Įmonės mokumo analizė

300 dokumentų
Įmonės mokumo būklės analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Finansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokumo būklės teorinė analizė. Likvidumas ir jo įtaka įmonės mokumo būklei. Mokumo rūšys. Ilgalaikiai ...
Finansų referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 07 31
Mokumo auditas ir jo ypatumai
Įvadas. Mokumo auditas teoriniu aspektu. Audito sampratos analizė. Audito mokumo būtinumas ir tikslai. Mokumo audito proceso etapai. Mokumo audito procedūrų analizė. Įmonės mokumo analizė teoriniu aspektu. Pagrindinių mokumo rodiklių ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 01 03
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 20
Įmonės trumpalaikio mokumo analizė
Įvadas. AB „Linas” informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Trumpalaikio mokumo analizė teoriniu aspektu. Mokumo samprata ir jo svarba įmonėje. Mokumo rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo analizė ab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 05 06
Trumpalaikio mokumo ir likvidumo gerinimas įmonėje
Įvadas. Trumpalaikio mokumo ir likvidumo samprata bei analizės būdai. Trumpalaikio mokumo ir likvidumo sampratų palyginimas. Trumpalaikio mokumo ir likvidumo analizės būdai. UAB ,,ertona" veiklos apibūdinimas ir trumpalaikio mokumo bei ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 03 03
Mokumo vertinimas
Įvadas. Įmonės mokumo vertinimo teoriniai aspektai. Mokumo esmė ir vieta įmonės veiklos analizėje. Mokumo teoriniai aspektai. Trumpalaikis mokumas ir jo vertinimas. Ilgalaikis mokumas ir jo vertinimas. Įmonės mokumą sąlygojantys ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 12 07
Mokumo būklės analizė projektas
Mokumo būklės analizė. Turto likvidumas priklauso nuo. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Įmonės mokumo analizės schema. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turimi įmonės duomenys tūkst. eurų. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Mokumo analizės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 60 puslapių
2018 03 02
Mokumo būklės analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „City service“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Ilgalaikio mokumo Analizė teoriniu aspektu. Mokumo analizė. Mokumas ir likvidumas. Įsipareigojimų įtaka įmonės mokumui ir jų analizės reikšmė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 11 03
Įmonės mokumo ir likvidumo analizė
Įvadas. Finansinės analizės, mokumo ir likvidumo teorinė analizė. Finansinės analizės reikšmė ir pagrindiniai uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir šaltiniai. Mokumo ir likvidumo teoriniai aspektai. Likvidumo ir mokumo tyrimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 05 23
Likvidumas ir mokumas
10( 2 atsiliepimai )
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mokumas ir likvidumas teoriniu aspektu. Mokumo ir likvidumo santykiniai rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto likvidumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2013 03 20
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 12 24
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2012 02 13
Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė
Mokumo reikšmė. Mokumo apibrėžtis. Nemokumo apibrėžtis. Įmonės mokėjimo priemonės. Pagrindinis Mokumo rodiklių analizės šaltinis yra balansas. Mokumo analizė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Bruožai. Apyvartinis ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 49 puslapiai
2016 12 04
Ilgalaikio mokumo analizė
Įvadas. Darbo objekto ir tyrimų metodikos apžvalga. Ilgalaikio mokumo analizė. Mokumo reikšmė. Ilgalaikio mokumo rodikliu klasifikavimas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Ab „agro group“ ilgalaikio mokumo analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 05 30
Pelningumas ir mokumas
Uab „ slavita “ įmonės pelningumo ir mokumo rodikliai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pelningumo ir mokumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelningumo rodikliai. Rodiklio pavadinimas Formulė. Mokumo sąvokos interpretavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 12
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Mokumo analizė
AB “Vilniaus baldai“ mokumo analizė. Įvadas. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ charakteristika ir finansinės problemos nustatymas. Apie AB “Vilniaus baldai”. AB „Vilniaus baldai“ padėtis grupėje. Finansinės atskaitomybės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 02 10
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 08 18
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 11 13
Imonės finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Horizontalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Vertikalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 01 02
X Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horinzontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno ( nuostolių) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ( nuostolių) analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ...
Vadybos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2011 03 18
Šildymo katilai Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės pavadinimo pasirinkimo pagrindimas. Įmonės strategija 5 metams. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Naujo darbuotojo įvedimo planas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2016 12 07
Finansinė atskaitomybė Pieno žvaigždės
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Ab „pieno žvaigždės“ horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „Pieno žvaogždės“ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 44 puslapiai
2013 10 24
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto sudėtis, struktūra ir dinamika. Ilgalaikio turto naudojimo ir techninės būklės vertinimas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 01 02
AB „Klaipėdos nafta“ mokumo ir likvidumo analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Mokumo ir likvidumo analizės teoriniai pagrindai. Mokumo ir likvidumo sąvokų paaiškinimas ir reikšmė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas turto aspektu. Trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 21
Įmonės veiklos analizė kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 02 08
Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos grynajam pardavimų bei turto pelningumams analizė. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 06
Įmonės finansinės būklės analizės pristatymas
Įmonės finansinės būklės analizė. Finansinė analizė. Finansinės analizės tikslai. Finansinės informacijos pagrindinės vartotojų grupės. Pilną finansinę atskaitomybę sudaro. Balansas. Balansas atsako į šiuos klausimus. Balanso ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 60 puslapių
2019 05 30
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 12 07
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 04 04
Transporto įmonės finansų analizė
Įvadas.Tikslai. uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Pelningumo vertinimas. Kapitalas. Finansinis statusas. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2018 01 15
UAB „Aukštaitijos vandenys“ mokumo analizės pristatymas
UAB „Aukštaitijos vandenys“ mokumo analizė. Įvadas. Darbo tikslas išanalizavus mokumo teorinius aspektus. Mokumo svarba. Mokumas - Ūkio subjekto gebėjimas įvykdyti visus įsipareigojimus nustatytais terminais. UAB „Aukštaitijos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 09 27
X imonės veiklos finansinė analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 16
UAB „Kretingos vandenys“ finansinės būklės įvertinimas
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. UAB „Kretingos vandenys“Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2016 11 20
Mokumo ir pelningumo rodikliai
Uab „x baldai“. Mokumo ir pelningumo rodikliai. Įvadas. Mokumo ir pelningumo rodiklių teorinis pagrindimas. Mokumas ir mokumo rodikliai. Pelningumas ir pelningumo rodikliai. „x baldai“ mokumo ir pelningumo rodikliai. Darbo metodika ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 18
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo