Įmonės veiklos planas

300 dokumentų
Įmonės veiklos planas. UAB Bočių duona
Uab “Bočių duona” įmonės veiklos planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Prekių ir paslaugų aprašymas. Vizija, misija, tikslai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 12 30
Grožio salono įmonės veiklos planas
Įvadas. Grožio salono ,,silver beauty‘‘ pristatymas. Grožio salono linijinė valdymo struktūra. Grožio salono ,,silver beauty‘‘ personalo apskaita (žr. 1 priedą). Personalo informacinės sistemos struktūra. Grožio salono ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 11 17
Įmonės veiklos planavimas namų darbas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 21
Įmonės verslo planas
9( 2 atsiliepimai )
Vadybos kursinio darbo užduotis. Įvadas. Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2010 03 03
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Įmonės veiklos planavimas kursinis
Įmonės veiklos bazinių rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2011 12 28
Imonės veiklos metinio pelno apskaičiavimas
Įvadas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 02 29
Kepyklos verslo planas Duonos kepimas
Projekto idėja. Tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos proceso įtaka gamtos aplinkai. Įmonės veiklos pradžia. Darbo valandos. Įmonės geografinė padėtis. Gyventojų (potencialių pirkėjų) nuomonės tyrimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2018 02 23
Vadyba. Namų darbas Nr. 2
Pradiniai duomenys įmonės veiklos plano skaičiavimui. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2010 03 03
Įmonės veiklos planavimas vadybos namų darbas
Vadybos pagrindų namų darbas su skaičiavimais. Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 04 20
Veiklos išlaidos mėnėsiui. Individuali įmonė „svambalas“ teiks geodezinių matavimų paslaugas. Bus matuojami žemės sklypai, nustatomos sklypų ribos, nužymimi vietovėje suprojektuoti statiniai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2011 12 27
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 04
Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas ir įvertinimas
Apskaičiuoti įmonės taktinio plano pagrindinius biudžetus ir įvertinti veiklos rezultatus. Įmonės metinio plano apskaičiavimas. Produkcijos gamybos planas. Medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Energetinių išteklių poreikio ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 10 08
Pervežimai verslo planas
Įmonės steigimo rodikliai. Įmonės įstatai. Santrauka. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Rinkodaros planas. Paslaugos organizavimas ir įmonės veiklos rodiklių apskaičiavimas. Įmonės personalas. Finansinis planas. Rizikos ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2013 09 02
Įmonės veiklos taktinis planavimas kursinis
Įmonės veiklos taktinis planavimas. Įvadas. Filialų veiklos ataskaitos. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2013 04 20
Įmonės veiklos taktinis planavimas
Bazinio periodo veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2011 12 28
Sporto klubas moterims verslo planas
Įvadas. Projekto santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Ssgg, verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Įmonės marketingo planas. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Reklama ir rėmimas. Uab ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 34 puslapiai
2013 12 20
Įmonės rinkodaros planas
Įvadas. Rinkodaros samprata. Įmonės rinkodaros planas. Įmonės veiklos apibūbinimas. Įmonės misija, tikslai, uždaviniai. Įmonės aplinkos analizė. Įmonės rinka ir vartotojų elgsena. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 12 08
Įmonės kūrimas referatas
Įvadas. Verslo rizikos samprata. Įmonės charakteristika. Darbo tikslas. Įmonės steigimo planas. Direktoriaus civilinė atsakomybė. Vairuotojo atsakomybė bei pareigos. Metinis transporto įmonės veiklos planas. Darbo uždaviniai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 04 10
Keleivių vežimas tarpmiestiniu maršrutu verslo planas
Darbo užduotis. Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Personalas. Tiriamoji dalis. Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Finansinis ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 24 puslapiai
2017 01 02
Įmonės veiklos planavimas konspektas
Tema. Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas. Verslo planavimo būtinumas. Įmonės veiklos planas. Ūkio subjekto aprašymas. Įmonės veiklos plano rodikliai. Veiksniai lemiantis sėkmingą strategijos įgyvendinimą. Planų kontrolės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 10 03
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 03 24
Reklama verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Tikslinė rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų segmentavimas. Marketingo kompleksas. Kaina. Paskirstymas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2014 09 29
Įmonės AB „Telia Lietuva‘‘ strateginis veikimo planas
Įvadas. Įmonės pristatymas AB ,,telia Lietuva‘‘. AB „Telia Lietuva“ išorinės aplinkos analizė ir vertinimas. Įmonės misija ir veiklos strategija. AB „Telia Lietuva“ strateginis veiklos planas. AB „Telia Lietuva“ veiklos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 11 12
Įmonės strateginio veiklos plano kūrimas VĮ „Lou“
Įvadas. Įmonės pristatymas vį „Lou“. Vį „Lou“ išorinės aplinkos analizė ir ssgg. Įmonės misija ir veiklos strategija. Vį „Lou“ 2017-2020 m. strateginis veiklos planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 02 12
UAB Salų žuvys veiklos planas
Įvadas. Verslo kūrimas, veiklos plano rengimas. Žuvies produktų verslo apžvalga. Uždaroji akcinė bendrovė. Verslo aplinkos analizė. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Verslo plano samprata ir struktūra. Įmonės finansai ir rizika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2011 03 03
Biriujų krovinių pervežimas Verslo planas
Darbo užduotis. Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Personalas. Tiriamoji dalis. Transporto įmonės paslaugų organizavimas. Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Finansinis ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 24 puslapiai
2017 01 02
Transporto įmonės verslo planas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies makroekonomikos pokyčiai ir tendencijos. Šalies verslo aplinka transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto paslaugų pasiūlos subjektai ir jų ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2013 12 21
Įmonės tikslai ir veiklos planavimas
Įmonės tikslai ir veiklos planavimas. Įvadas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Įmonės veiklos planavimas. Planų rūšys. Strateginis planas. Operatyviniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 11 14
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Saldainiai verslo planas
Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Įmonės veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Projekto ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2013 11 22
Veiklos planas
IĮ Naujas stilius veiklos planas. Įvadas. Verslo kūrimas, veiklos plano rengimas . Individuali įmonė. Įmonės marketingo aplinkos. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Verslo plano samprata ir struktūra. Įmonės finansai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2011 03 03
Įmonės veiklos dokumentacija
Įmonės veiklos dokumentacija Įvadas. Individualios įmonės „X“ charakteristika. Individualios įmonės „X“ veiklos dokumentai. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Protokolas. K Dviejų asmenų surašytas aktas. Dokumentacijos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 05 16
Vadybos namų darbai KTU
Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Elektros energijos poreikio ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2015 04 02
Muzikinis baras verslo planas
Muzikinis baras. Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Makro – aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Mikro – aplinkos analizė. Konkurentai. Klientai. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 37 puslapiai
2013 03 11
Planavimo laboratorinis
Įvadas. Laboratoriniai darbai. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 48 puslapiai
2014 10 30
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo