Įmonės valdymo funkcijų analizė

300 dokumentų
Įmonės valdymo funkcijų analizė: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė
Įvadas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Valdymo lygiai. Misija. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės sistema. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 30
Logistikos valdymas įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 09
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
Įmonės Pieno žvaigždės valdymo ypatybės
Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. Įmonės “Pieno žvaigždės” valdymo ogjekto ypatybės. Pagrindiai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 27
Įmonės „Transmėja“ vadybinė analizė
Svarbių terminų žodynas (jeigu yra parengtasSantrumpų žodynas (jeigu yra parengtasLentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo funkcijų analizė. Įmonės vizija, misija, tikslas, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2020 04 11
Transporto įmonės kontrolės funkcijų vykdymo analizė
Paveikslų sąrašas. Terminų ir sąvokų žodynas. Santrauka. Summary. Įvadas. Transporto įmonės kontrolės funkcijų teorinė analizė. Kontrolės funkcijų įmonėje samprata ir reikšmė. Kontrolės funkcijų įmonėje sistema. Kontrolės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2019 04 11
Valdymo funkcijų tobulinimas UAB „Via baltica pramogos“
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Pagrindinės valdymo funkcijos, kaip tyrimo objektas. Pagrindinių valdymo funkcijų samprata ir tarpusavio ryšys. Planavimas. Organizavimas. Veiksniai, lemiantys ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2019 01 12
Valdymo ciklo analizė. Svarbiausių valdymo funkcijų turinio analizė
Įvadas. Valdymo ciklo analizė. Valdymo ciklas pagal H. Fajolį. Valdymo ciklas pagal L. Gjuliką. Valdymo ciklas pagal M. Meskoną, M. Albertą ir F. Chedourį. Bendrasis valdymo ciklas. Svarbiausių valdymo funkcijų turinio analizė. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 09 18
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 13
AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadybinė veikla
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Vadybos funkcijų sampratos teoriniai aspektai. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų reikšmė. Vadybinės veiklos funkcijos. Vadybinės veiklos analizė AB „Lietuvos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 11 26
Įmonės valdymo funkcijos nagrinėjimas
Įvadas. Vadybos teorijos raida. Mokslinis valdymas. Klaikinės organizacijos teorija. Biheivioristinė mokykla. Vadybos mokslas. Vytautas Andrius Graičiūno vaidmuo vadyboje. Valdymo funkcijos tyrimas. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 13
Valdymo funkcijų (planavimo, organizavimo) analizė
Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 30
Įmonės valdymas. Metodų analizė.
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. UAB Samsonas veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
LG verslo analizė
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymo pobūdis, funkcijų pasiskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, jų veikla, darbo normavimas ir apmokėjimas, motyvacinė ...
Verslo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 12 02
Įmonės valdymo metodų analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos tikslai. Pelnas ir pelningumas. Valdymo veiksniai. Uab „samsonas“ veiklos analizė. Uab „samsonas“ organizacinė valdymo struktūra. Uab „samsonas“ pardavimų dinamika. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 04 27
Valdymo tobulinimas statybų įmonė
Įvadas. Valdymo tobulinimas. Teorinė aptartis. Valdymo samprata. Valdymo funkcijos. Statybos projektų valdymo esmė. Valdymo tobulinimas. Praktinė aptartis. Uab „masyvo statyba“, kaip valdymo objekto apibūdinimas. Uab „masyvo statyba“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 03 11
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Transporto įmonės „Euros transport” ekonominė analizė
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos ypatumai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Transporto plėtros galimybės Užienyje. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės organizacinė struktūra ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 27
X Įmonės veiklos organizavimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 08 07
Valdymo funkcijų sampratos ir struktūros analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Valdymo funkcijų istorja. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2010 03 03
Finansinių išteklių analizė
Įvadas. Valdymo funkcijų analizė. Finansinių išteklių valdymas. „x“ įmonės modelis. X įmonės finansinių išteklių valdymas, bei realizavimas siekiant tikslo. Įmonės darbuotojai. Įmonės veikla. Įmonėje naudojami mechanizmai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 12 03
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 15
Valdymo tobulinimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo samprata. Valdymo funkcijų teorinė analizė. Planavimo funkcijos teorinė analizė. Organizavimo funkcijos teorinė analizė. Vadovavimo funkcijos teorinė analizė. Kontrolės funkcijos teorinė ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 12 03
Individualios įmonės kūrimas: Gėlių pardavimas
Vadybos samprata teoriniu aspektu. Vadybos samprata ir reikšmė. Vadybos funkcijos. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės vadybos funkcijų vertinimas. Įmonės veiklos planavimo sistema. Įmonės veiklos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 05 08
Fotografijos ir reklamos fotostudija funkcinių sričių analizė
Įvadas. Pirminė informacija apie įmonę. Įmonės vadybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas. Strateginis valdymas. Žmogiškieji ištekliai. Dalykinė komunikacija. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2016 04 26
Logistikos proceso analizė
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „tromina“. Uab „tromina“ veikla. Logistikos funkcijų valdymas uab „tromina“. Klientų aptarnavimas ir užsakymų valdymas. ...
Logistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 04 25
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Transporto įmonės valdymas
Įvadas. Įmonės valdymo teoriniai aspektai. Valdymo funkcijos. Įmonės valdymo aplinka. Transporto įmonės samprata ir valdymo aspektai. Organizacinė transporto įmonės valdymo struktūra. Transporto įmonės valdymas pagal valdymo funkcijas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 09
Straipsnio analizė: vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje
Straipsnio analizė vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje individualus darbas. Straipsnis vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje. Funkcionalios vietos bendruomenės sąvokos apibrėžimas. Ar ...
Vadybos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 05 02
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
Transporto įmonės veiklos plėtra
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų analizuojamos rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės plėtros galimybės. Transporto įmonės ir ...
Transporto referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 01 02
Personalo vadybos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės personalo darbo organizavimo samprata. Įmonės vadovo funkcijų ir vadovo darbo organizavimo įtaka darbuotojų veiklos kokybei. Įmonės veiklos charakteristika. Pareigybių, darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 11 18
UAB „MAXIMA“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veikla ir oficialūs duomenys. Įmonės UAB "MAXIMA" aprašymas. Įmonės rekvizitai. Įmonės istorija. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai padaliniai ir jų ypatumai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 23
Valdymo ciklo analizė. svarbiausią valdymo funkcijų turinio analizė
Įvadas. Dėstymas. Valdymo funkcijų samprata ir struktura. Planavimo esmė. Planavimo proceso etapai. Planavimo uždaviniams būdinga. Organizavimo funkcijos samprata ir jos etapai. Struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir tikslai. Kontrolė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 01
Transportavimo tobulinimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Informacija apie UAB. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės vykdoma veikla. Kokybės vadybos sistema. Konkurencinė aplinka. Ekonominė įmonės veiklos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 03 01
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo