Įmonės analizė (9)

300 dokumentų
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 07
Fotografijos ir reklamos fotostudija funkcinių sričių analizė
Įvadas. Pirminė informacija apie įmonę. Įmonės vadybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas. Strateginis valdymas. Žmogiškieji ištekliai. Dalykinė komunikacija. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 04 26
Marketingo komunikacija įmonė Rūta
Įvadas. Verslo šakos pristatymas bei joje egzistuojančios tendencijos ir problemos. Įmonės pristatymas ir veiklos analizė. Pest analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai. Mikroaplinkos subjektų SWOT analizė. Vartotojo apibūdinimas. Rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 26
Finansinis vertinimas ir prognozavimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės ab „Vilniaus degtinė“ vykdoma veikla. Įmonės veikla. Įmonės taikoma apskaitos politika. Makroekonominės aplinkos analizė. Įmonės veiklos rodiklių prognozė ir analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 01 08
Įmonės rinkodaros analizė finansų kursinis darbas
Įvadas. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Rinkos tyrimo analizė. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Vartotojų elgsena. Konkurentų analizė. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 11 30
Įmonės ūkinė veikla Rokiškio sūris
Įvadas. Įmonės ūkinės veiklos apibūdinimas. Įmonės ūkinė veikla. Pelnas ir pelningumas. Ab „Rokiškio sūris“ įmonės pristatymas. Įmonės veikla. Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Horizontalioji analizė. Vertikalioji ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 08 05
Ab Stumbras strategijos įvertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Strategijos esmė. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės resursai ir gebėjimai. Gebėjimai, reikalingi įmonės konkurenciniam pranašumui įgyti. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 01 02
Įmonės finansinė analizė kursinis (2)
Įmonės finansinė analizė kursinis (2) Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2017 09 29
Įmonės finansinė analizė (2)
Įvadas. Darbo tikslas. Susipažinti su įmonės finansinėmis ataskaitomis ir atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 11 02
Įmonės finansinė analizė skaidrės
Įmonės finansai. Finansinės veiklos samprata. Verslo finansų funkcijos. Įmonių finansai. Įmonės finansai, valdymas. Finansų rinkos. Įmonės finansų organizavimo principai. Analizės informacijos šaltiniai. Finansų valdymas ir apskaita. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 29
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Praktikos finansinė ataskaita krovinių gabenimo įmonėje „Transmėja“
Įvadas. Verslo įmonės pristatymas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės veikla. Įmonės veiklos ypatybės. Organizacinė struktūra. Įmonės finansinė būklė ir jos įvertinimas. Dinaminė analizė. Struktūrinė analizė. Išvados. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2018 01 23
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema