Įmonės sąnaudų analizė

300 dokumentų
įmonės pajamų ir sąnaudų analizė
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų reikšmė ir klasifikavimas. Pajamų apibūdinimas ir klasifikacija. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų apibūdinimas ir klasifikacija. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 09 25
Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės sąnaudos, jų skirstymas ir apskaičiavimas. Įmonės sąnaudų samprata. Sąnaudų klasifikavimo būdai. Sąnaudų apskaita. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumas. Rentabilumas. Augimas. Įmonės sąnaudų įtaka ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 04 23
Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės
Svarbiausių terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Įmonės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2016 02 11
Naftos produktų tiekimo įmonės sąnaudų mažinimo galimybės
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Sanaudų teorinė analizė. Sąnaudų samprata ir sudėtis. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų analizės būdai, metodika. Sąnaudų mažinimo galimybės. Akcinės bendrovės „Klaipėdos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 01 28
Sąnaudų apskaita įmonėje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „X“ sąnaudų apskaita. Darbo metodika. Įmonės pristatymas. Uab „X“ ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2014 10 26
AB „Orlen lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Pajamų ir sąnaudų sąvokų samprata. Pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. AB ,,orlen Lietuva“ pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 03 14
Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita
Įvadas. Įmonės pardavimo pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų sudėties analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo pajamų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 04 25
Įmonės finansinė būklė: pajamų ir sąnaudų analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Pajamų analizė. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Paslaugų tiekimo pajamų pripažinimas. Sąnaudų analizė. Sąnaudų sąvoka ir pripažinimas apskaitoje. Įmonės pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 02 20
Įmonės sąnaudų įtaka efektyvumo rodikliams
Įvadas. Įmonės sąnaudos. Sanaudų grupavimas apskaitoje. Bendrosios sąnaudos. Sąnaudų klasifikavimas. Individuali įmonė „Remontas“. Įmonės išlaidos. Įmonės veiklos rezultatų vertinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 10 02
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Išlaidų apskaitos analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Išlaidų apibūdinimas. Išlaidų klasifikavimas. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir negamybinės išlaidos. Išlaidų ir valdymo apskaitos sistemų pasirinkimas. Darbo metodai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2011 12 30
Įmonės finansinė ataskaita
Uab “bestmask” įkūrimas. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės veikla. Įmonės konkurencingumo analizė. Teisinė aplinka ir reguliavimas. Ssgg analizė. Įmonės analizė. Prekių kainodara. Veiklos planas. Įmonės ilgalaikio turto ir ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2013 05 31
Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų analizės etapai. Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. AB ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 02 19
AB „Telia Lietuva“ pajamų ir sąnaudų apskaita: Tarptautiniai apskaitos standartai
Tarptautiniai apskaitos standartai. Darbo objektas. Įmonės AB telia Lietuva veiklos apibūdinimas. “ Jaunimo liniją ”. Įmonės aprašymas. „ Telia Lietuva “ – tai. Itin platus paslaugų spektras.Stipriausi tinklai.Modernūs duomenų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 11 21
Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje
10( 3 atsiliepimai )
Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 08
Pajamų ir sanaudų apskaita (2)
Pjamų ir sąnaudų apskaita. Įvadas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų ir sąnaudų samprata. Prekybinė veikla ir pardavimo pajamos. Pardavimo apskaita. Pajamų pripažinimas. Pardavimo sąnaudos. Sąnaudų apskaita. Pardavimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 21
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pajamų, sąnaudų ir pelno analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės ,, Lietuvos geležinkeliai“ veiklos apibūdinimas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų sudėties analizė. Pelno samprata. Bendrovės 2012 – 2014m. pajamos, sąnaudos ir pelnas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 05 22
Akcinės bendrovės pajamų ir sąnaudų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Bendrovės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata ir svarba. Pajamų ir sąnaudų sudėtis ir pripažinimas. Akcinės bendrovės „X“ pajamų ir sąnaudų ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 04 12
Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas. Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų pripažinimo kriterijai. Sąnaudų pripažinimas. Parduotų prekių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 01 07
Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudos ir jų klasifikacija. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 24
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 10
UAB „Dovilina“ sąnaudų apskaita ir analizė
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų klasifikavimas ir pripažinimas. Sąnaudų apskaitos reglamentavimas. Sąnaudų pateikimas finansinėse ataskaitose. Sąnaudų analizės metodologija. Finansinės analizės reikšmė ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2018 05 12
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
Įmonės veikiančios tekstilės pramonėje biudžeto sudarymas
Įvadas. Įmonės, sektoriaus ir juos veikiančių veiksnių analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės pradinės finansinės ataskaitos. Vidutinių statistinių sektoriaus įmonių finansinių rodiklių nustatymas. Įmonės biudžetas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2019 11 10
Sąnaudų valdymas įmonėse
Sąnaudų samprata ir sudėtis. Sąnaudų pripažinimas ir vertinimas. Sąnaudų analizės būdai. Sąnaudų valdymas ir mažinimo galimybės.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 21
Pajamų ir sąnaudų analizės pristatymas
Finansinė analizė. Pajamų ir sąnaudų analizė. Darbo objektas pajamų ir sąnaudų analizė. Pajamų didinimo galimybių. Pajamų sampratos interpretacijos analizė. Pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo. Pajamų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2019 10 05
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 04 29
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 08 18
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 03 27
Sąnaudų apskaita UAB „Kastuva“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Sąnaudų apskaitos teorinis pagrindimas. Sąnaudų esmė. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų vertinimas ir grupavimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudų apskaita. Kitõs veiklos bei ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 03 07
Biudžetų sudarymas finansų savarankiškas darbas
Analizuojamos įmonės finansinių rodiklių nustatymas. Įmonės biudžeto sudarymas. Pardavimų biudžeto sudarymas. Įplaukų biudžeto sudarymas. Gamybos biudžeto sudarymas. Medžiagų ir išmokų tiekėjams biudžeto sudarymas. Darbo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 38 puslapiai
2016 12 09
Patirtų sąnaudų AB „Rokiškio sūris“ auditas
Įvadas. Sąnaudų samprata. Ab „Rokiškio sūris“ įmonės aprašymas. Ab „Rokiškio sūris“ įmonės patirtų sąnaudų auditas. Įšvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 03 07
Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS
Įvadas. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų pripažinimas pagal VAS. Sąnaudų vertinimas pagal VAS. Pardavimo savikaina pagal VAS. Sąnaudų pripažinimas pagal VSAFAS. Sąnaudų pripažinimas pagal tiekėjo išrašytus dokumentus VSAFAS. Sąnaudų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 04 28
UAB „Arkama logistics solutions” įmonės lietuviškų slyvų vežimas maršrutais Lietuva - Vokietija analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės SSGG analizė. Krovinių vežimo technologinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2019 01 09
Pajamų ir sąnaudų apskaita
Įvadas. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų dydžio įvertinimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tipinės veiklos prekių pardavimas. Tipinės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 01 25
UAB „Girteka“ įmonės dujų silikato blokelių krovinio vežimas
Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės SSGG analizė ir problemos identifikavimas. Tiriamoji ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2019 02 16
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo