Imones verslo aplinkos analize (5)

300 dokumentų
Praktika UAB „Baltic logistic solutions“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplikos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės logistinės veiklos analizė. UAB „Baltic ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 05 29
Kaimo turizmas verslo planas
Turinys. Santrauka. Verslo plano struktūra. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Paslaugų strategija. Technologijos. Valdymas ir personalas. Darbuotojų analizė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2012 05 05
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tyrimas Panevėžio rajone
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo teoriniai aspektai. Verslo koncepsija mokslinėje literatūroje. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo išorinės aplinkos elementai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 24
Vandens turizmo verslo aplinka
Įvadas. Vandens turizmo verslo šakos samprata. Esamos vandens turizmo verslo aplinkos analizė. Vandens turizmo verslo išorinė aplinka. Vandens turizmo verslo vidinė aplinka. Vandens turizmo verslo rinkodaros elementai. Vandens turizmo verslo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 03 19
Įmonės strateginis planas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Verslo įmonės valdymo, veiklos organizavimo ir apskaitos pagrindiniai aspektai
Kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. įstaigų ir įmonių administravimo katedra. Verslo įmonės valdymas. Verslo įmonės veiklos organizavimas (banko sąskaitos atidarymas). Verslo įmonės veiklos organizavimas (antspaudo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 19
Įmonės verslo planas
9( 2 atsiliepimai )
Vadybos kursinio darbo užduotis. Įvadas. Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2010 03 03
Verslo ekonomikos praktiniai darbai: verslo organizavimas, verslo aplinka, bylos parengimo procesai
Praktinis darbas nr. Verslo organizavimo formos. Praktinis darbas nr. Verslo aplinkos analizė. Praktinis darbas nr. Verslo aplinka. Bylos parengimo procesas. Įmonės išlaidos.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2019 11 26
Strateginis valdymas kursinis darbas
Įvadas. UAB “Vilpra” trumpas aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslas. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 01 12
Įmonės rinkodaros komplėkso analizė
Įmonės asstra pest analizė. Įmonės asstra konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės asstra ssgg analizė. Įmonės asstra reklamos formų ir kanalų paliginimo analizė. Klientų segmentavimas. Literatūros sąrašas. Kompanijos misija ir ...
Logistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 05 26
Įmonės Azotas gamtinės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės marketingo aplinkos samprata. Įmonės makroaplinka. Įmonės gamtinė aplinka. Įmonės ,,azotas“ gamtinės aplinkos analizė. Senkančių gamtinių išteklių įtaka įmonei ,,azotas“. Energetinių išteklių kainų svyravimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 09
Produkto įvedimas į rinką Kelionė dviračiais
Įvadas. Naujo produkto įvedimas į rinką teoriniu aspektu. Verslo aplinkos analizė. Konkurencinė analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką būdai. Naujo produko įvedimo į rinką strategija. Naujo produkto ,,kelionių laikas‘‘ įmonėje ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 12 04
Kaimo turizmo sodyba Žirgelis verslo planas
Santarauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Verslo aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Valdymas ir personalas. Darbuotojų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2015 05 12
UAB „Žuvinė“ veikla, prisitaikymo rinkoje galimybės ir perspektyvos
Įvadas. Teorinė dalis. Įmonė kaip sistema. Aplinkos analizė. Rinkodaros elementų ypatumai. Personalo vadyba. Finansai ir apskaita. UAB „žuvinė“ analizė. Įmonės paslaugos apibūdinimas. Įmonės aplinkos analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 11 18
Kosmetikos parduotuvė. Verslo planas
Turinys. Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 47 puslapiai
2011 02 07
Ekologiško kosmetikos salono verslo planas
Siūlomos idėjos esmė. Idėjos preižastys. Tikslai ir uždaviniai. Įmonės aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Ekonominės veiklos rūšis. Prekių ir paslaugų analizė. Prekės ir paslaugos. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2011 01 04
Klientų pasitenkinimas
Įvadas. Literatūros analizė. Įmonės trumpas pristatymas. Aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Išorinės aplinkos (PEST) analizė. Konceptualus modelis ir jo ryšių analizė. Rinkos tyrimas. anketinės apklausos rezultatų analizė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 33 puslapiai
2015 12 10
Logistika krovinių pervežimas verslo planas
9( 3 atsiliepimai )
Uab ‚‚contact logistics” verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2013 04 20
Paslaugas teikiančios įmonės kūrimas
Įvadas. Įmonės kūrimo etapai. Tiksliai suformuluota verslo idėja. Aplinkos analizė. Pagrindinio kapitalo suformavimas. Verslo prognozė. Verslo partneriai. Įmonės steigimas ir kiti juridiniai veiksmai. Finansinių išteklių pritraukimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 08 27
Muzikinis baras verslo planas
Muzikinis baras. Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Makro – aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Mikro – aplinkos analizė. Konkurentai. Klientai. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 37 puslapiai
2013 03 11
Šunų viešbutis - verslo plano sudarymas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Santrauka. Produktai, paslaugos. Produktų ar paslaugų pozicionavimas. Veiklos tikslai, strategija, vertybės. Rinka. Išorinės aplinkos analizė. Konkurencinė aplinka ir pagrindiniai rinkos dalyviai. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 05 30
Verslo plano rengimas drabužių parduotuvė
Įvadas. Rizikos analizė. Verslo įmonės apibūdinimas. pasirinktos idėjos aprašymas. Įmonės veiklos rūšis, įmonėje parduodamas produktas. Idėjos įgyvendinimo vieta. Produkto vartotojai. Būtinų atlikti darbų grafikas. Planuojamų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2017 01 19
Aplinkos analizė Uab „Biržų duona“
Apie UAB „Biržų duona“. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Išvados. Šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2014 03 21
Įmonės ,,Sportas – sveikata” marketingo komplekso analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Įmones mikro aplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. ‚,Sportas - sveikata“ įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės marketingo komplekso elementų ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 02 15
Vpmf Miglė verslo planas
Įvadas. Santrauka. Įmonės pristatymas. Ssgg analizė. Verslo aplinkos analizė. Konkurencinė įmonės analizė. Tiekėjai. Rinkodara. Valdymas. Organizacinė sturktūra. Sąnaudų planas. Finansinis planas. Planuojamos pajamos. Planuojamos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2013 04 10
Įmonės veiklos analizė Langai
Įvadas. Misija ir tikslai. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės teisinės aplinkos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės veiklos aspektai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 05 14
Verslo planas Vaikų žaidimo kambarys "Murmukas"
Verslo aprašymas. Įmonės teisinė forma. Vizija ir misija. Veiklos tikslai ir uždaviniai. Įmonės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Pagrindiniai sėkmės veiksniai. Veiklos etapai ir augimo planas. Paslauga. Paslaugos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2017 01 02
Įmonės marketingo planas kursinis darbas
Įvadas. Verslo planavimo samprata, tikslų formavimo ypatumai. Marketingo planas, paslaugų teikimo aprašymas. Perspektyvų tyrimas. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė Uab „Kamida“ marketingo planas. tyrimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 12 28
Marketingo veiklos analizė
„girteka logistics“ analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos analizė. Įmonės marketingo veiklos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 04 20
Jūros gerybių restoranas verslo planas
Įvadas. Maitinimo pasalaugų apžvalga. Uab “jūros puta” verslo plano suruktūra. Santrauka. Įmonės analizė. Projekto esmė. Marketingo planas. Gamybinis planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Verslo aprašymas. Marketingo ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 65 puslapiai
2015 04 15
„Samsung“ atvejo analizė ekonomikos skaidrės
Samsung atvejo analizė. Įvadas. Video. Įmonės pradinė idėja. Pati pradžia „Samsung“ prekiavo makaronais. Istorija apie organizaciją. Prekės ženklo kaita. „Samsung Electronics“ turi be galo daug verslo krypčių. Samsung ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2017 05 09
Verslo aplinkos vertinimas siekiant konkurencinio pranašumo
Įvadas. Įmonės konkurencinio pranašumo teoriniai aspektai. Įmonės konkurencinio pranašumo samprata. Išorinių veiksnių įtaka įmonių konkurenciniam pranašumui. Vidinių veiksnių įtaka pramonės įmonių konkurenciniam pranašumui. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2015 04 26
Autoserviso verslo plano analizė
Verslo projekto pristatymas. Projekto idėjos, tikslų, vizijos ir misijos bei veiklos suderinamumas. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Projekto rezultatyvumo ir įgyvendinamumo patirkinimas. Pajamos sąnaudos ir ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2017 01 10
Marketingo komunikacija įmonė Rūta
Įvadas. Verslo šakos pristatymas bei joje egzistuojančios tendencijos ir problemos. Įmonės pristatymas ir veiklos analizė. Pest analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai. Mikroaplinkos subjektų SWOT analizė. Vartotojo apibūdinimas. Rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 26
Logistinės įmonės rinkodaros planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įmonės pristatymas. Rinkodaros aplinkos analizės. Įmonės ,,Jumisa‘‘ makroaplinkos analizė (PEST). Mikroaplinkos analizė. Ssgg analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės misijos/vizijos. Rinkodaros komplekso analizės. Paslaugų ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 03 23
Moteriškų rūbų parduotuvės kūrimas
Santrauka. Rizikos analizė. Finansinė ir valdymo rizikos. Ekonominė rizika (gamybosKitos rizikos ( stichinės nelaimės, valdymo ir kt. Verslo įmonės apibūdinimas. Verslo idėjos aprašymas. Darbuotojai, prekių asortimentas, kapitalas. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2019 03 24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo