Imones veiklos efektyvumo analize

300 dokumentų
Įmonės veiklos efektyvumo analizė ir apyvartumo rodikliai
10( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Ab „Rokiškio sūris“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) skaičiavimo metodai. Ilgalaikio,trumpalaikio turto ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 03 30
Veiklos efektyvumo analizė vertinimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai aspektai. Įmonės samprata, rūšys ir tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo apibūdinimas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas. Uab „vigesta” veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 24
Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. I. Veiklos efektyvumas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Ii. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Viso turto apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 01 04
Veiklos efektyvumo vertinimas UAB Smile
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai vertinimo aspektai. Efektyvumo samprata ir rūšys. Verslo aplinkos bei efektyvumą įtakojantys veiksniai. Įmonės makroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės mikroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2014 12 22
Veiklos efektyvumo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo analizės šaltiniai. Įmonės veiklos analizės vieta valdymo sistemoje. Finansiniai santykiniai rodikliai. Empirinė dalis. Įmonės veiklos kryptys ir ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 puslapių
2015 02 21
Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Marketingo esmė. Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pardavimo pelningumo rodikliai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 06
Pieno produktų gamybos įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo vartinimo teoriniai aspektai. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo metodai. Įmonės veiklos vertinimo metodų įvairovė ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 90 puslapių
2017 12 27
UAB „Scapa Baltic“ eksportas ir jo efektyvumo įvertinimas
Įvadas. UAB „ scapa baltic“ situacijos analizė. UAB „ scapa baltic“ veiklos charakteristika. UAB“Scapa Baltic“ pardavimai. Įmonės produkcijos kokybės užtikrinimas. Tyrimo metodika teoriniai eksporto planavimo, organizavimo ir ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2020 06 11
Įmonių ūkinė veikla
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Apb ,,apranga‘‘ balanso ekonominė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. APB ,,Apranga‘‘ Pelno-nuostolio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2017 05 15
Veiklos efektyvumo vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Veiklos efektyvumo samprata, įvertinimas bei jį lemiantys veiksniai. Veiklos efektyvumo rodiklių klasifikavimas. Įmonių ekonominės veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai. Veiklos efektyvumą apibūdinantys finansiniai ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 05 16
X imonės veiklos finansinė analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 16
AB Stumbras finansinės veiklos analizė
Įvadas. Veiklos efektyvumo rodiklių apibudinimas. Ab „stumbras“ veikla. Įmonės istorija. Įmonės charakteristika. Ab „stumbras“ valdymo principai. Ab „stumbras“ veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto apyvartumas. Ilgalaikio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 08 03
AB „Apranga’’ veiklos efektyvumo analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Įmonių veiklos efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Efektyvumo įvertinimas finansinės analizės pagalba. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2019 02 12
Įmonių veiklos analizė „Utenos trikotažas“
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Įmonės charakteristika. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Apskaitos projektai, Projektas, 43 puslapiai
2020 03 23
Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Veiklos efektyvumo samparata reikšmė ir rodikliai. Įmonės viso ir ilgalaikio turto efektyvumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto efektyvumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 12 12
Įmonės prekiaujančios naudotais baldais įmonės apžvalga
Įvadas Temos aktualumas. UAB ,, furnrtte ‘‘ veiklos , informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Veiklos efektyvumo samprata. Finansinių ataskaitų analizės svarba veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 06 03
Ekonominio efektyvumo analizė
Įvadas. Ekonominio efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Ekonominio efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiksniai, įtakojantys ekonominį efektyvumą. Ekonominio efektyvumo nustatymas ir vertinimo rodikliai. Ab “stumbras“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 04 20
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos efektyvumo ir perspektyvų ekonominis vertinimas
Įvadas. Šilumos gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo ypatumai. Pagrindinių sąvokų analizė. Šilumos energetikos vieta nacionalinės energetikos strategijoje. Aplinkosauginių sprendinių svarba šilumos gamybos sektoriui. Europos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2017 03 15
Veiklos efektyvumo rodikliai
Įvadas. Veiklos efektyvumas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Ab „Rokiškio sūris” veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 04 13
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ Finansinė analizė kursinis darbas
Buhalterinės apskaitos studijų programos, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimų baigiamajame darbe sąrašas. Santrauka. Įvadas. AB „Lietuvos jūrų laivininkystės“ veiklos ir informacijos šaltinių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 11 30
Veiklos efektyvumo analizė įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Uab „Panevėžio gatvės“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Uab „Panevėžio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 05 07
AB „Linas“ 2014 - 2018 m. veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Akcinės bendrovės „Linas“ charakteristika. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2019 12 18
UAB „Furnette“ įmonės veiklos efektyvumas
ĮVADAS Temos aktualumas. UAB ,, furnrtte ‘‘ veiklos , informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Projekto „ furnette “ įvedimas į rinką. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Veiklos efektyvumo samprata. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 01 24
Ekonominis efektyvumas. Įmonės stumbras ekonominio efektyvumo įvertinimas
Pateiktos pagrindines savokos, desniai. Įvadas. Ekonominio efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Ekonominio efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiksniai, įtakojantys ekonominį efektyvumą. Ekonominio efektyvumo nustatymas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 05 17
VĮ Panevėžio miškų urėdija veiklos efektyvumo rodiklių analizė
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo teorinis aspektas. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Veiklos efektyvumo finansiniai rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis (BPR). Veiklos pelningumo rodiklis (VPR). Grynojo pelno pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 10 22
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 27
Ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas
Uab „x“ ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas. Įvadas. Įmonių veiklos vertinimo apžvalga. Įmonių veiklos analizės aspektai. Įmonių veiklos rodikliai ir jų charakteristika. Įmonių veiklos vertinimo pagrindinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 02 28
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė. Įvadas. Įmonės veiklos analizės samprata ir reikšmingumas. Įmonės veiklos vertinimo būdai ir metodai. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 04 19
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
"Šildymo meistrai" įmonės veiklos analizė žaidime Kietas riešutas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įmonės veiklos analizė. Įmonės apibūdinimas ir pagrindiniai tikslai. Įmonės pajėgumas. Rinkodaros sprendimai ir jų veiksmingumo įvertinimas. Pagaminta ir parduota produkcija. Produkto (vieneto) gamybinė ir pilnoji savikaina. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2016 06 06
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Veiklos efektyvumo analizė AB „Vilniaus baldai“ (2)
Turinys. Santrauka. Įvadas. Veiklos efektyvumo analizė. Temos aktualumas. Darbo objektas AB „Vilniaus baldai“ veiklos efektyvumas 2015-2016 m. Darbo tikslas Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 09 27
Kompiuterizuotos įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita
9,3( 3 atsiliepimai )
Įmonės apibūdinimas ir pagrindiniai tikslai. Įmonės strategija ir vadovybės veiksmai. Balanso analizė. Įmonės finansinės būklės ir jos veiklos efektyvumo įvertinimo rodikliai ir jų analizė. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 04 07
X Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horinzontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno ( nuostolių) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ( nuostolių) analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ...
Vadybos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2011 03 18
Padalinio veiklos efektyvumo vertinimo metodika ir kriterijai
Ivadas. Padalinio veiklos efektyvumo vertinimas. Padalinio efektyvaus vertinimo metodai ir kriterijai. Padalinių veiklos planavimo svarba sėkmingai įmonės veiklai. Įmonės finansinės būklės ir jos veiklos efektyvumo įvertinimo rodikliai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2020 03 29
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2012 02 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo