Įmonės analizė (9)

300 dokumentų
Įmonės valdymo planas
Įmonės valdymo planas Planą rengė Grupė. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Rinkodaros planas Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. Reklama ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 02 15
AB „Orlen Lietuva“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/teikiamų paslaugų aprašymas. Gaminamos produkcijos/teikiamų paslaugų ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 04 21
Logistikos verslo aplinka praktikos ataskaita
Baigiamosios praktikos užduotis. Baigiamosios praktikos vertinimas. Įvadas. Analitinė dalis. Klientų aptarnavimo esmė ir samprata. Klientų aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo standartai. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 56 puslapiai
2017 10 10
Transporto įmonės „Euros transport” ekonominė analizė
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos ypatumai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Transporto plėtros galimybės Užienyje. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės organizacinė struktūra ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 27
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 11 09
Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 06 17
Finansų krizės pristatymas
Tarptautinio marketingo strategijos plėtojant tarptautinį verslą. Marketingo strategijos planavimo nuoseklumas. Marketingo strategijos planavimo etapai. Rinkos situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Vartotojų analizė tarptautiniame versle. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Pasirinktos įmonės “Melga” finansinės veiklos analizė
Įvadas. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės santikinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Likvidumo (mokumo) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 06
Vadybos informacinės sistemos praktikos ataskaita
Įvadas. Bendroji dalis. įmonės Uab „Socialus marketingas“ analizė. Įmonė Uab „Socialus Marketingas“ kaip praktikos vieta iš vidaus. Įmonės mikro ir makro aplinkos Lietuvoje analizė. Analitinė dalis. įmonės vidinio informacijos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2014 10 15
AB Novaturas veiklos analizė
AB ,,novaturas‘‘. Įmonės vizijos ir misijos analizė. Įmonės plėtros procesai. Aplinkos veiksniai, turintys įtakos įmonės tikslų pasiekimui. Įmonės potencialo įvertinimas konkurencinė analizė. Siūlymai ir išvados, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 12 09
Įmonės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Ssgg analizė. Įmonės poveikis aplinkai. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 01 10
AB „Utenos trikotažo“ rizikos analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. AB „Utenos Trikotažas“ pristatymas. AB „Utenos Trikotažas“ veikla. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Įmonės tiekėjai. Įmonės konkurentai. AB „Utenos trikotažas“ aplinkos analizė. Artimosios ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 06
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo