB “MSI” veiklos analizė ir valdymas pristatymas
UAB “MSI”. veiklos analizė ir valdymas. Įvadas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. Swot/ ssgg. Pest analizė. Įmonės potencialo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 30
Nestacionarios transporto paslaugos verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės teisinė forma, remiantis juridinių asmenų registru. Įmonės apibūdinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, pelno siekimą, kapitalą. Įmonės planavimas. Įmonės rekvizitai. Rinka. ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 31 puslapis
2016 12 12
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
Laivų remontas ir priežiūra verslo planas
Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimo teoriniai aspektai. Rinkodaros makro – mikro aplinkos. Rinkos analizė. Ssgg (swot) analizė. PEST analizė. Įmonės konkurencingumas. Personalo valdymas. Finansų analizės reikšmė. Uab „Riflis“ ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2015 02 27
Agrowill veiklos vertinimas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Ab „Agrowill group“ charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Pelno analizė. Pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 12 05
UAB „ORTIMA” įmonės bankroto rizikos įvertinimas
Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę ,,ortima“. Įmonės vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė verslo aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Pest analizė. Įmonės ,,ortima“ struktūra ir valdymas. Įmonės ,, ortima“ vadybos metodai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 29
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
„Vičiūnai“ veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės struktūra, darbuotojų skaičius ir jų kitimas. Rinka (kokioje rinkoje dirba, pagrindiniai konkurentai). Pagrindinių finansinių (ekonominių) rodiklių ir jų pokyčių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 09 21
Strateginis valdymas (2)
Įvadas. Įmonės veiklos irinformacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai duomenys. Įmonės strateginio valdymo būklės įvertinimas. Ssgg analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Išorės ir vidaus ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 12 08
Deichmann Praktikos ataskaita
Praktikos institucijos pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos principai. Įmonės rinkodara. Analitinė dalis. Įmonės SSGG analizė. Būtinos pardavėjų savybės ir nuostatos. Įmonės klientų aptarnavimo standartai. ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 01 02
Įmonės AB „Rokiškio sūris" veiklos rezultatų analizė
Įvadas. Teorinė dalis. AB „Rokiškio sūris“ įmonės charakteristika. AB „Rokiškio sūris“ įmonės istorija. AB „Rokiškio sūris“ rinka ir pardavimai. AB „Rokiškio sūris“ įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2020 01 13
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 05 18
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 01
Rinkodaros planavimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab „X” įmonės rinkodaros aplinkos. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 16
Įmonės veiklos vertinimas ir prognozė
Įvadas. Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir jo reikšmė verslui. Įmonės finansinių rezultatų analizės aspektai. Finansų analizės uždaviniai, tikslai ir informaciniai šaltiniai, analizės rūšys. Dinaminė ir struktūrinė ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2015 02 14
Įmonės „Sumeda“ marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės analizė. Mikroaplinkos veiksnių analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. SSGG analizė. Paskirstymo sprendimai. Rėmimo sprendimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 07
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės metodai. UAB „X” ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 05 02
LG verslo analizė
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo pobūdis, funkcijų pasiskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė ...
Verslo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 12 02
Įmonės ūkinės veiklos ataskaita Kaitra
Katilų gamyba įmonės ataskaita. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumų analizė. Darbininkai. Įrenginių našumas. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Įmonės ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2014 04 09
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 04 28
X Įmonės veiklos organizavimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 08 07
Vagonų nuoma Verslo planas "Vagnoteka"
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės apibūdinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, pelno siekimą, kapitalą. Įmonės steigėjai ir jų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2016 12 30
Grožio įmonės verslo planas
Grožio įmonės verslo planas. Įmonės rinkos tikslinė analizė. „Grožio banga“ verslo įmonės aprašymas. Įmonės marketingo situacijos (makro ir mikro aplinkos) analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 2 puslapiai
2017 09 26
UAB „Staipa“ marketingo paskirstymas: veikla, misija, tipas
Įvadas. Įmonės rinkodaros strategijos apžvalga. Įmonės paslaugų analizė. Įmonės kainodaros politika. Įmonės paskirstymo sistemos analizė. Įmonės rėmimo politika. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 01 24
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 15
Ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Pradinė įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ situacija. Įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ sprendimų lapas. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Rinkos dalis. Kainodara. Reklama. Prekybos atstovai. Kreditas klientams. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2014 03 02
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 04 04
AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė
Įvadas. Santrauka. Įmonės horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji analizė. Įmonės pelno nuostolio ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2017 04 20
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
Praktika siuntų gabenimo įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės narystė. Rinkos analizė. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Turimos transporto priemonės. Įmonės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 10
Praktika UAB „Baltic logistic solutions“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplikos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės logistinės veiklos analizė. UAB „Baltic ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 05 29
Įmonės UAB Truck analizė
Įvadas. Planavimas. Swot analizė. Vadovavimas įmonėje. Įmonės orgazicinės struktūros analizė. Įmonės kontrolės sistema. Išvada.
Vadybos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 06 08
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo