Įmonės apskaitos politika

300 įrašai
Įmonės apskaitos politika skaidrės
8,3( 3 atsiliepimai )
Įmonės apskaitos politika. Savarankiškas darbas. Darbo tikslas –. Išanalizuoti įmonės apskaitos politiką. Įmonė erbaitas. Apskaitos politika. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės vadovas turi Parinkti ir įgyvendinti apskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 04 05
Įmonės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santraukos. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Raivila“. UAB „Raivila“ veiklos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2013 12 03
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 04 29
Įmonės apskaitos politika ir apskaitos klaidų taisymas pagal tarptautinius apskaitos standartus
Vas „ apskaitos politikos , apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas “. Tas nuostatos ir reikalavimai. Apskaitos klaida. Apskaitos politikos pasirinkimas ir taikymas. Apskaitos politikos pastovumas. Apskaitos politikos keitimas. ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 03 25
Apskaitos politika referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos pasirinkimas. Įmonės apskaitos politiką sudarantys etapai. Apskaitos vykdymas įmonėje. Apskaitos rūšys. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 14
Sv transport praktikos ataskaita
Praktikos tisklai ir užduotys. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo sistema. Krovinių gabenimo sąlygos vilkikais. Įmonės apskaitos politika. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė. Bendrovės ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2014 03 19
UAB apskaitos politika ir finansiniai apskaitos dokumentai
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės rekvizitai ir veikla. Įmonės buhalterija ir apskaitos programa „LABBIS III“. Įmonės reglamentavimo tvarkos apibūdinimas. Norminių dokumentų apžvalga. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 04 07
Apskaitos politika
Apskaitos politikos fomavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Pagrindiniai įmonės apskaitos politikos apibrėžimai. Apibrėžimas. Autorius (-iai). Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Organizacinis apskaitos ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 11 07
Apskaitos politika – vadovo pareiga ir atsakomybė
Apskaitos politika – vadovo pareiga ir atsakomybė. Įvadas. Apskaitos informacija valdymo sistemoje. Buhalterinės apskaitos mokslo ir praktinės veiklos struktūra. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Buhalterinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 03 03
Apskaita įmonėje baigiamosios praktikos ataskaita
9,2( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įstatai, kolektyvinė sutartis, įmonės etikos kodeksas. Įmonės organizacinė ir valdymo struktūros, įmonės veiklos specifika. Apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos skyriaus darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2016 05 11
Valdymo apskaita įmonėje
Įvadas. Valdymo apskaitos politika teoriniu aspektu. Valdymo apskaitos politika įmonėje. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės valdymo apskaitos politika. Valdymo struktūra, valdymo lygiai. Išlaidų klasifikavimas. Valdymo apskaitos informacijos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 04 16
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita
Finansinė apskaita. Susipažinti su įmonės veikla. Įmonės organizavimas. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos. Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Įmonės apskaitos politika. Įmonės patvirtintas sąskaitų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 01 08
Valdymo apskaita kursinis darbas
Įvadas. Valdymo apskaitos politika teoriniu aspektu. Valdymo apskaitos politika n įmonėje. Įmonės veiklos apžvalga. Valdymo apskaitos politika. Valdymo struktūra, valdymo lygiai. Išlaidų klasifikavimas. Valdymo apskaitos informacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 11 20
Finansinės apskaitos praktika
Įvadas. Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės finansinės ir mokestinės ataskaitos. Įmonės apskaitos politika. Piniginio turto apskaita. Apskaitos kompiuterizvimas įmonėje. Išvados. Literatūra. Finansinės apskaitos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 07 29
Apskaitos pagrindai: Reikalavimai apskaitos informacijai
Apskaitos pagrindai. Apskaita. Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Reikalavimai apskaitos informacijai. Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas. Apskaitos metodų visumą, ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 03 24
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita UAB
Įvadas. Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė struktūra, apskaitos sistema ir jos politika. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2019 02 25
Baigiamoji praktika uždarojoje akcinėje bendrovėje
Įvadas. UAB praktikos ataskaita. Įmonės apskaitos politika, buhalterinės tarnybos funkcijos. Apskaitos politika. Buhalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 77 puslapiai
2017 04 19
Finansų apskaita praktikos ataskaita
Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės pristatymas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Organizacinė struktūra. Buhalterių teisės, pareigos ir atsakomybė. Ūkinių operacijų registravimo tvarka sintetinės bei ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 03 03
Praktikos ataskaita VMI
Įvadas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Organizacinė struktūra, apskaitos sistema ir jos politika. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Specialios paskirties registrai. Ūkinių operacijų registravimas. Finansinė atskaitomybė. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 11
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 06 11
Valdymo apskaita skaidrės (2)
Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos politika. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos terminas. Valdymo apskaitos informacija. Valdymo apskaita, tai. Naudojama informacija ir. metodai. Valdymo apskaitos informacijos taikymo ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2017 01 17
Apskaitos praktika
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apskaitos praktika uždaroje akcinėje bendrovėje UAB. įmonės aprašymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės darbo tvarkos taisyklės. Įmonės darbo saugos taisyklės. Įmonės veikloje taikomi įstatymai ir teisės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 09 30
Apskaitos praktikos ataskaita "Kraft foods Lietuva"
Įvadas. Įmonės ,,kraft foods Lietuva” aplinka. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės organizacinė struktūra. Išorinė aplinkos analizė. Ssgg analizė. kraft foods Lietuva“ apskaitos ir kontrolės sistema. Įmonės apskaitos politika. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 04 28
UAB "X" įmonės apskaitos politikos vertinimas
Įvadas. Apskaitos politika teoriniu aspektu. Apskaitos politikos samprata ir esmė. Apskaitos politikos reglamentavimas ir reikalavimai ūkio subjekto apskaitos politikai. Apskaitos politikos sudarymo procesas. Verslo apskaitos politikos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 05 16
UAB "Nemėžio komunalininkas" apskaitos politika
Įvadas. Apskaitos politikos formavimo principai. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Metodinis apskaitos politikos aspektas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 10 26
Apskaitos praktika mokykloje
Įvadas apskaitos procesas mokykloje ir jos organizavimas. Mokyklos struktūra. Profesinės mokyklos paskirties, jos tikslų ir uždavinių aptarimas. Mokyklos biudžeto sudarymas ir vykdimas. Apskaitos procesas, buhalterinė tarnyba ir jos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2012 05 08
UAB „Švara” pardavimo savikainos apskaitos politika
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pardavimo savikainos buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos. UAB „Švara“ veiklos apžvalga ir apskaitos politika. UAB „švara“ įmonės buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 12 05
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „Automas“ įmonėje
Užduotis. Įvadas. Darbo tikslas. Užduotys. Metodai. Sąvokos. Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse. Apskaitos procesas iį įmonėje ir jo organizavimas. Individualios įmonės mokestinė atskaitomybė, apskaitos politika. IĮ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 23
Įmonės finansinių ataskaitų vertinimas skaidrės
AB „Pieno žvaigždės“ įmonės finansinių ataskaitų vertinimas. Darbo tikslas išanalizavus įmonės finansines ataskaitas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje ir ES. Buhalterinė apskaita reglamentuojama pagal bendruosius ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 29
Finansinė analizė praktika
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Įmonės veikla jos tikslas bei misija - teritorijų planavimas, geodeziniai projektai, statinių projektavimas. Darbo organizavimas, struktūra. Įmonės apskaitos sistema, sąskaitų plano ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2013 10 21
Įmonės apskaitos sistema
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apskaitos rūšys. Apskaitos sitema. Pagrindiniai apskaitos elementai. Pagrindiniai apskaitos organizavimo principai. Apskaitos procesas. Praktinis įmonės apskaitos sistemos pavyzdys. Apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 08 28
Apskaitos organizavimas įvairaus tipo įmonėse
Įvadas. Įmonių rūšys lietuvos respublikoje. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos organizavimo bendrieji principai. Buhalterinės apskaitos organizavimas apskaitos politikos kontekste. Apskaitos politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 12 30
Išlaidų apskaitos įmonėje Sanitas ypatumai ir gerinimo galimybės
Išlaidų apskaitos įmonėje ab „sanitas“ ypatumai ir gerinimo galimybės. Įvadas. Išlaidų apskaitos prasmė ir ypatumai. Išlaidų klasifikacija. Išlaidų apskaitos principai ir standartai. Išlaidos ir sąnaudos. Išlaidų apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 04 05
Viešosios įstaigos „Panevėžio kolegija“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės struktūra, apskaitos politika. Įmonės veiklos pristatymas. Apskaitos tarnybos struktūra, funkcijos, atsakomybė. Apskaitos politikos taikymas. Apskaitos tvarkytojas. Įmonės apskaitos formavimo procesas. Įstaigos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 04 19
UAB „Nikas“ finansinė atsakomybė
Įvadas. UAB “Nikas” įmonės apskaitos politika. UAB “Nikas” įmonės apskaitos aspektų rašas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Individuali praktinė užduotis. Priedai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 22
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 82 puslapiai
2013 03 28
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo