Individualus socialines globos planas

300 dokumentų
ISGP individualaus socialinės globos plano sudarymas
8,8( 6 atsiliepimai )
Isgp (individualaus socialinės globos plano) sudarymas. Vaiko aplinkos saugumas. Rūpinimasis vaiko sveikata ir higiena. Mokyklos lankymas. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko ugdymosi aplinka. Vaiko emocinis ugdymas. Vaiko elgesys. Vaiko santykiai su ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 30
Individualus mastymo skirtumai
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Tyrimo tikslas : atskleisti ir palyginti skirtingo amžiaus moterų mąstymo savybes – rigidiškumą ar labilumą.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2012 04 17
Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Namų darbas. Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „ atžalynas “. Socialinio darbo padalinys. Individualus darbas su globojamais vaikais. Socialinio darbuotojo veiklos planas eil. nr. Literatūros sąrašas.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2015 10 01
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose. Įvadas. Bendruomeniškumo teoriniai pagrindai. Bendruomenės raida ir plėtra. Bendruomeniškumas ir jo požymiai. Bendruomeniškumo požymių raiškos ypatumai socialinės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 02 07
Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika: Vilniaus vaikų socialines globos namuose „Gilė“
Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika vilniaus vaikų socialines globos namuose „Gilė“. Vilniaus vaikų socialines globos namų „Gilė“ veiklos analizė Vadovavimas organizacijai. Vilniaus vaikų socialines globos namų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 02 24
Socialinio darbuotojo veikla socialinės globos namuose
Įvadas. Socialinės globos namų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla n socialinės globos namuose praktiniu aspektu. Išvados.
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2015 12 28
Vaiko socializacija
Įvadas. Šeimos įtaka socializacijai. Šeimos santykiai ir aplinka. Šeimos statusas. Socializacija vaikų namuose. Socialinė adaptacija kaip psichosocialinė problema globos įstaigose. Socialiniai, teisiniai, doroviniai, psichologiniai, ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 23
Etiškumas su senyvo amžiaus asmenimis
Asmens socialinė situacija. Individualus socialinių paslaugų sąrašas. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Nvo teikiamos socialinės paslaugos šiauliuose. Socialinės paramos planas. Etinių principų ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 11 16
Globos ir rūpybos skirtumai Teisės pagrindai
Įvadas. Socialine globos ir rūpybos samprata. Teisinė globos ir rūpybos samprata. Vaikų globos ir rūpybos steigimo samprata. Suaugusių asmenų globos ir rūpybos steigimo samprata. Socialinės globos ir rūpybos teisinis reglamentavimas. ...
Teisės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 03 22
Socialinių paslaugų įmonės liolių socialinės globos namų strategija
Socialinių paslaugų įmonės liolių socialinės globos namų strategija. BĮ Liolių socialinės globos namai yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės strategija. Įstaigos misija - užtikrinti socialinės globos namų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 04 27
Globos namų globotinių elgesio problemos
Globos namų globotinių elgesio problemiškumo teorinės prielaidos. Globos namai – ne tik socialinė institucija, bet ir svarbi švietimo sistemos dalis. Globos namų globotinių charakteristika. Delinkventiškos asmenybės formavimosi ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 05
Socialinės globos institucijos neįgaliesiems
Socialinės globos institucijos neįgaliesiems. Darbą tikrino lektorė A. Šumskienė. Klaipėda. Socialinės globos įstaigos Dienos centrai neįgaliesiems Profesinės reabilitacijos centrai Savarankiško gyvenimo namai. Oficiali statistika ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 12 10
Vaikų globa
Skaidres apie vaikų globą ir rupybą, edukologijos paskaitoms. Globa. Rupyba. Vaiko globos tikslas. Vaiko globa. Likusį be tėvų globos vaiką apibūdina. Vaiko globos rūšys. Laikinoji globa. Nuolatinė globa. Vaiko globos formos. Globa ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2013 01 02
Pažintinė praktika socialinėje globos institucijoje
Pažintinė praktika. Prezentacija. Pažintinės praktikos tikslai. Apibūdinti socialinės globos institucijos veiklos ypatumus. Plungės Parapijos Senelių Globos Namai. Viešoji įstaiga „Plungės parapijos senelių globos namai“ įkurti ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 07
Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos
„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pagrindinės sąvokos. Stacionari globos įstaiga – juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys. Teritoriniai reikalavimai. Patalpų ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 16
Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo galimybės socialinės globos namuose
Įvadas. Senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinės problemos. Gyvenimo kokybės gerinimo galimybės socialinės globos namuose. Išvados. Literatūra.
Sveikatos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 04 26
Socialinės globos namai pažintinė praktika
Lentelių sąrašas. Įvadas. Valstybinės biudžetinės įstaigos ,,ventos soclianinės globos namai” veiklos organizavimas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos valdymo struktūra. Darbuotojai bei įstaigos personalas. Įmonės veikla. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 10 17
Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas
Įvadas. Jonavos rajono vaikų globos namų pristatymas. Jonavos rajono vaikų globos namų išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Analizė pagal Porterio penkių jėgų modelį. Jonavos rajono vaikų globos namų suinteresuotų grupių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 02
Socialinių ir edukacinių paslaugų tinklo analizė Šiaulių miesto savivaldybė
Socialinių paslaugų samprata. Dabartinės būklės analizė. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės institucijos. Socialinių paslaugų centras. Dienos socialinės globos centras „Goda“. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 01 13
Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika
Institucijų charakteristika. Telšių Naujamiesčio mokykla. Telšių rajono vaikų su negalia centras „Vilties“ mokykla. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“. Telšių socialinių paslaugų centras. Dienos centras. Nakvynės namai ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2017 10 09
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 05
Socialinis darbas su vaikais
Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimo ypatumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų. Įvadas. Individualus ir grupinis darbo metodai socialiniame darbe. Socialinio darbo profesijos specifika. Socialinio darbo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 90 puslapių
2012 02 13
Vaikų globos namai
Vaikų globos namai. Kas yra vaikų globos namai? Steigėjas – rajono savivaldybės taryba. Statistika 2013 m. Pabaigoje. Tikslas. Uždaviniai. Vaikų globos namai turi teisę. Vaikų globos namų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Globos namų ugdytinių integracija
Vaikų , užaugusių globos namuose , integracija. Asmens ugdymo problemos globos institucijoje. Vaikų , netekusių tėvų globos padėtis visuomenėje. Vaikų globos namuose augančių jaunuolių socializacijos ypatumai karjeros perspektyvų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 11 24
Sociologijos Individualus planas
Kristina Klovaitė. Individualus planas. Menkas šeimos ryšys. Dalyviai Norai ir jausmai Aptarti poreikiai. Dalyviai Iki kito susitikimo.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 27
Globa ir rūpyba (2)
Globa ir rūpyba. Vaiko globos ir rūpybos rūšys. Laikinoji globa. Vaiko globos rūpybos formos. Globa rūpyba šeimoje. Globa rūpyba šeimynoje. Globa rūpyba vaikų globos institucijoje. Globos nustatymo ir globėjo paskyrimo tvarka. Globos ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2017 11 24
Socialinės rizikos šeimos skaidrės
Socialinės rizikos šeimos. Kas yra socialinės rizikos šeima? Šeima, kurioje vyrauja krizė dėl to. Statistika. 2013 m. gruodžio 31 d. į Lietuvos Respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų. Apie du procentai Lietuvos vaikų yra ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 05 19
Vaikų netekusių tėvų globos socializacija kursinis darbas
8,5( 2 atsiliepimai )
Darbo objektas. Darbo metodai –. Vaikų , netekusių tėvų globos , socializacijos ypatumai . Socialinės našlaitystės problemos. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Parama tėvų globos netekusiems vaikams. Įvaikintų vaikų ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 02 10
Socialinės globos rupybos istorinė veikla Lietuvoje
Nepilnamečių globos ir rūpybos samprata. Globos ir rūpybos samprata kaip socialinis- istorinis reiškinys. Vaikų globos raida iki 1918 m. Globa, rūpyba ir labdara tarpukario Lietuvoje 1918- 1940 m. Vaikų globa 1940- 1945 m. Lietuvoje. Vaikų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 17
Dailės terapijos organizavimas globos namuose vaikams su proto bei fizine negalia
Meninis – socialinis projektas. „Dailės terapijos organizavimas Vilijampolės socialinės globos namuose vaikams su proto bei fizine negalia“. Informacija apie projektą. Projekto partneriai. Projekto rėmėjai. Projekto trukmė. Projekto ...
Sveikatos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2013 12 21
Refleksija apie apsilankymą vaikų globos namuose
Refleksija apie apsilankymą vaikų globos namuose. Refleksija nr. ,,Pastogė‘‘. Refleksija Nr. ,,Vilijampolės socialinės globos namai’’. Refleksija Nr. ,,Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras’’. Refleksija Nr. ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2019 03 27
Socialinės globos namų darbo užmokestis
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Darbo užmokečio apskaitos politika. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo laiko apskaita. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Mokėjimas už darbą. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 04 28
Individualus karjeros planas
Individualus karjeros planas. Kas yra karjera? Kas aš esu? Mano vertybės. Pomėgiai. Mano gerųjų savybių sąrašas. Profesijos pasirinkimas. Karjeros plano įgyvendinimas.
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 03 05
Individualus ugdymo planas vaikams turintiems intelekto sutrikimų
Individualus ugdymo planas. Problema. Stiprybės mokinys turi gerą atmintį ir labai gerai įsimena faktus. Mokytojas/ parama spec. Pedagogas, klasės mokytoja. Uždaviniai. Klasėje taikytinos veiklos. Tėvų (globėjų) vaidmuo.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 04 15
Gyvenimo iš pašalpų tradicijos mąstai Lietuvoje
Įvadas. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje. Socialinės paramos mastai Lietuvoje. Socialinės pašalpos. Invalidumo pašalpa. Vienkartinė pašalpa gimus vaikui. Šeimos pašalpa. Vaiko globos. Rūpybos išmoka. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 06 05
Socialinio darbo praktikos ataskaita
Įvadas. Bendrų aplankytų įstaigų charakteristika. Socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 07 31
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!