Imones verslo aplinkos analize (4)

300 dokumentų
MB Horos įmonės praktikos analizė
Įvadas. Prekybos įmonės verslo vieta miesto prekybos rinkoje. Prekybos įmonės verslo istorija, vizija, misija. Prekybos įmonės išorinės aplinkos vertinimas. Prekybos įmonės situacijos miesto prekybos rinkoje vertinimas. Prekybos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2016 02 24
Įmonės steigimas teikiančios grafinio dizaino paslaugos verslo planas
Įvadas. Įmonės steigimas. Verslo sferų pasirinkimas. Verslo teisinės formos pasirinkimas. Įmonės steigiamieji darbai. Pasirinkto verslo aplinka. Tolimoji aplinka. Tiesioginė aplinka. Pagrindiniai konkurentai. Tiekėjai. Mokesčiai. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 01 03
Geodezinės įmonės steigimo analizė
Įvadas. Baigiamojo darbo ekonominė dalis. Verslo įmonės kūrimas ir steigimas. Verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo vertinimas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 05 14
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimas
Įmonės pristatymas. „canon inc. “ veikla. Produkcija. Tiekėjai. Konkurentai. Darbuotojai. Užimama rinkos dalis. Kiekybinė įmonės rizikos. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 04 16
AB „Utenos trikotažo“ rizikos analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. AB „Utenos Trikotažas“ pristatymas. AB „Utenos Trikotažas“ veikla. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Įmonės tiekėjai. Įmonės konkurentai. AB „Utenos trikotažas“ aplinkos analizė. Artimosios ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 06
Kroviniai verslo planas
Krovinių pervežimas verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Reklama. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Įmonės valdymas. Finansavimo šaltiniai.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2014 05 20
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
AB Lesto įmonės veiklos planavimas ir organizavimas
Įvadas. AB „Lesto“ charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, vieta, istorija. Vizija, misija, vertybės ir strateginiai tikslai. Produktų asortimentas. Įmonės produktų vartotojų charakteristika. Pagrindiniai įmonės finansiniai ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 30
Įmonės organizacijos idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu
Įvadas. Verslo idėjos charakterizavimas. Įmonės strategijos formavimas. Įmonės vidinės aplinkos sudedamieji veiksniai. Įmonės išorinė artimoji aplinka. Įmonės išorinės tolimosios aplinkos įvertinimas. Stipriųjų ir silpnųjų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 07 30
Rinkodaros veiklos planavimas kursinis darbas
Įmonės rinkodaros planavimo esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės makro aplinka. Įmones mikro aplinka. Rinkodaros planavimo metodai. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Verslo portfelio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 12 07
Statybų įmonės strateginė analizė
Įvadas. Įmonės “Baltic solution” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2019 07 28
Odos ir plastiko įmonės kaštų valdymas
Įvadas. Įmonės verslo aplinkos analizė ir jai įtaką darantys veiksniai. Įmonės verslo aplinkos analizė. Odos ir plastiko sektoriui įtaką darantys veiksniai. Plastiko ir odos pramonės šakos statistinė informacija. Batų pramonės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 12 16
Laivyba verslo planas
Įmonės veikla yra susijęs su navigacinių jūrlapių, dokumentų, jūrinės literatūros, borto žurnalų gamyba, koregavimu ir laivybos kompanijų savo produkcijos aprūpinimo. Įvadas. Teorinis verslo plano teiginių pagrindimas. Įmones ir ...
Laivybos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2013 12 08
Kūno formų tobulinimo centro verslo idėja
Įvadas. Darbo objektas. Naujos verslo idėjos realizavimas bei pateikimas rinkai. Darbo tikslas. Parengti verslo planą. Darbo uždaviniai. Pristatyti verslo idėją. Pateikti įmonės rinkodaros planą. Pateikti numatomą įmonės finansinę ...
Verslo referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 12 13
Ab Stumbras strategijos įvertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Strategijos esmė. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės resursai ir gebėjimai. Gebėjimai, reikalingi įmonės konkurenciniam pranašumui įgyti. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 01 02
„X“ įmonės verslo planas Kaip kurti verslo planą?
„X“ įmonės verslo planas. Namų darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Verslo plano tikslai. Verslo plano nauda. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo plano ypatumai. Verslo modelis. Pačios svarbiausios verslo plano dalys. Finansinis planas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 30 puslapių
2017 01 12
UAB „Kropai“ ir jos verslo aplinkos apžvalga (Šunų viešbutis)
Lentelių sąrašas. Verslo aprašymas. Verslo apžvalga. Įmonės konkurentai. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką verslo sričiai. Ssgg analizė. Paslaugų aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Išvados. Literatūra ir ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 06 12
Veiklos planas
IĮ Naujas stilius veiklos planas. Įvadas. Verslo kūrimas, veiklos plano rengimas . Individuali įmonė. Įmonės marketingo aplinkos. Įmonės valdymo struktūra ir personalas. Verslo plano samprata ir struktūra. Įmonės finansai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2011 03 03
Makroekonominės verslo aplinkos analizės Vengrijoje pristatymas
Makroekonominės verslo aplinkos. Analizė Vengrijoje. Vengrija. Vengrija – valstybė. Realus BVP vienam gyventojui. Infliacija. Nedarbas. Palūkanų norma. Mokesčiai. Valiutos kursas. Įmonės rodikliai. Mol group. Literatūra ir šaltiniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 12 06
Viešbutis ''Sky hotel'' verslo planas
Įvadas. Verslo idėjų generavimas. Verslo idėjų pristatymas. Verslo idėjų palyginimas ir atranka. Atrinktos verslo idėjos charakteristika esmė, naujumas, simbolinis pavaizdavimas. Organizacinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2015 05 21
Praktikos verslo įmonėje UAB „Glaistų Centras“ ataskaita
Įmonės veiklos apžvalga. Trumpa įmonės istorija, informacija apie įmonės verslo organizavimo formą. Vidinė ir išorinė komunikacija. Įmonės veiklos analizė. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Marketingo veiklos analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 07 03
Įmonės UAB Ingmartus analizė
Įvadas. trumpas įmonės pristatymas. išorinės UAB ‚ “ aplinkos analizė. Vidinės UAB „ “ aplinkos analizė. Ssgg analizė išvados. Išorinės UAB “ ingmartus “ aplinkos analizė rinkos analizė.
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2017 12 06
Ab Žemaitijos pienas rinkodaros aplinkos analizė
Įvadas. Teoriniai rinkodaros aplinkos analizės principai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Ab ,,žemaitijos pienas“ rinkodaros aplinkos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 05 06
Strateginis valdymas Lietuvoje
Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formavimas. M. Laikotarpiui. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 05 18
Verslo vadybos praktika
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „Alna“. Uab “Eika”. Uab “ sveiki produktai”. Įmonės verslo idėja, vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai. Terminai. Įmonės juridinis statusas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2016 05 09
Jogos ir aerobikos sporto klubo verslo planas
Įvadas. Aerobikos ir jogos sporto klubo tikslai. Jogos sporto klubo vizija. Įmonės nuostatai. Įmonės veikla. Įmonės savininko teisės ir pareigos. Joga ir aerobika sveikam gyvenimui. Jogos sporto klubo valdymas, finansai. Įmonės nuostatai ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2012 10 31
Šokolado kavinė verslo planas
Įvadas. Uab „Dievų maistas“ charakteristika. Uab „Dievų maistas“ strateginis planas. Įmonės misija ir tikslai. Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos analizė. Stipriųjų ir silpnųjų pusių ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2015 06 11
Austrijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva
Įvadas. Austrijos verslo aplinka. Verslo aplinkos samprata. Verslo aplinkos veiksniai Austrijoje. Verslo aplinkos veiksniai Lietuvoje ir jų palyginimas su austrija. Verslo aplinka Lietuvoje. Verslo aplinkos veiksnių Lietuvoje ir Austrijoje ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 11 20
Statybos verslo planas
Santrauka. Siūloma paslauga. Analitinė dalis. Įmonės aprašymas. Rinka. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Partnerių analizė. Politiniės, ekonominiės, socialiniės, technologiniai (PEST) aplinkos poveikis įmonei. Rinkodara ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2014 03 18
Įmonės veiklos įvertinimas swot analizė
Santrauka. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Organizacijos verslo aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Įmonės finansinės veiklos analizė. Swot (ssgg) analizė. VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veiklos pristatymas. VĮ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 02 20
Saulės elementų projektavimo ir montavimo įmonės verslo planas
Įvadas. Verslo idėja, tikslas, misija ir vizija. Įmonės pristatymas. Įmonės rekvizitai. Prekės ir paslaugos. Įmonės pajamos. Įmonės darbuotojai ir darbo užmokestis. Konkurencingumo analizė. Ssgg analizė. Klientų anketinė apklausa. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 01 14
Eurokos praktika
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Veiklos rūšys. Vizija, misija. Svarbiausi įvykiai. Darbuotojų skaičius. Socialinė atsakomybė. Verslo aplinkos analizė. Verslo vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. Konkurentai. Vartotojai. Pardavimo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2015 10 27
Išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės aplinka ir jos įtaka veiklos rezultatams. Vidinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Išorinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Apie įmonė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 11 11
Uab „Žemaitijos pienas“ verslo planas
Bendros žinios apie įmonę. Verslo aprašymas ir įmonės pasiekimai. Įmonės išdėstymas ir jos turtas. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Verslo aplinka. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Pardavimo organizavimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 04 27
Įmonės ir jos verslo aplinkos apžvalga
Verslo aprašymas. Verslo sritis. Konkurentai. Stipriosios ir silpnosios konkurentų pusės. Pest analizė. Ssgg analizė. Paslaugos aprašymas. Kokias paslaugas įmonė teikia? Kam skirtos paslaugos? Paslaugų pagrindiniai konkurentai. Rinkos ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 12 03
UAB „ORTIMA” įmonės bankroto rizikos įvertinimas
Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę ,,ortima“. Įmonės vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė verslo aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Pest analizė. Įmonės ,,ortima“ struktūra ir valdymas. Įmonės ,, ortima“ vadybos metodai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 29
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo