Įmonės finansinė analizė prognozavimas

300 dokumentų
Imonės veklos planavmas ir analizė
Įvadas. Planavimo vaidmuo priimant valdymo sprendimus. Sąmatų reikšmė įmonės veiklos planavime. Planai ir biudžetai. Finansų planavimas, prognozavimas ir biudžetavimas. Slenkančios prognozės. Įmonės vidaus kontrolė. Finansiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 12
Ab Pieno žvaigždės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 12 05
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 04 28
Finansinė veikla
Įvadas. Įmonės būklės vertinimas. Įmonės finansinės būklės vertinimas. Finansinių rodiklių vertinimas teoriniais aspektais. Ekonominės pridėtinės vertės (EVA) metodas. Įmonės veiklos tęstinumo ir bankroto tikimybės prognozavimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 12 17
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
Logistinės įmonės finansinė analizė (2)
Įmonės X finansinės veiklos analizė. Aprašymas. Turinys. Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė.Analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės veiklos prognozavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2017 12 18
Verslo aplinkos prognozavimas
Įvadas. Verslo aplinkos teoriniai-metodologiniai aspektai. Uab „engel dali“ charakteristika ir veiklos apžvalga. Uab „engel dali“ verslo aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2011 04 05
Ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Pradinė įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ situacija. Įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ sprendimų lapas. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Rinkos dalis. Kainodara. Reklama. Prekybos atstovai. Kreditas klientams. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2014 03 02
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 04 04
Įmonės finansiniai finansinė analizė, ataskaitos, rodikliai
Įvadas. Vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. Horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 12 05
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė ir prognozavimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. AB Šiaulių bankas charakteristikas ir veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas charakteristika. AB Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas balanso horizontalioji analizė. AB Šiaulių bankas pelno ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 48 puslapiai
2018 02 20
Įmonių veiklos analizė finansinė analizė
Įmonių veiklos analizė finansinė analizė. Įvadas. Analizės tikslų nustatymas. Aprašymas. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2018 01 05
Finansinė analizė Statybos įmonėje
9,4( 5 atsiliepimai )
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 20
Įmonės finansų analizė
Įvadas. Įmonės uab „dainava“ apžvalga. Uab „dainava“ ssgg analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Uab „dainava“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2012 10 02
Logistinės įmonės finansinė analizė
Įmonės finansinė analizė logistikos kursinis darbas Lentelių sąrašas. Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas pagal pateiktus UAB „X“ metinius finansinius duomenis atlikti pateiktų ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2017 10 08
Finansinė analizė (3)
Įvadas. Finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinės analizės tikslai. Pagrindiniai įmonės veiklos analizės uždaviniai. Analizės rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 01 04
Pieno žvaigždės finansinė įmonės analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir prognozavimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės tikslai ir rūšys. Finansiniai santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pinigų srautų ...
Finansų analizės, Analizė, 71 puslapis
2013 11 22
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 11 13
Imonės finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Horizontalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Vertikalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 01 02
„Rokiškio sūris“ 2016 m. finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės investavimo sprendimų analizė. Įmonės finansavimo sprendimų analizė. Įmonės veiklos sprendimų analizė. DuPont analizė. Apibendrinimas. Išvados. Literatūros ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 05 13
AB "Alita" finansinė analizė
Įvadas. AB „Alita“ veikla. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės finansinės veiklos analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 01 19
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 13
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 07
Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ veiklos analizė ir prognozavimas
Įvadas. AB „Rokiškio sūris“ charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Vertikalioji (struktūrinė) finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 01 17
Įmonės veiklos vertinimas ir prognozė
Įvadas. Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir jo reikšmė verslui. Įmonės finansinių rezultatų analizės aspektai. Finansų analizės uždaviniai, tikslai ir informaciniai šaltiniai, analizės rūšys. Dinaminė ir struktūrinė ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2015 02 14
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 04 08
Finansų analizė Busturas
Įvadas. Uab „busturas“ įmonės aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Finansinės būklės tyrimo modelis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 12 13
Verslo finansavimo modelių kursinis
Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. Kapitalo tendencijų analizė. Kapitalo struktūros analizė. Kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Įmonės finansinės būklės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 06 02
Įmonės finansinė analizė (4)
8,7( 3 atsiliepimai )
PS. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Įmonės finansinių ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2016 01 12
Praktikos finansinė ataskaita krovinių gabenimo įmonėje „Transmėja“
Įvadas. Verslo įmonės pristatymas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės veikla. Įmonės veiklos ypatybės. Organizacinė struktūra. Įmonės finansinė būklė ir jos įvertinimas. Dinaminė analizė. Struktūrinė analizė. Išvados. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2018 01 23
Įmonės kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įmonės kapitalo ir jos efektyvumo analizė. Įmonės kapitalo tendencijų analizė. Į Pelno (nuostolio) ataskaitos prognozavimas. Balanso prognozavimas įmonėje. Įmonės finansinės būklės pokyčių analizė. Finansinių rezultatų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 28
Įmonės ,,Coca-Cola‘‘ veiklos analizė
Finansinės būklės analizė. Finansinės analizės metodai. Finansų analizės santykiniai rodikliai ir jų skaičiavimas. coca-cola’’ finansinė analizė. Įmonės charakteristika. Apklausos rezultatai. Pelno(nuostolio) ataskaitos ...
Pramonės ir gamybos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 04 28
Finansinė analizė finansų skaidrės
Finansinė analizė. Finansinė analizė. Tikslai. Finansinė analizė. Jos vartotojai. Finansinė analizė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Finansinė analizė. Balanso, pelno (nuostolių) ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 74 puslapiai
2016 11 30
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 04 23
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo