Imones veiklos tobulinimas

300 dokumentų
Transportavimo paslaugų įmonės veiklos tobulinimas
Baigiamosios tyrimo praktikos verslo įmonėje ataskaita. Praktikos vieta. Praktikos vadovas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės vizija , misija ir tikslai. Vizija , misija , ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 04 14
Marketingo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Iį „jodrė“ marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 13
Įmonės vežimų organizavimo tobulinimas
Įvadas. Bendra vežimų kelių transportu rinkos analizė. Mokslinės literatūros analizė. Vežimo kelių transportu rinkos specifika. "x" įmonės veiklos analizė. Bendrovės veiklos apibūdinimas. Bendrovės teisinė aplinka. Bendrovės ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2013 03 28
Logistikos tobulinimas (bakalauro darbo teorija)
Mokslinės literatūros analizė. Transporto įmonės veiklos samprata. Krovinių vežimas ir jo įtaka verslo įmonės veiklai. Krovinių vežimo organizavimo ypatumai. Krovinių vežimo tobulinimas ir išlaidų mažinimas. UAB „ BREVITRA “ ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 19 puslapių
2017 05 15
Valdymo tobulinimas statybų įmonė
Įvadas. Valdymo tobulinimas. Teorinė aptartis. Valdymo samprata. Valdymo funkcijos. Statybos projektų valdymo esmė. Valdymo tobulinimas. Praktinė aptartis. Uab „masyvo statyba“, kaip valdymo objekto apibūdinimas. Uab „masyvo statyba“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 03 11
RIMI pokyčių planavimo ir įgyvendinimo veiklos tobulinimas
Anotacija. Anotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pokyčio samprata ir esmė. Pokyčio planavimo veikla. Pokyčio įgyvendinimo procesas. Pokyčio įgyvendinimo sėkmės veiksniai. Vadovo veikla valdant pokyčius. Darbo metodai ir ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2012 02 20
Gamybos proceso valdymo tobulinimas UAB “Ukmergės statyba”
Ivadas. Organizacijų valdymo tobulinimo teorija. Valdymo samprata ir funkcijos. Statybų projektų valdymas. Organizacijų valdymo proceso tobulinimas. Praktinė dalis. Uab „Ukmergės statyba“ pristatymas. Uab „Ukmergės statyba“ veiklos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 16
Rinkodaros veiklos analizė ir tobulinimas kelionių agentūroje
Uab “travel ” rinkodaros veiklos analizė ir tobulinimas. Įvadas. Rinkodaros veiklos planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros veiklos planavimo samprata. Rinkodaros aplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Mikroaplinkos elementai. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2013 05 16
Personalo tobulinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 26
Kokybės gerinimas
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese „Ukmergės keliai“ įmonės įvertinimas. Įvadas. Kokybės vadybos sistemos ir darbuotojų vaidmuo įmonėse. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos samprata. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 01 16
Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje
Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje. Įvadas. Gamyba. Gamybos organizacinės struktūros. Gamybos organizavimo gerinimas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos kontrolė. Praktinė dalis. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 04 04
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Ūkinės veiklos tobulinimo galimybės
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonių veiklos vertinimo teorinis aspektas. Ekonominės veiklos vertinimo reikšmė planuojant veiklą. Įmonės veiklos analizės esmė ir uždaviniai. Įmonės veiklos analizės rūšys. Finansinių rodiklių ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 80 puslapių
2019 03 13
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Darbo užmokesčio sistemos analizė ir tobulinimas
Grupinio projekto užduotis. UAB “RYTIETIŠKA PASAKA” darbo užmokesčio sistemos analizė ir tobulinimas. Įmonės veiklos aprašymas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 02 21
Vartotojo sąsajos tobulinimas
Įvadas. Įmonės analizė. Įmonės organizacinė struktūra. Gamybos departamentas. Valdymo ir kontrolės skyrius. Praktikos užduoties analizė. Projekto parinkimas ir pagrindimas. Techninės ir programinės priemonės. Projekto įgyvendinimas. ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2015 12 02
Ekspedicinės įmonės „x“ veiklos ypatumai
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 03 31
Įmonės UAB „Tiltų ekspertų centras“ veiklos valdymo problemų indentifikavimas ir pagrindinių vadybos procesų tobulinimas
Įvadas. Įmonės analizė. Misija. Vizija. Veikla. Struktūra. Kokybės standartai. Vidinis tobulėjimas. Įmonės plėtra. Užsienio šalių patirtis. Konkurencingumas. Priežastys trukdančios plėtrai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2020 04 11
Profesinės veiklos praktikos ataskaita apie logistikos įmonę Tomireta
Įvadas. Įmonės prekybinės ir logistinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos savoka ir terminai. Logistikos priemonės. Transporto grandinė, ir jų logistika. Transporto grandinės logistinio aprūpinimo fragmentas. Krovinių ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 02 19
Vidaus sandėliavimo organizacinė sistema ir jos tobulinimas
Įvadas. Sandėliavimo veiklos ypatumai. Sandėliavimo sistema. Sandėliavimo sistemos struktūra. Sandėliavimo sistemos tobulinimas. Sunkumai su kuriais susiduria įmonės sandėliavimo veikloje. Konkrečių įmonių pavyzdžiai vykdant ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2018 10 02
Transporto imones x veiklos analizė ir tobulinimo galimybės
Transporto įmonės „x“ veiklos analizė ir tobulinimo galimybės. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Literatūros analizė. Transporto įmonės „x“ veiklos analizė ir tobulinimo galimybės. Uab “x” veikla,valdymas ir ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2018 03 21
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 05 28
Rinkodaros veiklos planavimas Maxima
Įvadas. Maxima lt perspektyvos. Maxima lt veikla, misija ir tikslai. Maxima lt rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Maxima lt swot analizė. Prekių realizavimo politika. Prekių asortimentas. Įmonės serviso ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 19
Žemaitijos pienas paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Problemos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 03 13
Įmonės veiklos analizė: Sporto klubas
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2018 03 31
„Rokiškio sūris” įmonės paskirstymo veiklos analizė bei tobulinimas
Įvadas. Paskirstymo veiklos analizė. Įmonės apibūdinimas. “Rokiškio sūrio“ marketingo kanalai ir paskirstymo strategijos. „Rokiškio sūrio“ marketingo kanalų dalyviai. Įmonės logistikos procesai. Pagrindinių veiksnių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 03 15
Imonės veiklos įvertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos vertinimo reikšmė. Įmonės veiklos vertinimo elementai. Įmonės veiklos vertybės. Įmonės veiklos vertinimo objektai ir vertinimo metodai. Įmonės veiklos vertinimo problemos ir jų sprendimai. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 03 26
Klientų aptarnavimo tobulinimas
Įvadas. Klientų aptarnavimas teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikio nustatymas. Klientų aptarnavimo išlaidos. Klientų aptarnavimo rodikliai. Klientų aptarnavimo tobulinimo kryptys. Įmonės klientų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2013 12 17
Praktikos ataskaita kelionių agentūroje UAB „Gaublija“
Įvadas. UAB ,,gaublija“ veiklos pristatymas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės paslaugų asortimentas. Įmonės veikla, vertybės ir tikslai. Pagrindinės kelionių agentūros funkcijos. Pagrindiniai veiklą reglamentuojantys ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2020 01 22
Gamyba namų darbas įmonės problemų sprendimas
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, veiklos srities aprašymas. Veiklos tikslai. Šioje Įmonėje keliami tokie gamybiniai ir veiklos tikslai. Valdymo organai jų struktūra, funkcijos. Funkcijos. Generalinis direktorius. Buhalteris. Mažmenos vadovė. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 09 24
Verslo įmonės valdymo, veiklos organizavimo ir apskaitos pagrindiniai aspektai
Kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. įstaigų ir įmonių administravimo katedra. Verslo įmonės valdymas. Verslo įmonės veiklos organizavimas (banko sąskaitos atidarymas). Verslo įmonės veiklos organizavimas (antspaudo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 19
Transportavimo tobulinimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Informacija apie UAB. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės vykdoma veikla. Kokybės vadybos sistema. Konkurencinė aplinka. Ekonominė įmonės veiklos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 03 01
Parduotuves logistikos procesu tobulinimas
Parduotuves logistikos (vidaus) procesu tobulinimas. Įvadas. Parduotuvių logistikos teoriniai aspektai. Prekių priėmimo tvarka ir terminai. Prekių laikymas ir paruošimas pardavimui. Prekių pardavimas. Prekybos salės įrengimas. Prekybos ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2013 01 24
TEO praktika
Įvadas. Teo lt, ab veiklos istorija. Įmonės siūlomos paslaugos. Teo lt, ab vartotojai bei tikslinė rinka. Įmonės organizacinė struktūra. Teo lt, ab pagrindiniai veiklos rodikliai. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės veiklos perspektyvos ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 03 05
Laivų agentavimo įmonės veiklos diversifikavimo poveikis finansiniam rezultatui
Įvadas. Laivų agentavimo įmonės veiklos diversifikavimas. Laivų agentavimo įmonės diversifikavimo, rizikos bei efektyvumo apibūdinimas. Įmonės veiklos finansinių rezultatų įvertinimo rodikliai. Veiksniai, darantys poveikį įmonės ...
Laivybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2015 03 01
UAB X įmonės kūrimas
„X“ įmonės charakteristika. Įmonės vizija, misija, tikslas, uždaviniai.  įmonės veiklos planavimas. „X“ organizacijos planavimo sistema. Įmonės veiklos organizavimas. „X“ įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 03 14
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo