Imones vadybinės veiklos analizę

300 įrašai
UAB „Agrochema“ vadybinės veiklos analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Vadybinės veiklos teoriniai aspektai. Vadybos samprata. Vadybinės veiklos funkcijos. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. Kontrolės funkcija. Vadovavimo funkcija. UAB ,,agrochemos" ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2021 01 15
UAB „Barbora“ vadybinė veikla
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Vadybinės veiklos teoriniai aspektai. Vadybinės veiklos samprata ir reikšmė. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. Vadovavimo funkcija. Kontrolė. ,, Barbora'' vadybinės veiklos ...
Vadybos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2021 01 14
AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadybinė veikla
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Vadybos funkcijų sampratos teoriniai aspektai. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų reikšmė. Vadybinės veiklos funkcijos. Vadybinės veiklos analizė AB „Lietuvos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 11 26
UAB „Pardavimo automatai“ vadybinės veiklos analizė
Turinys. Įmonės charakteristika. Misija, tikslas ir uždaviniai. Įmonės veiklos organizavimas Įmonės darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės kontrolės sistema. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2021 03 16
UAB „Rūta“ vadybinės veiklos analizė
UAB „Rūta“ vadybinės veiklos analizė. Darbo aktualumas. Įvadas. Tyrimo metodai. Vadybos funkcijos. UAB „Rūta“ charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. UAB „Rūta“ organizacinė valdymo struktūra. UAB „Rūta“ valdymo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 01 22
Individualios įmonės kūrimas: Gėlių pardavimas
Vadybos samprata teoriniu aspektu. Vadybos samprata ir reikšmė. Vadybos funkcijos. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės vadybos funkcijų vertinimas. Įmonės veiklos planavimo sistema. Įmonės veiklos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 05 08
Logistikos įmonė vadybinės veiklos analizė
Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės logotipas. Įmonės vertybės. Įmonės privilegijos. Uab,,lotos baltica” valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 02 04
Agroservisas „Agrenta“ vadybinės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija, vizija, logotipas. Valdymo struktūra. Įmonės planavimo sistema. Įmonės swot analizė. Žmoniškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2016 08 11
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Įmonės veiklos analizė: Sporto klubas
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2018 03 31
AB „Žemaitijos pieno‘‘ įmonės veiklos analizė bei probleminių sričių identifikavimas vadybos, marketingo ir apskaitos aspektu
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonė AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ ir jos pristatymas. Įmonės charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ tipas ir veiklos forma. Įmonės veiklos rodikliai. AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ išorinės aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2019 03 06
UAB „Kauno autobusai“ vadybinės veiklos analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Organizacijos išorinės veiklos vertinimas. Valdymo struktūra. Ssgg(swot) analizė. Organizacijos vadovui keliami reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2020 03 10
Vadybinės veiklos analizė UAB Transekspedicija
Įvadas. Įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Paveikslų ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 04 27
UAB „Vičiūnai“ veiklos analizė ir sprendimai veiklai gerinti
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB „Vičiūnai“ organizacijos charakreristika ir mikroaplinkos veiksniai. UAB „Vičiūnai“ organizacijos charakteristika. UAB „Vičiūnai“ organizacijos makroaplinkos veiksniai. UAB ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2021 01 02
UAB „Kauno švara“ vadybinės veiklos analizė
Įvadas. Organizacijos pristatymas. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (ssgg) analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 05 11
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Įmonės veiklos analizės turinys
TIKSLAS – paaiškinti įmonės veiklos analizės reikšmę šiuolaikinėje įmonėje. Paaiškinti ĮVA vietą ekonomikos mokslų sistemoje. Įmonės veiklos analizės vieta ekonomikos mokslų sistemoje. Buhalterinė apskaita, finansinė ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2021 05 06
Įmonių veiklos analizė „Utenos trikotažas“
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Įmonės charakteristika. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Apskaitos projektai, Projektas, 43 puslapiai
2020 03 23
X imonės veiklos finansinė analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 16
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2012 05 26
Vadybinės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai, misija,vizija. Rinkodaros planas. Pardavimų skatinimo metodai, reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Vadovas, jo kvalifikacija, numatomos pareigos ir funkcijos. Kitų darbuotojų skaičius, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 03 15
AB „Lietuvos draudimas“ vadybinės veiklos analizės pristatymas
AB „Lietuvos draudimas“ vadybinės veiklos analizė. Apie įmonę pest analizė ssgg analizė įdomūs faktai išvados. Trumpai apie draudimą. Rizikos draudimas- rizikos. Apie įmonę. „Lietuvos draudimas“ – didžiausia ir ilgiausią ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 12 18
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
IĮ „Autodetalės“ vadybinės veiklos verslo planas
Įvadas. IĮ ,,autodetalės“ vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. IĮ ,,Autodetalės“ rinkodara. IĮ ,,Autodetalės“ paslaugos. IĮ ,,Autodetalės” vadyba. IĮ ,,Autodetalės“ rizikos vertinimas. IĮ ,,autodetalės“ kūrimo ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2017 03 06
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 25
Vadyba autoservise. Automobilių techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB Kemi
Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. Įmonės veiklos plėtros projektas. Įmonės investicinio projekto įvertinimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. ...
Vadybos referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 03 09
Vadybinės veiklos praktika įmonėje Kosmelita
Įvadas. Uab „Kosmelita“ charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Imonės aplinkos. Uab “Kosmelita“ padalinio vadovo dienotvarkė. Įmonės darbuotojų motyvavimo ir kontrolės procesai. Personalo valdymas. Išvados.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2014 06 12
Praktikos verslo įmonėje UAB „Glaistų Centras“ ataskaita
Įmonės veiklos apžvalga. Trumpa įmonės istorija, informacija apie įmonės verslo organizavimo formą. Vidinė ir išorinė komunikacija. Įmonės veiklos analizė. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Marketingo veiklos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 07 03
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
AB „Grigeo“ vadybinės veiklos analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Organizacijos situacijos analizė. Veiklos rodikliai. Pest analizė. Ssgg (swot) analizė. Organizacijos misija, vizija ir veiklos strateginių tikslų vertinimas. Organizacijos teisinės formos, ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 12 18
AB „Linas“ 2014 - 2018 m. veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Akcinės bendrovės „Linas“ charakteristika. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2019 12 18
Statybinės kompanijos vadybinės veiklos analizė
Įvadas. Apibūdinti statybinės kompanijos veiklą. Šakos situacija. Konkurencinė aplinka. Vizija. Misija. Tikslai. Įmonės valdymas ir organizacijos struktūra. Klientų aptarnavimo standartai. Teisinė bazė. Ssgg (swot) analizė. Statybinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 07
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 27
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė. Įvadas. Įmonės veiklos analizės samprata ir reikšmingumas. Įmonės veiklos vertinimo būdai ir metodai. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 04 19
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo