Įmonės veiklos pristatymas

300 dokumentų
Logistikos įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika - praktikos ataskaita
Įvadas. Logistikos įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika. Logistikos įmonės komunikacinis procesas. Logistikos įmonės personalo valdymo sistemos analizė. Kokybės sistema ir jos ypatumai. Individuali užduotis. Išvados. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2017 05 24
UAB „Sportland Lt“ įmonės veiklos pristatymas
Įvadas. Teorinė dalis. Filialas. UAB „Sportland lt“. Apie įmonę. Įmonės tikslas. Įmonės pardavimai. Konkurentai. Verslo taktika. Ssgg analizė. Pest analizė. Išvados. Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Literatūros sąrašas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 03 07
AB „Apranga“ įmonės veiklos pristatymas
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Temos Aktualumas. Franšizė. AB „Apranga“ pristatymas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės politika. Veiklos kryptys. Veiklos kiekybiniai rodikliai. Pagrindiniai konkurentai. AB ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 02 22
„Girteka logistic“ įmonės veiklos pristatymas
“Girteka logistic”. Tai ambicinga, veržli, tarptautinė logistikos įmonė savo veiklą pradėjusi nuo 1996 metų. Pradėkime nuo to. Nesvarbu, ar vežate lašišą iš Norvegijos. Veiklos kryptys. Veiklos kryptys per daugiau nei 20-mt darbo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 03 01
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Gamybnė praktika AB „Lietuvos geležinkeliai“
Įvadas. Įmonės pristatymas ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinės valdymo struktūra. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Įmonės rinkos analizė. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2017 03 26
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 18
IT Įmonės pristatymas
Žmogiškųjų išteklių darbas. Įmonės pc help pristatymas. Įvadasdarbuotojų profesionalumas įmonėje. Įmonės pristatymas.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2018 02 22
Baigiamoji profesinės veiklos praktika transporto įmonėje UAB “Valseta”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 26
UAB Girteka logistinė analizė
Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas, veiklos logistiniai procesai. Įmonės istorija ir jos pristatymas. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Uab „Girteka“ konkurencinė analizė. Uab „Girteka“ teikiamų paslaugų ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 21
Praktika automobilių detalių parduotuvėje
Įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika. Įmonės valdymo sistema. Įmonės verslo aplinka. Įmonės marketingo veiklos analizė. Įmonės darbo taisyklės. Individuali užduotis. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2019 02 22
Įmonės strateginio veiklos plano kūrimas VĮ „Lou“
Įvadas. Įmonės pristatymas vį „Lou“. Vį „Lou“ išorinės aplinkos analizė ir ssgg. Įmonės misija ir veiklos strategija. Vį „Lou“ 2017-2020 m. strateginis veiklos planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 02 12
Gamybinės praktikos ataskaita Gamybinės praktikos II užduotis
Įvadas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Įmonė organizacinė valdymo struktūra. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos vertinimas, atlikus SSGG ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2017 02 13
Įmonės veiklos finansinės analizės pristatymas
Uab „Pagėgių komunalinis ūkis“ veiklos finansinės analizės pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įmonės istorija, veikla ir apskaitos politika. 2012-2013m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Mokumo rodiklių ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 28
Logistikos įmonės logistinės veiklos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Logistikos paslaugų samprata. Logistikos įmonės konkurentai, klientai ir tiekėjai. Logistikos įmonės logistinės veiklos efektyvumas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Logistikos įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 03 05
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Autotransporto įmonė praktikos ataskaita
Transporto vadybos katedra. Praktikos ataskaita. Ričardo žukausko iį veiklos pristatymas įmonės pristatymas. Įmonės struktūra ir vykstantys procesai. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės technologinis aprūpinimas. Įmonės ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2016 05 16
Transporto įmonės veikla
Transporto įmonės „x“ veikla. Logistikos sistemoje. Įvadas. Įmonės uab „x“ charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės pristatymas. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 30
BIOK laboratorijos pristatymas
Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės produkcija , paslaugos ir technologijos. Įmonės veiklos analizė ir valdymas.
Kosmetologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 09 24
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 25
Tarptautinės įmonės ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos analizės samprata ir uždaviniai. Įmonės veiklos aplinkos. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai, uždaviniai ir rūšys. Įmonės finansinės analizės šaltiniai ir būdai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 06 07
Snaigė įmonės pristatymas
Ab Snaigė. Trumpai apie bendrovę. Įkurta. Ab Snaigė gamina. Gamybiniai pajėgumai. Misija. Vizija. Vertybės. Ekologija. Snaigės šaldytuvai gaminami. Eletas ab “snaigė” gaminių iš internetinės parduotuvės. Snaigė šaldytuvas ...
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 11 14
Įmonės „Lou“ strateginio veiklos plano rengimas
Įmonės „Lou“ strateginio veiklos plano rengimas. Įvadas. Įmonės pristatymas vį „Lou“. Vį „Lou“ išorinės aplinkos analizė ir vertinimas. Vį „Lou“ ssgg analizė. Pest analizė. Įmonės misija ir veiklos strategija. Vį ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 12
Pieno žvaiždės praktika
Įvadas. Logistikos veiklos teorinis kontekstas. Logistikos samprata ir esmė. Logistinės veiklos rūšys. Transportavimo svarba. AB ,,pieno žvaigždės“ įmonės pristatymas. AB „Pieno žvaigždės" įmonės raida. AB „Pieno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 01 02
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė. Įvadas. Įmonės veiklos analizės samprata ir reikšmingumas. Įmonės veiklos vertinimo būdai ir metodai. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 04 19
„Lietuvos pašto“ veiklos ir valdymo analizė
Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. -Įmonė verslo šakos kontekste. -Įmonės struktūra. -Įmonės produkcija, paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos ir asortimentas. -Naudojami gaviniai, darbo priemonės ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 19
Kosmetikos parduotuvė praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės „Zilantas“ pristatymas. Uab „Zilantas“ veiklos analizė. Uab „Zilantas“ valdymas. Uab „Zilantas“ darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Uab „Zilantas“ veiklos procesai, dokumentacijos tvarkymas, apskaita. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 08 10
UAB „Maxima.lt“ veiklos analizės pristatymas
UAB "Maxima lt" veiklos analizė. Darbo tikslas. Įmonės charakterisika. Įmonės struktūra. Darbuotojų skaičius ir jų kitimas. Pagrindinių finansinių (ekonominių) rodikliai. Įmonės mokami mokesčiai. Įmonės rinkodaros sistema. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 02 17
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
„Valve Corporation“ veiklos analizė ir valdymas
„Valve Corporation“ veiklos analizė ir valdymas. Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Gaminamos produkcijos/teikiamų paslaugų ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 12 17
Įmonės veiklos finansinis vertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos finansinio vertinimo teorinė analizė. Finansinio vertinimo samprata. Įmonės veiklos vertinimo metodai ir būdai. Įmonės finansinės būklės vertinimo rodikliai. Ab „Teo“ veiklos finansinis vertinimas. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 05 02
Parduotuvių baldai gamyba ir montavimas praktikos ataskaita
Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmones pristatymas. Įmonės valdymo organizacinė struktura. Įmonės konkurentai. Įmonės veiklos logistiniai srautai. Materialieji srautai įmonėje. Informacinis srautas. Finansinis srautas. Kiekybinis ...
Pramonės ir gamybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 05 07
LYTAGRA Įmonės pristatymas
Įmonės istorija. Produktai. Paslaugos. Įmonės struktūra. Įmonės rezultatai. Įmonės filialai. Įmonės sandeliai.Akcinė bendrovė "LYTAGRA" įkurta 1945 metais. Centrinė būstinė yra Kaune, Ateities pl. 50, prie pat greitkelio Klaipėda - ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 19
Gamybinė praktika UAB „Altmeda“
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinis valdymas. Įmonės teikiamų paslaugų ir rinkos analizė. Konkurentų analizė. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Siūlymai įmonės problemų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2017 03 22
AB „Žemaitijos pieno‘‘ įmonės veiklos analizė bei probleminių sričių identifikavimas vadybos, marketingo ir apskaitos aspektu
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonė AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ ir jos pristatymas. Įmonės charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ tipas ir veiklos forma. Įmonės veiklos rodikliai. AB ,,Žemaitijos pieno‘‘ išorinės aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2019 03 06
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo