Informatikos būrelio teminis planas

300 dokumentų
Būrelio programa
9,2( 5 atsiliepimai )
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 puslapiai
2013 08 15
Retorikos būrelio veiklos planas
Uždaviniai: •Suteikti žinių apie retoriką, •Išmokyti aiškiai ir raiškiai kalbėti,Tikslai:•Išaiškinti, ką ir kodėl norime kalbėti,• padėti suvokti, supažindinti, patarti, rasti teisingą ...
Lietuvių programos, Programa, 2 puslapiai
2012 08 23
Dailės būrelio planas
Dailės būrelio planas. Etapas. Gebėjimai. Val. Veikla. Integracija. Pastabos.
Menų planai, Planas, 5 puslapiai
2019 09 02
Plaukimo būrelis
Plaukimo būrelis. „Gurkšnis“. Būrelio vadovas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla. Kas gali būti būrelio nariu? Mergaitės ir berniukai. Būrelio grafikas. Būrelio akimirkos. Kvietimas į būrelį. Maloniai kviečiu, visus ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 03 17
Ekonomika ir verslumas 10 kl Metų teminis planas
Ekonomika ir verslumas 10 kl. Metų teminis planas. Temos pavadinimas Val. sk. Įvadas į ekonomiką. Asmeniniai finansai. Tarptautinės rinkos. Rezervinės pamokos.
Ekonomikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 05 27
Informatikos inžinierius
Informatikos inžinierius. Inžinerija kas tai yra? Inžinerija kokiose technikos sferose taikoma? Informatikos inžinerija kas tai yra? Informatikos inžinerija ką ji apima? Informatikos inžinierija kuo skiriasi nuo informatikos? Informatikos ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 06
Detalusis pamokos planas
Detalusis teminis planas. Vertinimas atliekamas pagal vilniaus sietuvos vidurinės mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Mėnuo savaitė. Tema. Val. Sk. Tikslai ir uždaviniai. Siektini rezultatai. Metodai. Mokymosi ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 13
Pramoginių šokių būrelio ugdymo programa
Būrelio vadovė. Monika Aniščenko. E. Vaškelevičius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva.
Menų programos, Programa, 3 puslapiai
2016 10 14
Informatikos egzamino špera
Ką rodo skaičiuoklės funkcijos pavadinimas ir jos argumentai?"Funkcijos pavadinimas nurodo skaičiavimo pobūdį, o argumentai – duomenis, kuriems taikomi tie skaičiavimai.Kokiu mygtuku iškviečiamas funkcijų ...
Informatikos šperos, Špera, 20 puslapių
2012 10 20
Rusų užsienio kalbos teminis planas 6 klasei
Rusų užsienio kalbos teminis planas 6 klasei 2011 –. S u d e r i n t aprobuota. Mokymo ir mokymosi priemonės. Mokymosi metodai. bendrieji. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Ugdymo turinio išdėstymas. Data tema \ pamokų ...
Rusų kalbos pavyzdžiai, Pavyzdys, 6 puslapiai
2017 09 26
Savęs pažinimas – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas Būrelio veiklos planas
Savęs pažinimas – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“ būrelio veiklos planas. Įvadinė dalis. Programos tikslai. Programos uždaviniai. Numatomi rezultatai. Pasibaigus “SAVĘS PAŽINIMAS – VAIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“ ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2018 04 11
Logistikos programos teminis planas
Logistikos pagrindai kodas mvk 12873 programa įvadas. Studentų žinių ir gebėjimų vertinimas. Dalyko įvertinimo galutinį pažymį sudaro. Darbą semestro metu – 20 proc. Egzaminas 80 proc. Teminis planas logistikos pagrindai. Logistikos ...
Logistikos planai, Planas, 5 puslapiai
2019 02 18
Informatikos praktika. Informatikos mokytojo praktika
Dzūkijos pagrindinės mokyklos istorija, valdymo struktūra, veikla. Valdymo struktūra. Organizacijos veikla. Valdymo struktūra, darbų apimtimi ir turinys. Kompiuterių tinklo struktūra, jo įrangos išdėstymo planas. Darbo vietų ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2012 03 05
Dailes Ilgalaikis teminis planas
išauginti vertybines nuostatas, išmokyti gebėti naudotis nesudėtingomis technologijomis, išmokyti ieškoti sprendimų technologiniame procese, kurti ir taikyti savo kūrinius buityje.Siekiama, kad moksleiviai išsiugdytų gebėjimą ...
Dailės planai, Planas, 31 puslapis
2016 10 20
Informatikos referatas informatika studijose
8,6( 5 atsiliepimai )
Puikus informatikos referatas pirmakursiams, darbas buvo pristatytas asu ir gavo labai gera ivertinimą. Turinį sudaro skaičiuoklė, duomenų bazės, ir isvados. O jos skirstosi dar i mazesnius paragrafus. Turinys. Įvadas. Skaičiuoklė. ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 27
Informatikos referatas
Mokinio informatikos referatas. Šrifto parinkimas. Pastraipų tvarkimas. Rėmelių kūrimas ir fono parinkimas. Lentelės. Dokumento puslapių numeravimas ir kolontitulų kūrimas. Paveikslėlių įterpimas. Grafikai. Vandens ženklų formavimas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 06 12
Informatikos VGTU paskaitų konspektas
Informatikos egzamino paruostuke. Vgtu pirmo kurso studentams.
Informatikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2012 02 28
Sporto būrelio programos aprašymas
Sporto būrelio programos aprašymas. Programos trukmė, apimtis. Programos dalyviai ir jų amžius. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir kompetencijosTikslas, uždaviniai ir ...
Kūno kultūros programos, Programa, 4 puslapiai
2019 03 07
Informatikos lankstinukas
Informatikos lankstinukas apie moksleivių motyvaciją informatikos pamokai.
Informatikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2013 04 09
Vakarėlio organizavimas TEMINIS VAKARAS „Laukiniai vakarai“
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Esamos padėties analizė. Veikla. Renginio užsakymas. Renginio užsakymas sodybai. Užsakymų planas virtuvei ir serviruotojams. Užsakymų planas barui. Užsakymų planas serviruotojams. Valgiaraštis. ...
Maisto technologijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2015 05 04
Mikro makroekonomika namų darbas
Uždavinys: pagrindiniai. Makroekonominiai rodikliai. Atvejis. Atvejis. Uždavinys: produkcijos pusiausvyros lygis keinsistiniame modelyje. Atvejis. Atvejis. Uždavinys: visumines pasiūlos ir visuminės paklausos makroekonominė analizė. Atvejis. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2013 03 11
Teisės informatika konspektas
Informacinių technologijų teisiniai aspektai. Teisinės informacijos samprata ir pagrindinės kategorijos. Teisinės informatikos pagrindinės kategorijos. Teisės pažinimo informatika. Teisinė statistika. Informacinių technologijų teisė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 04
Informatikos pamokos planas
Dėstymas. Socialinių tinklapių peržiūra internetu. Laukiami rezultatai.
Informatikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 10 13
Informatikos namų darbas
Formatai ir stiliai. Darbas su lentelėmis. Formulių rašymas. Vietoj kelių salto atliekamas tik vienas, kad iš aukščio visa jėga panirdami į vandenį, delfinai neužkristų ant jauniklių. Paprastai po kiekvieno triuko gyvūnas yra ...
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 11 01
Kūno kultūros pamokos planas I klasei
9,4( 9 atsiliepimai )
Tobulinti gebėjimą laisvai, koordinuotai įvairiais būdais šokinėti. Ugdyti vikrumą, lankstumą, taisyklingą kvėpavimą. Laikytis susitarimų, taisyklių, tvarkos. Judesiais ir gestais bandyti išreikšti jausmus; derinti judesį ir žodinę ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 04 05
Informatikos testas
Informatikos žinių patikrinimo testas. Daugiau nei 100 klausimų testo forma. Tekstų redaktorius. Skaičiuoklė. Duomenų bazės (Ms Access).
Informatikos testai, Testas, 8 puslapiai
2016 08 03
Ugdymo turinio planavimas
Kaip mokytojui planuoti darbą? Planavimas – tai. Kaip planuoti? Nuo ko pradėti? Planuojant mokymosi veiklą reikia atsižvelgti į mokinių. Planavimas. Tikslų niekada nepasieksime, jeigu labai aiškiai neįsivaizduosime, kokie jie yra ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 71 puslapis
2014 05 20
Rekreacinės aplinkos 2 (teisinė rekreacinė aplinka) disciplinos teminis planas (egzamino klausimai)
BOLDS. Disciplinos teminis planas egzamino klausimai rekreacinės aplinkos samprata. Rekreacinę aplinką. Plačiąja prasme. Visuomeninių santykių ir veiklos. Pusiau atviras. Grupines kolektyvines. Rekreacinės aplinkos sudedamosios dalys. ...
Turizmo konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 03 10
Ilgalaikis geografijos mokymo planas 8kl.
Vilniaus pagrindinė mokykla. Ilgalaikis teminis planas Mokyklos veiklos prioritetai ir uždaviniai. Gerinti ugdymo ir mokymosi kokybę. Kurti palankų mokyklos mikroklimatą ir puoselėti bendruomenės santykius. Tikslai ir uždaviniai. Mokymo ...
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2019 01 06
Informatikos konspektas
Geras ir nuoseklus 1 kurso informatikos konspektas.
Informatikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 09 26
Neformalusis ugdymas: Kvadrato būrelio programa
Neformalusis ugdymas: Kvadrato būrelio programa .
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2017 05 04
Taikomosios informatikos referatas
Taikomosios informatikos referatas. Įvadas. Skaičiuoklė ms excel. Lentelės ir diagramos. Funkcijos matematinės. Duomenų bazėms acess. Ms mathcad. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 04 30
Lankstinukas Informatikos praktinis darbas
Informatikos praktinis darbas. Parduotuvių koncepsija. Įmonės augimo ir nepriklausomybės tęstinumas.
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 04 26
Šokio praktika
Mokyklos valdymo struktūros, šokio būrelio vadovo, šokio dalyko programos ,tradicinių kultūrinių renginių aprašas. Vesto renginio aprašas. Šokio pamokų planai. Šokio kūrybiškumo ugdymo pamokos planas. Teorinė pamoka-diskusija ...
Menų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2016 02 10
Lietuvių kalba ilgalaikis planas
Teminis (ilgalaikis) planas. Projektas. Tikslas. Sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, būtinas kiekvieno žmogaus visaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai mokymosi, visuomeninei ir būsimai profesinei ...
Lietuvių planai, Planas, 10 puslapių
2014 02 17
Šokių būrelio ugdymo programa
Siekiamos vertybinės orientacijos. Temos pavadinimas Savaitės.
Menų programos, Programa, 8 puslapiai
2016 09 14
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo