Įmonės steigimas (5)

300 dokumentų
Verslo steigimas
Įvadas. Verslo idėjų generavimas. Verslo idėjų pristatymas. Verslo idėjų palyginimas ir atranka. Atrinktos verslo idėjos charakteristika: esmė, naujumas, simbolinis pavaizdavimas. Organizacinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 07 27
Geodezinės įmonės steigimo analizė
Įvadas. Baigiamojo darbo ekonominė dalis. Verslo įmonės kūrimas ir steigimas. Verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo vertinimas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 05 14
UAB X įmonės kūrimas
„X“ įmonės charakteristika. Įmonės vizija, misija, tikslas, uždaviniai.  įmonės veiklos planavimas. „X“ organizacijos planavimo sistema. Įmonės veiklos organizavimas. „X“ įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 03 14
Juridinių asmenų steigimas
Įvadas. Juridinių asmenų steigimas. Bendrosios nuostatos. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo būdai. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinių asmenų registravimas. Uab steigimo etapai ir ...
Teisės referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 11 29
Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti juridinių asmenų rūšis ir jų steigimo ypatumus. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo pagrindai ir tvarka. Juridinio asmens steigėjai ir steigimo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 02 10
Krosnys prekyba praktika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Juridinis įmonės statusas. Rinkos struktūra. Valdymo struktūra. Įmonės makroaplinka. Įmonės tikslai. Įmonės padaliniai, veikla ir funkcijos. Įmonės produkto charakteristika. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 11 15
Įmonės „Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kitos juridinės paslaugos“ steigimas
Įvadas. Šiuolaikiniai prisijungimo prie interneto meto. Interneto tiekėjai. Interneto tiekėjai Joniškyje. Interneto kainos. Biuro technika. Kompiuteriai. Daugiafunkcinis spausdintuvas. Spausdintuvas. Dokumentų naikiklis. Staliniai ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 03 29
Specializuotos pagalbos moterims, patiriančioms smurtą, įstaigų veiklą koordinuojančio centro steigimas
Projektas „Specializuotos pagalbos moterims, patiriančioms smurtą, įstaigų veiklą koordinuojančio centro steigimas“. duomenys. Duomenys apie projektą. Trumpas projekto aprašymas (santrauka). Projekto tikslinės grupės. Projekto ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 03 24
Kavinės steigimas - Verslo planas
Verslo apibūdinimas. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Kavinės misija. Kavinės tikslas. Rinkos analizė. Pirkėjas. Rinkos dydis ir vieta. Konkurencija. Įmonės pranašumas, silpnosios pusės. Galimi rizikos veiksniai. Gamybos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2018 04 24
Renginių organizavimo agentūros ekonominis veiklos vertinimas
Įvadas. UAB „Pramuštgalvis“ įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Įmonės veikla. Įmonei užsakytų darbų pavyzdžiai. Įmonės privataus juridinio asmens istorija. Įmonės kontaktai. Papildoma informacija. Įmonės ekonominis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 02 24
Organizacijų klasifikavimas
Įvadas. Organizacijų klasifikavimas. Organizacija kaip reali socialinė grupė. Organizacijų funkcijų visuomenės gyvenime požiūriu. Nuosavybės formos požiūriu. Teisinės – organizacinės formos požiūriu. Organizacijos dydžio ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 04 20
Reklamos agentūros steigimas - verslo planas
Santrauka. Įmonės aprašymas ir projekto pristatymas. Įmonės aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Numatomos veiklos pristatymas. Siūlomi produktai (paslaugos). Rinka ir konkurentai. Esama rinkos būklė. Konkurentai. Rinkodara. Rinkodaros ir ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2018 06 13
Transekspedicija sandėliavimo plėtra
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Santrumpos. Įvadas. Sandėliavimo reikšmė tiekimo grandinėje. PL koncepcija ir sandėliavimo paslaugų teikimas. Sandėlių steigimas. Sandėlio kūrimo metodikos. Uab „Transekspedicija“ veiklos ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 86 puslapiai
2016 05 19
Ne pelno siekiančios organizacijos
Ne pelno organizacija. Ne pelno siekiančia organizacija. Pelno nesiekiančia organizacija. Viešoji įstaiga , asociacija , visuomeninė organizacija , paramos fondas. Asociacijos steigimas asociacija. Asociacijos steigėjai. Asociacijos valdymo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2015 11 09
Gamybinė praktika transporto įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės darbo organizavimas. Darbuotojų skatinimo programa. Finansiniai rodikliai. Įmonės turtas. UAB „Raimetas“ paslaugų vystymo galimybės. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2019 10 12
Muitinės samprata ir veikla
Įvadas. Muitinės samprata. Lietuvos Respublikos muitinės teisiniai pagrindai. Muitinės Pareigūnai. Atributika, uniforma ir profesinė šventė. Muitų procedūra. Muitinės apgaulės kontrolė. Muitinės sandėlių steigimas ir veikla. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 12 06
Žemės ūkio bendrovių steigimas ir valdymas
Žemės ūkio bendrovių steigimas ir valdymas. Straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Straipsnis. Žemės ūkio bendrovė. Bendrovės steigėjai ir bendrovės steigimo dokumentai. Straipsnis. Pasirengimas steigti bendrovę. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 05 11
Akcinės bendrovės
Įmonės. Kas yra įmonė. Įmonių rūšys. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Stebėtojų taryba. Bendrovės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 10
Viešųjų projektų administravimas: Neįgaliųjų sporto centro steigimas
Viešojo projekto poreikio/problemos pagrindimas. Bendra informacija apie projekto pareiškėją. Marijampolės savivaldybės esamos situacijos/problemų analizė. Ekonominės, švietimo ir kultūros situacijos apžvalga. Marijampolės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 05 15
Akcinė bendrovės samprata, rūšys Teisinio reguliavimo ypatumai
Akcinės bendrovės samprata ir rūšys. Akcinės ar uždaros akcinės bendrovės valdymas. Akcininkai. Akcininkų teisės. Akcininkų klasifikacija. Akcijos. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. Bendrovės steigimas. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 04
Klubas verslo planas skaidrės
Savarankiškas darbas. Verslo planas. Titulinis Įmonės ir. IĮ. geros verslo idėjos. Šiam verslui vystyti aš pasirenku individualią įmonę. Įmonės steigimas ir registravimas. Prieš pasirenkant įmonės teisinę formą. Įmonės ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 11 22
Ūkinė bendrija
Ūkinė bendrija. Ūkinė bendrija - kelių fizinių ar juridinių asmenų. Ūkinės bendrijos gali būti dviejų teisinių rūšių tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB). Tikroji ūkinė bendrija. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) - įmonės forma. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 10 22
Teisės aktai, reglamentuojantys AB „Ūkininko pašarai“ veiklą
Įvadas. Akcinės bendrovės nuostatos ir steigimas. Bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Mokesčiai. Darbo santykių reguliavimas. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Sveikatos draudimo įstatymas. Produkcijos kokybė. ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 20
Individuali įmonė
Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės privalumai. Individualios įmonės trūkumai. Individualios įmonės įtaka lietuvos ekonomikai. Išvados. Naudota literatūra. Įmonė – šalies ekonomikos pagrindas. Visos šalies ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 04
Kirpyklos - grožio salono verslo planas
Įvadas. Verslo idėja. Įmonės vizija, misija, tikslai ir vertybės. Pasirinktos verslo įdėjos rinkos apžvalga. Verslo steigimas. Verslo organizavimas. Reikalingi materialūs ištekliai. Patalpos. Įrangos tiekėjas. Technologinė įranga. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2016 05 05
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 01 29
Avalynės parduotuvės steigimas
Įvadas. P modelis. Paslauga. Kainodara. Pasiskirstymas. Rėmimas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Mikroaplinka. Konkurentai. Pirkėjai. Rinkos segmentavimas. Pirkimo procesas. Ssgg analizė. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 01 13
Elektronikos gaminiai verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo šakos analizė ir tendencijos. Pasirinktos verslo idėjos pagrindimas. Įmonės steigimas. Marketingo planas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės makro aplinka. Įmonės mikro aplinka. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2015 01 13
Elektronikos praktika
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės istorija. Juridinis įmonės statusas. Rinkos struktūros tipas. Valdymo struktūra. Įmonės makroaplinka. Įmonės tikslai. Įmonės padaliniai, veikla ir funkcijos. Įmonės klientai. Įmonės vadovo ...
Elektronikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2012 12 21
Vadybos praktikos ataskaita Ermitažas
Įvadas. Įmonės veikla, reglamentuojantys įstatymai ir norminiai dokumentai. Įmonės veikla. Įmonės reglamentuojantys ir norminiai dokumentai. Įmonės tikslinė rinką. Mikroekonomikas ir makroekonomikas aplinkos įtaka įmonės veiklai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 02 10
Tarptautinė krovinių logistika praktikos ataskaita
Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės pristatymas. 2. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros parinkimas. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas ir darbo organizavimas. Įmonės teikiamos paslaugos. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 10 03
Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Įvadas. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių turtinės ir neturtinės teisės. ...
Teisės referatai, Referatas, 36 puslapiai
2012 05 21
Įmonės charakteristika ir dokumentai
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės struktūra ir personalas. Įmonės paslaugos. Įmonės rekvizitai. Įmonės norminiai dokumentai. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 28 puslapiai
2013 10 14
Kirpyklos verslo planas Grožio studija
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkos vertinimas. Konkurentų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 30
Įmonės pristatymas Viskas katėms
Lentelių sąrašas. Įmonės charakteristika. Įmonės vizija, misija ir uždaviniai. Įmonės planavimo sistema. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymo stilius ir metodai. Įmonės motyvavimo sistema. Įmonės kontrolės sistema. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 03 05
Įmonės praktinės buhalterinės situacijos
Įvadas. Didžiosios knygos modulio uždavinio ataskaita. Uždavinys. Įmonės Bendrasis žurnalas. Įmonės Didžioji knyga. Įmonės PVM deklaracija. Įmonės Pelno (nuostolių) ataskaita. Įmonės Balansas. Įmonės specialiųjų užduočių ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2013 11 15
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo