Įmonės analizė (5)

300 dokumentų
Rinkodaros planavimas
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo aspektai. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Strategijos. Uab „X” įmonės rinkodaros aplinkos. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 04 16
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 05 18
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 01
Įmonės veiklos vertinimas ir prognozė
Įvadas. Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir jo reikšmė verslui. Įmonės finansinių rezultatų analizės aspektai. Finansų analizės uždaviniai, tikslai ir informaciniai šaltiniai, analizės rūšys. Dinaminė ir struktūrinė ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2015 02 14
Įmonės „Sumeda“ marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės analizė. Mikroaplinkos veiksnių analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. SSGG analizė. Paskirstymo sprendimai. Rėmimo sprendimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 07
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės metodai. UAB „X” ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 05 02
LG verslo analizė
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo pobūdis, funkcijų pasiskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė ...
Verslo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 12 02
Įmonės ūkinės veiklos ataskaita Kaitra
Katilų gamyba įmonės ataskaita. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumų analizė. Darbininkai. Įrenginių našumas. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso analizė. Įmonės ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2014 04 09
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 04 28
Vagonų nuoma Verslo planas "Vagnoteka"
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės apibūdinimas pagal veiklos pobūdį, dydį, pelno siekimą, kapitalą. Įmonės steigėjai ir jų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2016 12 30
X Įmonės veiklos organizavimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 08 07
Grožio įmonės verslo planas
Grožio įmonės verslo planas. Įmonės rinkos tikslinė analizė. „Grožio banga“ verslo įmonės aprašymas. Įmonės marketingo situacijos (makro ir mikro aplinkos) analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 2 puslapiai
2017 09 26
UAB „Staipa“ marketingo paskirstymas: veikla, misija, tipas
Įvadas. Įmonės rinkodaros strategijos apžvalga. Įmonės paslaugų analizė. Įmonės kainodaros politika. Įmonės paskirstymo sistemos analizė. Įmonės rėmimo politika. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 01 24
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 15
Ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Pradinė įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ situacija. Įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ sprendimų lapas. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Rinkos dalis. Kainodara. Reklama. Prekybos atstovai. Kreditas klientams. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2014 03 02
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 04 04
AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė
Įvadas. Santrauka. Įmonės horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji analizė. Įmonės pelno nuostolio ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2017 04 20
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
Praktika siuntų gabenimo įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės narystė. Rinkos analizė. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Turimos transporto priemonės. Įmonės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 10
Praktika UAB „Baltic logistic solutions“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplikos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės logistinės veiklos analizė. UAB „Baltic ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 05 29
Įmonės UAB Truck analizė
Įvadas. Planavimas. Swot analizė. Vadovavimas įmonėje. Įmonės orgazicinės struktūros analizė. Įmonės kontrolės sistema. Išvada.
Vadybos analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 06 08
Įmonės organizavimo analizė
Įmonės organizavimo analizė. Anotacija. Įvadas. Veiklos organizavimo analizė, remiantis moksliškai pagrįstais metodais. Įmonės valdymo organizavimo analizė. Įmonės darbo koordinavimas organizacinėje valdymo struktūroje. Išvados. Uab ...
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 25
AB „Kauno energija” įmonės analizė ir pasiūlymai tobulėjimui
Įvadas. Apie įmonę.Aprašymas. Įmonės apsirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės rizikos vertinimas. Aprašymas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 03 21
Teo - finansinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „TEO“ įmonės analizė. Pelno nuostolių horizontali ataskaita. Balanso ataskaitos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 19
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 03 27
„Porsche” įmonės marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Mokslines literatūros analizė. Marketingo komplekso samprata. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ssgg (swot) analizė. Praktinė analizė. “Porsche” įmonės aprašymas. “Porsche” įmonės marketingo situacijos ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 03 19
Rinkodaros veiklos įvertinimas Sportland
Uab „sportland“ rinkodaros veiklos įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Rinkodaros komplekso elementai. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2013 05 16
Draudimo įmonės įvaizdžio analizė
Įvadas. Įmonės įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio strūktūra. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai. Prekinio ženklo įvaizdis. Įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 10
Įmonės ,,Sportas – sveikata” marketingo komplekso analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Įmones mikro aplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. ‚,Sportas - sveikata“ įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės marketingo komplekso elementų ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 02 15
Restorano „Senoji trobelė“ analizė
Įmonės veiklą. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių / darbo vietų darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 05 05
„Apple“ įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Apie įmonę. Produktai. Vartotojai. Konkurentai. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „Apple“ įmonės analizė. Pelno nuostolių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 04 19
Kelionių organizavimo įmonės verslo plano analizė
Įvadas. Įį. „Vyšnia. lt“ verslo plano analizė. Įmonės ir paslaugų apibūdinimas. Pramogų verslo segmentas - kelionių organizavimas. Aplinkų analizė. Mikro makro aplinkos rinkoje. Rinkodaros plano analizė. Įmonės įvykdyti ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 02 29
Finansinių išteklių analizė
Įvadas. Valdymo funkcijų analizė. Finansinių išteklių valdymas. „x“ įmonės modelis. X įmonės finansinių išteklių valdymas, bei realizavimas siekiant tikslo. Įmonės darbuotojai. Įmonės veikla. Įmonėje naudojami mechanizmai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 12 03
Marketingo veiklos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Plėtra į baltarusija. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Vidinė įmonės analizė. Tiekėjų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 26
UAB „Kauno švara“ finansinės veiklos analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansų analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizės informacijos šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 08
Įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės poveikis įmonei. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos įmonėje analizė. Įmonės poveikio aplinkai analizė ir poveikio mažinimo planas. Įmonės poveikio aplinkai analizė. Įmonės ...
Aplinkos analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema