Imones ekonominiu rodikliu skaiciavimas

300 dokumentų
Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas.
Ekonomikos projektai, Projektas, 29 puslapiai
2018 03 29
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė (3)
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė. Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Uždaviniai keliami transportui. Vežamas krovinys. Vežimams pasirinktas automobilis. Mercedes Benz 914 techninė charakteristika. Kita ...
Transporto analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 19
200 vietų viešbučio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Įvadas. Trumpa projektuojamos įmonės charakteristika ir gamybos organizavimas. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 02 05
Ekspedijavimo įmonės rodiklių analizė
Įvadas. Konteinerių apyvartos ir ekonominių rodiklių pokyčių vertinimas. Konteinerių apyvartos pokyčių įvertinimas. Pagrindinių ekonominių rodiklių pokyčių vertinimas. KVJU konteinerių krovos rinkos ir pokyčio palyginimas. ...
Logistikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2016 02 22
30 vietų kavinės Marijampolėje projaktavimas įmonės sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Projektuojamo objekto charakteristika. Ekonominių – rodiklių suvestinė. Vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apskaičiavimas. Gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos apskaičiavimas. Išlaidų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 02 05
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas kursinis
Įvadas. Įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimas. Gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio fondas. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 10 30
Planavimas. Įmonės rodiklių skaičiavimas
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 01 04
Transporto įmonės ekonominiai rodikliai: Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Kursinio darbo užduotis. Grafiniai darbai. Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Transporto įmonės charakteristika. Pagrindinės sąvokos ir uždaviniai keliami transporto priemonei. Vežamo krovinio charakteristika. Pasirinkto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 03 03
UAB „Detalis“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
UAB „ Detalis “ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Investicijos ir Praktinė – tiriamoji dalis. Įmonės kitų metų gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis kitais metais. Pagrindinių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 21
Įmonės veiklos planavimas
Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2010 03 03
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė transporto kursinis darbas
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė transporto kursinis darbas.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 02 13
Vidaus degimo varikliai: dinaminių ir ekonominių rodiklių gerinimas
Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (pripildymasSlėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. IGalvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Švaistiklis. Alkūninio veleno skaičiavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2018 11 07
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas projektas
Įvadas. Ekonominių rodyklių skaičiavimas. Įmonės metų gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Tiesioginės gamybos išlaidas kiekvienam gaminiui. Bendrasias metų netiesiogines išlaidas ir kiekvieno ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 01 26
Imonės kūrimas
Įmonės steigimas. Steigiamos verslo šakos ir įmonės aprašymas. Gaminamos prokukcijos savikaina ir realizavimo kaina. Ruošinio gamyba. Darbuotojų kiekio nustatymas. Įmonėje naudojami įrenginiai. Patalpų ploto skaičiavimas. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 08 29
Pramogų industrijos tendencijos ekonominių rodiklių kontekste
Įvadas. Pramogų industrijos bendrosios tendencijos Europos Sąjungos šalyse per 2007-2014 m. Ekonominių-socialinių rodiklių parinkimas, grupavimas bei statistinė analizė. Pramogų ir ekonominių-socialinių rodiklių ryšio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 04 07
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė skaidrės
 skaidrės skaidrės
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė. kursinis darbas pristatymas. Įvadas. Didžiausią įtaką bendram vežimų apimties augimui turi kelių transportas. Krovinio charakteristika. Mano krovinys yra. Transporto ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 04
Restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių. Temos aktualumas mano pasirinkta tema aktuali tuo, kad įkuriant kitokio tipo restoranus yra geras būdas Lietuvos žmonėms pažinti kitos šalies patiekalus, tradicijas, neišvykstant iš gimtinės. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 05 17
Kavinės sąnaudų ir ekonominių rodiklių skaičiavimas
Įvadas. Trumpa projektuojamos 40 vietų kavinės charakteristika. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Gamybos apimties ir rpekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginis gamybos išlaidų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 03 26
Keleivių vežimo paslaugos verslo planas
Aprašymo dalis. Paslaugos apibūdinimas. Maršrutas Nr. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas. Rinkodaros planas. Skaičiavimo dalis. Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Techninių ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2015 05 29
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas UAB „Skaidrūs langai“
Įvadas. Praktinė – tiriamoji dalis. Gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikiai. Įmonės metų veiklos sąnaudos. Metų veiklos rezultatai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2018 03 11
Lietuvos bei nyderlandų ekonominių rodiklių (bvp, nedarbas, atlyginimai) palyginamoji analizė
Lietuvos bei nyderlandų ekonominių rodiklių (bvp, nedarbas, atlyginimai) palyginamoji analizė. Lietuvos ekonomikanyderlandų ekonomikanedarbasnedarbo lygis lietuvoje. Darbo atlyginimas atlyginimai nyderlanduoseatlyginimų augimas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 04 04
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 01
Finansų laboratorinis. Įmonės finansinių rodiklių vertinimas
Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendros trumpos išvados. Bendrame vaizde matome, kad daugelis tirtų rodiklių atitinka nustatytas normas ir kartais net jas ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 02 28
Įmonės x maršruto analizė
Darbo anotacija. Įvadas. Aprašymo dalis. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Rinkodaros planas. Skaičiavimo dalis. Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Laiko sąnaudų suvestinė. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 04 27
Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinių rodiklių skaičiavimas bei vertinimas
Įvadas. Pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių skaičiavimas. Likvidumo rodikliai. Likvidumo rodiklių skaičiavimas. Finansų struktūros rodikliai. Finansinių struktūros rodiklių skaičiavimas. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Turto ...
Finansų analizės, Analizė, 54 puslapiai
2016 08 03
UAB „Arkama logistics solutions” įmonės lietuviškų slyvų vežimas maršrutais Lietuva - Vokietija analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės SSGG analizė. Krovinių vežimo technologinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2019 01 09
Santykinių rodiklių analizė draudimo įmonėse
Santykinių rodiklių analizė. Santykinių rodiklių pasirinkimo principai. Draudimo įmonių specifika. Bankroto prognozavimo analizė. Pagrindinėmis santykinių finansinių rodiklių kategorijos, kurios reikšmingos įvertinant draudimo įmonės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2010 12 10
Atominės elektrinės Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda
Įvadas. Aplinkosauginės problemos bei jų sprendimas. Atominių elektrinių sandara. Pasaulio atominės elektrinės. Atominės elektrinės nauda. Atominių elektrinių žala. Žala ekosistemai. Branduolinės atliekos. Atominių elektrinių ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 12 09
Įmonės pelningumo rodiklių skaičiavimas, klasifikavimas ir analizė
Įžanga. Skyrius (pelningumo rodiklių skaičiavimas). Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas (ROA). Nuosavybės grąža (ROE). Skyrius (pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas). Pelningumo rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 10 22
Pagrindinių ekonominių rodiklių analizė Lietuvoje
Įvadas. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai.Pagrindinių ekonominių rodiklių duomenys ir jų apžvalga Lietuvoje. Išvados. Lieratūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 01 04
UAB „Girteka“ įmonės dujų silikato blokelių krovinio vežimas
Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės SSGG analizė ir problemos identifikavimas. Tiriamoji ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2019 02 16
UAB „Vibalda“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Įmonės metinė gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai realizuoti. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybai.
Ekonomikos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2016 12 03
Ekonominės prognozės
Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Ilgalaikė ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2011 12 27
Transporto įmonės verslo planas (2)
8( 2 atsiliepimai )
Darbo anotacija. Įvadas. Steigimo aktas. Įstatai. Aprašymo dalis. Įmonės charakteristika. Rinkodaros planas. Skaičiavimo dalis. Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Techninių eksploatacinių ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2015 06 02
UAB Multitrans įmonės bananų krovinio vežimas maršrutu Vilnius (Lietuva) – Antverpenas (Belgija)
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės SSGG analizė. Krovinių vežimo technologinė dalis. Analizuojamojo krovinio charakteristikos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 01 02
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė (2)
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė. Kursinio darbo užduotis. Jonas steponavičius gl22n__. Ekonomikos kursinio darbo vertinimas. Darbo užduotis. Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Uždaviniai keliami ...
Transporto analizės, Analizė, 29 puslapiai
2016 05 19
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo