Imones paslaugu paskirstymo kanalai

300 dokumentų
Prekių paskirstymo organizavimo ypatumai UAB „Fazer kepykloje“
Paskirstymo logistikos teorinė dalis. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų parinkimas. Paskirstymo centrai. Sandėliai paskirstymo procese. Prekių paskirstymo ir transportavimo proceso derinimas. UAB „ fazer kepyklos„ paskirstymo ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 05 13
Draudimo paslaugų paskirstymas
Įvadas. Draudimo paslaugų paskirstymas. Draudimo paslaugų paskirstymo (pardavimo) kanalai. Tiesioginis draudimo paslaugų pardavimas. Kiti netiesioginiai draudimo paslaugų teikimo vartotojams kanalai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas
Chemijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 05 10
Įmonės marketingo vertinimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Marketingo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės rinkos segmentavimas ir vartotojų elgesį lemiantys faktoriai. Įmonės rinkos segmentavimas pagal pirkėjų požymius. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2014 04 17
Paskirstymo kanalo parinkimas
UAB „Langas“ paskirstymo kanalo parinkimas. Įvadas. UAB „Langas“ pardavimo veiklos analizė. Prekės pristatymas. UAB „Langas“ plastikinių langų rinkos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Pardavimo padalinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
UAB „Mobu“ marketingo planas
Įvadas. Įmonės tikslinę rinką ir jos rinkodaros strategiją. Įmonės tikslinės rinkos ir rinkodaros strategijos teorija. UAB „MOBU“ Rinkos segmentavimas. Prekių/paslaugų analizė. Prekių ir paslaugų analizės teorija. UAB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 09
Paskirstymo organizavimo ypatumai
Įvadas. Paskirstymo logistika. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų parinkimas. Paskirstymo centrai. Sandėliai paskirstymo procese. Prekių paskirstymo ir transportavimo proceso derinimas. Uab “Vilniaus duona “ pristatymas. Uab “Vilniaus ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 05
„Rokiškio sūris” įmonės paskirstymo veiklos analizė bei tobulinimas
Įvadas. Paskirstymo veiklos analizė. Įmonės apibūdinimas. “Rokiškio sūrio“ marketingo kanalai ir paskirstymo strategijos. „Rokiškio sūrio“ marketingo kanalų dalyviai. Įmonės logistikos procesai. Pagrindinių veiksnių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 03 15
Paskirstymo kanalas
Įvadas. AB „Panevėžio stiklas” grūdinto stiklo rinkos situacijos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Prekės pristatymas. Grūdinto stiklo tiksliniai vartotojai. AB „Panevėžio stiklas” grūdinto stiklo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2012 01 12
Paskirstymo ir komunikacijos kanalai
Paskirstymo ir komunikacijos kanalai. Interneto vartotojai emigrantai. Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.
Vadybos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 02 14
Aprūpinimo ir paskirstymo funkcijos gamybinėje įmonėje
Įvadas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Marketingo logistika. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 28
Paskirstymo logistika referatas
Įvadas. Paskirstymo logistikos sąvoka. Paskirstymo logistikos uždaviniai. Paskirstymo kanalai samprata ir pasirinkimas. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Išvados. Šaltiniai.
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 11
Imitacinės įmonės įkūrimas ir praktinių užduočių atlikimas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Seminarų užduotys. Įmonės makro aplinka. Įmonės mikroaplinka. Ssgg analizė. Tikslinė rinka ir jos segmentavimas. Įmonės prekės bei paslaugos. Prekių ir paslaugų kainos nustatymas. Prekių ir paslaugų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 04 30
Žemaitijos pienas paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Problemos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 03 13
Transporto ir logistikos įmonės Marketingo planas
Įvadas. Transporto ir logistikos įmonės apžvalga. X įmonės pristatymas. „Vivatrans“ įmonės konkurentai. „Vivatrans“ įmonės tikslinė rinka. „Vivatrans“ įmonės marketingo kompleksai (prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas). ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 19
UAB Pigu įmonės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Trumpai apie įmonę. Įmonės misija, vizija, vertybės ir tikslai. Įmonės veiklos schema. Įmonės teisinė forma. Įmonės teikiamų paslaugų apibūdinimas. Trumpai apie parduodamas prekes. Prekių panaudojimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 11
Konfliktai mėsinės paskirstymo kanale
Įvadas. Paskirstymo sistemos analize. Paskirstymo samprata. Paskirstymo kanalų samprata. Tiesioginis prekių paskirstymas. Netiesioginis prekių paskirstymas. Paskirstymo kanalo tarpininko vaidmuo organizacijai. Paskirstymo strategija ir jų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 05 04
Aprūpinimo logistika
Aprūpinimo logistika. (paskistymo logistika). Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistika, marketingo logistikos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 06 28
Tarptautinė logistika
Įvadas. Šiuolaikinės tarptautinės logistikos esmė. Logistikos sąvoka. Tarptautinės logistikos sfera. Tarptautinės logistikos kanalai. Tarptautinio logistikos kanalo funkcija. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo grandinės. Tarptautinių ...
Logistikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 07
Prekių pateikimo kanalai
Įvadas. Ab „alita“ įmonės charakteristika. Prekių pateikimo kanalai. Tiesioginis ir netiesioginis prekių pateikimas. Pagrindiniai pateikimo keliai. Kanalų parinkimas. Kanalų ilgiai. Paskirstymo (pateikimo) kanalo dalyviai ir jų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 02 19
Baras verslo planas Short Bar
Santrauka. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Įmonės paslaugų aprašymas. Įmonės kainų politika. Paskirstymo kanalai ir strategija. Reklama ir rėmimas. Įmonės makro aplinkos veiksniai. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2015 03 26
Strategija versle
Strategijos reikšmė Lietuvoje pradėjo sparčiai augti, kai šalyje pradėjo vystytis privačia veikla ir nuosavybe pagrįsta rinka. Dauma verslininkų suprato, kad strategijos žinių ir patirties reikia įvairiuose verslo įmonės valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 07 23
Įmonės „Galinta ir partneriai“ praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Įmonės išorinė aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Organizaciniai aspektai. Personalas. Marketingas. Finansiniai aspektai. Įmonės informacinių technologijų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2019 04 02
AB „Rokiškio sūris„ marketingo planas
Įvadas. AB „Rokiškio sūris“ teorinė apžvalga. Įmonės tikslinė rinka jos rinkodaros strategija. Įmonės tikslinė rinka. Įmonės tikslinės rinkodaros strategija. Įmonės prekių/paslaugų analizė. Prekės/ paslaugos samprata. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2020 04 17
Gamybos įmonės produkto politikos ir paskirstymo analizė
Gamybos įmonės produkto politikos ir paskirstymo analizė. Įvadas. Produktų paskirstymo valdymo teoriniai aspektai. Paskirstymo kanalų funkcijos. Paskirstymo kanalų struktūra. Produkto paskirstymo grandinė. Produkto politikos teoriniai ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 05 18
Taksi įmonės analizė ir marketingo strategijos modelio formavimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „bukama“ perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 20
Įmonės „MEDIACOM“ marketingo planas
Įmonės „ MEDIACOM “ marketingo planas. Darbo naujumas , aktualumas. Mediacom įmonės tikslinės rinkos nustatytmas. Politinė ir teisinė aplinka. Swot ssgg analizė. „ mediacom “ įmonės marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 04 20
Aprūpinimo ir paskirtymo funkcijos gamybinėje įmonėje
Įvadas. Aprūpinimo reikšmė ir vaidmuo šiuolaikiniame versle. Aprūpinimo samprata ir veikimas. Pirkimas ir aprūpinimo logistika. Strateginiai aprūpinimo logistikos sprendimai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo logistikos ...
Verslo referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 04 17
Prekių paskirstymo planavimo ypatumai AB Pieno žvaigždės
Darbo tikslas išanalizuoti įmonės prekių paskirstymo valdymą. Darbo objektas. Prekių paskirstymo planavimo ypatumai AB “Pieno žvaigždės”. Vienas svarbiausių planavimo uždavinių yra – tinkamas paskirstymo kanalo pasirinkimas. Be ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 21
Paskirstymo logistika skaidrės
Paskirstymo logistika. Artūras Suprinaitis FVF. Logistikos mokslas gamybinėje verslininkystėje apima tris pagrindines sritis aprūpinimą. Prekių paskirstymo būdai. Prekių paskirstymo strategijos. Tarptautinė paskirstymo logistika. Verslo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 05 16
UAB „Staipa“ marketingo paskirstymas: veikla, misija, tipas
Įvadas. Įmonės rinkodaros strategijos apžvalga. Įmonės paslaugų analizė. Įmonės kainodaros politika. Įmonės paskirstymo sistemos analizė. Įmonės rėmimo politika. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 01 24
Paskirstymo logistika
Įvadas. Paskirstymo logistika. Paskirstymo operacijos. Paskirstymo valdymas. Sandėliavimas. Atrinkimas. Transportavimas. Tarpininkavimas ir patarinėjimas. UAB „Ortonas“ paskirstymo operacijų valdymo analizė. Trumpas įmonės pristatymas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 21
Vadybos praktikos ataskaita viešbutyje
Įvadas. Įvadinė dalis. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Įmonės išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Bendra ekonominių rodiklių charakteristika. Paslaugų teikimo procesų apibūdinimas. Vadybos dalis. Organizacinė valdymo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2013 03 09
Paskirstymo logistika (2)
Įvadas. Įmonės priekių paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Prekių paskirstymo strategijos. Tarptautinė prekių paskirstymo logistika. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 02 02
Marketingo programos kūrimas kelionių agentūroje
Įvadas. Marketingasmarketingo samprata? Marketingo komplekso elementai. Prekės kompleksas. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Prekybos įmonės marketingo kompleksas. Šalies turizmo rinkos apžvalga. Uab „lietuvos ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2012 02 25
Automobilių aptraukimas plevele verslo planas
Verslo plano santrauka. Rinka ir rinkodara. Konkurencijos analizė. Marketingo veiklos planas. Paskirstymo kanalai. Reklama ir skatinimas. Gamybos (paslaugos teikimo) organizavimas. Transportas. Tiekėjai. Atsargos. Personalas. Įmonės ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2016 03 18
Rokiškio sūris marketingo ir paskirstymo veiklų analizė
Ab „rokiškio sūris“ marketingo ir paskirstymo veiklų analizė. Įvadas. Apie įmonę. Prekyba. PREKĖ. KAINA. Kainodaros tikslai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Paskirstymo ...
Marketingo referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 01 18
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo