Individualiosios apsaugos priemonės (4)

300 dokumentų
Širdžialapė kaldezija: augalo sistematika, statusas, paplitimas
Širdžialapė kaldezija. Augalo sistematika. Apsaugos statusas ir paplitimas. Apsaugos statusas - Į Lietuvos saugomų augalų sąrašus rūšis įrašyta nuo 1962 m. Biologiniai bruožai. Drėgnų pakrančių arba sėklumų augalas. Nykimo ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 09 10
Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai ir naudojamos apsaugos priemonės
Klaipėda 2016 ĮVADAS. Jei gavote įtartiną neatplėštą laišką ar paketą. Kilus įtarimui , kad į aplinką pateko biologinis agentas. Kaip atpažinti įtartiną laišką ar paketą. Pavojingos biologinės medžiagos. Jeigu netikėtai ...
Saugos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 13
Aplinkos apsaugos reglamentvimas ir organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos apsaugos samprata. Aplinkos apsaugos samprata ir taršos šaltiniai. Aplinkos apsaugos principai. Aplinkos apsaugos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 11 25
Augalininkystės pagrindai: pagrindiniai ūkininkavimo tikslai
Įvadas. Bulvių auginimas. Žemės paruošimas. Gylis ir pagrindinis tręšimas. Priežiūros darbai, papildomas tręšimas, apsaugos priemonės. Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Žirnių auginimas. Žemės paruošimas. Sodinimo laikas, ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 03
Lietuvos socialinės apsaugos funkcijos finansavimo problemos
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Lietuvos socialinės apsaugos istorija. Lietuvos socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos išmokų klasifikavimas. Socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos organizavimas. Lietuvis ...
Finansų referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 04 26
Įsidūrimai aštriais instrumentais
Darbuotojų apsauga nuo su(si)žeidimų aštriais instrumentais. Darbuotojus galima apsaugoti pradėjus taikyti šias. Prevencijos ir apsaugos priemones. Kitos vietos, kuriose darbuotojams gali kilti pavojus. Darbuotojams kylančios rizikos. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 11 28
Vaiko teisių igivendinimo institucijų sistema Lietuvoje
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Teisės aktai reglamentuojantys vaikų teises ir jų apsaugą. Lr įstatymai reglamentuojantys vaikų teisių įgyvendinimą lietuvoje. Darbo metodai ir priemonės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 01 21
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas. Lietuvos respublikos vyriausybė n u t a r i m a. Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 02 05
Sveikatos apsaugos ministerija skaidrės
Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos misija- gyventojų sveikatos išsaugojimas. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – įkurta 1990 m. Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos prioritetai. Lietuvos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 09
Bakterijų morfologija, klasifikacija Maistinės intoksikacijos: botulizmas, apsinuodijimas stafilokokais, sukelėjų savybės, šaltiniai, ligų požymiai ir profilaktika
Įvadas. Bakterijų morfologija, klasifikacija. Botulizmas. Ligos simptomai ir apsaugos priemonės. Apsinuodijimas stafilokokais. Ligos simptomai ir apsaugos priemonės. Išvados.
Medicinos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 02 24
Gripas pristatymas
Gripas. Gripo virusas. Paplitimas. Gripas. Gripo ligos požymiai. Gripo komplikacijos. Gydymas. Gripo profilaktika. Kaip apsisaugoti nuo gripo? Asmeninės apsaugos priemonės siekiant apsisaugoti pačiam. Asmeninės apsaugos priemonės siekiant ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 25
Automobilių apsaugos sistemos skaidrės
Automobilių apsaugos sistemos. Apsaugos sistemos skirstomos į aktyvias ir pasyvias sistemas. Signalizacija. Populiariausia apsaugos priemonė – automobilių signalizacijos. Imobilizatorius. Imobilizatorius – dar viena prie efektyviausių ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 27
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas
Elektros linijų apsaugos zonos. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2016 04 28
Apsaugos darbuotojo SIS instrukcija
Apsaugos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Apsaugos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Instrukciją parengė.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 09 19
Socialinės apsaugos principai
Socialinės apsaugos principai. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės saugos struktūra. Socialinės saugos formos. Socialinė rizika ir socialinė sauga. Socialinės rizikos. Socialinės apsaugos terminai. Socialinės apsaugos išmokų ...
Politologijos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 06 22
Patentai. Patentų registravimo ir apsaugos sistemos ir jų tarpusavio santykis
Įžanga. Nacionalinė patentinės apsaugos sistema. Europos patentinės apsaugos sistema. Tarptautinė patentinės apsaugos sistema. Išvados. Savo darbe smulkiau aptarsime kiekvieną iš šių aukščiau minėtų patentinės apsaugos sistemų, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2012 03 01
Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas
Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas. Klaipėda. Apsaugos priemonės - tai visuma asmeninių. Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė. Apsauginiais drabužiais (chalatais. Med. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 05 08
WLAN saugumo tyrimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Analitinė dalis. Bevieliai tinklai ir jų saugumo problemos. Bevielių tinklų naudojamų apsaugos metodų tyrimas. Saugumo reikalavimai. Bevieliai tinklai ir jų standartai. Bevielių tinklų ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2012 02 13
Aplinkos apsaugos sistemos politika
Įvadas. Aplinkos apsaugos politikos teoriniai aspektai. Aplinkos apsaugos politikos samprata. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą reguliuojančių įstatymų ir teisinių aktų apžvalga. Aplinkos apsaugos principai ir sistema. Aplinkos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 04 08
Sauso ledo reakcija su vandeniu
Laboratorinio darbo aprašymas Darbo priemonės ir medžiagos. Sausas ledas. Tikslas. Apsaugos priemonės. Rezultatai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2020 05 13
Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės, Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui
Turinys. Įvadas. Bendrosios nuostatos. Panaudojant apsaugos nuo elektros priemones. ) pažeminant įtampą. ) panaudojant skiriamuosius transformatorius. ) panaudojant papildomą dvigubą arba sustiprintą izoliaciją. ) įžeminant arba ...
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2020 01 12
Medienos pramonė praktikos ataskaita
Įvadas. Profesinės veiklos praktikos užduotis. Lentelių pavadinimai. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės gaminama produkcija. Įmonėje vykstančių technologinių procesų analizė. Įmonės poveikis aplinkai. Sąlygojamas poveikis aplinkos ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2013 12 08
Civilines saugos praktiniai darbai studentams. Darbo ir civilinės saugos praktiniai darbai. Gamybiniai nuodai ir apsaugos priemonės nuo jų. Šiluminės aplinkos tyrimas. Profilaktinės priešgaisrinės apsaugos priemonės. Individualių ir ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 20 puslapių
2012 09 26
Triukšmo rūšys ir sauga
Darbo sauga. Akustinis triukšmas (triukšmas ). Triukšmas gali būti vertinamas pagal. Triukšmas gali būti. Pagal kilmę (virpesių sužadinimo priežastį) triukšmai būna. Triukšmo poveikis žmogui. Triukšmą normuoja techninės ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 12 03
Tarptautinis apsaugos reguliavimas
Įvadas. Tarptautinės apsaugos reguliavimas. Asmens duomenų apsaugos mechanizmas. Privatumo grėsmė. Tarptautines apsaugos reguliavimo principų laikymasis. Išvada. Šaltiniai.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 01 22
Žmonių ir civilinės saugos namų darbai
Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar. Susidariusį įvykį organizavimas ir gyventojų evakuavimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, jos poveikis žmogui ir aplinkai. Apsaugos priemonės. Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2014 11 12
Statybos darbų technologijos projektas
Aiškinamasis raštas. Statybos atliekų tvarkymas. Atliekos. Atliekų tvarkymas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Mūro paviršių valymas ir konservavimas. Druskingų sienų valymas. Plytų ir akmens mūro konservavimas ir restauravimas. Mūro ...
Statybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2014 04 23
Neigiamo poveikio aplinkai ribojimas
Neigiamo poveikio aplinkai ribojimo priemonės: aplinkos apsaugos normatyvai, standartai, gamtos išteklių naudojimo limitai. Įvadas. Aplinkos apsaugos normatyvai. Aplinkos apsaugos standartai. Gamtos išteklių naudojimo limitai. Aplinkos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 02
Informacijos ir duomenų apsauga lietuvoje
Įžanga. Kas yra informacija. Kas yra duomenys. Informacijos apsauga. Kam reikalinga informacijos apsauga? Informacijos apsaugos priemonės. Kompiuteriniai virusai. Kas yra kompiuterinis virusas. Kompiuterinių virusų tipai. Duomenų apsauga ...
Informatikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 09 07
Administraciniai teisės pažeidimai - nusižengimai gyventojų sveikatos apsaugos srityje
Esminiai teisinio reguliavimo aspektai , bendri galiojančiam ATPK ir ANK. Keletas ANK naujovių. ANK įtvirtintos naujos administracinio poveikio priemonės. Pateikiama keletą straipsniu kaip jie pasikeis gyventojų sveikatos apsaugos srityje. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 02 05
Sveikatos apsauga Lietuvoje
Sveikatos apsauga Lietuvoje. Turinys. Įvadas. Lietuvos sveikatos apsaugos istorija. Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoje. Sveikatos apsaugos įgyvendintojai Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerijos veikla. Sveikatos apsaugos ...
Medicinos referatai, Referatas, 30 puslapių
2010 03 03
Sunkiųjų automobilių apsaugos sistemos
Įvadas. Automobilių apsaugos problema ir priemonės. Automobilių eismo saugumo apibrėžimai. Euro NCAP priekinio smūgio bandymas. Vartotojų autentifikavimo būdai. Sunkiųjų automobilių pramonėje taikoma kompiuterinė įranga. Išvados. ...
Transporto referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 12 16
Rusijos ir Lietuvos vaiko teisių apsaugos teisinė analizė lyginamuoju aspektu
Rusijos federacijos vaiko teisių apsaugos teisinė analizė lyginamuoju aspektu (su lietuva). Anotacija. Anotation (anglų k. ). Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Tarptautinė vaikų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 27
Nuodingosios medžiagos. Darbo tikslas. Nuodingų medžiagų skirstymas. Nuodingos medžiagos gali būti. Nuodingosios medžiagos – cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme apibrėžtos . Labai toksiškos medžiagos ir preparatai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 11 15
Įtaisų, naudojančių atskiriančiuosius apsaugos transformatorius, pavojingumas
Apsaugos su atskiriančiaisiais apsaugos transformatoriais tyrimas Darbo tikslas. Apkrova sujungta su neapsaugota srovei laidžia dalimi 2 užduotis. Dvi apkrovos sujungtos su atskiriančiuoju apsaugos transformatoriumi. Apkrova su dvigubu ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2020 04 21
Apsaugos priemonių nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais aplink Švenčionių miestą
Įvadas. Lietuvos keliose taikomos apsaugos priemones nuo susidūrimų su laukiniais gyvūnais ir jų apžvalga. Gyvūnų migracijos įtaka eismo saugumui. Taikomos apsaugines priemones nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais. Apklausos ir ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2019 12 11
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo