Individualus ugdymo planas socialiniame darbe

300 dokumentų
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 08
Savanorystės naudingumas socialiniame darbe: Caritas organizacijos perspektyva
Santrauka. Summary. Terminų paaiškinimai. Įvadas. Savanorystė socialiniame darbe. Teoriniai aspektai. Savanorystės samprata. Socialinio darbo samprata. Savanorystė socialiniame darbe sąsajos ir įtampos. Savanorystės naudingumas ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2019 04 10
Individualus ugdymo planas vaikams turintiems intelekto sutrikimų
Individualus ugdymo planas. Problema. Stiprybės mokinys turi gerą atmintį ir labai gerai įsimena faktus. Mokytojas/ parama spec. Pedagogas, klasės mokytoja. Uždaviniai. Klasėje taikytinos veiklos. Tėvų (globėjų) vaidmuo.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 04 15
Intervencija socialiniame darbe
9( 2 atsiliepimai )
Intervencija individualiame socialiniame darbe. Intervencijos samprata. Intervencijos prielaidos. Intervencijos rūšys. Socialinio darbuotojo veiksmai intervencijoje. Intervencijos aspektai. Kliento pozityvią veiklą skatinančių intervencijų ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 10 22
Biheivioristinis socialinio darbo metodas
Įvadas. Biheviorizmo istorija. Pagrindiniai biheviorizmo atstovai ir jų idėjos. Pavlov klasikinio sąlygojimo teorija. B. F. Skinner operantinio sąlygojimo teorija. Bandūra – socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinis modelis socialiniame ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 17
Specialioji pedagogika ir psichologija Individualus ugdymo planas
8,8( 4 atsiliepimai )
Individualaus ugdymo planas. Ugdytinio sutrikimai ir sugebėjimai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 09
Atvejo analizė socialiniame darbe
9,3( 3 atsiliepimai )
Ievos pagrindinės problemos. Socialinio darbo su klientu sudarymas Informacijos rinkimas. Klausimai atvejo analizei. Atvejo analizė socialiniame darbe.
Sociologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2018 04 09
Individualus mastymo skirtumai
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Tyrimo tikslas : atskleisti ir palyginti skirtingo amžiaus moterų mąstymo savybes – rigidiškumą ar labilumą.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2012 04 17
Sprendimų priėmimas socialiniame darbe esant vidiniam asmenybės konfliktui
Įvadas. Vidinių asmens konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Socialinių darbuotojų patiriamo streso darbe ypatumai. Patiriamo streso įveikimo strategijos socialiniame darbe. Profilaktika. Individuali tolerancija nuovargiui. Sprendimų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 07
Etinė problema socialinėje veikloje ir jos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi arba kaip neteisingi. ...
Etikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 10
Refleksijos ir supervizijos kultūra socialiniame darbe
Refleksijos ir supervizijos kultūra socialiniame darbe. Tuo tarpu supervizijoje. Naudotos literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 11 17
Savęs suvokimas Individualūs bendravimo skirtumai Tinkamo įvaizdžio formavimas
„Aš“ socialiniame pasaulyje. Savęs suvokimas. Individualūs bendravimo skirtumai. Tinkamo įvaizdžio formavimas. Agnė čaplikaitė, vm15ns 2017 m. „Aš“ socialiniame pasaulye. Kiekvienas žmogus susikuria savo „Aš“ vaizdą. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 20
Bendrosios psichologijos žinių pritaikymas socialiniame darbe
Bendrosios psichologijos žinių pritaikymas socialiniame darbe. Kaip pritaikyti? Teorija Emocijų valdymas.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2019 06 19
Stresas pareigūnų darbe
Stresas pareigūnų darbe. Stresas. Streso samprata. Fiziologiniai pakitimai ir savijauta streso metu. Streso sukeliamos ligos. Stresorių poveikis organizmui. Streso įveikimas. Streso priežastys, stresoriai. Darbo stresoriai. Tarpgrupiniai ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2010 03 03
Lyderystė – socialinėje pedagogikoje socialiniame darbe
Lyderystė – socialinėje pedagogikoje/socialiniame darbe. Naudota literatūra.
Lyderystės refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 05 14
Teisės pagrindų socialiniame darbe namų darbas atvejų analizės
Teisės pagrindų socialiniame darbe namų darbas. 159 straipsnis. Privalomas tėvų valdžios vykdymas. . Tėvų valdžia negali būti naudojamasi priešingai vaiko interesams. Metės dukters auklėtoja. Jaunesniųjų vaikų auklėtojos. Metų ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 11 21
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe. Šio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Dailės terapija. Raidos dailės terapija. Socialinio darbuotojo veikla taikant dailės terapiją. Psichika – apibūdinama kaip individo įgimtų ir įgytų ...
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 17
Socialinio darbo praktika
9( 8 atsiliepimai )
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 09 04
Vertybiniai principai socialiniame darbe
Mano pirmasis pasirinktas vertybinis principas yra pagalba kiekvienam žmogui. Laisvojoje enciklopedijoje vikipedia pagarba aiškinama kaip skaitymasis su kito asmens jausmais, poreikiais, mintimis, idėjomis, norais ir prioritetais. Pagarba taip ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 12 01
Kūno kultūros mokytojo pedagoginės praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Individualus praktikos programos vykdymo planas praktikos laikotarpiui. Mokyklos veiklos programa. Kūno kultūros metodinės – kūrybinės grupės veiklos programa. Mokinių diskusijos skatinant fizinį aktyvumą. Vestų kūno kultūros pamokų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 44 puslapiai
2014 12 02
Egzistencinė teorija ir kilmė ir jos taikymas socialiniame darbe
Egzistencinė teorija ir kilmė. Egzistencijos prasmė kančioje. Egzistencializmo taikymas socialiniame darbe. Egzistencinė teorija ir kilmė. Egzistencijos prasmė. Egzistencijos prasmė kančioje. Egzistencializmo taikymas socialiniame darbe. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 12 27
Krizių intervencijos taikymas socialiniame darbe
9,5( 2 atsiliepimai )
Studijų dalykas socialinio darbo teorijos ir metodai. Tikslas. Išanalizuoti krizių intervencijos teorijos taikymą socialiniame darbe. Uždaviniai. Aprašyti bendrąsias krizių charakteristikas ir esminius bruožus. Atskleisti krizių kilmes ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 04
ISGP individualaus socialinės globos plano sudarymas
9,1( 8 atsiliepimai )
Isgp (individualaus socialinės globos plano) sudarymas. Vaiko aplinkos saugumas. Rūpinimasis vaiko sveikata ir higiena. Mokyklos lankymas. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko ugdymosi aplinka. Vaiko emocinis ugdymas. Vaiko elgesys. Vaiko santykiai su ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 30
Supervizijos samprata socialiniame darbe
Supervizijos samprata socialiniame darbe. Darbo tikslas. Išanalizuoti supervizijos sampratą ir esmę. Kas yra supervizija? Socialinio darbo supervizija – tai profesinės rizikos mažinimo būdas. Supervizijos istorija. XIX a. pab. – XX a. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 17
Individualus ugdymo planas: vaikų mokymas su kalbos, suvokimo, emocijų sutrikimais
“ Individuali ugdymo programa ”. Individuali ugdymo programa Sudaryta Darijos , Darijos mamos ir auklėtojos 2016. lapkričio mėn. Darijai 6. Išvada VCP , cerebrinis paralyžius Situacija. Programos parengimo sąlygos. Stambiosios ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 04 15
Neformaliojo švietimo užsiėmimo planas 5 - 6 metų vaikams
Neformaliojo švietimo užsiėmimo planas. Neformaliojo ugdymo planas ikimokyklinio ugdymo 6 metų vaikams. Tikslas ir ugdymo si rezultatai. Ugdymo si metodai. Ugdymo si pasiekimų įvertinimo kriterijai ir metodai. Ugdytinio pasiekimai apraše. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 06 15
Vertybės socialiniame darbe
Vertybės, kurias išpažįsta socialiniai darbuotojai, tampa jų vidiniais kompasais, vadovauja jų elgesiui, yra jiems akivaizdžios, atsiskleidžia jų praktinėje veikloje. Visa tai ugdo socialinio darbuotojo asmenybę, atskleidžia jos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2014 05 19
Sociologijos Individualus planas
Kristina Klovaitė. Individualus planas. Menkas šeimos ryšys. Dalyviai Norai ir jausmai Aptarti poreikiai. Dalyviai Iki kito susitikimo.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 27
Biheivioristinė teorija socialiniame darbe
Biheivioristinė teorija socialiniame darbe.
Sociologijos esės, Esė, 8 puslapiai
2017 06 10
Meno terapija socialiniame darbe
Šis filmas padarė man didelį įspūdį, privertė susimąstyti ir iš naujo įvertinti gyvenimą. Kartais žmonės dejuoja dėl smulkmenų ir nemoka džiaugtis tuo, ką turi. Tai labai gražus filmas apie tikėjimą ir kovą, parodantis, jog ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2017 01 09
Mano vertybiniai principai socialiniame darbe
Mano pirmasis vertybinis principas yra pagarba žmogaus orumui. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (2000, p. 463) apibrėžia ne „orumą“, bet žodį „orus“, kuris reiškia „turintis vidinės pagarbos, jaučiantis savo ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 03 27
Meno terapija socialiniame darbe referatas
Meno terapija socialiniame darbe referatas.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 03 09
Neįgalaus asmens situacijos analizė
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Neįgalaus asmens socialinė – psichologinė adaptacija integruojantis visuomenėje. Konkrečios situacijos analizė. Asmeninė patirtis bendraujant su neįgaliu žmogumi. Socialinis darbas su neįgaliais ir ligoniais. Taikomi metodai ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 11 20
Mano vertybiniai principai socialiniame darbe rašinys
Mano vertybiniai principai socialiniame darbe rašinys.
Sociologijos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2016 02 05
Socialinis darbas su vaikais
Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimo ypatumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų. Įvadas. Individualus ir grupinis darbo metodai socialiniame darbe. Socialinio darbo profesijos specifika. Socialinio darbo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 90 puslapių
2012 02 13
Kūno kultūros pedagogas - praktika
Pasirengimas savarankiškai pedagoginei praktikai. Individualus veiklos planas. Mokyklos ugdymo plano refleksija. Kūno kultūros mokymo/si programų, planavimo technologijų, pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemų analizė. Stebėtų pamokų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 59 puslapiai
2018 05 06
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo