Informacinių technologijų pamokos planai

300 dokumentų
Informacinių technologijų pamokos planas 5 klasei
Trumpa mokinių grupės charakteristika klasės pasirengimo lygis vidutiniškas. Mokymosi uždaviniai. Mokymo(si) metodai. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Ugdymo gairės. Individualizavimas ir diferencijavimas. Vertinimas. Integracija. Mokymo ...
Informatikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2018 01 16
Technologijų pamokos planas
Klasė: 6Tema: Stiklo dekoravimas.Tikslas: Estetiškai dekoruoti stiklinį indą.Potemė: Velykos.Uždaviniai:Mokomieji:•supažindinti su vitražiniais dažais, atlikimo technika. •lavinti ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 04 03
Informacinių technologijų paslaugos
Įvadas. Informacinių technologijų paslaugų vaidmuo paslaugų sferoje. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamos informacinių technologijų paslaugos. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamų informacinių technologijų paslaugų įvertinimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 03
 Informacinių technologijų pažangos panaudojimas, galimybių analizė
Įvadas. Raktiniai žodžiai. Informacinių tehnologijų teoriniai aspektai. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų naudojimo funkcijos. Informacinių technologijų naudojimo vertinimo veiksniai. Informacinių ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 09 24
Informacinių technologijų raida
Informacinių technologijų raida. Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti ir įsiminti. Jutimo organai (regos, klausos, lytėjimo ir kiti) informaciją iš aplinkos perduoda į smegenis , o šios ją apdoroja ir kontroliuoja ...
Informatikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 08 31
Informacinių technologijų samprata ir Informacinių technologijų evoliucija
Įvadas. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų raida. Įdomybės,datos išrastų mechanizmų. Kompiuterių tobulėjimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 07 26
Informacinių technologijų panaudojimas įvairiose srityse
Informacinių technologijų įvairovė. Prekybos informacinių technologijų paslaugomis apimtys. Ikt taikymas ugdymo procese.
Informatikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2018 04 17
Informacinių technologijų panaudojimas Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose. Gyventojų naudojamos informacinės technologijos. Informacinės technologijos Lietuvos ūgdymo įstaigose. Informacinių technologijų naudojimas mokymui. Informacinių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 02 14
Informacinės technologijos samprata ir raida
Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų raida. Kompiuterių tobulėjimo procesus galima būtų suskirstyti į kartas. Informacinių technologijų klasifikacija.
Informatikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 06 11
Geografijos ir informacinių technologijų integravimo patirtis
Geografijos ir informacinių technologijų integravimo patirtis VšĮ Vilniaus ,,Versmės‘‘ katalikiškoje gimnazijoje. Dokumentai. Integruotas mokymas apima. IT taikymo geografijos pamokose galimybės. 2012-2013 mokslo metai. Pamokos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 03
Informacinių technologijų panaudojimas - pliusai ir minusai
Kas yra ikt? Informacinių technologijų raida. Kompiuterių raida. Ikt panaudojimas. Taikomoji programinė įranga. Ikt minusai. Ikt pliusai. Literatūra.
Informatikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2012 12 12
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. koliažas. asimetrija. stilizavimas
9( 2 atsiliepimai )
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. Koliažas. Asimetrija. Stilizavimas. Dalykas. Pamokos tema: gėlių pasaulis. Koliažas. Simetrija. Stilizavimas. Mokymosi uždaviniai. Klasės pasirengimo lygis. Mokinių motyvacija. Patalpos sutvarkymas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 29
Informaciniu technologiju samprata raida ir klasifikacija
Įvadas. I. Informacinių technologijų samprata. I. Informacinių technologijų komponentai. Techninė įranga. Programinė įranga. Ryšiai. Naudojimo būdai. Ii. Informacinių technologijų raida. Ii. Pirmykštis žmogus. Ii. Informacijos ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 12 27
Literatūros pamokos planas konspektas
Maironis. 9 klasės pamoka. Studentės literatūros pamokos planas- konspektas. Pamokos struktūros dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos, nuomonė, išvados, refleksija. Įvadinis pokalbis. Temos ir uždavinių skelbimas. Eilėraščio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 02 06
Informacinių technologijų praktikos ataskaita
Titulinis. Įvadas. Uab „techsis“ veiklos kryptys. Uab „techsis“ darbo tvarkos taisyklės. Šviesoforai. Siemens šviesoforai. Šviesoforo montavimo ir valdymo techninis aprašymas. Šviesoforo montavimo darbai praktikos metu. Kaladėlės. ...
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2012 11 27
Mokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose
Mokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose. Integruotasis ugdymas paremtas nuostatomis. Priežastys integruotam ugdymui. Geografija, informacinės technologijos. Pamokos tema ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2018 10 26
Anglų kalbos pamokų planai
Lesson plan. Book: michael harris, david mower, anna sikorzynska. , opportunities pre-intermediate. Pearson education limited. The theme: “at the seaside”. The structure of the lesson. Part of the lesson. Teaching aids. Teacher. Students. ...
Anglų programos, Programa, 36 puslapiai
2013 02 09
Detalusis pamokos planas
Detalusis teminis planas. Vertinimas atliekamas pagal vilniaus sietuvos vidurinės mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Mėnuo savaitė. Tema. Val. Sk. Tikslai ir uždaviniai. Siektini rezultatai. Metodai. Mokymosi ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 13
Kūno kultūros pamokos planas konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
tobulinti šokinejima per virvutę. Mokyti improvizuoti. Skatinti patirti geras emocijas. Lavinti judesių koordinaciją, ritmo jutimą, artistiškumą, muzikalumą, lankstumą, šoklumą. Gerinti laikyseną.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 06 18
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 02 06
Šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo nauda ir trūkumai
Šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas. Informacinių technologijų taikymo privalumai. Informacinių technologijų taikymo trūkumai. Apibendrinimas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 02 27
Informacinių technologijų vystimosi istorija
Personalinių kompiuterių vystimosi istorija. Turinys. Abėcėlinė rodyklė. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Tuputis istorijos. Koks pats seniausias kompiuteris? Kompiuteris kaip skaičiavimo priemonė (prietaisas). Kompiuteris kaip programuojamas ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 11 20
Informacinių technologijų taikymas studijose, darbe ir privačiame gyvenime
Įvadas. Skaičiuoklė ms excel. Lentelės ir diagramos. Matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Sąrašai duomenų apdodojimas ir analizė. Statistinės funkcijos prognozavimas. Duomenų bazė. Informacinių technologijų panaudojimas darbe ir ...
Informatikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 07
Matematikos pamokos planas konspektas
9,8( 5 atsiliepimai )
Išsamus matematikos pamokos planas konspektas 1 klasei.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 10 09
Statistinis duomenų analizavimas
Greta stepanova jovita monkevičiūtė savarankiško darbo užduotis. Visų abiturientų laikiusių informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą , balų vidurkis. Mokykla Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino balų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 12 14
Informacinės technologijos ir sveikata
Įvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas lietuvoje. Naudojimasis internetu. Neigiama kompiuterio įtaka sveikatai. Regėjimo sutrikimai. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų ...
Informatikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 05 08
Informacinių technologijų įtaka šiuolaikinio jaunimo fiziniam aktyvumui
Informacinių technologijų įtaka šiuolaikinio jaunimo fiziniam aktyvumui. Tikslas. Uždaviniai. Problemos aktualumas. Fizinis aktyvumas. Kas tai? Fizinio aktyvumo stoka. Technologijų poveikis vaikams. Neigiamas kompiuterių ir telefonų ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2018 03 23
Ar knyga turi ateitį informacinių technologijų pasaulyje
Ar knyga turi ateitį informacinių technologijų pasaulyje?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 04 08
Pasiruošimas informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasiruošti informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui. Kas sudaro informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą. Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas testas. Tekstinių dokumentų maketavimas ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 04 17
Informacinės technologijos IT konspektas
Informacinių technologijų sąvokos. Informacijos kodavimas. Aparatinė įranga. Kompiuterių tipai. Informacijos kaupikliai. Kompiuterio našumas. Programinė įranga. Grafinių failų formatai. Informaciniai tinklai. Paieškos sistemos ir jų ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2012 12 03
Informacinių technologijų naudojimas spec. pedagogo darbe su specialiųjų poreikių vaikais
Informacinių komunikacinių technologijų panauda. SPEC. Pedagogo darbe su specialiųjų ugdymosi poreikių. Turinčiais vaikais panevėžio bendrojo lavinimo. Mokyklose. Įvadas. 1 skyrius. Informacinių komunikacinių technologijų panauda. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 04 23
UAB „Interlux travel“ informacinių technologijų pažangos panaudojimo galimybės
Įvadas. Informacinių technlogijų samprata ir svarba. Informacinių technologijų pažangos panaudojimo galimybių analizė. UAB „Interlux travel“ informacinių technologijų pažangos panaudojimo galimybių analizė. UAB „Interlux ...
Finansų projektai, Projektas, 34 puslapiai
2019 10 13
Informacinių technologijų etika
Informacinių technologijų etika. Kas yra etika? Etika – tai. Kompiuterinė etika. Kompiuterinė etika - tai informacinių technologijų socialinės įtakos visuomenei atspindys. Interneto etika. Interneto etiketas – tai visų interneto ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 12 22
Anglų kalbos pamokos planas - konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Mokytoja. Data. Tema. „ THE BUS STOP“ ( Autobuso stotelė). Tikslai. Komunikacinių įgūdžių ugdymas, mokinių žodyno turtinimas. Uždaviniai. Išmokti vietovių mieste pavadinimus;. Gebėti ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 11 12
Kūno kultūros pamokos planas
9,5( 6 atsiliepimai )
Pagrindiniai uždaviniai. Mokyti atlikti perdavimus trejetukuose. Tobulinti tinklinio kamuolio perdavimą iš viršaus ir apačios dviem rankom. Mokomasis tinklinio žaidimas. Tinklinis sėdint. Žaidžia dvi komandos, kurių žaidėjai atsisėda ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 12 29
Istorijos konspektinis pamokos planas
Konspektinis istorijos pamokos planas. Tema: romėnų mokslo ir teisės laimejimai. Tikslai. Metodai. Mokymo priemonės. Pamokos tipas – mišri pamoka. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Aš lentoje, o mokiniai sąsiuviniuose ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 09 23
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo