Imones vadybinės veiklos analizę

300 dokumentų
Individualios įmonės kūrimas: Gėlių pardavimas
Vadybos samprata teoriniu aspektu. Vadybos samprata ir reikšmė. Vadybos funkcijos. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės vadybos funkcijų vertinimas. Įmonės veiklos planavimo sistema. Įmonės veiklos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 05 08
Logistikos įmonė vadybinės veiklos analizė
Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės logotipas. Įmonės vertybės. Įmonės privilegijos. Uab,,lotos baltica” valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 02 04
Agroservisas „Agrenta“ vadybinės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija, vizija, logotipas. Valdymo struktūra. Įmonės planavimo sistema. Įmonės swot analizė. Žmoniškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2016 08 11
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
AB „Žemaitijos pieno‘‘ įmonės veiklos analizė bei probleminių sričių identifikavimas vadybos, marketingo ir apskaitos aspektu
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonė AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ ir jos pristatymas. Įmonės charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ tipas ir veiklos forma. Įmonės veiklos rodikliai. AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ išorinės aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2019 03 06
Įmonės veiklos analizė: Sporto klubas
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2018 03 31
Vadybinės veiklos analizė UAB Transekspedicija
Įvadas. Įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Streso ir konfliktų valdymas. Kontrolė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Paveikslų ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 04 27
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Vadybinės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai, misija,vizija. Rinkodaros planas. Pardavimų skatinimo metodai, reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Vadovas, jo kvalifikacija, numatomos pareigos ir funkcijos. Kitų darbuotojų skaičius, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 03 15
IĮ „Autodetalės“ vadybinės veiklos verslo planas
Įvadas. IĮ ,,autodetalės“ vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. IĮ ,,Autodetalės“ rinkodara. IĮ ,,Autodetalės“ paslaugos. IĮ ,,Autodetalės” vadyba. IĮ ,,Autodetalės“ rizikos vertinimas. IĮ ,,autodetalės“ kūrimo ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2017 03 06
X imonės veiklos finansinė analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 16
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2012 05 26
Vadybinės veiklos praktika įmonėje Kosmelita
Įvadas. Uab „Kosmelita“ charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Imonės aplinkos. Uab “Kosmelita“ padalinio vadovo dienotvarkė. Įmonės darbuotojų motyvavimo ir kontrolės procesai. Personalo valdymas. Išvados.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2014 06 12
Vadyba autoservise. Automobilių techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB Kemi
Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. Įmonės veiklos plėtros projektas. Įmonės investicinio projekto įvertinimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. ...
Vadybos referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 03 09
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 25
Statybinės kompanijos vadybinės veiklos analizė
Įvadas. Apibūdinti statybinės kompanijos veiklą. Šakos situacija. Konkurencinė aplinka. Vizija. Misija. Tikslai. Įmonės valdymas ir organizacijos struktūra. Klientų aptarnavimo standartai. Teisinė bazė. Ssgg (swot) analizė. Statybinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 07
Praktikos verslo įmonėje UAB „Glaistų Centras“ ataskaita
Įmonės veiklos apžvalga. Trumpa įmonės istorija, informacija apie įmonės verslo organizavimo formą. Vidinė ir išorinė komunikacija. Įmonės veiklos analizė. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Marketingo veiklos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 07 03
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 02 15
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 27
Langų sandarinimo ir butų remonto verslo planas
Turinys. Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2011 12 30
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė. Įvadas. Įmonės veiklos analizės samprata ir reikšmingumas. Įmonės veiklos vertinimo būdai ir metodai. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 04 19
Gamybinės praktikos ataskaita Gamybinės praktikos II užduotis
Įvadas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Įmonė organizacinė valdymo struktūra. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos vertinimas, atlikus SSGG ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2017 02 13
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 18
X Įmonės veiklos organizavimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 08 07
Vadybinės veiklos praktikos Kauno fotografijos galerijoje ataskaita
Organizacijos veiklos pristatymas. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Organizacijos SSGG analizė. Organizacijoje taikomi personalo planavimo, paieškos, atrankos ir adaptacijos, motyvavimo ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2018 06 04
„Lietuvos pašto“ veiklos ir valdymo analizė
Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. -Įmonė verslo šakos kontekste. -Įmonės struktūra. -Įmonės produkcija, paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos ir asortimentas. -Naudojami gaviniai, darbo priemonės ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 19
Veiklos efektyvumo analizė vertinimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai aspektai. Įmonės samprata, rūšys ir tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo apibūdinimas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas. Uab „vigesta” veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 24
UAB „MAXIMA“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veikla ir oficialūs duomenys. Įmonės UAB "MAXIMA" aprašymas. Įmonės rekvizitai. Įmonės istorija. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai padaliniai ir jų ypatumai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 23
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 04
UAB „Kauno švara“ finansinės veiklos analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansų analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizės informacijos šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 08
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Įmonės veiklos plėtra
Turinys. Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Lietuvos miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos gaminių įmonės ir jų rodikliai. Padėklai ir jų vaidmuo logistikoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius. Uab ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2013 01 02
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 15
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema