Imones verslo aplinkos analize

300 dokumentų
Apželdinimo įmonės pristatymas
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės Apželdinimo įmonės verslo aplinkos analizė. Išorinės tolimosios verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 29
Verslo aplinkos prognozavimas
Įvadas. Verslo aplinkos teoriniai-metodologiniai aspektai. Uab „engel dali“ charakteristika ir veiklos apžvalga. Uab „engel dali“ verslo aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2011 04 05
Aplinkos apželdinimas ir tvarkymas MB „Sangrevilli“ pristatymas
MB „ Sangrevilli “. Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos. Išorinės verslo aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės - kultūrinės aplinkos analizė. ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 03 25
Alaus gamyba įmonės analizė
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės verslo aplinkos analizė. Išorinės tolimosios verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinė aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Išorinės ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2014 03 02
Verslo aplinkos analizė Duonos ir pyrago gaminių gamyba
Įvadas. Įmonės pristatymas. Išorinės verslo aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Ekologinės aplinkos analizė. Išorinės artimosios verslo aplinkos ...
Verslo analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 03 10
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „regplasta“. Uab „regplasta“ verslo makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 12 05
Bankas Swedbank verslo įmonės ekonominiai sprendimai
Įvadas. Uab ,,swedbank“ verslo įmonė. Įmonės vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Strateginiai tikslai. Verslo vystymo strategijos. Verslo aplinkos analizė. Išorinė verslo aplinkos analizė. Vidinė verslo aplinkos analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 08 14
Medienos ruoša verslo planas
Trumpas įmonės pristatymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Produktai/paslaugos. Išorinės Uab „šlyna“ verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 02 05
Auto įmonė verslo planas
Įvadas. Įmonės vizija, misija, tikslai. Organizacinės išorinės aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Swot analizė. Organizacijos verslo strategija. Organizacinė struktūra. Aktyvinimo priemonės. Išvados.
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 8 puslapiai
2013 03 26
Verslo aplinkos galimybių analizė
Įvadas. Verslo aplinkos teoriniai aspektai. Verslo aplinkos samprata. Verslo aplinkos charakteristika. Verslo svarba aplinkos bendrovei. Įmonių veiksmai verslo aplinkoje. Geografiniai veiksniai. Metodų pasirinkimo pagrindimas.
Verslo analizės, Analizė, 13 puslapių
2018 11 11
Verslo aplinkos analizė statybos įmonė
UAB „Statyba“ vidinės aplinkos analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Esamos gamybinės bazės analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Įmonės finansinė situacija. Esamos situacijos analizė. Rizikų apibūdinimas. Rizikos mažinimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 08 03
Įmonės veiklos strategijos rengimas UAB „Giedrola“ pavyzdžiu
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės veiklos strategijos rengimo analizė. Strategijos samprata. Įmonės strategijos rengimas. Įmonės misijos, vizijos ir tikslų formulavimas. Strateginių ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 85 puslapiai
2017 04 25
Verslo aplinkos galimybių analizė, verslo svarba aplinkos bendrovei
Įvadas. Verslo aplinkos teoriniai aspektai. Verslo aplinkos samprata. Verslo aplinkos charakteristika. Verslo svarba aplinkos bendrovei. Įmonių veiksmai verslo aplinkoje. Maitinimo įstaigų verslo aplinkos galimybių tyrimo metodologiniai ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 03
Rinkodaros planas Dviračiai
Įvadas. Teorinė dalis. Rinkodaros aplinkos įtaka verslo įmonės veiklai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Verslo įmonės tikslinė RINKA bei galimos rinkodaros strategijos. Verslo įmonės ...
Marketingo planai, Planas, 31 puslapis
2015 03 24
Pigu.lt analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Verslo sistema, struktūra ir valdymas. Verslo procesų įmonėje analizė. Įmonės aplinkos analizė – rinka ir konkurentai. Finansinė būklė. Spręstinos įmonės problemos. Verslo valdymo modelio taikymas. ...
Verslo referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 21
Lentpjūvė verslo planas
Lentpjūvės verslo planas. Miško kirtimas. Lentų ir rąstų pjovimas verslo planas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. ...
Statybos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 18
Vaikų žaidimo kambarys verslo idėja
Įvadas. Verslo idėja. Misija ir vizija. Vaikų kambario vizualinė idėja. Įmonės struktūra. Socialinė aplinkos analizė. Technologinė aplinkos analizė. Teisinė paslaugos aplinka. Įmonės teisinė forma. Verslo rėmimo galimybės. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 11 23
Verslo pradmenys
Verslo idėjos pristatymas. Verslo aplinkos nagrinėjimas. M. Porter analizė. Klientai. Konkurentai. Potencialūs konkurentai. Pest‘e analizė. Pristatomo produkto ar paslaugos nagrinėjimas PRIME analizė. Naudos pirkėjui tyrimas. Įmonės ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 05 18
Elektromarkt verslo aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Verslo aplinkos analizė. Pest analizė. Swot (ssgg) analizė. P marketingo kompleksas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 05 18
Verslo aplinkos analizė ir verslo kūrimas
Įvadas. Verslo kūrimo teoriniai aspektai. Verslo strategijos. Strategijos samprata. Verslo strategijos kūrimo ir valdymo etapai. Įmonės plėtros strategijų įgyvendinimo struktūrinė schema. Įmonės (bendrovės) investicinės veiklos ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2013 02 06
Kelionių organizavimo įmonės verslo plano analizė
Įvadas. Įį. „Vyšnia. lt“ verslo plano analizė. Įmonės ir paslaugų apibūdinimas. Pramogų verslo segmentas - kelionių organizavimas. Aplinkų analizė. Mikro makro aplinkos rinkoje. Rinkodaros plano analizė. Įmonės įvykdyti ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 02 29
UAB „Subalansuotas maistas“ įmonės verslo galimybių vertinimas
UAB „Subalansuotas maistas“ įmonės verslo galimybių vertinimas. Turinys. Įvadas. Įmonės pristatymas. Klaida! Žymelė neapibrėžta. Bendrovės veiklos analizė. Teoriniai aspektai. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Uab ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 03 27
Grožio įmonės verslo planas
Grožio įmonės verslo planas. Įmonės rinkos tikslinė analizė. „Grožio banga“ verslo įmonės aprašymas. Įmonės marketingo situacijos (makro ir mikro aplinkos) analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 2 puslapiai
2017 09 26
Drabužių prekyba įmonės strateginis planas
Įvadas. Bendrieji verslo strategijos suvokimo pagrindai. Verslo strategijos samprata. Organizacijos paskirties formuluotė. Strateginio planavimo reikšmė. „deja vu“ verslo pristatymas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas ir tikslinė ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2012 04 25
Įmonės teikiančios gyvenamųjų namų ir įmonių teritorijų projektavimo, apželdinimo bei papildomos aplinkos priežiūros paslaugas verslo planas
Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Idėjos esmė ir pagrindimas. Paslaugų aprašymas. Įmonės vietos parinkimas. Verslo aplinkos sąlygų vertinimas. Išorės veiksnių, įtakojančių verslą, analizė. Ssgg analizė. Rizikos mažinimas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2020 03 27
Įvadas. Verslo įdėjos ir jų plėtotės. Verslo įmonės kūrimas. Verslininkystė ir verslo samprata. Verslo įmonė kaip socialinė – ekonominė sistema. Verslo planavimas. Įmonės veiklos konkurencingumas. Rizikos valdymas. Verslo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2019 05 23
Picerijos aplinkos ir vidaus analizė
Apie įmonę. Aplinkos analizė. Pest analizė. Segmentų analizė. Penkių jėgų analizė. Strateginių grupių planas. Įmonės vidaus analizė. Gebėjimų analizė. Swot analizė. Strateginis formulavimas. Prekės – paslaugos rinkos strategija.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 04 04
Čili pica praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonės veiklą. Įmonės įsteigimas. Juridinis tipas. Įmonės vizija, misija. Svarbiausi įvykiai. Darbuotojų skaičius. Įmonės verslo aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 11 21
Verslo pradmenys: Verslo įmonės kūrimas
Verslo pradmenys Savarankiškas darbas. Ekonominiai šalies veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai. Įmonės ir jos aplinkos galimų rizikų analizė. Verslo formos pasirinkimas ir išvados.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 04 28
Kavinė baras Jums verslo planas
Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Įvadas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Rinkodara. Rinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Rinkos elementų analizė. Personalo parinkimas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2016 08 05
APB Apranga įmonės marketingo veiklos planavimas (2)
Įvadas. Verslo įmonės marketingo planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Marketingo aplinkos elementai. Tikslinės rinkos segmentavimas. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. AB „Apranga“ pristatymas. Įmonės ...
Marketingo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 12 12
Švedijos tarptautinio verslo aplinkos veiksnių analizė
Švedijos tarptautinio verslo aplinkos veiksnių analizė. Politinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Tarptautinio verslo teisinis reguliavimas verslo organizavimo teisinės formos. Uždaroji akcinė bendrovė. Verslo idėjų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2020 04 11
Verslo plano rengimas ir pristatymas
Įvadas. Verslo idėjų bankas. Atrankos pagrindimas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo įmonės aplinkos analizė. Idėjos įgyvendinimui būtini ištekliai. Darbo jėgos poreikis ir kvalifikacija. Kitų išteklių poreikis. Verslo įmonės kūrimo ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 6 puslapiai
2014 05 09
Rinkodaros veiklos planavimas (2)
Įvadas. Rinkodaros aplinkos analizė. Tikslinė rinka ir rinkodaros strategija. Verslo įmonės rinkodaros veiklos planavimas. Rinkos tyrimas. Įmonės rinkodaros veiklos plano parengimas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės rinkodaros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 08 02
Praktika UAB Kosmelita
UAB „ kosmelita “ veiklos analizė. UAB ,, Kosmelita “ trumpa įmonės charakteristika. Pateikiami pardavimų rodikliai. UAB „ Kosmelita “ organizacinės valdymo struktūros ir vidinės komunikacijos analizė. Įvertinama UAB ,, ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2017 10 03
Įmonės „Galinta ir partneriai“ praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Įmonės išorinė aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Organizaciniai aspektai. Personalas. Marketingas. Finansiniai aspektai. Įmonės informacinių technologijų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2019 04 02
×
97 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo