Imones ivaizdzio analize

300 dokumentų
Draudimo įmonės įvaizdžio analizė
Įvadas. Įmonės įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio strūktūra. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai. Prekinio ženklo įvaizdis. Įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 10
Įmonės įvaizdžio analizė Senukai
Įvadas. Organizacijos istorija. Vizualinė išraiška. Organizacinė elgsena. Organizacijos kultūra. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Verslo analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 09 15
Įvaizdžio formavimas buitinės chemijos prekės ir kosmetika
Įvadas. Įvaizdžio formavimo teorinės prielaidos. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio tipai. Įvaizdžio kūrimo modeliai. Įmonės veiklos analizė. Personalo tarnybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Įvaizdžio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 07 30
Patrauklaus įvaizdžio formavimas
Auto įmonės įvaizdis. Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo aspektai. Įvaizdžio gerinimo medelis. Įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio problemos ir sprendimo būdai. Įvaizdžio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 01 15
Įmonės įvaizdžio kūrimas
Įmonės įvaizdžio kūrimas. Organizacijos įvaizdis ir jo svarba. Įvaizdžio formavimas. Įvaizdžio kūrimas ir įtvirtinimas. Įmonės įvaizdis. Įvaizdžio lygiai. Įvaizdžio lygių aspektai. Įmonės tapatybė. Įmonės įvaizdžio ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 28
Patrauklaus įvaizdžio formavimas, galimybių analizė
Auto. Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo aspektai. Įvaizdžio gerinimo medelis. Įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio problemos ir sprendimo būdai. AUTO 1 Įvaizdžio analizė. Ssgg ...
Vadybos analizės, Analizė, 18 puslapių
2016 09 10
Įvaizdžio tyrimas
Uab „drogas“ įvaizdžio tyrimas. Santrauka. Uab "drogas" veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės įvaizdis teoriniu aspektu. Įmonės įvaizdžio esmė. Įmonės įvaizdį lemiantys veiksniai. Įmonės vartotojo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 18
Veiksnių, formuojančių UAB Akropolis įvaizdį, analizė
Įvadas. Įmonių įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio svarba. Teigiamas įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio sampratos analizė. Įvaizdžio tobulinimo galimybės UAB ,,Akropolis“. Tyrimo metodika. UAB ,,Akropolis“ ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 06 06
Įvaizdžio stiprinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Kursinis darbas apie įvaizdžio stiprinimą. Įvadas. Įvaizdis teoriniu aspektu. Įvaizdžio samprata. Įmonės identitetas. Išskiriami šie pašaliniai veiksniai:. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio vertinimas. Reklama. Komunikacija. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 04 18
Įvaizdžio formavimas ir palaikymas
Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Įvaizdžio vaidmuo ir formavimasis. Įmonės įvaizdžio esmė bei reikšmė. Įvaizdžio formavimo ypatumai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Įmonės įvaizdžio modelis. Organizacijos įvaizdžio ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2014 03 18
Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas referatas
Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas referatas Turinys. Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas – Transporto įmonės įvaizdis. Tyrimo tikslas – Pateikti transporto įmonės įvaizdžio kūrimo principus. Tyrimo uždaviniai. Įmonės ...
Transporto referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 10 10
TELE2 įvaidžio kūrimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai. Uab „Tele2“ įvaizdžio vertinimo tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ...
Komunikacijų tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2015 01 15
Prekybos centro Norfa įvaizdžio analizė
Prekybos centro uab „norfa“ įvaizdžio analizė. Įvadas. Uab „norfa“ veikla. Uab “norfa” įvaizdžio elementų analizė. Uab “norfa” filosofija. Lojalumo programa. Uab “norfa” istorija. Vizualinė išraiška. Organizacinė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 18
Prekybos įmonės įvaizdžio kūrimas ir valdymas: UAB „Murestos prekyba“ atvejis
Įvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdžio kūrimo modeliai. Identifikuojantys įmonės įvaizdį veiksniai. Reputacija. Identitetas ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 125 puslapiai
2018 04 25
Įmonės įvaizdžio vertinimas
Uab „x“ įvaizdžio vertinimas: klientų nuomonės tyrimas. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Įmonės produkto įvaizdis. Įmonės vartotojo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 05 18
Įvaizdis ir jo įtaka organizacijoje, organizacijos įvaizdžio tipai
Įvadas. Įvaizdžio ir jo įtakos organizacijai teoriniai aspektai. Įvaizdio samprata. Organizacijos įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdį įtakojantys faktoriai. Įvaizdžio ir jo įtakos atsiradimas organizacijoje. Įmonės įvaizdžio ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 05 06
Turinys. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įmonės įvaizdžio svarba. Įmonės įvaizdžio struktūra. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 03 21
Kosmetikos parduotuvės išorinio įvaizdžio tyrimas
Santrauka. Kosmetikos parduotuvės „Superdrug“ įvaizdžio tyrimas. Įvadas. Kosmetikos parduotuvės "Superdrug" veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės įvaizdis teoriniu aspektu. Įmonės įvaizdžio esmė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 27
Įmonės įvaizdžio formavimo veiksniai klientų požiūriu
Įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio formavimo samprata, savybės ir reikšmė. Įvaizdžio formavimo įtakos veiksniai ir modeliai. Įvaizdžio formavimo tyrimo analizė “x” įmonėje. Tyrimo metodologija. Klientų požiūrio ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 11 09
Vartotojų nuomonės analizė Maxima
Santrauka. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Identitetas ir įvaizdis. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Išorinis įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Norimo įvaizdžio kūrimas. Kennedy ir įvaizdžio kūrimo modelis. G. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 11 28
Socialinių tinklų marketingo įtaka įmonės įvaizdžio formavimui
Santrauka. Organizacijos įvaizdžio literatūros analizė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Pagrindiniai įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Socialinių tinklų įtaka marketingui. Socialinių tinklų ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2016 11 07
Organizacijos įvaizdis
Vičiūnų restoranų grupė. Restorano Carskoje Selo organizacijos įvaizdis. Įvadas. Organizacija. Organizacijos rekvizitai. Padalinio rekvizitai. Tikslai. Įstaigos teikiamų paslaugų įvaizdis. Pavadinimas. Aptarnavimo ir maisto kokybė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 06 25
UAB „Kauno keliai“ įvaizdžio valdymas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. ĮVAIZDŽIO valdymo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir struktūra. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. Įvaizdžio valdymas. Žiniasklaidoje analizė. UAB ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2018 05 30
Įvaizdis ir jo įtaka organizacijoje
Įvadas. Įvaizdis. Savojo įvaizdžio pateikimas kitiems. Įvaizdžio kūrimo modeliai. Įvaizdžio formavimas organizacijoje. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Ryšiai su visuomene. Vadovo įvaizdis. Vadovo apranga – kaip statuso ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 26
AB „Swedbank“ įvaizdžio kūrimas
Įvadas. AB „Swedbank“ charakteristika. Įvaizdžio samprata, kūrimo teoriniai modeliai. Prekinio ženklo ir įvaizdžio sampratos. Įvaizdžio kūrimo teoriniai modeliai. AB „Swedbank“ įvaizdžio analizė. Tyrimo rezultatų analizė. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2019 12 17
Įvaizdžio kūrimas skaidrės
Įvaizdžio kūrimas. Įspūdžio arba įvaizdžio kūrimas. Įvaizdis. Įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio išsaugojimas bei valdymas. Kitų žmonių susidaromas įvaizdis. Įvaizdžio kūrimas. Elgesys pakeičiantis vidines žmogaus ypatybes. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 11 11
Paslaugų įmonės įvaizdžio stiprinimas netradicinėmis marketingo priemonėmis
Įvadas. ,,casino“ situacijos analizė. Azartinių lošimų raida ir lietuvos azartinių lošimų rinka. Uab „casino “ trumpa charakteristika. „casino“ makroaplinkos analizė. „olympic casino meksika“ mikroaplinkos analizė. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 06 11
Maitinimo įmonės įvaizdžio formavimas
Maitinimo įmonės įvaizdžio formavimas. Geras įvaizdis yra būtina sąlyga įmonei. Organizacijos įvaizdį sudaro 4 komponentai. Prekės/paslaugos Elgesys ir požiūris (socialinė atsakomybė. Didelę reikšmę maitinimo įmonės ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 04
Įvaizdžio vertinimas vartotojų požiūriu
Įvadas. Įvaizdžio vertinimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio reikšmė. Įvaizdžio formavymo požymiai. Įvaizdžio vertinimo analizės būdai. Įvaizdžio vertinimo veiksniai. Įvaizdžio vertinimas vartotojų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 11 10
Pagrindiniai įmonės įvaizdžio formavimo principai
Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto rekreacijos ir turizmo specialybės. Įvadas. . įmonės įvaizdis. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Išvados. 12 literatūros sąrašas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 09 08
Įmonės įvaizdžio kūrimas savarankiškas darbas
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio struktūra. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 01 02
Kelionių agentūros įvaizdžio gerinimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir jo tipai. Reputacijos įtaka organizacijos įvaizdžiui. Įvaizdį formuojantys veiksniai. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas. ...
Viešojo administravimo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 13
Asmens įvaizdžio kūrimas
Turinys. Įvadas. Įvaizdžio formavimas. Įvaizdžio išsaugojimas ir koregavimas. Savojo įvaizdžio pateikimas kitiems. Išvados.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 05 18
Organizacijos įvaizdžio valdymas
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata ir veiksniai. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio veiksniai. Organizacijos įvaizdžio valdymas. Organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Organizacijos įvaizdžio valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 11 08
Praktika UAB „Revijoma“
Įvadas. UAB „Revijoma“ įmonės vadovo ir darbuotojų veiklos pasiskirstymas. UAB „Revijoma“ įmonės įvaizdžio formavimas, jo galimybės. UAB „Revijoma“ įvaizdžio tobulinimo priemonės. UAB „Revijoma“ paslaugų vartotojų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2019 05 07
Emsi degalinių įvaizdis
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Organizacijų vertybių sistemos, elgsenos ir gyvavimo teorinė analizė. Organizacijos vertybių sistema ir elgsenos modelių įtaka organizacijos įvaizdžiui. Organizacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 05 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo