Imones verslo pletros strategijos formavimas

300 įrašai
Verslo plėtros analizė
Uab „nortomas“ verslo plėtros analizė. Įvadas. Verslo plėtros samprata ir reikšmė. Organizacijos samprata. Įstatymų bazė, reglamentuojanti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Įmonės strategijos reikšmė, įmonės misijos, vizijos ...
Vadybos analizės, Analizė, 46 puslapiai
2013 05 31
Verslo Strategijos skaidrės
Verslo strategijos. Dalyko tikslas. Suprasti strategijos versle. Programa. Verslo strategijos Pagrindinės verslo. Verslo strategijos ypatumai Strategija ypač aktuali rinkos ekonomikos sąlygomis. Verslo strategijos efektyvumą apibūdina jai ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 12 16
Marketingo strategijos formavimas
Įvadas. Marketingo strategijos samprata ir vaidmuo įmonės veikloje. Marketingo strategijos formavimo procesas. Marketingo aplinkos įtaka strategijos formavimui. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Vidinių privalumų ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 12 07
Verslo plėtros ypatumai tarptautinėje aplinkoje įmonės kompanijos pavyzdžiu
Verslo plėtros ypatumai tarptautinėje (ar globalioje ) aplinkoje (n” įmonės/ kompanijos pavyzdžiu). Įvadas. Organizacijos strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo proceso struktūra. Organizacijos išorinė aplinka ir strategija ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 01 30
Strategijų formavimas įmonėje
Strategija. Strategijos formulavimas. Strategijos lygiai. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Strategijos formulavimas ir konkurencijų pranašumų formavimas paslaugų. Išvados. Naudota literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 02
Įmonės plėtros - augimo strategijos
Vidinės plėtros strategijos.Naujo produkto vystymas. Efektyvus naujo produkto vystymas susideda. Vidinių plėtros strategijų privalumai ir trūkumai. Kitos su produkto vystymu susijusios strategijos. Tarptautinė plėtra.Įmonės plėtros ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 05 09
Logistika verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas. ...
Transporto referatai, Referatas, 35 puslapiai
2014 02 17
Strategijos formavimas skaidrės
UAB „Intersurgical“. Verslo strategija. Verslo strategijos programos elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės marketingo orientacija. Įmonės konkurentai. Įmonės PEST analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 27
Transporto paslaugos verslo planas
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 32 puslapiai
2015 05 21
Įmonės strategijos formavimas
Įvadas. Planavimas. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo modelis. Strategijos planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Firmos vizija. Firmos misija. Firmos tikslai. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų pirminis ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 03 03
Finansų krizės pristatymas
Tarptautinio marketingo strategijos plėtojant tarptautinį verslą. Marketingo strategijos planavimo nuoseklumas. Marketingo strategijos planavimo etapai. Rinkos situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Vartotojų analizė tarptautiniame versle. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Rinkodaros strategijų formavimas grožio paslaugas teikiančios įmonės pavyzdžiu
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Rinkodaros strategijos samprata ir reikšmė. Rinkodaros strategijos ir įmonės tikslų ryšys. Rinkodaros strategijų rūšys. Tikslinės rinkos pasirinkimo strategijos. Alternatyvios strategijos. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 08 26
Transporto paslaugų rinkos analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka keleivinio transporto įmonėms. Keleivinio transporto plėtros strategija. Keleivinio transporto įmonių konkurencingumas. UAB „X“ veklos ekonominė analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 01 17
Elektroninio verslo strategija
Elektroninio verslo strategijos parengimas. Įvadas. Elektroninio verslo strategijos samprata. Elektroninio verslo strategijos rengimo procesas. Elektroninio verslo strategijos rengimo etapai. Išorinės ir vidinės informacijos analizė. Tikslų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 09 20
Tarptautinio verslo plėtra ir strateginis valdymas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tarptautinio verslo plėtra. Tarptautinio verslo ir jo plėtojimo samprata. Pagrindinės tarptautinio verslo plėtojimo formos. Verslo skatinimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo samprata. Strategijos pranašumai ir trūkumai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 05 03
UAB „Jonavos Autobusai“ verslo analizė ir planavimas
Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė Lietuvoje. Šalies makroekonomikos pokyčiai ir tendencijos. Verslo aplinka Lietuvoje transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2018 01 15
Įmonės strategijos formavimas referatas
Įvadas. Strategijos sąvoka. Strategijos ir jų lygiai. Strateginio planavimo modeliai. Įmonės strategijų rušys. Konkurentų skirstymas pagal strategijos tipą. Įmonės strategijų formos. Pavizdys. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 12 29
Verslo strategijos prezentacija
Verslo strategijos. Klaipėda. Įvadas. Temos aktualumas. Strategiją nustatyti ypač svarbu pasirenkant. Problema Dabartiniame verslo pasaulyje veikiančios įmonės susiduria su labai didele konkurencija. Verslo strategijos ypatumai. Verslo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2021 01 18
Įmonės analizė. Strategijų formavimas
Įvadas. Atskaitomybių analizė. Įmonės rodiklių analizė. Įmonės swot analizė. Įmonės analizės apibendrinimas. Įmonės strateginiai tikslai. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 06 12
Verslo plėtros projektavimas
Įvadas. Verslo plėtros projektavimo samprata. Strategijos esmė. Darni verslo plėtra. Išvados. Šaltiniai.
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 01 05
Verslo aplinkos analizė ir verslo kūrimas
Įvadas. Verslo kūrimo teoriniai aspektai. Verslo strategijos. Strategijos samprata. Verslo strategijos kūrimo ir valdymo etapai. Įmonės plėtros strategijų įgyvendinimo struktūrinė schema. Įmonės (bendrovės) investicinės veiklos ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2013 02 06
Transporto įmonės verslo planas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies makroekonomikos pokyčiai ir tendencijos. Šalies verslo aplinka transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto paslaugų pasiūlos subjektai ir jų ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2013 12 21
Transporto įmonės ekonominė veikla, strateginės plėtros kryptys, veiklos plėtros priemonės, investicijos
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto sistema Zarasuose. Esama padėtis. Transporto paslaugų pasiūlos subjektai ir jų konkurencingumas. Įmonės finansinės veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 02 02
Konkurencinės ir pozicionavimo marketingo strategijos formavimas UAB „Kernis“
Įvadas. Marketingo strategijos teoriniai aspektai. Marketingo strategijos samprata. Konkurencinio pranašumo įgyjimo strategijos samprata. Konkuravimo strategijos. Produkto pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos. Pozicionavimo strategijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 10 02
Strateginio valdymo ir strategijos analizė
Įvadas. Strateginio valdymo ir strategijos analizė. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo funkcijos. Strategijos samprata. Strateginio valdymo taikymas įmonėse. Įmonės tikslinė orientacija. Strategijos įgyvendinimo programos. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 04 24
Logistikos verslo įmonės plėtros galimybės transporto veikloje
Įvadas. Transporto įmonės plėtros galimybių teoriniai aspektai. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vaidmuo ir plėtros galimybės. Įmonių plėtros problemos. Įmonių plėtros galimybės. Logistikos verslo raida Europoje ir Lietuvoje. ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 02 23
Strategija ir jos formavimas
Sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Strateginiai ir operatyviniai tikslai. Strategijos formavimas. Strategijų lygiai. Strategijos būtinybė ir svarba. Įmonė. Prekė ar paslauga. Verslo forma. Strategija. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 12 12
Turizmo plėtros strategija
Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Turizmo plėtros samprata. Darnios turizmo plėtros ir tvaraus turizmo ypatumai. Turizmo plėtros planavimo sistema. Darniosios turizmo plėtros strategijos modeliai. Turizmo plėtros projektų efektyvumo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 12 21
Strategijos formavimas ir įgyvendinimas
Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos formavimas. Strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 05 29
Transporto ekonomikos referatas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė Lietuvoje. Šalies makroekonomikos pokyčiai ir tendencijos. Šalies verslo aplinka transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto paslaugų pasiūlos subjektai ir jų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 11 19
Organizacijos strategijos lygiai
Įvadas. Organizacijos strategijos samprata. Strategijos formavimas. Strategijų lygiai. Korporacijos (didžioji) strategija. Biznio (verslo) strategija. Funkcinės strategijos. Darbo strategijos. Integracijos strategija. Operacinės strategijos. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 08 02
Įmonės strategija
Rekomenduojamos strategijos įgyvendinimas Kraft foods įmonėje. Rekomendacijos įmonės strategijai. Stipriosios verslo savybės. Didesnės rinkos dalies užvaldymo strategija.
Ekonomikos referatai, Referatas, 1 puslapis
2012 06 29
Konkurencinio pranašumo strategijos parinkimas
Įvadas. Konkurencingumas ir jo vaidmuo organizacijos veiklai. Konkurencingumo sampratos teoriniai aspektai. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų veiklos rodiklių, tikslų ir strategijos analizė. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2014 03 20
Strateginis valdymas įmonėje
Santrauka. Įvadas. Įmonės strateginio valdymo aspektai. Strategijos sąvokų interpretacijos. Strateginiai ir operaciniai sprendimai. Strateginė įmonės analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslinė orientacija. Funkcinė strategija. Strateginio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 03 01
Prekybos teritorinio tinklo plėtros strategijos vertinimas
Įvadas. Prekybos teritorinis tinklas jo samprata, formavimasis ir rūšys. Prekybos ir prekybos įmonių samprata ir formavimasis. Prekybos rūšys. Prekybos įmonių įsijungimas į tinklą. Prekybos įsijungimo į tinklą lemiantys veiksniai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 02
Strategija ir jos formavimas (2)
Įvadas. Strategijos Samprata. Strategijos formavimas. Strategijos planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijų lygiai. Korporacinė strategija. Biznio strategija. Integracijos strategija. Operacinės strategijos. Funkcinės strategijos. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 11 18
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo