Įmonės pelningumo analizė

300 dokumentų
APB Apranga įmonės pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelningumo teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pelningumo analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Apb „Apranga“ pelningumo analizė. APB „Apranga“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 14
Įmonės pelningumo analizė ir prognizavimas
Įvadas. Pelno ir pelningumo teorinė analizė. Finansinės analizės samprata ir rodikliai. Pelno ir pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Pelno sudėtis. Veiksnių, darančių įtaką pelnui, teoriniai aspektai. Pelningumo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2020 01 10
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2010 11 25
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Įmonės pelningumo didinimo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos samprata. Pelnas. Darbo metodai ir priemonės. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Bendroji pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Pelningumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2013 03 10
AB „Vilkyškių pieninė“ pelningumo tyrimas
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pelningumo (nuostolingumo) tyrimas. Įmonės finansų valdymo esmė ir funkcijos. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės „Vilkyškių pieninė“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 12 04
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 14
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 11 13
Imonės finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Horizontalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Vertikalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 01 02
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 12 07
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2012 01 03
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė kursinis darbas
Įvadas. Pelno ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo reikšmės samprata. Pelno analizė. Pelningumo rodikliai. Uab „Bankas„ pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Įmonės charakteristika. Pelno analizė. Pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 01 05
Kapitalo pelningumo analizė
Kapitalo pelningumo analizė. Sąvokos. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių, darančių įtaką pastoviojo kapitalo pelningumo pasikeitimui, duomenys (tūkst. Eur). Pagrindiniai N įmonės pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių analizė. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 13
Imonės finansinė analizė ir efektyvumo tyrimas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo peningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 04 28
Pelningumo didinimo galimybių tyrimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės pelningumo analizė. Finansinės analizės samprata ir rūšys. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Finansinis prognozavimas. Ab vilkyškių pieninė veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 05 20
Finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2016 11 13
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 03 27
Pelningumo rodiklių analizė greitųjų kreditų įmonėje
Įvadas. Įmonės pelningumo rodiklių teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Uab „Moment credit“ pelningumo rodiklių analizė. Apie bendrovę. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 04 27
Įmonės finansinių rezultatų analizė
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Uab „x“ finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Veiksnių įtakos finansinių rezultatų pasikeitimui analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 11 21
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 01
UAB „Smėlita“ pardavimų pelningumo analizė ir jo gerinimo galimybių įvertinimas
Turinys. Įvadas. Pelningumo ir jo gerinimo galimybių įvertinimo teoriniai 15 aspektai. Pelningumo samprata ir jo vertinimo svarba įmonei. Pelningumo pokyčius lemiantys veiksniai. Pelningumo ir jo gerinimo galimybių vertinimo metodai. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 160 puslapių
2020 01 10
Transporto įmonės finansų analizė
Įvadas.Tikslai. uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Pelningumo vertinimas. Kapitalas. Finansinis statusas. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2018 01 15
Įmonės finansinė analizė kursinis
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai. Įmonės (balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2014 11 17
AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Pelningumo samprata ir jo svarba įmonės veiklai. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pelningumo rodiklių analizės metodai. AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas. Pagrindiniai bendrovės duomenys. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 03 24
Finansinė analizė (3)
Įvadas. Finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinės analizės tikslai. Pagrindiniai įmonės veiklos analizės uždaviniai. Analizės rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 01 04
Įmonės UAB “X” veiklos analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2015 03 23
Pelningumo analizė veiklos diversifikavimo kontekste
Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelno analizės teoriniai aspektai. Pelningumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Vidaus ir išorės veiksniai, lemiantys įmonės pelną. Segmentinės pelno analizės modelio ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2013 10 08
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 01 22
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Pelnas Ir Pelningumas. Pelno Samprata. Pelningumo Ir Kapitalo Sampratos. Įmonės Veiklos Pelningumo Rodikliai. Pelningumo Rodikliai. Finansinės Analizės Objektas,Tikslai, Metodai Ir Būdai. Pelnas Ir Pelno Ataskaita. Gamybos Pelningumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 09 14
Finansinė analizė Klaipėdos baldai
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Finansinių atskaitomybių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikaliojibalanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių ...
Finansų analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 10 29
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė. Straipsnio tikslas. Pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė pelno ekonominė reikšmė ir jo analizė. Pelno rodiklius lemiantys veiksniai. Pelningumo rodiklių reikšmė ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 03 23
AB „Gubernija“ pelningumo analizė
Lentelių sąrašas. Pav. Du Ponto turto pelningumo piramidė. Pav. Du Pont kapitalo pelningumo analizė. Pav. M. M. Balansas. Pav. M. , 2017m. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pav. M. Finansinės būklės ataskaita. Pav. M. Pelno (nuostolio) ir ...
Apskaitos projektai, Projektas, 21 puslapis
2019 09 23
Pelningumo analizė skaidrės
Pelno siekimas. Pelno analizės svarba. Pelno analizės uždaviniai. Pelnui įtaką darantys veiksniai. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, nulėmusių įmonės pelną, apibendrinta analizė. Pelningumas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 12 04
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2016 12 09
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2012 02 13
Įmonės pelningumas teoriniu požiūriu
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės veiklos pelningumo vertinimas teoriniu požiūriu. Pelningumo pripažinimas. Pelningumo skaičiavimo formulės. „X“ įmonės veiklos pelningumo vertinimas. Įmonės veiklos ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 03 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo