Imones verslo aplinkos analize (3)

300 dokumentų
Praktika UAB „Revijoma“
Įvadas. UAB „Revijoma“ įmonės vadovo ir darbuotojų veiklos pasiskirstymas. UAB „Revijoma“ įmonės įvaizdžio formavimas, jo galimybės. UAB „Revijoma“ įvaizdžio tobulinimo priemonės. UAB „Revijoma“ paslaugų vartotojų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2019 05 07
Transporto nuomos verslo planas
Prekė ar paslauga. Verslo forma. Verslo organizavimas. Aplinkos analizė. Rinka ir konkurencija. Finansavimas. Rinkodara ir pardavimas. Santrauka ir įmonės aprašymas.
Transporto verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2017 03 09
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos vertinimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Išorinė aplinkos analizė. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Aplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Vidinės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 03 23
Konditerinės veiklos strateginės gairės
Įvadas. Organizacijų misijos, tikslai, vertybės. Išorinės aplinkos analizė. Konkurencinė aplinkos analizė. Ssgg analizė. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Darbo tikslas – atlikus strateginę analizę, numatyti veiklos strategines ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 08
Metalo gaminiai verslo planas
Santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo aplinkos analizė. Verslo rizika. Rinkodaros planas. Preliminarus finansinis planas. Literatūros sąrašas:.
Mechanikos verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2013 03 11
Krovinių pervežimas Kauno mieste - verslo planas
Vadybos grupinė užduotis praktinių užduočių ataskaita. Šio savarankiško darbo tikslas. Organizacijos vizija , misija. Organizacijos išorinės aplinkos analizė mankro aplinkos analizė mikro aplinkos analizė. SWOT analizė ( galimybės ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2018 03 24
Fotobūdelių nuoma matavimosi kabinose - verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės misija ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo strategija. Įmonės konkurencinė strategija. SSGG (SWOT) analizė (Galimybės ir grėsmėsVerslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2018 06 14
Tarptautinio verslo kultūrinės aplinkos problemų tarptautinio ir nacionalinio verslo kontekste analizė
Anotacija. Įvadas. Tarptautinio ir nacionalinio verslo samprata. Įmonės kultūrinė aplinka ir jos pagrindiniai elementai. Kultūrinė aplinka. Kultūrinės aplinkos pagrindiniai elementai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo apibūdinimas ir imties ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 20
Transporto paslaugų teikimas: verslo planas
Transporto paslaugų teikimas verslo planas Įvadas. Santrauka. Šiame darbe sudarysiuindividualios įmonės, kuri teiks transporto paslaugas, verslo planą. Pagrindiniai šio darbo tikslai. Remiantis verslo ekonomikos literatūra ir auto sporto ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2018 11 23
Profesinė praktika Santechnikos parduotuvėje
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. Išorinės įmonės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Tiekėjai. Įmonės produkto vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Įmonės partneriai. Vidaus aplinkos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 12 11
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Kaip parengti gerą verslo planą
Verslo planas - tai žodžiu ir skaičiais pateikta informacija apie įmonės būklę, struktūrą, planus ir prognozes. Dažniausiai verslo planas ruošiamas siekiant gauti banko paskolą verslo plėtrai. Bankai verslo planams kelia gana griežtus ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2012 03 09
Įmonės tiekiančios aukščiausios kokybės darbo aprangą, avalynę veiklos perspektyvos
Įvadas. Teorinių teiginių analizė. Rinkodaros komplekso apibūdinimas. Aplinkos veiksnių ypatumai. Personalo vadyba. Finansinė analizė. UAB „Baltasis ryklys“ veiklos analizė. UAB „Baltasis ryklys“ verslo ideja. Rinkodaros rinkinio ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2018 10 01
Konkurencinio pranašumo strategijos parinkimas
Įvadas. Konkurencingumas ir jo vaidmuo organizacijos veiklai. Konkurencingumo sampratos teoriniai aspektai. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų veiklos rodiklių, tikslų ir strategijos analizė. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2014 03 20
Laivų remontas ir priežiūra verslo planas
Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimo teoriniai aspektai. Rinkodaros makro – mikro aplinkos. Rinkos analizė. Ssgg (swot) analizė. PEST analizė. Įmonės konkurencingumas. Personalo valdymas. Finansų analizės reikšmė. Uab „Riflis“ ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2015 02 27
Vestuvių ir kitų švenčių organizavimo įmonės UAB „Heros šventė“ verslo planas
Projekto aprašymas. Verslo idėja. Steigiamos įmonės aprašymas. Aplinkos analizė. Įmonės išorinė aplinka. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės SSGG analizė. Produkto analizė. Prekių ar paslaugų aprašymas. Prekės ar ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 02 02
Kultūrinio turizmo verslo aplinkos analizė
Įvadas. Bendra kultūrinio turizmo verslo samprata, vieta turizmo sistemoje. Esamos kultūrinio turizmo verslo aplinkos analizė. Kultūrinio turizmo verslo išorinė aplinka. Politinių - teisinių veiksnių analizė. Ekonominių veiksnių ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 11 19
Verslo plano prezentacija
UAB „Siuvlita“ verslo planas. Siūloma paslauga. Įmonės aprašymas. Įmonės rekvizitai. Konkurentų analizė. Partnerių analizė. Vartotojų analizė. P komplekso analizė. Reikalingo turto įvertinimas. Įmonės veiklai reikalingo turto ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 25
Verslo valdymo sistemos
Įvadas. Verslo įmonė kaip besimokanti organizacija. Bostono matricos (bcg matrica) panaudojimas įmonės verslo valdyme. Įmonės verslo valdymo centralizacija ir decentralizacija. privalumai ir trūkumai. Ekonominė pridėtinė vertė. Verslo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 05 08
AB „Alita“ veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės potencialo įvertinimas konkurencinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 10 08
Maxima praktika
Įvadas. Praktikos užduotis. Įmonės charakteristika. Įmonės vidaus ir įšorės aplinkos analizė. Įmonės ssgg analizė. Lietuvos ir tarptautinio verslo aplinkoje vyraujančios tendencijos, jų poveikis verslui. Įmonės ateities ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 07 31
Krovinių pervežimo verslo planas
Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės misija ir tikslai. Aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Kelių transporto infrastruktūra. Esamos padėties analizė. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Finansinė aplinka. Verslo strategija. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2016 08 06
Vidinė verslo aplinka
Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai tiesiogiai susiję su verslininko galimybėmis, tai yra vartotojai, tarpininkai, konkurentai, darbo ištekliai ir pan. Kiekvienas vartotojas skiriasi savo skoniu charakteriu norais ir įpročiais. Tik ...
Vadybos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 01 06
UAB „Kesko senukai Lithuania“ verslo galimybių analizė
Įvadas. Vidinės ir išorinės aplinkos svarba įmonės veiklai. UAB „Kesko senukai lithuania“ veiklos analizė. Darbo tikslas – atlikti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ verslo galimybių analizę. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 03 26
Uab ingman ledai rinkodaros veiklos planavimas
Įvadas. Verslo įmonės rinkodaros planas. Verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 05 02
Verslo išorinė aplinka
Verslo išorinė aplinka. Išorinė verslo aplinka. Išorinė aplinka – nuo verslo įmonės nepriklausantys veiksniai. Mūsų konkurentai yra dalis veiklos sektoriaus. Išorinę aplinką apibūdinantys veiksniai. Įmonės išorinę aplinką ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 29
Įmonės vididnis ir išorinis aplinkos vertinimas
Įvadas. Įmonės „kitchen garden produce“ aprašymas. „kgp“ vidinių veiksnių aprašymas ir analizė. Įmonės tikslai. Organizacijos struktūra. Darbuotojai. Technologijos. Įmonės „kgp“ išorinės aplinkos tiesioginio poveikio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 01 18
Įmonės teikiančios dažymo paslaugas rinkodaros planas
Įvadas. Įmonės „Svydis Lietuva“Apžvalga. Įmonės „Svydis Lietuva“Rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės „Svydis Lietuva“Makroaplinkos analyze. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos identifikavimas. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 06 09
UAB „Skani diena“ Įmonės ir jos verslo aplinkos apžvalga
Verslo aprašymas. Statistiniai duomenys. Pagrindiniai įmonės konkurentai. Pest analizė. UAB „Skani diena“ SSGG analizė. Stipriosios ir silpnosios konkuruojančių įmonių veiklos savybės. Įmonės UAB „Skani diena“ konkurencinis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 12 03
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2014 04 09
Makroekonominės verslo aplinkos analizė Vokietijoje
Makroekonominės verslo aplinkos analizė Vokietijoje. Tikslas. Išanalizuoti verslo aplinkos rodiklius Vokietijoje. Kas yra verslo aplinka? Verslo aplinka – tai išorinė pasaulio dalis. Vokietijos ekonomika yra didžiausia Europoje ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 11 04
Automobilių elektroninės dalies diagnostika ir remontas verslo planas
Santrauka. Rizikos. Verslo įmonės apibūdinimas, pasirinktos idėjos aprašymas. Aplinkos ir aptarnaujamos rinkos apibūdinimas. Rinkodaros planas. Paslaugos teikimo technologinio proceso analizė. Verslo valdymas ir personala. Finansinis ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2016 06 07
Imonės marketingo veiklos analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 03 28
Organizacijos veiklos strateginio planavimo tobulinimas UAB „delta-interservis“ pavyzdžiu
Santrauka. Abstract. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės strateginio planavimo teorinė analizė. Strategijos esmė ir reikšmė organizacijai. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos strateginės būklės analizė. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 86 puslapiai
2020 02 06
Veiksniai salygojantys tarptautinį verslą
Įvadas. Tarptautinio verslo ir jo plėtojimo samprata. Aplinkos veiksniai sąlygojantys tarptautinio verslo plėtrą. Politinė aplinka. Tarptautinė teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Technologinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 07 24
Lietuvos kartingų inovacijos
Įvadas. Įmonės aprašymas. Verslo srities, teisinio statuso pasirinkimas. Teisinės įmonės formos pasirinkimo kriterijai, teisinio tipo tinkamumas konkrečiame pasirinktame versle, pasirinkto teisinio tipo įmonės steigimo, valdymo, ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2014 05 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo