Impulso tvermes desnis

300 dokumentų
Dėsniai
Huko dėsnis. Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas. Greičio grafikai. Pagreičio grafikai. I-asis Niutono dėsnis. II-asis Niutono dėsnis. III Niutono dėsnis. Avogadro dėsnis. Dujų dėsniai. Izoterminis procesas. Boilio-Marioto dėsnis. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2011 12 29
Mechanika Pagrindiniai dinamikos dėsniai
Mechanika. Dinamika. Niutono dėsniai. Pirmasis Niutono dėsnis. Bandymas. Inercijos sąvoka. Pirmojo dėsnio pritaikymo pavyzdys. Antrasis Niutono dėsnis. Masė. Trečiasis Niutono dėsnis. (veiksmo ir atoveiksmio dėsnis). Veikimo ir atoveikio ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2018 01 09
Fizikos pagrindai konspektas
Inercinė atskaitos sistema. Antras Niutono dėsnis. Impulso tvermės dėsnis. Trečias Niutono dėsnis. Energijos tvermės dėsnis. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Elektrostatinio lauko stipris. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 11 13
Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose
Energijos tvermes desnis siluminiuose procesuose. Siluminiai varikliai. Šiluminiu varikliu vadinama mašina. Savoka. Energijos tvermės dėsnis uždaroje sistemoje vykstant bet kokiems reiškiniams. Naudingumo koeficientas. Atlikto naudingojo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 24
Tvermės dėsniai mechanikoje skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Tvermės dėsniai mechanikoje. Judesio kiekis– kūno mechaninio judėjimo matas. Judesio kiekio ir jėgos impulso sąryšis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Šūviui iš patrankos judesio kiekio tvermės dėsnio taikymas. Reaktyvinis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 06
Sukamojo judėjimo dinamika
Sukamojo judėjimo dinamika jėgos momentas. Inercijos momentas. lygiagrečiųjų ašių teorema. Impulso judesio kiekio momentas. impulso momento tvermės dėsnis. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Besisukančio ir riedančio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 08 06
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 3
Skyščių ir dujų judėjimas. IV tvermės dėsniai. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2012 02 29
Energijos - tvermės dėsnis
Energijos – tvermės dėsnis. Kinetinė energija – kūno energija. Kinetinė energija. Važiujant mašina turi kinetinės energijos. Pavyzdis. Bėgantis šuo turi kinetinės energijos. Potencinė energija – energija. Potncinė energija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 11 18
Fizika 1 kolis
Vektoriai, jų sudėtis, atimtis, daugyba. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimai. Tolyginis ir tolygiai kintamas judėjimai. Kieti kūnai. Slenkamasis ir sukamasis judėjimai. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Inercinės atskaitos sistemos, ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 06 02
Tvermės dėsniai mechanikoje
Tvermės dėsniai mechanikoje. Energijos tvermės dėsnis. Nusako, kad visas energijos kiekis izoliuotoje fizikinėje sistemoje išlieka pastovus. Pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnis. Abiejose lygybės pusėse esanti kūno kinetinės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 01
Kinematikos pagrindai konspektas
Padėties kitimo sparta. Objekto padėties erdvėje kitimo sparta. Tolygiai kintamas judėjimas – lygtys. Judėjimo nepriklausomumo dėsnis. Slenkamojo judėjimo dinamika. Judėjimo kitimą lemiantys faktoriai priežastys yra du. Kad galima ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 06 09
Judesio kiekio tvermės dėsnis
Judesio kiekio tvermės dėsnis. Uždaroji sistema. Gamtoje kūnai veikia. Išreiškiam pagreičius. Reaktyvinis judėjimas. Vienas svarbus reaktyvinio judėjimo pavyzdys yra raketų judėjimas. Y. X. Uždavinys. T masės vagonas, riedantis tiesiu ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 28
Elektros tvermės ir virsmų dėsnio taikymas
Elektros tvermės ir virsmų dėsnio taikymas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti Oberbeko įrenginio dalių potencinę ir kinetinę energijas bei trinties jėgų darbą. Išvesti Oberbeko įrenginio energijos balanso lygties narių paklaidų formules ir ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 06
Fizika 1 konspektas egzaminui
Fizikos įvadas. Fizikos tyrimo objektas. Fizikos mokslo sandara. Fizikos vystymosi etapų apžvalga. Pagrindinės fizikos neišspręstos problemos. Fizikos mokslo metodai. Kietojo kūno ir materialiojo taško slenkamojo judėjimo kinematika ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2013 09 30
Slenkamojo ir sukamojo judejimo dinamika
Slenkamojo judėjimo dinamika. Judėjimo kitimą lemiantys faktoriai (priežastys) yra du. Slenkamojo judėjimo dinamika – atskaitos sistemos. Inercinės atskaitos sistemos. Galilėjaus reliatyvumo principas. Slenkamojo judėjimo dinamika – ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2014 03 19
Šilumos perdavimas, difuzija, vidinė trintis
Pirmasis Niutono dėsnis. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Gravitacine jega. Trinties jegos. Slydimo trintis. PGR. Suakmojo judejimo lygtis. Judesio kiekio tvermes desnis. Kunu susidurimai. Sklindancios bangos lygtis. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 10 21
Greitis
Greitis. Kieto kūno slenkamasis judėjimas. Centrinių jėgų laukas. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Vidinės ir išorinės jėgos. Lauko stiprumas. Smūgis. Pagreitis. Masių centras ir jo judėjimo dėsnis. Tangentinis ir normalinis ...
Fizikos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2016 07 27
Fizikos pagrindų konspektas (2)
Jėga. Niutono dėsniai. Kuo skiriasi svoris, masė, sunkis. Masės centras. Sverto taisyklė. Inercijos momentas. Pirmasis Niutono dėsnis. Veiksmo ir atoveikio dėsnis. Inercijos momentas. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 04 16
Fizikos formulynas su paaiškinimais
9,3( 3 atsiliepimai )
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 12 03
Dinamika paruoštukė
Slenkamojo judesio kinematika: poslinkis, kelias, greitis, pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Atskaitos sistema. Pagrindiniai dinamikos dėsniai. Pagrindinis dinamikos desnis sukamajam judesiui (ii niut desnis)kūno inercijos momentas ...
Fizikos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2016 07 22
Fizikos konspektas 1 pusmetis
Fizikos egzaminui 1 pusmetis. Poslinkis , greitis , pagreitis. Jų tarpusavio ryšys. Posūkio kampas , kampinis greitis , jų tarpusavio ryšys. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Pagrindiniai slenkamojo judėjimo dėsniai Niutono dėsniai . I ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 05 19
Neorganinės chemijos egzaminui klausimai ir atsakymai
Atomo , molekulės , cheminio elemento sąvokos. Vieninių ir sudėtinių medžiagų apibūdinimas.Charakteristikos. masės , molis. Masės tvermės , energijos tvermės , junginio sudėties pastovumo , kartotinių santykių dėsniai. Dujų ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 11 15
Fizikos špera.
Ka vad. Atskaitos sistema ? Nuodugniai isnagrinekite dekarto koordinaciu sistema. Ka vad poslinkio vektoriumi? Ka vad. Greiciu, pagreiciu ? Kaip nustatomos ju kryptis ? Ka charakterezuoja tangentinis, normalinis pagreiciai ? Kam lygus ju moduliai ? ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 17
Fizikos pirmo kurso egzamino klausimai ir atsakymai
Materialaus taško slenkamasis judėjimas. Greičio kryptis trajektorijos atžvilgiu. Materialaus taško kreivaeigis judėjimas. Kam lygūs jų moduliai? Kaip nusakomos jų kryptys? Materialaus taško sukamasis judėjimas kampinis greitis ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2020 01 14
Fizikos pagrindai konspektas (2)
FIZIKA Sąveikų gamtoje tipai , pagrindiniai jų reiškimosi būdai. Momentiniai ir vidutiniai greitis bei pagreitis apibrėžimai , brėžinys , formulės , matavimo vienetai. Tangentinis , normalinis ir pilnutinis pagreitis brėžinys , ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2018 01 16
Fizikos 1-o kolio konspektai
Slenkamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Ką vadiname atskaitos sistema? Kokias žinote koordinačių sistemas? Nuodugniai išnagrinėkite dekarto koordinačių sistemą.Ką vadiname materialiuoju tašku?Ką vadiname poslinkio vektoriumi? Ar ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2013 05 07
Kulono dėsnis
Neigiami elektronai. Teigiamą atomo branduolį. Protonų ir neutronų? Kokį atomą vadiname neutraliu? Kada atomas įgyja teigiamą krūvį? Kada atomas įgyja neigiamą krūvį? Kaip kinta kūno masė, jam įsielektrinus? Kokius žinoke kūnų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2013 01 03
Elektros srovė metaluose
Elektros srovė. Elektronų dreifu. Nuolatine srove. Srovės stiprumas. Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininkų varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis. Energijos tvermės ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 07 27
Šiluminiai varikliai skaidrės
Šiluminiai varikliai. Žmogus galėjo pasikliauti tik savo raumenų energija. Šiluminiu varikliu vadinama. Populiariausi šiluminiai varikliai. Vidaus degimo varikliai. Pirmieji vidaus degimo variklių išradėjai. Vidaus degimo variklis. Vidaus ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 12 29
Kinetika
Kinetika. Darbas, energija, statika. Tiria jėgų veikiamų kūnų pusiausvyrą (statika) ir judėjimą (dinamikąMechaninis darbas. Jei kūną veikia jėga ir šios jėgos veikiamas kūnas daro tam tikrą poslinkį. Mechaninis darbas yra. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 01 05
Fizikos įvadas konspektas
Fizikos įvadas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Slenkamojo judėjimo kinematika. Greitis, jo projekcijos ir komponentės. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Kietojo kūno slenkamasis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 07 31
Mechanikos konspektas
Slenkamojo judėjimo pagrindinės kinematinės ir dinaminės charakteristikos ir dėsningumai. Materialiojo taško padėties nustatymas erdvėje. Materialiojo taško greitis. Materialiojo taško pagreitis. Kintamojo judėjimo pagreitis skaitine ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 01 24
Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose projektas
Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose. Šiluminis variklis. Šiluminis variklis – energijos rūšies keitimo įtaisas. Energijos tvermės dėsnis. Uždaroje sistemoje vykstant bet kokiems reiškiniams, energijos kiekis nekinta. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 11 10
Fizikos konspektas: Mechanika
Poslinkis , greitis , pagreitis , diferencialiniai jų tarpusavio sąryšiai. Posūkio kampas , kampinis greitis , kampinis pagreitis , diferencialiniai jų tarpusavio sąryšiai. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Pagrindiniai slenkamojo ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2019 03 19
Fizikos špera 2
Materialaus taško judėjimo greitis. Pilnutinis pagreitis. Masiu centras ir jo judejimo desnis. Centriniu jegu laukas. Potencine energija. Spec. Realiatyvumo teorijos postulatai. Judesio kiekio momentas nejudancio tasko atzvilgiu. Matereliojo kuno ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 22
Chemijos egzamino klausimai ir atsakymai - konspektas
Dujų molio tūris. Avogadro skaičius. Santykinė atominė masė. Santykinė molekulinė masė. Medžiagų masės tvermės dėsnis Energijos tvermės dėsnis. Avogadro dujų dėsnis. Perioduose iš kairės į dešinę. Grupėse iš viršaus į ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 04 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo