Imones x finansine veiklos analize

300 dokumentų
Finansinė analizė Statybos įmonėje
9,4( 5 atsiliepimai )
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 20
Veiklos finansinė analizė
Veiklos finansinė analizė. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 13
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 04 22
AB Stumbras finansinės veiklos analizė
Įvadas. Veiklos efektyvumo rodiklių apibudinimas. Ab „stumbras“ veikla. Įmonės istorija. Įmonės charakteristika. Ab „stumbras“ valdymo principai. Ab „stumbras“ veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto apyvartumas. Ilgalaikio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 08 03
Įmonės finansinė analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 04 04
„Rokiškio sūris“ 2016 m. finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės investavimo sprendimų analizė. Įmonės finansavimo sprendimų analizė. Įmonės veiklos sprendimų analizė. DuPont analizė. Apibendrinimas. Išvados. Literatūros ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 05 13
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 04 23
Įmonės finansinė analizė (4)
8,7( 3 atsiliepimai )
PS. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Įmonės finansinių ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2016 01 12
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2012 02 13
X imonės veiklos finansinė analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 16
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 04 08
Ūkinės veiklos analizė
Įvadas. Pradinė įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ situacija. Įmonės „Atogrąžų dvelksmas“ sprendimų lapas. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Rinkos dalis. Kainodara. Reklama. Prekybos atstovai. Kreditas klientams. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2014 03 02
Imonės Regitra finansinė analizė
Įvadas. Uab ,,regitra“ alytaus filialo charakteristika. Vį “regitra”alytaus filialo. -. Met. Veiklos rezultatų bei finan- sinės padėties vertinimas atlikus finansinių koeficientų analizę. Pardavimų ir investicijų pelningumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 02 03
Įmonės finansinės veiklos rodikliai
Įvadas. Įmonės finansiniai rodikliai, jų reikšmė veiklos vertinimui. Įmonės „uab xxx“ finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės išvados, tendencijos. Priedai. Literatūros sąrašas. Įmonėje esanti sukaupta informacija turi ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 11 10
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 07
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 05 18
Imonės Gubernija finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Ab „gubernija“ charakteristika. Finansinių santykinių rodiklių grupės. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Horizontalioji analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 01
Finansinė veiklos analizė
UAB finansinės veiklos analizė. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teoriniai finansinės analizės pagrindai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Pelno ir pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 09 14
Praktikos finansinė ataskaita krovinių gabenimo įmonėje „Transmėja“
Įvadas. Verslo įmonės pristatymas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės veikla. Įmonės veiklos ypatybės. Organizacinė struktūra. Įmonės finansinė būklė ir jos įvertinimas. Dinaminė analizė. Struktūrinė analizė. Išvados. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2018 01 23
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 04
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė
Įvadas. Komerciniai bankai ir jų pagrindinės paslaugos. Finansų analizės reikšmė ir esmė. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės atlikimo šaltiniai. Finansų analizės atlikimo būdai. Ab „šiaulių banko“ veiklos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 29
Finansų analizė Busturas
Įvadas. Uab „busturas“ įmonės aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Finansinės būklės tyrimo modelis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 12 13
Stiklo paketų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinė būklė. Balanso dinaminė analizė. Balanso struktūrinė analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminė ir struktūrinė bei veiksnių analizė, EBITDA. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2016 02 07
Finansinė analizė Uab Jupoja
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės esmė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. E. Altman modelis. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 01 12
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Baigiamoji profesinės veiklos praktika transporto įmonėje UAB “Valseta”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 26
UAB „Kauno švara“ finansinės veiklos analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansų analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizės informacijos šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 08
Įmonių veiklos analizė finansinė analizė
Įmonių veiklos analizė finansinė analizė. Įvadas. Analizės tikslų nustatymas. Aprašymas. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2018 01 05
įmonės finansinė analizė (3)
Įvadas. Finansinės analizės sąlyga. Uab „kastytis“ įmonės apžvalga ir ssgg analizė. Vertikalioji ir horizantalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 02 05
Finansinės veiklos analizė skaidrės
Darbo tikslas įvertinti gamybinės įmonės finansinę būklę, bei įmonės pajėgumą tęsti veiklą. Atlikti finansinių ataskaitų rodiklių analizę. Išanalizuoti įmonės pajamas, sąnaudas ir savikainą, bei juos įtakojančius veiksnius. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 01 17
Įmonės Pieno žvaigždės finansinė analizė
9,2( 5 atsiliepimai )
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė analizė. Įvadas. Ab „pieno žvaigždės„ bendroji charakteristika. Ovs (organizacijos valdymo struktūra). Ab ,,pieno žvaigždės” finansinių atskaitomybių. Analizė. Horizontali ab ,,pieno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 04 15
Įmonės veiklos finansinė analizė (2)
UAB „X“ veiklos finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas Įvadas. Analizės tikslai. Analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficientų ir santykinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2017 10 01
Įmonės finansinė analizė Ekologiška kūno priežiūra
Ekologiškų kūno priežiūros produktų įmonės finansinė analizė. Įvadas. Veiklos apžvalga. Ssgg analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 03 26
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo