Individualios įmonės apskaita

300 dokumentų
Individualios įmonės apskaita pavyzdys
Individualių įmonių apskaitos dalyko. Individuali įmonė iį. Galima išskirti šiuos individualios įmonės aspektus. Privalumai vykdant individualios įmonės veiklą. Trūkumai vykdant individualios įmonės veiklą. Iš viso. Prekių ...
Apskaitos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2018 03 27
Individualių įmonių įstatymas
Įvadas. Lietuvos respublikos individualių įmonių įstatymas. Straipsnis. Įstatymo paskirtis. Straipsnis. Individualios įmonės samprata. Straipsnis. Individualios įmonės steigimas. Straipsnis. Individualios įmonės nuostatai. Straipsnis. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 16
Individualios įmonės steigimas
Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės steigimo algoritmas. Individualios įmonės steigimas internetu. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 38 puslapiai
2016 07 24
X įmonės teisines bazės analizė
Įvadas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Steigimo seka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2010 11 16
Individualios įmonės ir individuali veikla
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apžvelgti individualios įmonės apskaitos reikalavimus. Kas yra individuali įmonė? Paprasčiausia verslo organizavimo forma. Pagal įstatymą – tai neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Steigimas. Individualios įmonės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 02 16
Mokesčių įtaka individualios įmonės „Sinkeris“ veiklai
Įvadas. Individuali įmonė ir mokesčiai. Individualios veiklos samprata. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės įregistravimas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita. Individualios įmonės mokamų mokesčių tarifai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2019 12 22
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Inviduali įmonė ir jos steigimo tvarka
Individualios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Pagrindiniai individualios įmonės steigimo ir veiklos principai. Individualios įmonės steigėjas. Individualios įmonės savininko  atsakomybė. Individualios įmonės valdymo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 09 19
Individualios įmonės steigimas ir valdymas
Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės steigimas. Registravimo tvarka. Įsikūrimo vieta. Sąskaitos atidarymas banke. Įmonės reorganizavimas. Įmonės likvidavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2011 01 25
Individualios įmonės steigimas ir valdymas referatas
Įvadas. Individualios įmonės steigimo procesai. Individualios įmonės registravimas. Nuostatai. Individualios įmonės privalumai. Trūkumai. Valdymas. Individualios įmonės likvidavimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 05 01
Individualios įmonės steigimo tvarka individualios įmonės savininkas individualios įmonės valdymas
Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 12 03
Įmonės steigimas ir balanso skaičiavimas
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Individualios įmonės steigimas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys. Individualios įmonės savininkas. Teisės. Valdymas. Nuosavos įmonės kūrimas. Praktinė užduotis. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 06 05
Individualios įmonės steigimas, mokesčiai
Individuali įmonė. Pagrindiniai individualios įmonės bruožai. Individualios įmonės požymiai. Individualių įmonių privalumai. Individualių įmonių trūkumai. Individualios įmonės steigimas. Individuali veikla, tai. Įmonių tipai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 12
Individualios įmonės steigimo tvarka ir mokesčiai
Įvadas. Individuali įmonė. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės steigimas. Registravimo ir steigimo dokumentų rengimas. Steigimo dokumentų tvirtinimas notarine tvarka. Įmonės registravimas Juridinių asmenų ...
Verslo referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 10 07
Individualios veiklos pažymėjimas
Individualios veiklos pažymėjimas. Individualios veiklos sąvoka. Individualios veiklos registravimas. Individualios veiklos rūšys. Individualios veiklos pajamos. Individualios veiklos deklaravimas. Individualios veiklos mokesčiai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 03
Individuali įmonė referatas
Įvadas. Individuali įmonė. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės valdymas. Buhalterinė ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės pertvarkymas ir likvidavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualios ...
Teisės referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 01 05
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „Automas“ įmonėje
Užduotis. Įvadas. Darbo tikslas. Užduotys. Metodai. Sąvokos. Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse. Apskaitos procesas iį įmonėje ir jo organizavimas. Individualios įmonės mokestinė atskaitomybė, apskaitos politika. IĮ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 23
Strateginis verslo planas Auto signalizacijos
Strateginis verslo planas. Individualios įmonės „ Auto signas “ veiklos aprašymas. Individualios įmonės „ Auto signas “ vizija. Individualios įmonės „ Auto signas “ misija. Individualios įmonės ,, Auto signas “ vertybės. Pest ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 03 26
Individualios įmonės steigimo tvarka
Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Išbandymo termino priimant į darbą skyrimo tvarka ir jo pasibaigimo teisiniai padariniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 03 31
Individuali įmonė kaip teisinė forma
Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individuali įmonė užsienio šalyse. Individuali įmonė Lietuvoje ir užsienyje - palyginimas. Individuali įmonė ir bendroji jungtinė nuosavybė. Turtas, priskiriamas bendrai jungtinei sutuoktinių ...
Teisės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 08 11
Individualios įmonės steigimo tvarka, savininkas, valdymo sistema
Įvadas. Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 05
Individualios įmonės steigimas ir valdymas skaidrės
Individualios įmonės „liepa“ steigimas ir valdymas. Darbo tikslas – išanalizuoti individualios įmonės „liepa“ steigimą ir valdymą. Individualios įmonės „liepa” atsiradimas ir charakteristika. Įmonės “ liepa” ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 06
Pinigų ir paskolų apskaita įmonėje
Įvadas. N įmonės apibūdinimas. DSV įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita N įmonėje. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita kasoje ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 10 21
Individualios įmonės steigimas valdymas reorganizavimas
Įvadas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės reorganizavimas. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 07 01
Individualios įmonės buhalterinės apskaitos analizė
Bendra įmonės charakteristika. Įmonės tarnybos valdymas. Įmones valdymo schema. Apskaitos dokumentai, registrai, vedimo tvarka bei metodai įmonėje. Apskaitos dokumentų ir apskaitos reigistrų saugojimas. Griežtos apskaitos blankai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 25
Bendrovės finansinė atskaitomybė - praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 04 23
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Įmonės apskaitos organizavimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Nuosavas kapitalas ir jo apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Įmonės bendra charakteristika. ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 04 08
Individualių įmonių išregistravimas
Darbo tikslas – sužinoti apie individualių įmonių išregistravimą, išnagrinėti išregistravimo tvarką bei priežastys; kaip ir kodėl įmonė gali pakeisti teisinį statusą. Teorinis uždavinis. Praktinis uždavinis. Individualios ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 07 29
Individuali veikla skaidrės
Individualios veiklos pažymėjimas. Individualios veiklos sąvoka. Individualios veiklos registravimas. Indivudualios veiklos rūšys. Individualios veiklos pajamos. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Individualios veiklos pajamų deklaravimas. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 10 13
Individuali įmonė Viešoji įstaiga Veikla su verslo liudijimu Veikla su individualios veiklos pažyma Jaunimo verslumo skatinimas Verslininko charakterio savybes, bruožai
Individuali įmonė (iį). Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės (IĮ) steigimas. Individualios įmonės savininkas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys. Sprendimai. Teisės. Kapitalas, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 04 26
Įmonės praktikos ataskaita UAB „Likona“
Įvadas. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 10 29
Kasininko praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Veiklos pobūdis. Juridinė forma. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Organizacinė valdymo struktūra. Darbų saugos, civilinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymas įmonėje. Prekybos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 06 01
Individualios įmonės steigimo tvarka, savininkas ir valdymas
Turinys. Turinys. Įvadas. Individualios įmonės steigimo tvarka, savininkas ir valdymas. Individualios įmonės steigimo tvarka. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Išvados. Situacijos analizė. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 01 19
Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas
Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas. Verslo liudijimas. Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas. Veiklos apribojimai. Individualios veiklos pažyma Visa komercinė/gamybinė veikla. Paslaugų bei gamybos. Veiklos ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 10 24
Apskaitos praktinis darbas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos politika Uab „Paslauga“. Uab „Paslauga“ piniginio turto apskaita. Įmonės piniginio turto apskaita kasoje. Įmonės negrynųjų pinigų apskaita. Darbo apmokėjimo apskaita. Pajamų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 68 puslapiai
2014 04 25
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo