Imones valdymo problemos imoneje

300 dokumentų
Sprendimų priėmimas organizacijoje pagal A Maslovą
Įvadas. A. Maslovo poreikių teorija. Pirminiai ir antriniai poreikiai įmonėje pagal a. Maslovą. A. Maslovo teorijos panaudojimas įmonių valdyme. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės valdymo procesas. Įmonės problema. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 24
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Atsargų apskaita ir valdymas įmonėje
Atsargų valdymas. Finansų valdymo pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Atsargų valdymo esmė ir modeliai. Atsargų valdymo esmė. Atsargų valdymo išlaidos. Atsargų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai. Atsargų analizė. Įmonės UAB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 12 16
Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ciklo ypatumai
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymo struktūra. Įmonės aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Žmogiškųjų išeklių valdymo ypatumai įmonėje. Išvados. Literatūra. Galima teigti, kad įmonėje ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 01 09
Praktika kelionių agentūroje Kauno Grūda
Įvadas. Įmonės charakteristika. Vykdomos veiklos. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės paslaugų teikimo procesas. Komunikacija įmonėje. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Vertikali komunikacija. Komunikacija tarp įmonės ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 04 07
Logistikos valdymas įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 09
Valdymo apskaita įmonėje
Įvadas. Valdymo apskaitos politika teoriniu aspektu. Valdymo apskaitos politika įmonėje. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės valdymo apskaitos politika. Valdymo struktūra, valdymo lygiai. Išlaidų klasifikavimas. Valdymo apskaitos informacijos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 04 16
X Įmonės veiklos organizavimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 08 07
Įmonės veikla UAB Traidenis
Įvadas. Įmonės istorija,esama situacija ir perspektyvos. Valdymas. Padalinių atliekamos funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas Uab „Traidenis“. Darbuotojo pareiginė instrukcija. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 01 21
N maitinimo įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių plėtros politika. Žmogiškųjų išteklių valdymas, tikslai ir principai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2016 11 01
„Constantinou Bros’’ įmonės vykdoma veikla
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės valdymo stuktūra. Įmonės marketingo veikla. Asmeninė veikla viešbutyje. Problemos įmonėje ir jų sprendimo būdai. Išvados. Šaltiniai.
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2019 04 28
Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Santrauka. Įvadas. Darbo objektų, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Strateginio valdymo teorijos analizė. Prognozavimo galimybės. Strateginio valdymo perspektyvos. Strateginio valdymo įgyvendinimas. Strateginis įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 10 25
Vadybos praktikos ataskaita Stogava
Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Marketingas. Marketingo komplekso elementai naduojami ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 02 09
Sunkiosios pramonės įmonės Lietuvoje
Sunkiosios pramonės įmonės Lietuvoje. AB grigeo klaipėdos kartonas. Virš 190 darbuotojų. Įmonės valdymo struktūra AB SNAIGĖ. Pagrindiniai skyriai ir cechai bei jų funkcijos. Įmonėje driba 185 darbuotojai. Įmonėje dirba 535 ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 04 16
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Analitinė dalis. X įmonės charakteristika. Darbuotojų pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai. Apskaitos tvarkymo sistema ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 71 puslapis
2016 10 10
Valdymo apskaitos vaidmuo įmonėje
Įvadas. Valdymo apskaitos samprata. Valdymo apskaitos reikšmė ir tikslai. Valdymo apskaitos funkcijos. Etiniai reikalavimai, keliami valdymo apskaitos apskaitininkui. Valdymo apskaitos organizavimas įmonių buhalterijose. Finansinės ir valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 04 03
Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Valdymo funkcijos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys. Uab „ x „ žmogiškųjų išteklių valdymo realizavimo ypatybės. Įmonės pristatymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produktas ir jo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 07 03
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2010 10 21
Viešbučių vadybos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Rekvizitai. Vykdomos veiklos. Įmonės veiklą reglamentuojantys dokumentai. Įmonės valdymo struktūra. Valdymo strukrūros schema. Padalinių funkcijos, darbuotojų veiklos bei atsakomybės. Įmonės ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 11 24
Įmonės darbuotojių įtraukimas į valdymo sprendimų priiemimą
Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių mokslų fakulteto verslo vadybos katedra. Įmonės darbuotojų įtraukimas į valdymo sprendimų priėmimo procesą. Įvadas Temos aktualumas. Darbo metodai –. Įmonės darbuotojų įtraukimo į ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 07
Praktikos analizė UAB „Danbalt trend“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės pjamos. Įmonės strategija ir taktika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės valdymo strategija. Marketingo veikla įmonėje. Individuali užduotis. Literatūros ...
Pramonės ir gamybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 11 30
Įmonės vertinimas Kokybės vadyba
Įmonės apimtis. Stebėti įmonės veiklą ir išskirti jos pagrindinius bei pagalbinius procesus. Nustatyti ar įmonėje sukurti strateginio planavimo mechanizmai. Įmonės SSGG analizė. Įmonės klientūra. Įmonės informacijos gavimas apie ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 01 15
Arginta įmonės veiklos analizė
įmonės pristatymas. Komercinė ūkinė veikla. Dydis. Strateginiai ir taktiniai tikslai. Verslo sistema, struktūra ir valdymas. Verslo procesų įmonėje anlizė (kaip kuriama įmonėje vertė). Įmonės aplinkos analizė – rinka ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 27
Įmonės finansų valdymas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės turto analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės nuosavo kapitalo analizė. Horizontalioji. Vertikalioji. Pokyčių palyginimas. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 05 02
Vadybos praktikos ataskaita
Įvadas. Bendrovės charakteristika. Įmonės mikro ir makro aplinkos vertinimas. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Darbo paskirstymas. Planavimo procesas įmonėje. Personalas. Vadovavimas darbuotojams. Kokybės laidavimo sistema ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2013 09 11
Praktika siuntų gabenimo įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės narystė. Rinkos analizė. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Turimos transporto priemonės. Įmonės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 10
Įmonės valdymo struktūra, įmonėje atliekami darbai
Įmonės veiklos charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonėje atliekami darbai. Valdymo metodai. Motyvavimo priemonės. Komunikacijos sistema. Veiklos kontrolė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 12 11
Restorano valdymas
Atlikta išami analizė apie green cofe imonės valdymą. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės atsiradimas. Įmonės veikla. Įmonės valdymo struktūra. Meniu. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės darbuotojai. Įmonės tikslinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 20
Viešbutis „Ibis Kaunas centre“ praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vykdomos veiklos. Įmonės valdymo struktūra. Viešbučio darbuotojų pareigos. Darbo užmokestis. Viešbučio paslaugų teikimo procesas. Darbo komandoje ir komunikaciniai įgūdžiai. Įmonės ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2017 01 05
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Praktikos ataskaita langų įmonėje
Profesinės praktikos ataskaita uab ,,aldaresta“. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės verslo aplinkos. Ekonomika. Įmonės tikslų sistema. Išlaidų struktūra ir jos kitimo tendencijos. Ekonominių rodiklių charakteristika. Gamybos ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2013 02 15
Finansai pervežimų įmonėje kurjeris DPD praktika
Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Finansininko atsakomybės ribos. Finansų valdymo funkcijų paskirstymas įmonėje. Finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 05 11
Darbuotojų apklausa
Kokia jūsų savijauta įmonėje. Kokiu Jūsų manymu vadovas vadovaujasi valdymo stiliumi. Kokia jūsų elgsena įmonėje. Koks jūsų vaidmuo įmonėje. Koks įmonės vadovo elgesys ir vadovavimo būdas. Kokiu būdu priimami sprendimai ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 10 31
Vadybos praktika įmonėje
Įvadas. Vizija, misija ir tikslai. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymo schema. Prekių ir paslaugų asortimentas. Saugos reikalavimai. Įmonės partneriai. Įmonės tiekėjai. Įmonės konkurentai. Iso 9001 ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2014 04 16
Informacinės sistemos tyrimas
Gamybinės praktikos programa. Įvadas. Uab „x įmonės“ pristatymas. Veiklos sritys:. Tikslai:. Misija. Strateginės kryptys:. „x įmonės“ valdymo struktūra. Personalo struktūra:. Sporto klubo „x įmonės“ lankytojų kiekybinė ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 10 09
Marketingo ištekliai
Įvadas. Marketingo valdymo ciklo analizė. UAB „Rūta“analizė. Valdymo realizavimo ypatybės. Įmonės pristatymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produktas ir jo charakteristikos. Įmonėje naudojami gaviniai, darbo priemonės. Darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 11 28
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo