Imones valdymo funkciju analize

300 dokumentų
Įmonės valdymo funkcijų analizė
Įvadas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Valdymo lygiai. Misija. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės sistema. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 01 28
Logistikos valdymas įmonėje
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 03
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
Įmonės Pieno žvaigždės valdymo ypatybės
Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. Įmonės “Pieno žvaigždės” valdymo ogjekto ypatybės. Pagrindiai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 25
Valdymo ciklo analizė. Svarbiausių valdymo funkcijų turinio analizė
Įvadas. Valdymo ciklo analizė. Valdymo ciklas pagal H. Fajolį. Valdymo ciklas pagal L. Gjuliką. Valdymo ciklas pagal M. Meskoną, M. Albertą ir F. Chedourį. Bendrasis valdymo ciklas. Svarbiausių valdymo funkcijų turinio analizė. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 09 17
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 03 03
Įmonės valdymo funkcijos nagrinėjimas
Įvadas. Vadybos teorijos raida. Mokslinis valdymas. Klaikinės organizacijos teorija. Biheivioristinė mokykla. Vadybos mokslas. Vytautas Andrius Graičiūno vaidmuo vadyboje. Valdymo funkcijos tyrimas. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 13
Valdymo funkcijų (planavimo, organizavimo) analizė
Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 24
Įmonės valdymas. Metodų analizė.
Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. UAB Samsonas veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
LG verslo analizė
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo pobūdis, funkcijų pasiskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė ...
Verslo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 11 28
Valdymo tobulinimas statybų įmonė
Įvadas. Valdymo tobulinimas. Teorinė aptartis. Valdymo samprata. Valdymo funkcijos. Statybos projektų valdymo esmė. Valdymo tobulinimas. Praktinė aptartis. Uab „masyvo statyba“, kaip valdymo objekto apibūdinimas. Uab „masyvo statyba“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 03 06
Įmonės valdymo metodų analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos tikslai. Pelnas ir pelningumas. Valdymo veiksniai. Uab „samsonas“ veiklos analizė. Uab „samsonas“ organizacinė valdymo struktūra. Uab „samsonas“ pardavimų dinamika. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 04 27
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 08
X Įmonės veiklos organizavimas
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 10 29
Valdymo funkcijų sampratos ir struktūros analizė
Įvadas. Valdymo funkcijų istorja. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2010 03 03
Finansinių išteklių analizė
Įvadas. Valdymo funkcijų analizė. Finansinių išteklių valdymas. „x“ įmonės modelis. X įmonės finansinių išteklių valdymas, bei realizavimas siekiant tikslo. Įmonės darbuotojai. Įmonės veikla. Įmonėje naudojami mechanizmai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 12 03
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 14
Valdymo tobulinimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo samprata. Valdymo funkcijų teorinė analizė. Planavimo funkcijos teorinė analizė. Organizavimo funkcijos teorinė analizė. Vadovavimo funkcijos teorinė analizė. Kontrolės funkcijos teorinė ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 12 01
Fotografijos ir reklamos fotostudija funkcinių sričių analizė
Įvadas. Pirminė informacija apie įmonę. Įmonės vadybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas. Strateginis valdymas. Žmogiškieji ištekliai. Dalykinė komunikacija. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 04 22
Logistikos proceso analizė
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „tromina“. Uab „tromina“ veikla. Logistikos funkcijų valdymas uab „tromina“. Klientų aptarnavimas ir užsakymų valdymas. ...
Logistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 04 25
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Transporto įmonės valdymas
Įvadas. Įmonės valdymo teoriniai aspektai. Valdymo funkcijos. Įmonės valdymo aplinka. Transporto įmonės samprata ir valdymo aspektai. Organizacinė transporto įmonės valdymo struktūra. Transporto įmonės valdymas pagal valdymo funkcijas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 06
Straipsnio analizė: vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje
Straipsnio analizė vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje individualus darbas. Straipsnis vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje. Funkcionalios vietos bendruomenės sąvokos apibrėžimas. Ar ...
Vadybos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 05 02
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 12 03
Personalo vadybos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijų ir vadovo darbo organizavimo įtaka darbuotojų veiklos kokybei. Įmonės veiklos charakteristika. Pareigybių, darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 11 14
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
Transporto įmonės veiklos plėtra
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų analizuojamos rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės plėtros galimybės. Transporto įmonės ir ...
Transporto referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 12 27
Valdymo ciklo analizė. svarbiausią valdymo funkcijų turinio analizė
Įvadas. Dėstymas. Valdymo funkcijų samprata ir struktura. Planavimo esmė. Planavimo proceso etapai. Planavimo uždaviniams būdinga. Organizavimo funkcijos samprata ir jos etapai. Struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir tikslai. Kontrolė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 01
Statybos įmonės vadyba
Įvadas. Valdymo funkcijų realizavimas teoriniu aspektu. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Valdymo funkcijų realizavimas praktikoje. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 15
Ab „Vilniaus baldai“ valdymo funkcijų įvertinimas
Ab „ vilniaus baldai “ valdymo funkcijų įvertinimas anotacija. Straipsnio tikslas. Tyrimo metodai. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. Vadovavimo funkcija. Akcinės bendrovės „ Vilniaus Baldai “ valdymo funkcijų įvertinimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 04 15
×