Informacines sistemos transporte

300 dokumentų
Informacinės sistemos transporte įmonėje UAB Remju
Įvadas. Uab ,,Remju“ veiklos pristatymas. Įmonės veikos sritis, vieta rinkoje. Įmonės apskaitos ir finansų skyriaus veikla. Įmonės informacinės sistemos transporte. Informacinių technologijų taikymas įmonėje. Išvados ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 03 30
Informacinės sistemos transporte konspektas
Kai kurie autoriai IS apibrėžia kaip praktinio darbo , informacijos ir žmonių derinį siekiant galutinio rezultato. Informacinės sistemos istorinė raida. Pirmasis sistemų raidos lygis. Antrasis lygis. Transporto informacijos apdorojimas. ...
Transporto konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2016 05 27
Informacinės sistemos keleivių vežime
Įvadas. Informacijos sąvoka ir jos procesai. Informacinės sistemos transporte. Informacinė sistemos taikomos keleivių pervežime. Viešojo transporto sistemos organizavimas. Lietuvos keleivių vežimo įmonių informacinės sistemos. GIS ...
Transporto referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 11 10
Informacinės sistemos
Turinys. Informacinės sistemos tikslai ir uždaviniai. Informacinių sistemų klasifikavimas. Reikalavimai informacinei sistemai. Is projektavimas ir kūrimas. Informacinės sistemos integravimas. Tradicinis būdas. Inovacinis būdas. Efektyvumo ...
Informatikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 31
Informacinės kompiuterinės sistemos
Įvadas. Informacinių sistemų samprata. Informacinių technologijų savybės ir funkcijos. Informaconės sistemos gyvavimo ciklas. Informacinės sistemos analizė. Išskirstytosios informacinės sistemos. Išvados. Naudota literatūra.
Informatikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 02 28
Krovinių vežimas laivais
Įvadas. Informacinės sistemos vandens transporte. Konteinerių gabenimo komunikacijų sistemos. Geografinės informacinės sistemos taikymas klaipėdos uoste. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 15
Naujų informacijos technologijų ir informacinių sistemų naudojimas kelių transporte
Įvadas. 3Naujausios informacinės technologijos transporte. Įvadas. Naujausios informacinės technologijos transporte. Išvados. Literatūra.
Technologijų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 01
Informacinės sistemos logistikoje, jų veikimas ir nauda
Įvadas. Informacinės sistemos transporte. Informacinių transporto sistemų samprata ir skirstymas. Geografinė informacinė sistema - GIS. Globalinė buvimo vietos nustatymo sistema – GPS. GALILEO palydovinė sistema. Pagrindinės Lietuvoje ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2019 03 17
Informacinės sistemos konspektas
IS yra organizacijų dalis. Informacinių sistemų klasifikacija. Informacinės sistemos versle. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos,. Įstaigų automatizavimo sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Ekspertinės ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 05 13
Naujų informacijos technologijų ir informacinių sistemų naudojimasis kelių transporte
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Naujausios informacinės technologijos transporte. Informacinės technologijos taikomos logistikoje. Slim4 programinė įranga. Esamos eismo sąlygos. Programinės įrangos taikomos transportavime pavyzdžiai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 03 23
Informacinės sistemos - kas tai
Informacinės sistemos – gan plati sąvoka, apimanti įvairias su informacijos apdorojimu, kaupimu bei analizavimu susijusias sritis. Informacinė sistema sudaroma kompiuterinės sistemos pagrindu ir ją sudaro 5 komponentai. Naudota literatūra.
Informatikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 08 31
Telekomunikacijos bendrovės „Balticum“ klientų informacinės sistemos projektas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Įmonės veiklos analizė. Informacinės sistemos panaudojimo atvejų modelis. Reikalavimų specifikavimo dokumentas. Projektinių sprendimų analizė. Projektiniai sprendimai. Informacinės sistemos duomenų bazės ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 06
Logistinės informacinės sistemos
Logistikos informacinės sistemos. Logistikos informacinė sistema – informaciniai srautai. Logistinių informacinių sistemų. Logistinės informacinės sistemos. Dispozicinės (dispečerinės) informacinės. Operatyvinės informacinės ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 10 17
Informacinės technologijos oro transporte
Informacinės technologijos oro transporte. Informacinių sistemų taikymas oro logistikoje. Pagal automatizacijos lygį. Automatinės informacinės sistemos paprastai naudojasi kitų informacinių sistemų apdorota informaciją arba jose saugomais ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 24
Informacinė logistika elektroninės duomenų apdorojimo sistemos
Įvadas. Naujausios informacinės technologijos transporte. Informacinės technologijos taikomos logistikoje. Esamos eismo sąlygos. Programinės įrangos taikomos transportavime pavyzdžiai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 15
Informacinės technologijos ir sveikata
Įvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas lietuvoje. Naudojimasis internetu. Neigiama kompiuterio įtaka sveikatai. Regėjimo sutrikimai. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų ...
Informatikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 05 08
Paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. Rėmimo samprata. Rėmimo komplekso elementai. Reklamos samprata ir jos sudedamosios dalys. Pardavimų skatinimas, jo priemonės ir funkcijos. Ryšiai su visuomene, jo tikslai ir uždaviniai. Asmeninis ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2014 01 15
Išmaniosios sistemos traukinių transporte
Išmaniosios technologijos geležinkelio transporte. Eismo valdymo centralizacijos sistemos. Iešmų ir signalų centralizacijos sistemos. Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė. Pervažų signalizacijos sistemos. Lokomotyvų valdymo ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 02 27
Informacinių sistemų moduliai
Modulinė informacinės sistemos koncepsija. Informacinių sistemų projektavimas. Naujos sistemos įdiegimo reikalavimai. Informacinės sistemos techninė įranga. Informacinės sistemos programinė įranga. Programinės įrangos saugojimas. IS ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 10 16
Informacinės sistemos tyrimas
Gamybinės praktikos programa. Įvadas. Uab „x įmonės“ pristatymas. Veiklos sritys:. Tikslai:. Misija. Strateginės kryptys:. „x įmonės“ valdymo struktūra. Personalo struktūra:. Sporto klubo „x įmonės“ lankytojų kiekybinė ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 10 09
Valdymo informacijos sistemos
Paskirtis ir tikslas. Valdymo informacinės sistemos posistemiai. Informacinės sistemos komponentai. Valdymo informacinės sistemos funkcijos. Literatūros sąrašas.
Informatikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2020 07 01
Mokyklos informacinė sistema
Įvadas. Informacinės sistemos tikslai. Informacinės sistemos duomenų bazė. Informacinės sistemos vartotojo galimybės. Vartotojo sąsaja. Duomenų srautai. Architektūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 20
Šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas oro transporto logistikoje
Įvadas. Oro transporto logistika. Oro transportas. Oro transporto terminalai. Oro transporto privalumai ir trūkumai. Informacinių sistemų taikymas oro logistikoje. Kompiuteris. Lėktuvų navigacija. Gps imtuvai. Dopleriniai radarai. Internetas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 01 30
Transporto įmonės informacinė sistema
Įvadas. Informacinės sistemos modeliavimas. Informacinio lygmens užduočių diagrama. Esybių ryšių modeliavimas. Reliacinių db lentelių normalizavimas. Duomenų srautų diagramos. Esybių gyvavimo ciklo diagramos. Sprendimų medžiai. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 07 24
Jūrų uostų informacinės sistemos
Įvadas. Bendros jūrų uostose naudojamos informacinės sistemos. AIS Laivų stebėjimo informacinė sistema. GPS pagrindinės sistemos. Informacinių sistemų tarptautiniai tinklai. Kitos sistemos. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste naudojamos ...
Informatikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 22
Remax Lietuva informacinės sistemos
Įvadas. Lietuvos re/max veiklos aprašymas. Re/max mokymai. Re/max struktūra. Informacinė sistemos. Informacinės sistemos ir informacinės technologijos. Uml ir merode. Re/max panaudos ir būsesos diagramos. Re/max panaudos diagramos. Re/max ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 01 13
Ekspedijavimo užsakymų valdymo sistemos projektavimas
Įvadas. Ekspedicijos įmonės veikla. Krovinių ekspedijavimo ypatumai. Pervežimo užsakymo sudarymas. Informacinės sistemos poreikio nustatymas. Esamos būklės ir rinkos analizė. Esamos sistemos būklės įvertinimas. Panašių sistemų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2014 03 28
Informacinė sistema analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Informacinės sistemos samprata. IS kūrimo gyvavimo ciklas. Duomenų bazė – IS sudėtinė dalis. Informacinės sistemos kokybė ir saugumas. Programa „vandens apskaita“. Programos aprašymas. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 04 26
Transakcijų apdorojimo apskaitos informacinėje sistemoje tyrimas
Įvadas. Informacinės sistemos samprata. Informacinės sistemos struktūra. Apskaitos informacinės sistemos samprata. Transakcijų apdorojimo sistemos. Transakcijų apdorojimas. Transakcijų ciklai. Kompiuterinės apskaitos sistemos. Įrašų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 03 12
Maršruto sudarymų programa Informacinės technologijos transporte Referatas
Maršruto sudarymas kroviniams gabenti transporto priemonėmis. Transporto priemonės techninės savybės. Informacinių technologijų (sistemų) taikymas transporte. Išvados. Literatūros ir informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 03 21
Administracijos informacinės sistemos ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Esamos informacinės sistemos ir kompiuterinės ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 puslapiai
2012 05 30
Biuro informacinė sistema įmonėje
Įvadas. Informacinių sistemų samprata ir analizė. Informacinių sistemų vystymosi raida. Informacinės sistemos samprata. Informacinės sistemos funkcijos. Informacinės sistemos taikymas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Xxx“. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 15
Informacinės technologijos transporte skaidrės
Informacinės technologijos transporte. Maršrutų planavimo intelektinės technologijos transporto įmonėse. Tarptautinės intelektinės technologijos, naudojamos ekspedijavimo įmonėse. Multimodalinio transporto sektoriuje naudojamų ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 27
Informacinės sistemos logistikoje Krovinių paieškos informacinės sistemos
Įvadas. Krovinių paieškos informacinės sistemos. Išvados. Nauduotas informacijos šaltinis.
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 03 29
Naujų informacijos technologijų ir informacinių sistemų naudojimas kelių transporte projektas
Naujų informacijos technologijų ir informacinių sistemų naudojimas kelių transporte. Šio darbo tikslas. Uždaviniai. Naujausios informacinės technologijos transporte. Vienas svarbiausių dalykų transportavime tai krovinio, transporto ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 02 04
ERP sistemos ir sąvokos
Informacinės sistemos ir verslo valdymo informacinės sistemos. ERP sistemos. Verslo valdymo sistemos susideda iš sekančių pagrindinių komponentų / modulių grupių. Domėdamiesi ERP sistemomis jūs susidursite su tokiais terminais. Ryšių ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 11 19
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo