Imones verslo aplinkos analize (2)

300 dokumentų
Langai ir durys verslo planas
Valdymo grupės formavimas. Verslo strategijos numatymas. Įmonės rūšies parinkimas. Įmonės galimybių ir konkurencingumo įvertinimas specialių analizės modelių pagalba. Makro aplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2016 12 05
Verslo planas: poilsis kaimo sodybose
Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės misija ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo strategija. Įmonės konkurencinė strategija. SSGG (SWOT) analizė (Galimybės ir grėsmėsVerslo plano idėja. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2018 11 09
AB Kaišiadorių paukštynas veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Įmonės potencialo įvertinimas konkurencinė analizė. Įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 5 metų laikotarpiui. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 04 21
Strateginis valdymas (2)
Įvadas. Įmonės veiklos irinformacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai duomenys. Įmonės strateginio valdymo būklės įvertinimas. Ssgg analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Išorės ir vidaus ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 12 08
UAB „Statybos montavimo darbai“ įmonės ir jos verslo aplinkos apžvalga
Namų darbas. Įvadas. Verslo aplinkos aprašymas. Įmonių skaičius sektoriuje. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Įmonės aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pardavimo pajamos (apyvartaKonkurentai. Konkurentų vertinimas. Pagrindiniai ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 01 03
Aplinkos apželdinimo paslaugos
Santrauka. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2012 06 18
Pieno žvaigždės
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės, strateginiai tikslai. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės aplinkos veiksnių analizė. ...
Logistikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 05 26
Marketingo rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės ir jos paslaugų apžvalga. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. Socialinio - kultūrinio klimato analizė. ...
Marketingo planai, Planas, 15 puslapių
2014 04 16
Įmonės veiklos vertinimas siekiant identifikuoti konkurencinio pranašumo šaltinius
Įvadas. Verslo įmonės/organizacijosorganizacinėsandara ir personalodarboorganizavimas. Įmonėspristatymas. Verslo įmonės organizacinė sandara. Padalinių atliekamos funkcijos. Nuosavybės forma. Darbo užmokesčio sistema. Verslo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2017 05 11
UAB Salų žuvys veiklos planas
Įvadas. Verslo kūrimas, veiklos plano rengimas. Žuvies produktų verslo apžvalga. Uždaroji akcinė bendrovė. Verslo aplinkos analizė. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Verslo plano samprata ir struktūra. Įmonės finansai ir rizika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2011 03 03
Marketingo įmonės planavimas
Verslo įmonės rinkodaros planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodara (marketing). Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros ...
Marketingo analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 10 22
Pramogų parko verslo planas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Verslo srities, teisinio statuso pasirinkimas. Įmonės misijos ir vizijos apibrėžimas, įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Paslaugos. Pramogų verslo rinkos apžvalga ir apibūdinimas, tendencijų namatymas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 30 puslapių
2015 04 15
Naujo produkto-paslaugos kūrimas
Įvadas. Įmonės verslo aplinkos vertinimas. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės išorinės verslo aplinkos vertinimas. Įmonės vidinės verslo aplinkos vertinimas. Įmonės technologinio proceso pristatymas. Įmonės gaminamų produktų ir ...
Maisto technologijos projektai, Projektas, 16 puslapių
2016 11 01
AB „Linas“ 2014 - 2018 m. veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizės teoriniai aspektai. Akcinės bendrovės „Linas“ charakteristika. Įmonės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. ...
Apskaitos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2019 12 18
AB Teo rinkodaros situacijos analizė
Įvadas. Teo. lt AB pristatymas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Įmonės swot analizė (ggss). Priedai.
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 01 21
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės AVON
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos pobūdis. Darbuotojai. Konkurentai. Rinka. Įmonės artimosios aplinkos analizė. Įmonės tolimosios aplinkos analizė. UAB „AVON“ rizikos mažinimo galimybės. Išorinių rizikos veiksnių ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 11 22
Pramonės įmonės verslo strategija: AB „Mažeikių nafta” atvejo analizė
Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strategijos samprata. Strategijos formavimo modelių analizė. Įmonės esamos padėties analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Prekės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 puslapiai
2019 03 04
Verslo aplinkos vertinimas ir reikšmė konkurencingumo didinimui
Įvadas. Verslo aplinka ir jos komponentai. Verslo aplinkos teoriniai aspektai. Verslo aplinkos įtaka. Verslo aplinkos vertinimas. Verslo aplinkos planavimas ir planų įgyvendinimas. Verslo aplinkos reikšmė. Konkurencingumo didinimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 03 31
Strateginis valdymas organizacijoje
Strateginis valdymas. Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica :. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Pest analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 02
Automobilių plovykla verslo planas
Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Verslo idėja bei galimybės. Rinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Darbuotojų kompetencija bei įmonės valdymas. Darbuotojų sąrašas bei įmonės struktūra. Darbuotojų poreikis ir įmonės ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2015 10 07
Įmonės „Aldo“ ir jos verslo aplinkos apžvalga
Verslo sritis. Įmonių skaičius. Dirbančiųjų skaičius. Apyvarta. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. Pagrindiniai veiksniai darantys įtaką verslo sričiai. Grėsmės. Ssgg analizė. „ALDO“ ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 01 03
Logistikos verslo aplinka praktikos ataskaita
Baigiamosios praktikos užduotis. Baigiamosios praktikos vertinimas. Įvadas. Analitinė dalis. Klientų aptarnavimo esmė ir samprata. Klientų aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo standartai. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 56 puslapiai
2017 10 10
UAB „Ukmergės keliai“ įmonės verslo išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įžanga. UAB “Ukmergės keliai“ įmonės veiklos pristatymas. UAB“Ukmergės keliai“ išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Socialinė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Mikroaplinkos ...
Apskaitos analizės, Analizė, 18 puslapių
2017 01 02
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
Verslo plano pavyzdys
Įvadas. Verslo plano svarba. Sėkmingo verslo plano požymiai. Investuotojų požiūris. Patarimai, kaip parengti verslo planą. Verslo plano parengimas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos ...
Verslo pavyzdžiai, Pavyzdys, 33 puslapiai
2014 03 28
Išorinės aplinkos analizė (2)
Įvadas. Įmonės pristatymas. Verslo išorinė aplinka. Technologija. Verslo išorinės aplinkos tiesioginiai veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 08 02
Verslo plėtros analizė
Uab „nortomas“ verslo plėtros analizė. Įvadas. Verslo plėtros samprata ir reikšmė. Organizacijos samprata. Įstatymų bazė, reglamentuojanti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Įmonės strategijos reikšmė, įmonės misijos, vizijos ...
Vadybos analizės, Analizė, 46 puslapiai
2013 05 31
Baras verslo planas Short Bar
Santrauka. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Įmonės paslaugų aprašymas. Įmonės kainų politika. Paskirstymo kanalai ir strategija. Reklama ir rėmimas. Įmonės makro aplinkos veiksniai. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2015 03 26
Marketingo aplinkos analizė
9( 3 atsiliepimai )
Marketingo aplinkos analizė individualioje įmonėje. Įvadas. Marketingo aplinka teoriniu aspektu. Marketingo samprata ir esmė. Įmonės marketingo aplinka. Įmonės makro aplinka. Įmonės mikro aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 09 07
UAB „Topo centro“ baigiamoji praktikos ataskaita
Santrauka. Įvadas. UAB „TOPO GRUPĖ“ verslo įmonės veiklos analizė. Įmonės charakteristika. UAB „Topo Grupės“ įmonės padalinys. UAB „ Topo Grupės“ Pardavimų rodikliai. „Topo Grupės“ įmonės organizacinė valdymo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2018 01 07
Praktikos ataskaita UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. „Kesko Senukai lithuania“ veiklos aprašymas. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ veiklos rūšys. Įmonės misija, vizija. Verslo aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2019 03 20
Arginta įmonės veiklos analizė
įmonės pristatymas. Komercinė ūkinė veikla. Dydis. Strateginiai ir taktiniai tikslai. Verslo sistema, struktūra ir valdymas. Verslo procesų įmonėje anlizė (kaip kuriama įmonėje vertė). Įmonės aplinkos analizė – rinka ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 27
Įmonės valdymo planas
Įmonės valdymo planas Planą rengė Grupė. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Rinkodaros planas Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. Reklama ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 02 15
Praktikos ataskaita lažybų bendrovėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veiklos procesai ir dokumentacija. Įmonės išorinės ir vidinės aplinos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės konkurencinė aplinka. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 03 25
Drabužių parduotuvės analizė
Įvadas. Bendrieji verslo suvokimo pagrindai. Verslo samprata. Organizacijos paskirties formuluotė. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas ir tikslinė orientacija. Įstaigos aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkodaros planas. Prekė. ...
Verslo analizės, Analizė, 28 puslapiai
2014 02 06
Įmonės veiklos strategijos rengimas
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės veiklos strategijos rengimo analizė. Strategijos samprata. Įmonės strategijos rengimas. Įmonės misijos, vizijos ir tikslų formulavimas. Strateginių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 03 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo