Imones konkurentu analize

300 dokumentų
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 12 07
Tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė
Įvadas. Rinkodaros samprata. Klientų srauto organizavimas. Rinkos analizė Starbucks. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė PSET. SWOT ir problemos indentifikavimas. Įmonės aprašymas „Coffee Inn“. Konkurentų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 11 04
Lietuvos sulčių rinkos strateginė analizė
Įvadas. Informacija apie įmonę. Patrauklumo analizė. Rinkos dydis ir augimas. Kaštų struktūra. Sėkmės veiksniai. Struktūrinis pelningumas. Vartotojų analizė. Segmentų identifikavimas. Nepatenkinti poreikiai. Konkurentų analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 02
Konkurentų analizė
Įvadas. Konkurencijos samprata. Rinkos struktūra. Marketingo samprata. Verslo koncepcijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Konkurentų tyrimas. Globalūs (bendrieji) konkurencijos santykiai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 02 28
Konkurencinės aplinkos įtaka UAB Douglas Baltic Sarma marketingo sprendimams
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2010 11 24
Marketingo komunikacija įmonė Rūta
Įvadas. Verslo šakos pristatymas bei joje egzistuojančios tendencijos ir problemos. Įmonės pristatymas ir veiklos analizė. Pest analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai. Mikroaplinkos subjektų SWOT analizė. Vartotojo apibūdinimas. Rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 25
Cigarečių rinkos Lietuvoje strateginė analizė
Įvadas. Įmonė. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos apibrėžimas. Rinkos dydis ir augimas. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Rinkoje egzistuojantys segmentai ir jų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 04 23
Verslo plano prezentacija
UAB „Siuvlita“ verslo planas. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės rekvizitai. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. P komplekso analizė. Reikalingo turto įvertinimas. Įmonės veiklai reikalingo turto ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 24
Saulės priežiūros priemonių rinka Lietuvoje
Įvadas. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos apibrėžimas. Rinkos dydis ir tendencijos. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Rinkoje egzistuojantys segmentai ir jų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 10 23
Įmonės UAB „Vlantana” gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Ekonomikos tyrimo metodai. Įmonės UAB „Vlantana“ gamybos veiksnių analizė. Gamybos veiksniai. Įmonės pristatymas ir jos veikla. Įmonės konkurentų analizė. Įmonės SSGG analizė. Darbuotojų skaičiaus kitimo analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 24
Transekspedicija ssgg analizė
Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės pagrindiniai veiklos elementai. Uab „ TRANSEKSPEDICIJA “ įmonės PEST analizė Išorinės aplinkos veiksniai Jų poveikis įmonei Galimybės. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Logistikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 02 18
Verslo planas sporto ir grožio centras
Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės registravimo etapai. Įmonės tikslai. RINKA. Rinkos apibūdinimas. Įmonės makroaplinka. Socialinė. Demografinė. Kultūrinė. Ekonominė. ...
Kūno kultūros verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2014 05 07
Drabužių gamyba verslo planas
Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas, steigėjų apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. Marketingas, 4p komplekso analizė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Produktas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2017 01 24
Deichmann Praktikos ataskaita
Praktikos institucijos pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos principai. Įmonės rinkodara. Analitinė dalis. Įmonės SSGG analizė. Būtinos pardavėjų savybės ir nuostatos. Įmonės klientų aptarnavimo standartai. ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 12 29
UAB TEO konkurencinio marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės (prekinio ženklo, prekės/paslaugos) ir jos konkurencinio pranašumo apibūdinimas. Rinkos analizė. Tikslinio segmento ir jo poreikio apibūdinimas. Konkurentų analizė. Rinkos patrauklumo analizė. Prioritetinių konkurentų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2011 04 03
Strateginė analizė Vilniaus baldai
Ab „vilniaus baldai“ strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Rinkos analizė. Rinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 04
Konkurencija. Konkurencijos strateginė analizė
Įvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos tipai. Strateginės analizės apibrėžimas. Konkurencijos strateginė analizė. Konkurentų profiliavimas. Strateginė grupių analizė. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 03 11
Kavos rinkos Lietuvoje analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę Uab “Gustav Paulig Ltd”. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimas. Rinkos kaštų struktūra. Paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos struktūrinis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 02 04
Siuntų, krovinių gabenimo įmonės verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Rinka. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Užsakovų analizė. Marketingas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Proceso organizavimas. Įmonės lokacija ir užsakymo procesas. Biuro ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2017 10 09
„Agrokoncerno grupė“ žemės ūkio prekybos įmonės analizė
Įvadas. Esamones situacijos analizė. Teisinė verslo organizavimo forma. Įmonės tikslai. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 01 07
Imonės marketingo veiklos analizė
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 25
Tarptautinė krovinių logistika praktikos ataskaita
Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės pristatymas. 2. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros parinkimas. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas ir darbo organizavimas. Įmonės teikiamos paslaugos. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 10 02
„Coca Cola“ prekės ženklo analizė
Įmonės pristatymas. Logotipo analizė. Įmonės tikslinė auditorija. Konkurentų analizė. Branding’as. Marketingo strategija.
Marketingo analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 03 25
Pramogų parko verslo planas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Verslo srities, teisinio statuso pasirinkimas. Įmonės misijos ir vizijos apibrėžimas, įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Paslaugos. Pramogų verslo rinkos apžvalga ir apibūdinimas, tendencijų namatymas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 30 puslapių
2015 04 14
Kosmetikos prekių rinka
Įvadas. I. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Paskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2011 05 24
Įmonės skyrių tyrimai Praktikos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės struktūra. Įmonės personalo skyrius. Personalo politika. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės strategija. Darbų analizė. Pardavimų – rinkodaros skyrius. Reklamos analizė. Pirkimų skyrius. Prekių ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 02 23
Įmonės išorinės aplinkos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Demografinė aplinka. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 03 25
AB Lietuvos geležinkeliai praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacijos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2011 03 21
Marketingo veiklos analizė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės akcininkai. Bendrovės valdymo organai. Plėtra į baltarusija. Vykdoma veikla ir gaminių asortimentas. Vidinė įmonės analizė. Tiekėjų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 25
UAB kepyklėlės „Boulangerie“ išorinė ir vidinė analizė
Uab kepyklėlės „ Boulangerie “ išorinė ir vidinė analizė. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Išorinės aplinkos analizė. Žingsnis. Tolimosios apinkos įvertinimas. Žingsnis. Vartotojų galios įvertinimas. Žingsnis. Tiekėjų galios ...
Vadybos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 05 11
×