Imones ekonomine analize

300 dokumentų
Praktikos ataskaita. Įmonės ekonominė analizė
9( 4 atsiliepimai )
Uab „Elektromontuotojas“ ekonominė analizė. Praktikos ataskaita. Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Verslo rizikos analizė. Verslo rizikos analizė. Rinkos apžvalga. Konkurencinė pozicija. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2012 03 08
Logistikos įmonės ekonominė analizė
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Ekonominės analizės samprata. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Lietuvos verslo аplinkа trаnsporto įmonėms. Transporto įmonės veiklos ekonominė analizė. UAB AUTOARENA " transporto įmonės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 03 10
Steigiamos įmonės ekonominė analizė
Steigiamos įmonės informacija. Pensijų socialinis draudimas. Nekilnojamojo turto mokestis . Socialinio draudimo įmokos. Garantinio fondo įmokos. Sektoriaus PESTeL analizė. Įmonės SSGG analizė. Rinkodaros komplekso parinkimas. Vieta , ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 05 06
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2012 05 26
Transporto įmonės „Euros transport” ekonominė analizė
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos ypatumai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Transporto plėtros galimybės Užienyje. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės organizacinė struktūra ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 27
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 15
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Lengvųjų automobilių su benziniais varikliais remonto įmonės organizacinė - ekonominė analizė
Įvadas. Ekonominis pagrindimas. Lengvųjų automobilių su benzininiais varikliais remonto įmonės kūrimo organizacinė - ekonominė analizė. Įmonės veikla. Įmonės valdymas. Projektuojamojo serviso analizė. Rinka ir konkurentai. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 20
Ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analizės objektas ir metodas. Analizės šaltiniai ir jų rūšys. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. Finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. PRAKTINĖ DALIS. Įmonės „X“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2015 05 06
Imonės veiklos ekonominė analize
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės „x“ charakteristika. Įmonės „x“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontali ir vertikali analizės. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 05 16
Įmonių ūkinė veikla
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Apb ,,apranga‘‘ balanso ekonominė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. APB ,,Apranga‘‘ Pelno-nuostolio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2017 05 15
UAB „Maxima“ ekonominė analizė
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies transporto veiklos aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veikos plėtros galimybės. Įmonė ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 01 04
Langų gamybos įmonės ekonominės veiklos analizė
Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalisįmonės metinė gamybos apimtis. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Tiesioginės medžiagų išlaidos visai gamybos programai. Tiesioginės gamybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 10
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Transporto įmonės verslo analizė ir planavimas
Turinys. Įvadas. Darbo tikslas išnagrinėti transporto įmonės „X“ ekonominę veiklą, remiantis esama ekonomine šalies situacija ir prognozuojamomis rinkos galimybėmis apibrėžti jos strateginės plėtros kryptis, pasiūlyti ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 14
Įmonės AB „Žemaitijos pienas“ veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Trumpa įmonės istorija. Bendrovės veikla. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. „Bactocatch“ technologija. Balanso analizė. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Pelno – ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 01 24
Įmonės išorinės aplinkos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Demografinė aplinka. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 03 26
Marketingo veiklos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Plėtra į baltarusija. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Vidinė įmonės analizė. Tiekėjų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 26
Krovinių pervežimai verslo planas
Uab „greitira“ verslo planas. Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Šalies ekonominė ir socialinė raida. Transporto strategijos kryptys. Analizuojamos rinkos ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2013 05 04
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
Marketingo veiklos analizė
„girteka logistics“ analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos analizė. Įmonės marketingo veiklos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 04 20
Čili pica praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonės veiklą. Įmonės įsteigimas. Juridinis tipas. Įmonės vizija, misija. Svarbiausi įvykiai. Darbuotojų skaičius. Įmonės verslo aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 11 21
Strategijos formavimas skaidrės
UAB „Intersurgical“. Verslo strategija. Verslo strategijos programos elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės marketingo orientacija. Įmonės konkurentai. Įmonės PEST analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 27
Drabužių prekybos įmonės strategijos vertinimas
Kas yrastrategija. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Siūlomos prekės. Įmonės rinkodara. Įmonės misija, vizija, tikslas. Penkių konkurencingų jėgų modelis. Swot (ssgg) analizė. Space metodas. Pest analizė. Ekonominiai veiksniai. Politiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 03 16
UAB „Lukšių pieninė“ rinkodaros planas
Įvadas. UAB ,,lukšių pieninė“ analizė ir rinkos apžvalga. Įmonės ekonominė aplinka. Įmonės prekės ženklai ir asortimentas. Įmonės SSGG analizė. Rinkodaros planas ir tikslai. Naujo produkto kūrimas. Konkurentų analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2020 01 04
Įvadas. Transporto įmonės verslo aplinka. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. UAB „Ars-Shipping“ ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės steigėjai, ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2017 01 02
Taksi įmonės analizė ir marketingo strategijos modelio formavimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „bukama“ perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 20
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 18
Logistika verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas. ...
Transporto referatai, Referatas, 35 puslapiai
2014 02 17
Ekologiški produktai įmonės veiklos analizė
Įvadas. Uab „eko sodas“ charakteristika. Uab „eko sodas“ kapitalo analizė. Įmonės veiklos analizė. PEST analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 12 20
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos vertinimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Išorinė aplinkos analizė. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Aplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Vidinės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 03 23
Transporto įmonės veiklos plėtra
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų analizuojamos rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės plėtros galimybės. Transporto įmonės ir ...
Transporto referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 01 02
Strateginio valdymo namų darbas
UAB „x“. Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB „x“vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 33 puslapiai
2013 10 03
Avalynės verslo planas (2)
Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindas. Veiklos tikslai. Aprašymas. Ekonominiai tikslai. Socialiniai tikslai. Rinkodara. Analizė. Rinkos vertinimas. Įmonės makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė – politinė aplinka. Teisės ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2018 01 13
Ekspedicinė įmonė ir jos analizė
8,3( 3 atsiliepimai )
Transporto ekonomikos kursinis. Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Šalies ekonominė ir socialinė raida. Gyventojai. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Gamintojų ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2013 04 10
AB Utenos trikotažas ekonominė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. AB ,,Utenos trikotažas” produkcija. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. AB „Utenos trikotažas“ ...
Marketingo analizės, Analizė, 25 puslapiai
2015 11 17
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo