Imones verslo etikos valdymas

300 dokumentų
Verslo makro ir mikro etikos problemos
Verslo makro ir mikro etikos problemos. Kas yra verslo etika ? Mikro etika. Makro etika. Įmonės verslo etikos valdymas. Bendrovės patikimumas. Veiklos principai. Etikos kodeksas organizacijoje skirtas. Etikos kodekso tikslai. Darbuotojas laikosi ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 01 08
Verslo etika ir socialinė atsakomybė projektas
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etikos teorija. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. „NIKE“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo projektai, Projektas, 26 puslapiai
2016 11 17
Įmonės verslo etikos kodeksas
Uab “maisteka”. Etikos kodeksas. Verslo etikos kodekso tikslas. Socialinė atsakomybė. Etikos ir elgesio principai. Ryšiai su klientais, partneriais ir valstybinėmis institucijomis. Santykiai su darbuotojais. Etikos kodekso atnaujinimas.
Etikos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2015 01 13
Profesinės etikos ir socialinės atsakomybės pagrindai Verslas
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etikos teorija. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. „Adidas“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 01 03
Verslo etikos projektas apie Starbucks įmonę
Įvadas. Teorinė dalis. Verslo etikos teorija. Verslo etikos apibrėžimai pagal skirtingus autorius. Socialinė atsakomybė. Socialiai atsakingas verslas. Etikos kodeksas ir jo samprata. Problemos neetiškame versle. Starbucks įmonė. Metų ...
Etikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2016 06 01
Etikos kodeksas
Etikos kodeksas. Verslo etika ir kultūra. Etikos kodeksas. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodeksai lietuvoje. Lietuvos verslo doros memorandumas. Verslo ...
Etikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 03 19
Verslo etikos kursinis darbas
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Verslo etikos įtaka sistemai. Etikos kodeksas. Socialinė atsakomybė. Etika audito veikloje. Verslo etikos reikšmės auditui analizė. Išvados. Literatūra.
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 01 17
Verslo etikos samprata
Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Kaip skirstoma verslo etika? Etinė problema versle. Etinių problemų versle klasifikavimas. Verslo etikos problemos. Mikroetikos problemos versle. Verslo makroetikos problemos. Verslo etikos būklė ...
Etikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 17
Verslo etikos problemos ir sprendimo būdai
Įvadas. Verslo etika. Verslo etikos samprata. Verslo etikos struktūra. Etinės problemos ir jų sprendimas. Etiketas ir jo svarba versle. Verslo etikos kodeksas. Verslo etkos kodekso svarba. Verslo etikos kodekso tikslai. Išvados. Iinformacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 17
Etikos kodeksai ir moralinės normos įmonėje „Eso“
Įvadas. Etikos kodekso sudarymo principai. Etikos kodekso samprata. Etika ir verslo etika. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Moralės apibrėžimai. Etikos kodekso tikslai, funkcijos ir paskirtis. Įmonės pristatymas. ESO poveikio sritys. ESO ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 09
Įmonės etikos kodeksas TEO
Socialiai atsakingo verslo ir etikos projektas. Įvadas. Etikos kodeksų būtinumas. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Teo lt, ab apibūdinimas ir charakteristika. Teo lt, ab etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 06
Įmonės socialiai atsakinga veikla
Įmonės socialiai atsakinga veikla. Verslo etikos ir socialinės atsakomybės savarankiškas darbas. Įvadas. Etikos kodeksas. Ab teo lt. Teo etikos kodeksas. Etikos kodekso principai. Etikos kodekso veiksmingumo užtikrinimas. Čekijos verslo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 09 03
Verslo etika: Įmonės etikos kodeksas
Įvadas. Įmonės etikos kodeksas. Įmonės etikos kodeksas naudojamas palaikyti santykiams su klietais. Įmonės etikos kodeksas naudojamas santykiams su vadovybe ir darbuotojais palaikyti. Įmonės etikos kodeksas skyrtas santykiams su ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 27
Adidas group etikos kodeksas
Įvadas. Verslo etikos koncepcijos ir problemos. Pagrindinės verslo etikos koncepcijos. Utilitarizmas. Deontologinė etika. Teisingumo etika. Etinis reliatyvizmas. Krikščioniškasis požiūris. Etikos problemos versle. Adidas įmonės ...
Etikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 10 06
Etikos svarba verslo santykiuose
Etikos svarba verslo santykiuose. Šiuolaikinė verslo etika remiasi trimis pagrindiniais teiginiais. Tarp verslo ir etikos yra labai stiprus ryšys. Verslininkas, pradėdamas verslą, paprastai prisiima trejopus įsipareigojimus darbuotojams, ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 25
Verslo kodeksų svarba įmonėje
Verslo kodeksų svarba įmonėje. Verslo ir etikos ryšys. Etikos kodekso tikslai. Verslininko etinio kodekso nuostatai. Etikos kodekso nuostatų trūkumai ir privalumai. Kam reikalingas etikos kodeksas organizacijoje? Klientų aptarnavimo įmonės ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 11 27
Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etika. Verslo etika verslo pasaulyje. Socialinė atsakomybė. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. “Christian Diоr” kompanijоs etikos kodeksas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 05 07
Etiškas marketingas ir jo valdymas
Etiškas marketingas ir jo valdymas Marketingo etika. Neetiškos marketingo veiklos. Klausimai etiškam sprendimui marketinge Produktai. Marketingo etinės problemos. Konkurencinės veiklos sąžiningumas. Etinės problemos su vartotojais. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 05 04
Verslo etika VS. įmonių socialinė atsakomybė
Verslo etika vs. Įmonių socialinė atsakomybė. Etikos objektas. Etikos subjektai. Etikos funkcijos. Pagrindinės moralės sąvokos. Glaudžiai tarpusavyje susiję žmonių etiško bendravimo lygmenys. Verslas ir etika. Verslo etika. Verslo ...
Verslo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 04 30
Verslo etikos konspektas
Verslo etikos samprata. Etikos teorijos verslo kontekste. Individų moralinis išsivystymas. Įmonių socialinė atsakomybė. Etiniai nusižengimai verslo aplinkoje. Verslo organizacijų nusižengimai prieš kitas organizacijas. Verslo organizacijų ...
Etikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 05 28
Verslo etika. Referatas
Verslo etika ir etiketas. Etikos kodeksų evoliucija, įvairovė ir paskirtis. Verslo ir profesinės etikos sąsajos. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Tarptautinis verslas ir jo etika. Multinacionalinės kompanijos lietuvoje. ...
Etikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 12 15
Įmonės „Seesam“ kodekso ir moralės normų parengimas
Įvadas. Teorinė dalis. Bendravimas. Santykiai organizacijoje. Moralinė organizacijos atsakomybė. Interesų konfliktas. Apie įmonę. „Seesam“ veikla. „Seesam“ Insurance AS Lietuvoje. „Seesam“ Insurance AS Lietuvos konkurentai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 05 27
Verslo etika ir socialinė atsakomybė įmonėje
Įvadas. Etika, kas tai? Etikos teorijos. Koks yra skirtumas tarp moralės ir etikos? Įmonės pristatymas. Etikos kodeksas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 01 22
AB „Žemaitijos pienas“ etikos kodekso kūrimas
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Etikos, moralės ir teisės santykis. Verslo etikos samprata ir stuktūra. AB „Žemaitijos pienas“ verslo etika praktiniu aspektu. „Žemaitijos pieno“ istorija. Išvados. Literatūros ...
Etikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 12 18
Verslo etika ir socialinė atsakomybė AB „Rokiškio sūris“
Įvadas. Teorinė dalis. Etika ir moralė. Profesinės etikos samprata. Verslininko atsakomybė. Verslo etika. Verslo etikai „Taip“ arba „Ne“. Etikos kodeksas. Etikos kodekso pranašumai ir trūkumai. Įmonės socialinė atsakomybė. ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 10 06
X įmonės verslo etikos kodeksas
Įvadas. Pagrindiniai buhalterio profesionalo profesinės etikos principai. Santykiai su klientais, vadovais ir darbuotojais. Įmonės socialinė atsakomybė. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 01 09
Verslo etikos problemos skaidrės
Verslo etikos problemos. Verslo etikos problemos. Verslo etikos problemos. Verslo sociologė L. Nesh išskiria svarbiausias etines problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria verslininkai. Skiriami 5 etinių problemų kilimo lygmenys. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 23
Įmonės etikos kodeksas
UAB "Kelprojektas" etikos kodeksas. Problema, susijusi su verslo etika. Kodėl pasirinkau studijuoti verslo vadybos specialybę? Kas, mano nuomone, šiame pasaulyje yra gražaus, gero?
Etikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 10 28
Verslo įmonės valdymo, veiklos organizavimo ir apskaitos pagrindiniai aspektai
Kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. įstaigų ir įmonių administravimo katedra. Verslo įmonės valdymas. Verslo įmonės veiklos organizavimas (banko sąskaitos atidarymas). Verslo įmonės veiklos organizavimas (antspaudo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 19
Verslo etikos problemos marketingo kontekste
Įvadas. Etika marketingo versle. Marketingo kompleksas. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Darbuotojai. Savininkai/darbdaviai. Tiekėjai/pardavėjai. Konkurentai. Bendruomenės. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 20
Verslo valdymas ekonomikoje
Verslo planavimas. Naujų idėjų generavimas. Verslo įmonės kūrimas. Verslo ir verslininkystės esmė. Verslo įmonė kaip socialinė – ekonominė sistema. Verslo plano kūrimas ir jo įvykdomumo tikrinimas. Veiksniai, turintys įtakos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 02 19
Įmonės gero vardo susigrąžinimas po etinių skandalų
Verslo etikos teorija. Etikos samprata. Etinis skandalas. Etikos klasifikavimas. Įmonės vardo formavimo veiksmai ir korupcija. Etinių skandalų poveikis įmonės vardui ir veiklos rezultatai. Įmonės gero vardo susigrąžinimo po etinių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 03 10
Verslo etika įmonėje
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Etika įmonėje. Verslo etika įmonėje. Vertybės įmonės kultūroje. Santykiai tarp darbuotojų ir vadovų įmonėje. Bendravimas. Interesų konfliktas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Etikos kodeksų samprata, struktūra, ...
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 30
Praktika verslo įmonėje logistikos vadyba
Įvadas. Įmonės „Gaschema“ veikla ir jos organizacinė struktūra. „Gaschema“ atliekami uždaviniai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos, jų išskirtinumas. Tiekimo grandinė. Rinkos procesai, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2015 06 11
Verslo etika ir etiketas referatas
Įvadas. Etikos moralės ir dorovės esmė. Verslo derybų rūšys. Žodinis bendravimas. Pokalbiai telefonu. Dalykinis bendravimas raštu. Verslo derybų etiketas, jo esmė. Etikos ir etiketo santykis. Etiketas verslo derybų metu. Verslo etikos ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 04
Verslo etikos projektinis darbas
Kokias galite išvardinti su etika susijusias verslo veiklos problemas? Pasirinkite vieną su profesine etika susijusią verslo problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus. Kaip suprantate etinį ir teisinį verslo veiklos reguliavimą? Jie ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 12 07
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo